• Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
  • Cała prawda o właścicielach lokali we wspólnocie mieszkaniowej
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Od kiedy spadkobierca jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej?
  • Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

02.08.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Cała prawda o właścicielach lokali we wspólnocie mieszkaniowej

23.07.2019
Minął okres podsumowań i planów dokonywanych w I kwartale roku na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Zarządy wspólnot i zarządcy nieruchomości w imieniu tych pierwszych – pełniących administracyjne, często ważne decyzyjne funkcje, mają teraz chwilę oddechu, jeśli...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Od kiedy spadkobierca jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej?

22.07.2019
Spadkobierca nabywa mieszkanie w momencie otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy, staje się jego właścicielem i ma obowiązek uiszczać koszty zarządu i opłaty eksploatacyjne za mieszkanie. Późniejsze postanowienie o stwierdzeniu spadku jest tylko potwierdzeniem...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca

31.07.2019
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało raport, z którego wynika, że polskie mieszkania cieszą się zainteresowaniem cudzoziemców. W minionym roku aż o 41% wzrosła powierzchnia lokali mieszkalnych nabywanych przez obcokrajowców. Ten rekordowy wzrost jest...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rejestr niczym pręgierz

Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim - Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Irena Scholl  |  Administrator 11/2014  |  15.12.2014
Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
arch. WW

W jaki sposób uregulować obowiązki i czynności związane z dysponowaniem i ochroną danych osobowych? Jak karać podmoty lekceważące ustawę o ochronie danych osobowych?

Irena Scholl: Ostatnio często słyszy się i czyta o problemach, jakie ma budżet państwa, spowodowanych niewywiązywaniem się płatników z obowiązku regulowania należności wobec skarbu państwa.

Znaczna część firm nie płaci podatków, ma długi w ZUS-ie.

Ministerstwo Finansów, aby ich zdyscyplinować, opracowało nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym proponuje m.in. utworzenie i upublicznienie w sieci internetowej rejestru, zawierającego dane osobowe dłużników. Co Pan na to, panie inspektorze?

Wojciech Wiewórowski: Idea stworzenia publicznie dostępnego rejestru, zawierającego takie dane, budzi mój poważny niepokój. Stanowić on będzie ingerencję w gwarantowaną konstytucyjnie – w art. 51 ust.1 i 2 oraz art. 47 – autonomię informacyjną jednostki oraz prawo do prywatności.

IS: Jednak art. 31 ust. 3 Konstytucji dopuszcza ograniczenie praw obywatelskich…

WW: … ale pod warunkiem spełnienia kryterium niezbędności oraz proporcjonalności środka w stosunku do społecznie oczekiwanego efektu. Fiskalny środek to nie konieczność obrony niepodległości państwa i nie może być osiągany poprzez nadmierną i nieuzasadnioną stygmatyzację osoby fizycznej.

Metoda upublicznienia w sieci Internet jej należności publicznoprawnych to niczym średniowieczne trzymanie przestępcy pod pręgierzem. Albo jeszcze coś gorszego, gdyż informacja o jego „grzechu” jest praktycznie nieusuwalna z internetowych archiwów.

IS: Czym może zagrażać taka wieczysta infamia działająca na rynku nieruchomościowym? Zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy to niejako osoby zaufania publicznego, choć formalnie takiego statusu prawnego nie mają. Czy w Europie istnieją tego rodzaju rozwiązania i jakie są ich efekty?

WW: Takich rozwiązań jest kilka, a o ich raczej negatywnych efektach świadczy choćby jedno z ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o którym było głośno, a które dotyczyło ujawnionych w Internecie informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym należności wobec hiszpańskiego skarbu państwa.

Owo postępowanie zakończyło się… już kilkanaście lat temu, a przedsiębiorca wciąż boryka się z infamią wynikającą ze stałej dostępności informacji w sieci, w tym ich dostępności dla wyszukiwarek internetowych sklonowanych treści. Nie przewidziano bowiem, że z rejestru dłużników będą korzystać gazety i czasopisma posiadające z reguły wydania internetowe.

Usunięcie z sieci tak zgromadzonych przez gazety – w tym tabloidy – informacji jest praktycznie niemożliwe. A Minister Finansów chce wprowadzić do systemu prawnego takie właśnie rozwiązania!

IS: Klonowanie informacji niechlubnej dla przedsiębiorcy może trwać i trwać, natomiast przyczyna, dla której znalazł się na czarnej liście, już dawno nie istnieje.

WW: W przejściowe tarapaty finansowe wpaść może każda, nawet najsolidniejsza, firma, tymczasem Ministerstwo Finansów nie proponuje w takich sytuacjach żadnych alternatywnych rozwiązań.

IS: Zarządy wspólnot mieszkaniowych są dziś coraz ostrożniejsze i – szukając zarządców – żądają od kandydatów zaświadczeń z urzędów skarbowych czy z ZUS-u o niezaleganiu z płatnościami…

WW: Mało tego. Istnieje Krajowy Rejestr Sądowy, jest Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej.

W tym miejscu warto powiedzieć, że pojawiła się propozycja Ministerstwa Gospodarki, by znowelizować ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która przekształciłaby te biura w nieznane dotychczas polskiemu prawodawstwu podmioty, uprawnione do przechowywania raz pozyskanych informacji w nieskończoność.

IS: Można odnieść wrażenie, że w organach administracji państwowej istnieje tendencja, by – dla potrzeb fiskalnych – czynić wyrwy w ochronie praw obywateli do prywatności. Czy tak jest?

WW: Rocznie dostajemy do zaopiniowania około 600 projektów aktów prawnych. Do dwóch trzecich mamy zastrzeżenia, czyli faktycznie nie jest w tej dziedzinie najlepiej.

IS: Proszę o pocieszające wieści na temat propozycji zmian, które Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych akceptuje i popiera.

WW: Są takie, które równocześnie pokazują pożytki ze współpracy międzynarodowej. Od 2012 r. przygotowywany jest w Unii Europejskiej projekt rozporządzenia, mający na celu zastąpienie 28 ustaw, które w poszczególnych krajach członkowskich w różny sposób regulują obowiązki i czynności związane z dysponowaniem i ochroną danych osobowych. Chodzi o wprowadzenie w życie metod sprawdzonych, najskuteczniejszych.

IS: Na przykład jakich?

WW: Dla nas istotne znaczenie ma wyposażenie GIODO w odpowiednie uprawnienia do karania pomiotów lekceważących ustawę o ochronie danych osobowych. Obecnie w polskim prawie nie ma sankcji za naruszenie jej przepisów. GIODO może wydać decyzję, z której wynika, jak dysponujący danymi osobowymi ma postępować w przyszłości, aby je chronić.

Dopiero gdy nie wykona tej decyzji, grozi mu mało dotkliwa grzywna. Komisja Europejska skłania się ku praktykom stosowanym we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, w których tamtejsze organy ochrony danych osobowych nakładają wysokie kary administracyjne.

IS: W jakiej wysokości?

WW: W wysokości 2% obrotu. Polakom może się ona wydać dotkliwa, bo u nas za łamanie przepisów w dziedzinie, o której mówimy, w ogóle sankcji nie ma. Jednak przypomnę, że podobna kara występuje w prawie telekomunikacyjnym czy ochrony konkurencji i konsumentów.

Dla mnie najważniejsze jest to, że zaistnieje możliwość nakładania przez GIODO bezpośrednio, od ręki, kar administracyjnych za bezprawne postępowanie, co stanowi skuteczną formę działania profilaktycznego.

Zmusi to odpowiedzialnych za administrowanie danymi osobowymi do lepszej znajomości przepisów i precyzyjnego ich stosowania. W zarządzeniu umieszczony ma być cennik kar: jaka kara i za co.

IS: Jakie korzystne zmiany Komisja Europejska proponuje dla przedsiębiorców, właścicieli firm nieruchomościowych?

WW: Bardzo istotnym ułatwieniem będzie wprowadzenie zasady one-stop shop, czyli tzw. jedno okienko dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który działa w kilku krajach europejskich, będzie rozliczał się ze swoich obowiązków przed swoim organem krajowym. Z drugiej strony spowoduje to, że przedsiębiorca nie będzie musiał załatwiać swoich spraw jednocześnie w kilku krajach Unii Europejskiej, bo decyzja w jego sprawie, wydana, w jednym z państw, będzie wiążąca dla wszystkich krajów Wspólnoty.

IS: Czyli?

WW: W tym, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy. Decyzja w stosunku do niego, wydana w jednym państwie członkowskim UE, będzie wiążąca dla wszystkich krajów.

IS: A czy pomyślano o klientach?

WW: Nowe przepisy stworzą możliwość złożenia skargi administracyjnej we własnym kraju, a nie w tym, w którym przedsiębiorca dopełniał formalności. Jednocześnie skargi do niego mogą wpływać do różnych organów krajowych, ale one między sobą mają już rozwiązać sprawę, jednocześnie lokalnie informować konsumenta, co się z nią dzieje.

I jeszcze jedna, ważna zmiana. Wedle obowiązujących dziś przepisów nie wymaga się powiadomienia osoby, której dane zamieszcza się w rejestrze dłużników, z jakich źródeł czerpane były informacje. W praktyce tzw. profilowanie danych jest często stosowane, a zainteresowany nic o tym nie wie. Takie niedopuszczalne postępowanie będzie podlegało karze administracyjnej.

IS: Podsumowując: można uznać, że propozycje UE zmierzają do wymuszenia rzetelności w traktowaniu obywateli przez podmioty gospodarcze. Kiedy te nowe przepisy wejdą w życie?

WW: Jeżeli prace nad rozporządzeniem zakończą się do połowy 2015 r., wejdą w życie w 2017 r.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16908|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10524|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10093|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl