CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co z ustawą o rencie dożywotniej?

 Redakcja  |  19.01.2015
Co z ustawą o rencie dożywotniej?
Co z ustawą o rencie dożywotniej?
www.freeimages.com

Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym miała zostać uchwalona w tym samym czasie, co ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym.

Wdrożenie obu przepisów jednocześnie miało w pełni uregulować rynek hipoteki odwróconej w Polsce, a tym samym zabezpieczyć interesy seniorów i dać im szansę na wybór produktu dopasowanego do ich potrzeb.

Tymczasem, mamy tylko ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, w dodatku banki nie spieszą się z przygotowaniem ofert.

Ustawa regulująca odwróconą hipotekę w modelu kredytowym (tzw. odwrócony kredyt hipoteczny) weszła w życie w połowie grudnia ubiegłego roku.

A co dzieje się z odwróconą hipoteką w modelu sprzedażowym (tj. rentą dożywotnią), którą oferują fundusze hipoteczne w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego?

Przeczytaj: Weszła w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym - i co dalej?

Sam projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości jest po konsultacjach społecznych i dwóch konferencjach uzgodnieniowych. Niestety, wbrew oczekiwaniom i rekomendacjom ekspertów termin rozpoczęcia parlamentarnego etapu legislacyjnego staje się trudny do określenia.

"Uzgodnienia resortowe do projektu ustawy o rencie dożywotniej miały zakończyć się już w poprzednim roku. Liczyliśmy, że zbiegną się z wejściem w życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Od wielu lat apelujemy o stosowne regulacje dla obu produktów, gdyż tylko wtedy interesy seniorów będą w pełni zabezpieczone, a dodatkowo będą mieć możliwość wyboru i dopasowania produktu do swoich potrzeb" - podkreśla Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Jedną z przyczyn opóźnienia może być brak porozumienia autora projektu tj. Ministerstwa Gospodarki, z Komisją Nadzoru Finansowego, czyli instytucją, która miałaby sprawować nadzór nad instytucjami oferującymi rentę dożywotnią (tj. funduszami hipotecznymi). Kwestią sporną jest zakres nadzoru i narzędzi, w jakie zostanie wyposażony KNF.

Warto zobaczyć: Renty dożywotnie zejdą z rynku z dużym hukiem

"Od wielu lat zabiegamy o to, by znajdować się pod nadzorem KNF. Komisja Nadzoru Finansowego początkowo uważała, że rentę dożywotnią powinny oferować instytucje, które już teraz są nadzorowane (np. ubezpieczyciele), a nie nowe podmioty, w których ten nadzór należałoby dopiero wprowadzić (np. fundusze hipoteczne)" - komentuje Robert Majkowski.

Jednak jego zdaniem nie było to dobre rozwiązanie - ograniczałoby konkurencyjność na rynku. W ostatnich miesiącach osiągnięto porozumienie w tej sprawie, jednak nadal nie wiadomo, czy udało się wypracować zapisy ustawy określające nowe kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego.

Ustawodawca, jako główny cel ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, wskazywał zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które korzystają z tego produktu.

Propozycja Ministerstwa Gospodarki wyraźnie reguluje nie tylko kwestie zabezpieczenia i ewentualnego odzyskania należności w ramach przyznanych dożywotnich świadczeń pieniężnych, ale także zabezpiecza odzyskanie prawa własności nieruchomości w przypadku zalegania przez świadczeniodawcę z wypłatami.

Dodatkowo, ustawodawca wprowadza szereg restrykcyjnych wymogów kapitałowo-finansowych, które będą musiały spełnić wszystkie firmy, chcące oferować rentę dożywotnią

Podleganie nadzorowi i kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a także posiadanie od niej odpowiedniego zezwolenia - to tylko niektóre z wymagań stawianych przed firmami, które będą chciały oferować rentę dożywotnią.

Inne to: posiadanie statusu spółki akcyjnej albo europejskiej spółki akcyjnej, która dysponuje kapitałem zakładowym w minimalnej wysokości o równowartości 2 milionów EUR. Dodatkowo, firmy chcące oferować ten produkt finansowy miałyby obowiązek posiadania kapitału własnego wyższego o co najmniej 15 proc. od szacowanej sumy zobowiązań z tytułu zawartych umów o dożywotnie świadczenie za okres kolejnych 2 lat.

Musiałyby również dysponować rezerwami na pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów dożywocia w wysokości nie niższej niż suma wierzytelności, wymagalnych w ciągu dwóch najbliższych lat. - Już dziś jesteśmy gotowi do spełnienia wymagań wynikających z nowej ustawy - podkreśla Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Zobacz też: Wszystko o testamentach, dziedziczeniu i spadkobraniu

Jakie zmiany w dotychczasowej ofercie funduszy hipotecznych przewiduje projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki?

  Zmiany prawne proponowane w projekcie ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki Obecna sytuacja na przykładzie Funduszu Hipotecznego DOM S.A. który (wg. danych KPF z 2014 roku) ma 70 proc. udział w rynku
Wymagania wobec funduszy hipotecznych
 • status spółki akcyjnej lub europejskiej spółki akcyjnej
 • kapitał zakładowy na poziomie minimum 2 mln euro
 • zezwolenie KNF-u
 • odpowiednia relacja między kapitałem zakładowym i zobowiązaniami
 • odpowiednie kompetencje zarządu
 • brak wymagań zewnętrznych
 • wymagania narzucone wewnętrznie przez fundusze hipoteczne: w przypadku FH DOM: jako uczestnik Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych podlega Zasadom Dobrych Praktyk i audytowi etycznemu KPF
 • spółka notowana na GPW, publikująca regularnie swoje wyniki finansowe podające do publicznej informacji istotne zdarzenia w spółce i jej sytuację finansową

Nadzór KNF

Tak
Nie (Fundusz Hipoteczny DOM raportuje do KNF w zakresie zmian akcjonariuszy)
Zabezpieczenia
 • służebność osobista mieszkania na rzecz seniora
 • hipoteka na rzecz seniora do 150% wartości nieruchomości
 
 • służebność osobista mieszkania na rzecz seniora
 • dożywocie, czyli świadczenia dla seniora wpisane do księgi wieczystej nieruchomości i obowiązujące do końca życia seniora
 • poddanie się egzekucji przez Fundusz w przypadku opóźnienia wypłaty świadczenia zgodnie z KPC art. 777.
Szczególny tryb zawarcia umowy Po min. 3 tyg. od daty otrzymania formularza informacyjnego i projektu umowy klient musi złożyć pisemne oświadczenie o chęci zawarcia umowy. Umowa nie może być zawarta bez tego oświadczenia i wyceny nieruchomości. Umowa zawierana w formie aktu notarialnego. Senior ma dowolny czas na zastanowienie się i bezpłatną poradę prawną. Najpierw podpisuje umowę przedwstępną, później przyrzeczoną. Z umowy przedwstępnej może się wycofać.
Forma umowy Umowa w formie aktu notarialnego Umowa w formie aktu notarialnego

Opracowanie własne na podstawie portalu „Rynek Pierwotny. Portal Nowych Nieruchomości”, oferty Funduszu Hipotecznego DOM oraz projektu ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym.

Źródło: Robert Majkowski, Fundusz Hipoteczny DOM

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10803|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10378|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl