CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Na wypadek pożaru

Jak dostosować i wyposażyć wielorodzinne budynki mieszkalne na wypadek pożaru?
Paweł  Rochala  |  Administrator 12/2014  |  16.01.2015
Jak dostosować i wyposażyć wielorodzinne budynki mieszkalne na wypadek pożaru?
Jak dostosować i wyposażyć wielorodzinne budynki mieszkalne na wypadek pożaru?
www.freeimages.com

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego za budynek wielorodzinny uznaje się taki, który jest funkcjonalnie przeznaczony dla ponad dwóch rodzin.

Budynek dwurodzinny to zatem jeszcze budynek jednorodzinny – jak śmiesznie by to nie zabrzmiało.

Ciasnota zabudowy wielorodzinnej powoduje spotęgowanie zagrożeń, w tym pożarowych. Już w starożytnym Rzymie strach przed pożarem spędzał sen z powiek większości mieszkańców, gdyż codziennie coś się paliło, zawsze ze śmiertelnymi ofiarami w ludziach.

Miejsca było mało, a mieszkańców milion, wznoszono zatem budynki wielokondygnacyjne, ale tylko parter i pierwsze piętro były w nich murowane (dobrze, że choć tyle – to wynalazek Nerona po wielkim pożarze), pozostałe kondygnacje stanowiły konstrukcję mieszaną, drewniano-murowaną lub drewnianą. Im biedniejsi mieszkańcy, tym lichsza konstrukcja budynku.

Przeczytaj: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Podobne problemy wystąpiły w wieku XIX, gdy przemysł wkroczył do wszystkich miast Europy i Ameryki Północnej. Stosowano wówczas powszechnie jako materiał konstrukcyjny cegłę wypalaną z gliny, czyli coś bardzo odpornego na ogień. W konstrukcjach budynków (szczególnie stropów, poddaszy i dachów) nie brakował to jednak i materiałów palnych.

W tamtych czasach, kiedy to pożary strefowe niszczyły całe dzielnice mieszkalne, zaczął się rozwój przepisów przeciwpożarowych, które poszły w trzech uzupełniających się kierunkach jednocześnie: zapobieżenia pożarom, zapobieżenia ich rozwojowi oraz ułatwienia działania strażom pożarnym.

Podział budynków ze względu na wysokość

We wszystkich rodzajach budynków, im są one wyższe, tym ostrzejsze wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą spełniać, gdyż w obiekcie wysokim mogą wystąpić efekty kominowe, czyli pożar rozwinie się szybciej, z wyższymi temperaturami i większą energią niszczącą. Może tam łatwiej dojść do zadymienia dróg ewakuacyjnych, czyli ucieczka mieszkańców nie będzie możliwa.

Na większych wysokościach bardzo trudno jest też gasić pożar. Trzeba używać specjalistycznego sprzętu (jak drabiny czy podnośniki) i liczyć się z bardzo dużym ryzykiem wypadku podczas akcji. Z tego względu przepisy już zawczasu przewidują odpowiednią konstrukcję i wyposażenie budynków mieszkalnych.

Przy określaniu wysokości budynków mieszkalnych pod uwagę bierze się ich kondygnacje nadziemne:

 • budynki niskie – do czterech kondygnacji,
 • średniowysokie – od pięciu do dziewięciu kondygnacji,
 • wysokie – od 10 do 18 kondygnacji,
 • wysokościowe – 19 kondygnacji i więcej.

Ponieważ z tego podziału wynikają wszelkie wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w dalszej części artykułu będę omawiał poszczególne grupy wysokościowe, pod kątem których dobiera się przeciwpożarowe zabezpieczenia bierne i czynne budynków.

Budynek niski

Wznosi się go w klasie „D” odporności pożarowej, co oznacza, że jego główne elementy konstrukcyjne, jak ściany nośne i stropy, powinny wytrzymać co najmniej 30 minut działania ognia rozwiniętego pożaru.

Co prawda, nie stawia się wymagań dla ścian działowych i przekrycia dachu, ale przepisy nakazują zapewnienie co najmniej 15-minutowej odporności ogniowej dróg ewakuacyjnych (korytarzy i klatek schodowych), co wiąże się z tym, że pożar nie może się na nie przedostać w tym czasie.

Dodajmy do tego jeszcze jeden warunek bezpieczeństwa, stanowiący, że każde z mieszkań ma być małą twierdzą przeciwpożarową, gdyż ma być oddzielone od innych mieszkań oraz od dróg ewakuacyjnych ścianami i stropami o odporności ogniowej co najmniej 30 minut. Wewnętrznym ścianom działowym mieszkań nie stawia się żadnych wymagań w zakresie odporności ogniowej.

Generalną zasadą jest, że wszystkie elementy budynku powinny być z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, jednak w przypadku niskiego budynku mieszkalnego dopuszcza się zastosowanie do budowy jego ścian zewnętrznych materiałów słabo rozprzestrzeniających ogień (w budynkach wyższych to niedopuszczalne).

Zobacz też: Przeglądy techniczne budynku

Już przy budynkach niskich obowiązuje przepis zapobiegający pożarom wielkopowierzchniowym. Jeśli bowiem powierzchnia dachu jest większa niż 1000 m², jego przekrycie powinno nie rozprzestrzeniać ognia, a jego palna izolacja cieplna powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż 15 minut.

Następnym krokiem jest zabezpieczenie budynku przed rozwojem pożaru z poddasza, które płonie najczęściej, a że jest wysoko, trudno je ugasić. W budynku niskim musi być one oddzielone od jego pozostałej części drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej 15 minut.

Jeśli kubatura budynku przekracza 1000 m³, należy go wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany przy wejściu, w miejscu oznakowanym. Urządzenie to pozwala na podjęcie akcji gaśniczej z użyciem wody bez obawy, że osoba gasząca będzie porażona prądem. Przepisy nie wymagają doprowadzenia drogi przeciwpożarowej do mieszkalnego budynku niskiego.

Budynek średniowysoki

Budynek średniowysoki wznosi się w klasie „C” odporności pożarowej, co oznacza, że jego główne elementy konstrukcyjne, jak ściany nośne i stropy, powinny wytrzymać co najmniej 60 minut działania ognia rozwiniętego pożaru. Ściany działowe i przekrycie dachu powinny wytrzymać co najmniej 15 minut działania pożaru, podobnie jak obudowy dróg ewakuacyjnych.

Jest tu jednak jeszcze jeden warunek bezpieczeństwa, stanowiący, że każde z mieszkań ma być małą twierdzą przeciwpożarową. Podobnie jak w budynkach niskich, każde samodzielne mieszkanie ma być oddzielone od innych mieszkań oraz od dróg ewakuacyjnych ścianami i stropami o odporności ogniowej co najmniej 30 minut.

Warunki dotyczące uzależnienia palności konstrukcji i przekrycia dachu od jego powierzchni są identyczne jak w budynku niskim. Natomiast poddasze należy oddzielić od pozostałej części budynku drzwiami o odporności ogniowej 30 minut.

Ponadto już przy tym rodzaju budynku może się pojawić konieczność spełnienia wymogu niepalności okładzin zewnętrznych i izolacji cieplnych, gdyż muszą być one stosowane od wysokości 25 m od poziomu terenu. Jest jeden wyjątek od tej reguły: „Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia”.

Warto wiedzieć

Instalacje przeciwpożarowe
w budynku wielolokalowym

Jeśli budynek ma garaż wewnętrzny o więcej niż dwóch stanowiskach lub garaż wielopoziomowy, pomieszczenia te należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne o średnicy 33 mm. Budynek trzeba też wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Do średniowysokiego budynku mieszkalnego należy doprowadzić drogę przeciwpożarową.

Budynek wysoki

Budynek wysoki wznosi się w klasie „B” odporności pożarowej. Jego główne elementy konstrukcyjne, jak ściany nośne i stropy, powinny wytrzymać co najmniej 120 minut działania ognia rozwiniętego pożaru; ściany wewnętrzne i konstrukcja dachu – 30 minut, przekrycie dachu oraz obudowy dróg ewakuacyjnych – także 30 minut działania pożaru.

W budynku wysokim obowiązuje już oddzielenie pod względem pożarowym piwnic od pozostałej części obiektu. Stropy oddzielające powinny mieć odporność ogniową 60 minut, a drzwi – 30 minut. Jednocześnie wejścia do piwnic należy wykonywać przez tzw. przedsionki przeciwpożarowe, czyli obudowane ścianami i stropami o odporności 60 minut pomieszczenia, wyposażone w drzwi przeciwpożarowe o odporności 30 minut i mające własną wentylację.

Podobnie jak w innych rodzajach budynków, jeśli powierzchnia dachu jest większa niż 1000 m², przekrycie dachu powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia – oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż 15 minut. Rośnie też klasa odporności ogniowej wydzieleń samodzielnych mieszkań – mają wytrzymać 60 minut działania ognia.

Dochodzi również jeszcze jeden element bezpieczeństwa – budynek powinien mieć co najmniej dwie klatki schodowe, oddzielone od pozostałej przestrzeni przedsionkami przeciwpożarowymi. Przedsionków można nie wykonywać przy spełnieniu jednocześnie trzech warunków:

 • każde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogólnej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej 30 minut,
 • klatki schodowe są zamykane drzwiami dymoszczelnymi,
 • klatki schodowe są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub w samoczynne urządzenia oddymiające, uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

Jeśli budynek ma garaż wewnętrzny o więcej niż dwóch stanowiskach lub garaż wielopoziomowy, pomieszczenia te należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne o średnicy 33 mm.

W budynku należy zainstalować zawory hydrantowe o średnicy 52 mm na nawodnionych pionach na każdej kondygnacji. W budynkach wysokich i wysokościowych trzeba stosować po dwa takie zawory na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym – na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach. Zawory te instaluje się celem wykorzystania ich przez straż pożarną w czasie pożaru.

Warto przeczytać: Zagrożenia pożarowe budynków wielorodzinnych

Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku wysokim, którego kondygnacje nadziemne przeznaczone są wyłącznie na cele mieszkalne, przeznacza się 6 m³ w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

Jednocześnie dopuszcza się zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej bezpośrednio z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej, o wydajności nie mniejszej niż 10 dm³/s, bez konieczności zapewnienia zbiorników.

Warunkiem jest wyprowadzenie w elewacji budynku, od strony drogi pożarowej, dodatkowej nasady o średnicy 75 mm, umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych. Budynek trzeba wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Do wysokiego obiektu mieszkalnego należy doprowadzić drogę przeciwpożarową.

Budynek wysokościowy

Wszystkie wymagania w zakresie klas odporności ogniowej, wydzieleń piwnic, poddaszy, konstrukcji dachów, są identyczne jak dla budynków wysokich. Dochodzi natomiast dodatkowy element: dźwig dla ekip ratowniczych, do którego wejście prowadzi przed przedsionek przeciwpożarowy (na każdej kondygnacji). Dźwig ten dostępny jest tylko dla strażaków.

Inaczej samo przejście kilkunastu kondygnacji zajmowałoby im dużo czasu, w dodatku musieliby dźwigać sprzęt gaśniczy i ratowniczy na własnych plecach. Wszelka ewakuacja, z każdego rodzaju budynku, odbywa się zatem po klatkach schodowych, w dół, natomiast strażacy bez kolizji z tym ciągiem ewakuacyjnym jadą windą przeciwpożarową w górę, by jak najszybciej gasić i ratować.

Jeśli budynek ma garaż wewnętrzny o więcej niż dwóch stanowiskach lub garaż wielopoziomowy, pomieszczenia te należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne o średnicy 33 mm.

W przypadku budynku wysokościowego wymagania dotyczące wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych są skomplikowane, gdyż odzwierciedlają alternatywne możliwości techniczne, zapewniające skuteczną ochronę (możliwość prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych).

Zasada ogólna, dotycząca wszelkich budynków wysokościowych, nie tylko mieszkalnych, to: „w budynku wysokościowym powinien być zapewniony zapas wody zgromadzony o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m³ w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczony wyłącznie do tego celu”.

Jeśli wysokość budynku nie przekracza 100 m, a na wysokości powyżej 12 m znajdują się w nim jedynie strefy pożarowe mieszkalne, można zmniejszyć pojemność zbiorników do 50 m, a jeśli jednocześnie są one zasilane z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm³/s, pojemność tę można ograniczyć do 6 m³. Dopuszczalne też są możliwości podobne do tych, które opisano przy budynkach średniowysokich, czyli zbudowanie wspólnego zbiornika dla kilku obiektów.

Zaznacza się, że dla budynków mieszkalnych o wysokości wyższej niż 100 m można ograniczyć łączną pojemność zbiorników przeciwpożarowych do 25 m³, pod warunkiem zasilania ich w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 15 dm³/s. Obiekt trzeba też wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Do wysokościowego budynku mieszkalnego należy doprowadzić drogę przeciwpożarową.

Inne sprawy

Oczywiście, podane wyżej wymagania przeciwpożarowe stanowią ogromny skrót z dziedziny sporo szerszej, również w zakresie nazewnictwa i szczegółowych oznaczeń. Należy zdawać sobie sprawę, że ominąłem wiele parametrów technicznych, które przy szczegółowych rozwiązaniach mogą być bardzo istotne.

Ponadto, gdy obiekty są znacznych rozmiarów, co dotyczy zwłaszcza budynków wysokich i wysokościowych, łączą w sobie kilka funkcji. Wówczas albo dzieli się te obiekty na kilka stref pożarowych, albo muszą one spełniać wymagania przeciwpożarowe dla wszystkich rodzajów stref.

Takim elementem, który często występuje w budynku mieszkalnym, jest garaż. Lokalizuje się go zwykle w kondygnacjach podziemnych, i to, nawet w budynku niskim, niemalże identycznie jak piwnice w obiektach wysokich i wysokościowych, czyli z zastosowaniem przedsionków pożarowych. Jednocześnie garaż musi mieć indywidualną wentylację, wykonaną tak, by ewentualny pożar nie rozprzestrzenił się za jej pośrednictwem na pozostałą część budynku.

Na koniec – przykład „zmieszania” funkcji w budynku mieszkalnym: w budynkach ZL III (biurowe), ZL IV (mieszkalne) i ZL V (zamieszkania zbiorowego, np. hotele) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej:

 • w budynku niskim – 30 minut,
 • w budynku średniowysokim i wysokim – 60 minut.

Dociekliwi czytelnicy zauważyli zapewne, że w artykule nawet nie wspomniałem o gaśnicach. Po prostu – w czysto „mieszkalnych” budynkach przepisy przeciwpożarowe nie wymagają ich stosowania. Co nie znaczy, że jest to zabronione.

Namawiamy do tego, gdyż nic tak nie gasi, jak uniwersalna gaśnica typu ABC. Występują też gaśnice oznaczone literą „F”, przeznaczone do gaszenia płonących tłuszczów, co może się przydać w każdej kuchni. Przy ich pomocy możemy gasić praktycznie każdy domowy pożar.

Przepisy nie wymagają również stosowanie w budynkach mieszkalnych stałych urządzeń gaśniczych lub systemów sygnalizacji pożaru, lecz znów – nie jest to też zabronione.

Jeśli zastosowano w budynku mieszkalnym takie urządzenia, wynikało to albo z podniesionego standardu bezpieczeństwa, albo z pełnienia przezeń funkcji mieszanych. A żal! Wszak pożary w takich budynkach to nie rzadkość. Ich gaszenie bywa utrudnione przez de facto brak dróg ewakuacyjnych czy nawodnionych pionów dla straży pożarnych, a także przez kraty montowane na klatkach schodowych.

O tych i innych problemach ochrony przeciwpożarowej, m.in. o zsypach i o tym, kiedy ocieplenie budynku może być zagrożeniem – w następnym artykule.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Zarządco potrzebny Ci specjalistyczny przegląd pompowni deszczowej lub sanitarnej?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiCzy wiesz, że posiadając urządzenie służące ochronie środowiska jesteś zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów? Terminy zbliżają się nieubłaganie, a w książce serwisowej dalej nie ma wpisu?... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16924|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10536|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10104|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl