CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Udostępnienie dokumentów przez spółdzielnię

Paweł Puch  |  Administrator 11/2014  |  15.12.2014
Udostępnienie dokumentów przez spółdzielnię
Udostępnienie dokumentów przez spółdzielnię

Zgodnie z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (USM), członek SM ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa osoba wnioskująca o ich otrzymanie. Wszystkie te dokumenty powinny być też udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

Prawo odmowy udostepnienia dokumentów

Zgodnie z art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego, spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu tylko do umów zawieranych z osobami trzecimi i to też wyłącznie pod warunkiem, że wykaże, iż naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane z tych umów informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

Członkom SM przysługuje uprawnienie dalej idące niż wobec członków innych typów spółdzielni. Oznacza to, że mogą oni nie tylko zaznajamiać się z umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, lecz także mogą skutecznie żądać otrzymania kopii takich umów (wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2010 roku, sygn. I CNP 16/10).

W przypadku odmowy przez spółdzielnię udostępnienia członkowi umowy zawartej z osobą trzecią lub wydania jej kopii, może on złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie jej do udostępnienia tych umów (wydania ich kopii).

Ciekawą kwestią jest to, czy członek spółdzielni, który jest w niej zatrudniony, to osoba trzecia w rozumieniu art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego, a zatem – czy umowy, jakie zawarł ze spółdzielnią, również podlegają udostępnieniu.

Analizując orzecznictwo sądów rejestrowych w tych sprawach, dostrzec można rozbieżność stanowisk w kwestii uznania ludzi zatrudnionych w spółdzielni za osoby trzecie w stosunku do nich.

W szczególności nie ma jednolitego orzecznictwa dotyczącego tych sytuacji, w której pracownik spółdzielni pozostaje z nią w stosunku członkostwa. Kwestia ta ma zaś duże znaczenie, ponieważ prawo członka do wglądu (uzyskania kopii) dotyczy wyłącznie umów z osobami trzecimi.

W konsekwencji, jeżeli dana osoba nie jest „osobą trzecią”, to umowy zawarte z nią przez spółdzielnię pozostają w ogóle poza prawem wglądu w nie i otrzymania ich kopii. Nie może zatem skutecznie żądać, aby sąd rejestrowy zobowiązał spółdzielnię do udostępnienia tej kategorii umów.

Nie ulega wątpliwości, iż w orzecznictwie doszło do rozbieżności na gruncie wykładni pojęcia „osoba trzecia” w sprawach dotyczących zobowiązania spółdzielni mieszkaniowej do udostępnienia do wglądu lub kopii umów zawieranych z osobami zatrudnionymi w niej, co uzasadnia rozstrzygnięcie powstałego zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy.

Kwestia ta ma bardzo duże znaczenie praktyczne, ponieważ wiąże się wprost z określeniem granic ustawowego prawa członka SM do żądania udostępnienia mu przez spółdzielnię umów zawartych z osobami trzecimi.

Pracownik spółdzielni, jeśli działa w charakterze jej pracownika i w tym charakterze zawiera umowy ze spółdzielnią, jest „osobą trzecią”, a zatem odmowa jej udostępnienia na żądanie członka spółdzielni podlega ocenie ze strony sądu rejestrowego.

W USM pojęcie „osoby trzeciej” nie zostało zdefiniowane. Takiej definicji nie zawiera również Prawo spółdzielcze. „Osoba trzecia” to każda osoba, która zawarła ze spółdzielnią umowę o pracę lub inną umowę dotyczącą zatrudnienia. Za przyjęciem takiego rozumienia przemawia również wykładnia celowościowa oraz konstytucyjna.

Celem omawianych przepisów, było zapewnienie realnej ochrony członkom SM poprzez przyznanie im skutecznych środków kontroli działalności spółdzielni.

Skoro majątek spółdzielni jest majątkiem jej członków, to oczywiste jest, że członkowie powinni mieć możliwość kontrolowania sposobu zarządzania tym zasobem. Element tej kontroli stanowi posiadanie pełnej informacji o gospodarowaniu majątkiem spółdzielni, w tym także – wydatkowaniu z niego środków pieniężnych.

W przypadku innych korporacyjnych podmiotów prawnych dla osób zrzeszonych również przewidziano prawo wglądu w dokumenty takich podmiotów.

Skoro zatem celem omawianego przepisu jest przyznanie członkom spółdzielni określonego prawa, które gwarantować ma im możliwość nadzorowania, kontrolowania czy po prostu posiadania pełnej wiedzy o sposobie zarządzania majątkiem spółdzielni, którego są „współwłaścicielami”, to przepis ten nie może być wykładany zawężająco, w sposób, który czyniłby  przyznane prawo iluzorycznym.

Warto również wspomnieć, że można byłoby łatwo obejść obowiązek udostępnienia określonych umów członkowi spółdzielni, poprzez podpisanie z kontrahentami umów członkostwa w spółdzielni.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych nie może być wymówką dla braku udostępnienia dokumentów spółdzielni jej członkowi. Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi bowiem, że przetwarzanie danych, jest dopuszczalne, jeżeli niezbędny element zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Zatem w każdym przypadku, w którym szczególny przepis prawa przyznaje określonemu podmiotowi uprawnienie, z którym wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych, kwestia ta nie może być traktowana jako naruszenie ww. ustawy. Takimi szczególnym przepisem jest także art. 81 USM.

Skutki nieudostępnienia dokumentów

W przypadku odmowy udostępnienia przez spółdzielnię dokumentów, jej członkowi przysługuje prawo złożenia do sądu rejestrowego wniosku o zobowiązanie spółdzielni do ich udostępnienia. Warto też pamiętać, że nieudostępnienie dokumentów stanowi wykroczenie.

Zgodnie z art. 273 USM, osoba, która, będąc członkiem zarządu SM, pełnomocnikiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia swojemu członkowi odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81, podlega karze grzywny.

Z tego wynika, że dla członków zarządu spółdzielni brak udostępnienia dokumentów może skończyć się karą grzywny wymierzona członkom zarządu, a nie spółdzielni mieszkaniowej.   
 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18214|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11442|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11012|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl