CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie?
Procedura opracowania dokumentacji technicznej budynku | Sprzedaż lokalu a członkostwo w spółdzielni

Paweł Puch  |  19.01.2015
Co nowego w Orzecznictwie? </br> Procedura opracowania dokumentacji technicznej budynku | Sprzedaż lokalu a członkostwo w spółdzielni
Co nowego w Orzecznictwie?
Procedura opracowania dokumentacji technicznej budynku | Sprzedaż lokalu a członkostwo w spółdzielni

Cotygodniowy aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 202), a w nim o procedurze opracowania dokumentacji technicznej budynku oraz o sprzedaży lokalu przez członka spółdzielni mieszkaniowej.

Procedura opracowania dokumentacji technicznej budynku

To zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono jest obowiązany do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji.

Właściciele lokali nie mogą w drodze uchwały nałożyć tego obowiązku na dotychczasowego właściciela nieruchomości np. gminę. Mogą co najwyżej po pokryciu tych kosztów żądać od niego ich zwrotu w całości pod warunkiem, że nie wyodrębniono jeszcze w nieruchomości wszystkich lokali - uznał Sąd Okręgowy w Świdnicy.

Gmina wniosła przeciwko wspólnocie mieszkaniowej o uchylenie w całości uchwały w sprawie podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub dokonania aktualizacji dokumentacji technicznej budynku, otrzymanej przez powoda z powodu jej niezgodności z przepisami ustawy o własności lokali.

Gmina w uzasadnieniu wskazała, że wspólnota wyznaczyła gminie termin na podjęcie czynności zmierzających opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej. Kosztami wykonania lub aktualizacji technicznej obciążono gminę. W ocenie gminy podjęcie uchwały jest bezprawne i narusza przepisy ustawy o własności lokali tj. art. 29 ust. 1 c ustawy o własności lokali.

W myśl tego przepisu jeśli brak dokumentacji technicznej budynku albo gdy jest ona nieaktualna, zarząd lub zarządca któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono obowiązani są podjąć czynności zmierzające do jej opracowania lub aktualizacji i rozliczenia kosztów z tym związanych.

Brzmienie powyższego przepisu jest jednoznaczne i literalna wykładnia nie pozostawia wątpliwości, iż podjęcie czynności zmierzających do aktualizacji dokumentacji technicznej budynku lub w przypadku jej braku do opracowania ciąży na zarządcy lub zarządzie, a nie na dotychczasowym właścicielu. Sąd uznał, że powództwo wspólnoty zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 c ustawy o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono jest obowiązany do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji.

Ponadto w myśl art. 29 ust. 1 d pkt 1 i 2 powołanej ustawy, jeżeli uchwała właścicieli lokali nie stanowi inaczej, koszty opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku obciążają do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - dotychczasowego właściciela nieruchomości, a po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu  wszystkich właścicieli lokali w częściach odpowiadających ich udziałom w nieruchomości wspólnej.

Z powołanych przepisów wyraźnie wynika, iż przedmiotem ich regulacji jest po pierwsze wskazanie podmiotu na którym ciąży obowiązek podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku, a po drugie ustalenie zasad rozliczenia kosztów opracowania lub aktualizacji tej dokumentacji.

Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie to krąg podmiotów zobowiązanych do podjęcia wskazanych czynności został określony w sposób nie budzący wątpliwości. Jest to bowiem albo zarząd wspólnoty mieszkaniowej, albo zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono. Są to zatem dwa różne podmioty.

Przeczytaj: Co nowego w Orzecznictwie? Zarządca w małej wspólnocie mieszkaniowej | Wspólnota mieszkaniowa dochodzi usunięcia wad fizycznych budynku

Jednocześnie z art. 29 ust. 1c w sposób jednoznaczny wynika, że to właśnie te organy wspólnoty mieszkaniowej zobowiązane są do podjęcia tych czynności. W tym zakresie nie jest dopuszczalne przenoszenie przez właścicieli lokali tego obowiązku na inny podmiot, w tym na jednego z właścicieli lokali.

Członkowie wspólnoty mogą decydować tylko o sposobie rozliczenia kosztów sporządzenia aktualizacji dokumentacji, które powstają jednak dopiero co oczywiste po wykonaniu takiej dokumentacji. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej podejmując zaskarżoną uchwałę kierowali się niewątpliwie błędną wykładnią powołanego przepisu.

Jak już wskazano ustawodawca przyznał organowi zarządzającemu nieruchomością wspólną kompetencje tylko do „podjęcia czynności zamierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej ustawodawca zdecydował zatem, że obowiązkiem powołanego organu jest wykonanie wyłącznie takich działań. Z powyższego wynika, że właściciele lokali nie mogą w drodze uchwały nałożyć tego obowiązku na jednego z właścicieli lokali, a więc także na dotychczasowego właściciela nieruchomości. Takie działanie jest niezgodne z art. 29 ust. 1c.

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 12.11.2014 roku sygn.akt I C 1219/14

Czytaj dalej: Sprzedaż lokalu a członkostwo w spółdzielni


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17319|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10807|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10382|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl