• Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”
  • Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej
  • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych...

30.11.2019
W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej. Wiele z nich to wyroki dotyczące wspólnot i spółdzielni...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa

14.11.2019
Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi, nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa, nowy ład w polityce remontowej a obowiązki gminy, bilans potrzeb remontowych gminnych budynków, planowanie krok po kroku remontów dla poszczególnych budynków,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

03.12.2019
Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (służebność gruntowa). Najczęściej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rejestr niczym pręgierz

Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim - Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Irena Scholl  |  Administrator 11/2014  |  15.12.2014
Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
arch. WW

W jaki sposób uregulować obowiązki i czynności związane z dysponowaniem i ochroną danych osobowych? Jak karać podmoty lekceważące ustawę o ochronie danych osobowych?

Irena Scholl: Ostatnio często słyszy się i czyta o problemach, jakie ma budżet państwa, spowodowanych niewywiązywaniem się płatników z obowiązku regulowania należności wobec skarbu państwa.

Znaczna część firm nie płaci podatków, ma długi w ZUS-ie.

Ministerstwo Finansów, aby ich zdyscyplinować, opracowało nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym proponuje m.in. utworzenie i upublicznienie w sieci internetowej rejestru, zawierającego dane osobowe dłużników. Co Pan na to, panie inspektorze?

Wojciech Wiewórowski: Idea stworzenia publicznie dostępnego rejestru, zawierającego takie dane, budzi mój poważny niepokój. Stanowić on będzie ingerencję w gwarantowaną konstytucyjnie – w art. 51 ust.1 i 2 oraz art. 47 – autonomię informacyjną jednostki oraz prawo do prywatności.

IS: Jednak art. 31 ust. 3 Konstytucji dopuszcza ograniczenie praw obywatelskich…

WW: … ale pod warunkiem spełnienia kryterium niezbędności oraz proporcjonalności środka w stosunku do społecznie oczekiwanego efektu. Fiskalny środek to nie konieczność obrony niepodległości państwa i nie może być osiągany poprzez nadmierną i nieuzasadnioną stygmatyzację osoby fizycznej.

Metoda upublicznienia w sieci Internet jej należności publicznoprawnych to niczym średniowieczne trzymanie przestępcy pod pręgierzem. Albo jeszcze coś gorszego, gdyż informacja o jego „grzechu” jest praktycznie nieusuwalna z internetowych archiwów.

IS: Czym może zagrażać taka wieczysta infamia działająca na rynku nieruchomościowym? Zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy to niejako osoby zaufania publicznego, choć formalnie takiego statusu prawnego nie mają. Czy w Europie istnieją tego rodzaju rozwiązania i jakie są ich efekty?

WW: Takich rozwiązań jest kilka, a o ich raczej negatywnych efektach świadczy choćby jedno z ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o którym było głośno, a które dotyczyło ujawnionych w Internecie informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym należności wobec hiszpańskiego skarbu państwa.

Owo postępowanie zakończyło się… już kilkanaście lat temu, a przedsiębiorca wciąż boryka się z infamią wynikającą ze stałej dostępności informacji w sieci, w tym ich dostępności dla wyszukiwarek internetowych sklonowanych treści. Nie przewidziano bowiem, że z rejestru dłużników będą korzystać gazety i czasopisma posiadające z reguły wydania internetowe.

Usunięcie z sieci tak zgromadzonych przez gazety – w tym tabloidy – informacji jest praktycznie niemożliwe. A Minister Finansów chce wprowadzić do systemu prawnego takie właśnie rozwiązania!

IS: Klonowanie informacji niechlubnej dla przedsiębiorcy może trwać i trwać, natomiast przyczyna, dla której znalazł się na czarnej liście, już dawno nie istnieje.

WW: W przejściowe tarapaty finansowe wpaść może każda, nawet najsolidniejsza, firma, tymczasem Ministerstwo Finansów nie proponuje w takich sytuacjach żadnych alternatywnych rozwiązań.

IS: Zarządy wspólnot mieszkaniowych są dziś coraz ostrożniejsze i – szukając zarządców – żądają od kandydatów zaświadczeń z urzędów skarbowych czy z ZUS-u o niezaleganiu z płatnościami…

WW: Mało tego. Istnieje Krajowy Rejestr Sądowy, jest Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej.

W tym miejscu warto powiedzieć, że pojawiła się propozycja Ministerstwa Gospodarki, by znowelizować ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która przekształciłaby te biura w nieznane dotychczas polskiemu prawodawstwu podmioty, uprawnione do przechowywania raz pozyskanych informacji w nieskończoność.

IS: Można odnieść wrażenie, że w organach administracji państwowej istnieje tendencja, by – dla potrzeb fiskalnych – czynić wyrwy w ochronie praw obywateli do prywatności. Czy tak jest?

WW: Rocznie dostajemy do zaopiniowania około 600 projektów aktów prawnych. Do dwóch trzecich mamy zastrzeżenia, czyli faktycznie nie jest w tej dziedzinie najlepiej.

IS: Proszę o pocieszające wieści na temat propozycji zmian, które Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych akceptuje i popiera.

WW: Są takie, które równocześnie pokazują pożytki ze współpracy międzynarodowej. Od 2012 r. przygotowywany jest w Unii Europejskiej projekt rozporządzenia, mający na celu zastąpienie 28 ustaw, które w poszczególnych krajach członkowskich w różny sposób regulują obowiązki i czynności związane z dysponowaniem i ochroną danych osobowych. Chodzi o wprowadzenie w życie metod sprawdzonych, najskuteczniejszych.

IS: Na przykład jakich?

WW: Dla nas istotne znaczenie ma wyposażenie GIODO w odpowiednie uprawnienia do karania pomiotów lekceważących ustawę o ochronie danych osobowych. Obecnie w polskim prawie nie ma sankcji za naruszenie jej przepisów. GIODO może wydać decyzję, z której wynika, jak dysponujący danymi osobowymi ma postępować w przyszłości, aby je chronić.

Dopiero gdy nie wykona tej decyzji, grozi mu mało dotkliwa grzywna. Komisja Europejska skłania się ku praktykom stosowanym we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, w których tamtejsze organy ochrony danych osobowych nakładają wysokie kary administracyjne.

IS: W jakiej wysokości?

WW: W wysokości 2% obrotu. Polakom może się ona wydać dotkliwa, bo u nas za łamanie przepisów w dziedzinie, o której mówimy, w ogóle sankcji nie ma. Jednak przypomnę, że podobna kara występuje w prawie telekomunikacyjnym czy ochrony konkurencji i konsumentów.

Dla mnie najważniejsze jest to, że zaistnieje możliwość nakładania przez GIODO bezpośrednio, od ręki, kar administracyjnych za bezprawne postępowanie, co stanowi skuteczną formę działania profilaktycznego.

Zmusi to odpowiedzialnych za administrowanie danymi osobowymi do lepszej znajomości przepisów i precyzyjnego ich stosowania. W zarządzeniu umieszczony ma być cennik kar: jaka kara i za co.

IS: Jakie korzystne zmiany Komisja Europejska proponuje dla przedsiębiorców, właścicieli firm nieruchomościowych?

WW: Bardzo istotnym ułatwieniem będzie wprowadzenie zasady one-stop shop, czyli tzw. jedno okienko dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który działa w kilku krajach europejskich, będzie rozliczał się ze swoich obowiązków przed swoim organem krajowym. Z drugiej strony spowoduje to, że przedsiębiorca nie będzie musiał załatwiać swoich spraw jednocześnie w kilku krajach Unii Europejskiej, bo decyzja w jego sprawie, wydana, w jednym z państw, będzie wiążąca dla wszystkich krajów Wspólnoty.

IS: Czyli?

WW: W tym, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy. Decyzja w stosunku do niego, wydana w jednym państwie członkowskim UE, będzie wiążąca dla wszystkich krajów.

IS: A czy pomyślano o klientach?

WW: Nowe przepisy stworzą możliwość złożenia skargi administracyjnej we własnym kraju, a nie w tym, w którym przedsiębiorca dopełniał formalności. Jednocześnie skargi do niego mogą wpływać do różnych organów krajowych, ale one między sobą mają już rozwiązać sprawę, jednocześnie lokalnie informować konsumenta, co się z nią dzieje.

I jeszcze jedna, ważna zmiana. Wedle obowiązujących dziś przepisów nie wymaga się powiadomienia osoby, której dane zamieszcza się w rejestrze dłużników, z jakich źródeł czerpane były informacje. W praktyce tzw. profilowanie danych jest często stosowane, a zainteresowany nic o tym nie wie. Takie niedopuszczalne postępowanie będzie podlegało karze administracyjnej.

IS: Podsumowując: można uznać, że propozycje UE zmierzają do wymuszenia rzetelności w traktowaniu obywateli przez podmioty gospodarcze. Kiedy te nowe przepisy wejdą w życie?

WW: Jeżeli prace nad rozporządzeniem zakończą się do połowy 2015 r., wejdą w życie w 2017 r.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17737|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11081|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10663|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl