CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Problem hydroizolacji w budynkach wielolokalowych

Agnieszka Zygmunt  |  Administrator 12/2014  |  19.01.2015
Problem hydroizolacji w budynkach wielolokalowych
Problem hydroizolacji w budynkach wielolokalowych
Elektroosmoza

Przyczyn zawilgocenia budynków jest wiele, nie tylko brak należytego zabezpieczenia przeciwwilgociowego, lecz także te wynikające z wpływu czynników naturalnych i atmosferycznych. Jak walczyć z tą wilgocią i jak osuszać budynek z jej nadmiaru?

Osuszanie murów

Dysponujemy wieloma metodami usuwania wilgoci z murów i ochrony przed jej reemisją. Najpopularniejszymi są zabezpieczenia powierzchniowe, najczęściej z powłok mineralnych lub bitumicznych, nakładanych na zewnętrzną powierzchnię przegrody budowlanej (od strony kontaktu z wodą).

Mają one jednak swoje wady i nie zawsze są skuteczne. Metody usuwania wilgoci z murów można podzielić na naturalne i sztuczne (inwazyjne i bezinwazyjne).

Metody sztuczne to metody inwazyjne (np. mechaniczne podcinanie murów, iniekcje) oraz nieinwazyjne (m.in. osuszanie gorącym powietrzem, technikami absorpcyjnymi, kondensacyjnymi, elektroosmozy, mikrofalowymi, promieniowania elektromagnetycznego).

Technologie bezinwazyjnego osuszania murów cechuje brak ingerencji fizycznej w ich struktury. Nie korzysta się w nich z technik podcięć murów w celu montażu blach mających pełnić funkcje izolacji poziomej bądź wierceń sieci otworów w ścianach dla iniekcji hydrofobowych, uszczelniających środków wypełniających kapilary, którymi dotąd migrowały rozpuszczone w wilgoci sole.

Wadą takich ingerencji może być osłabienie spoistości murów albo wyższe koszty przedsięwzięć niż te przy technikach bezinwazyjnych. W przeciwieństwie do metod naturalnych, te bezinwazyjne pozwalają też uniknąć uciążliwych prac przy odkopywaniu fundamentów oraz długookresowych przerw technologicznych, których przyczyną są procesy naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Przeczytaj: Wodoszczelność i ochrona betonu przez krystalizację

Bezinwazyjne osuszanie jest w dodatku uniwersalne, można po nie sięgać bez stosowania innych sposobów (ewentualnie korzystać z nich uzupełniająco czy po zastosowaniu poprzednich metod).

Wilgoć usuwana jest z murów dzięki podwyższaniu temperatury pomieszczeń bądź muru, z jednoczesnym wymuszeniem ruchu powietrza. Mechanizm cyrkulacji wilgoci mam wtedy miejsce przy zastosowaniu dodatkowego sprzętu: nagrzewnic, osuszaczy absorpcyjnych, osuszaczy kondensacyjnych.

Warunek ten spełniają również techniki osuszania mikrofalowego:

 • osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne) – wodę z zawilgoconych ścian wychwytuje otaczające je suche powietrze zasysane przez osuszacz, które następnie jest podgrzewane i wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia, gdzie znowu nasyca się wilgocią oddawaną przez osuszane mury.

  Woda zebrana w osuszaczu odprowadzana jest poza budynek. Cykl powtarza się do momentu, w którym ściany, stropy i podłogi będą suche.

  Wymagane jest zamknięcie okien i drzwi. Metoda absorpcyjna najefektywniejsza jest przy wilgotności względnej powietrza w osuszanym pomieszczeniu nieprzekraczającej progu 30%;
 • osuszanie kondensacyjne – obniżanie względnej wilgotności powietrza w osuszanym pomieszczeniu również uzyskuje się przez wychwytywanie skroplonej pary wodnej z powietrza i wyprowadzanie jej poza budynek.

  Do tego celu stosowane są tzw. osuszacze kondensacyjne (zasysające powietrze z pomieszczenia i gwałtownie je schładzające, co powoduje skraplanie się zawartej w nim pary wodnej). Skropliny odprowadzane są do kanalizacji. Odzyskane odwilgocone powietrze w kolejnym cyklu miesza się z parą wodną dyfundującą z murów.

  Optymalnymi temperaturami do stosowania tej metody są wartości 20–25˚C. Sposób ten sprawdza się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, a więc przy zamkniętych drzwiach i oknach;
 • osuszanie podczerwienią – korzysta się tu z płytowych promienników podczerwieni, które współpracują z osuszaczami kondensacyjnymi. Wiązki promieni podczerwieni nagrzewają mury, co powoduje kapilarny transport wilgoci w kierunku ogrzewanej powierzchni.

  W ten sposób ze ścian szybko odprowadzane są znaczące ilości wody. Odciągnięta ze ściany wilgoć dyfunduje, gdy tylko dostanie się do pomieszczenia. Im niższa jest bezwzględna wilgotność powietrza w pomieszczeniu, tym szybciej ten proces przebiega.

  Cyrkulacja powietrza oraz temperatura pomieszczenia powinny być dostosowane do zakresu działania osuszacza kondensatu. Sprzęt ten nie tylko przyspiesza schnięcie ścian, lecz także ogrzewa pomieszczenie. Optymalizuje to koszty osuszania;
 • osuszanie mikrofalowe – do osuszania służą tu specjalne generatory mikrofal, wyposażone w antenę tubową o ustalonym kształcie i parametrach.
 • Ich działanie bazuje na zjawisku zamiany energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego (300 MHz do 300 GHz) na energię cieplną w środowisku wilgotnym. Urządzenia generują i emitują wiązki fal, które wybrany fragment muru podgrzewają do wysokiej temperatury i powodują intensywne parowanie zawartej w nim wody, usuwanej z pomieszczeń przy skutecznej wentylacji.

  Po osuszeniu części ściany aparatura jest przestawiana do kolejnego jej fragmentu - i tak do skutku. Zaletą tej metody – poza dużą wydajnością – są względy sanitarno-epidemiologiczne, gdyż mikrofale dezynfekują ścianę.

  Ponieważ jednak mikrofale są niebezpieczne dla organizmów żywych, także dla ludzi) oraz stopień skomplikowania robót, prace osuszeniowe prowadzone tą metodą powinny wykonywać osoby odpowiednio przeszkolone. Metoda pozwala osuszać mury o grubości dochodzącej do 2,5 m oraz strefy trudno dostępne. Pozwala w dodatku skrócić proces z kilku tygodni do kilku dni;

 • osuszanie elektroosmotyczne – opiera się na zjawisku elektroosmozy, czyli uporządkowanego kierunku ruchu cząsteczek wilgoci spowodowanym przyłożoną różnicą potencjału elektrycznego. Wykorzystywane w tym celu urządzenia emitują słabe zmienne pole elektromagnetyczne, wymuszające na drobinach wilgoci pożądaną zmianę kierunku ich migracji.

  Osuszanie przebiega stopniowo, od wyżej położonych stref murów aż po fundamenty i trwa długo, od dwóch do 36 miesięcy. Urządzenia montuje się na stałe, bez względu na porę roku, przy normalnej eksploatacji budynku.

  Umieszczane są na jego ścianach tak, aby zasięg ich działania obejmował cały obiekt. Po osuszeniu urządzenie cały czas pracuje jako hydroizolacja pionowa i pozioma, a tym samym zapobiega ponownemu zawilgoceniu budynku;
 • osuszanie przy użyciu penetrujących materiałów hydroizolacyjnych – czasem sięga się po penetrujące materiały hydroizolacyjne (dodatki do zapraw, powłoki, cementy szybkowiążące i specjalistyczne zaprawy), które cechuje osmotyczne i kapilarne penetrowanie (przenikanie) substancji uszczelniających w głąb muru (betonu, zapraw i cegieł). Gruntowanie nimi powierzchni ścian ułatwia osuszanie, gdyż obniża ich higroskopijność.

Wybór i ocenę skuteczności każdej z metod powinni przeprowadzać specjaliści, gdyż clou powodzenia przedsięwzięcia zawsze będzie staranny dobór zakresu prac oraz metody osuszenia, izolacji i renowacji. To, czy mamy do czynienia z obciążeniem wodą, czy wilgocią, także stwierdzić może jedynie projektant.

Obciążenie wodą wymusza posadowienie budynku podpiwniczonego na płycie fundamentowej, przy obciążeniu wilgocią ławy i posadzka na gruncie mogą być osobno skonstruowane.

Materiały wodochronne stosowane w gruncie można podzielić według różnych kryteriów. Jedną z metod jest podział na: materiały bitumiczne (roztwory, emulsje, masy i lepiki asfaltowe, polimerowo-bitumiczne masy uszczelniające – masy KMB, papy, membrany samoprzylepne), mineralne (bentonity, mikrozaprawy) czy z tworzyw sztucznych (folie, membrany).

Innym – podział na bezszwowe (mikrozaprawy, masy KMB), rolowe (folie, membrany, papy), służące do uszczelnień szczelin i dylatacji (taśmy, kity), a także do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

Aby izolacja wodochronna była skuteczna, musi być dobrze zaprojektowana, poprawnie wykonana i chroniona przed uszkodzeniem w trakcie eksploatacji obiektu. Etap eksploatacji przy tym zaczyna się już od momentu od zabezpieczenia powłoki wodochronnej. Nie ma przy tym znaczenia, czy prace budowlane jeszcze trwają.

Niedopuszczalne jest użycie do wykonania hydroizolacji przypadkowych materiałów. Muszą one być ze sobą kompatybilne (czyli umożliwiać wykonanie szczelnych połączeń). Dochodzi do tego konieczność zastosowania materiałów o odpowiedniej odporności na ewentualne agresywne związki znajdujące się w gruncie.

Istotna jest również łatwość aplikacji (nakładania) materiału, odporność na błędy popełnione przy tej czynności oraz możliwość bezproblemowego uszczelnienia tzw. trudnych i krytycznych miejsc, np. przejścia rur instalacyjnych czy dylatacji.

 

 

Balkony i tarasy

Prawidłowe zaprojektowanie balkonu, tarasu i loggii zaczyna się od precyzyjnego określenia funkcji, jaką ma pełnić w przyszłości, analizy schematu konstrukcyjnego, oraz nazwania obciążeń i czynników destrukcyjnych.

Zobacz też: Osuszanie, odgrzybianie

Potem na tej podstawie dobiera się materiałowo-konstrukcyjnych (będą to systemowe izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, urządzenia odwadniające, wreszcie systemowe rozwiązania materiałowe ochrony strukturalnej i powierzchniowej). Drugim, równie ważnym etapem, jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną. Te dwa procesy muszą ze sobą współgrać.

Można np. zastosować płytki ceramiczne razem ze specjalnymi matami drenażowymi lub płyty betonowe na płukanym żwirze lub ustawione na podstawkach dystansowych.

Zawsze jednak trzeba stosować obróbki z otworami, umożliwiające odprowadzenie wody z warstw użytkowych połaci, a przy tym kompatybilne z materiałem do wykonania powłoki wodochronnej (uszczelnienie styku) i z wysokością warstwy użytkowej.

W systemach z drenażowym odprowadzeniem wody, obróbka blacharska odprowadza ją poza połać tarasu przez specjalne otwory. Hydroizolacja nie może zasłaniać otworów odprowadzających wodę na zewnątrz!

Niektóre rozwiązania systemowe z drenażowym odprowadzeniem wody pozwalają na zmniejszenie grubości warstw tarasu. Stworzenie odpowiedniej ochrony cieplnej wymusza stosowanie termoizolacji o grubości min. 10 cm, co jest z ograniczone wysokością progu drzwiowego.

Odpowiednie profile okapowe i właściwa hydroizolacja oraz mata pozwalają na wykonanie okładziny ceramicznej na hydroizolacji znajdującej się bezpośrednio na termoizolacji.

Trzeba pamiętać o dobrym obsadzeniu wpustów (lub odwodnień liniowych) do odwodnienia wewnętrznego. Jeśli to zaniedbamy, spowodujemy zalewanie pomieszczeń pod tarasem.

Wpust powinien mieć systemowy kołnierz, który pozwoli na szczelne połączenie z hydroizolacją tarasu. Samo obsadzenie musi być stabilne, powstałe przy użyciu zaprawy epoksydowej lub polimerowo-cementowej - zaprawy PCC).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Współwłasność a gmina
 • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16709|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10358|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl