• Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
  • Jeszcze zarządzanie czy już pośrednictwo?
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

16.09.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jeszcze zarządzanie czy już pośrednictwo?

Zarządzanie najmem lokali stanowi najmłodszą dyscyplinę zarządzania nieruchomościami, do której powstania w znacznej mierze przyczyniła się deregulacja rynku nieruchomości. Usługa ta powstała na styku zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, i stanowi dowód na...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami

03.10.2019
Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to przekłada się na poprawę zarządzania infrastrukturą techniczną oraz ekonomią budynku.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wzajemna pomoc czy twarda konkurencja?

Jak minął rok 2014?
Marek Majchrzak  |  Administrator 1-2/2015  |  16.02.2015

Deregulacja obniżyła poprzeczkę wymagań, ale nie obniżyła ambicji środowiska.

Po deregulacji nadchodzą trudne czasy dla stowarzyszeń i federacji. Członkowie stowarzyszeń - ogólnie biorąc - rzadziej chcą się szkolić i gorzej płacą składki, co przekłada się na kłopoty federacji. U nas nie jest jeszcze aż tak źle. W 2013 r. Polska Federacja Zarządców Nieruchomości zrzeszała 17 stowarzyszeń, zaś w 2014 r. - 16. Odeszły trzy - niewielkie, bierne i stosunkowo mało widoczne w naszym gronie.

A równocześnie - co ciekawe, a dla mnie zaskakujące - przyłączyły się do nas dwie nowe organizacje. W jednym przypadku było to stowarzyszenie nienależące od ponad czterech lat do żadnej organizacji, a w drugim - całkiem nowe stowarzyszenie, które po kilku miesiącach samodzielnego działania zrozumiało, że na rynku, któremu po deregulacji grozi zdziczenie, lepiej współpracować, niż samodzielnie walczyć tylko o swoje. Nie bez znaczenia było zapewne i to, że składki w naszej federacji są niskie: mniejsze stowarzyszenia płaczą 500–700 zł rocznie, a np. warszawski „Ekspert”, który ma 300 członków, płaci 1500 zł.

Rynek pracy generalnie łatwy nie jest, ale na rynku nieruchomości ustawa deregulacyjna sprawiła przykrą niespodziankę jej autorom i tym parlamentarzystom, których zamiarem było rozbicie środowiska zarządców z prawdziwego zdarzenia, działających zarówno na terenie wspólnot mieszkaniowych, jak i w spółdzielczości mieszkaniowej, gdzie wszyscy prezesi mają licencje zarządcy - choć ustawy spółdzielcze tego nigdy nie wymagały.

Pod hasłem walki z bezrobociem deregulatorzy chcieli stworzyć miejsca pracy dla osób bez odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Tymczasem o pracę i powodzenie na rynku nie muszą się martwić firmy znane, silniejsze oraz zarządcy cieszący się dobrą opinią i, oczywiście, mający licencję.

Owszem, zdarza się, że część wspólnot, mówiąc najogólniej „starej daty”, posiadających budynki o niskim standardzie i wartości, zwalnia licencjonowanych zarządców i przyjmuje tańszych, bez licencji, chcących dumpingowymi cenami podbić rynek.

Nie myślą o tym, że im starsze domy, tym ich utrzymanie w stanie zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańcom jest trudniejsze i wymagające od zarządców wyższych kwalifikacji. Istnieje takie powodzenie „Mądry Polak po szkodzie”. Nie jestem panikarzem, ale obawiam się, że dopiero wtedy, gdy dojdzie do tragedii, o której będzie głośno w TV i prasie, „oszczędni” właściciele i deregulatorzy bez wyobraźni przejrzą na oczy.

Obserwujemy, że tam, gdzie dom nowszy, o wyższym standardzie, gdzie mieszkańcy wybierają do zarządów wspólnot ludzi wykształconych i w sile wieku, tam zatrudniani przez nich zarządcy mają wyższe kwalifikacje. Niekiedy przed ich zatrudnieniem zarządy wspólnot sprawdzają ich zawodową przeszłość.

Dopiero gdy ustają, że jest bez zarzutu, powierzają im podejmowanie decyzji w ważnych sprawach dotyczących remontów czy zakupu urządzeń. Nie słyszałem o przypadkach nadużycia zaufania przez starannie dobranych zarządców.

Bywa, że rzetelni zarządcy sami rezygnują z pracy. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy wspólnota nie chce dać pieniędzy na niezbędny remont czy wymianę instalacji, co może grozić katastrofą.

Choć ustawa deregulacyjna weszła w życie i zniosła obowiązek posiadania licencji przez podmioty parające się zarządem nieruchomości i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, stowarzyszenia, federacje, a przede wszystkim ich członkowie nigdy się nie pogodzili się z deprecjacją ich zawodów. Zbyt długo walczyli o swoje dobre imię i pracowali nad podnoszeniem kwalifikacji. Poziom usług na rynku nieruchomościowym znacznie wzrósł.

Deregulacja więc obniżyła poprzeczkę wymagań, ale nie obniżyła ambicji środowiska. Organizacje zarządców i pośredników wzięły sprawę edukacji i nadawania świadectw potwierdzających kwalifikacje w swoje ręce, choć po deregulacji liczba studentów na studiach podyplomowych i kursach oraz praktykach radykalnie spadła.

Wyobrażałem sobie, że wspólnie z innymi federacjami, które podpisały trzy lata temu Porozumienie Dziewięciu Federacji, opracujemy zasady całego przedsięwzięcia. Jednak to się nie udało.

Tylko trzy największe federacje zarządców nieruchomości - Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Polska Federacja Zarządców Nieruchomości - podpisały w styczniu 2014 roku porozumienie dotyczące edukacji i uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych.

Przypomnę najważniejsze założenie: ukończenie studiów podyplomowych lub 200-godzinnego kursu zarządzania organizowanego przez stowarzyszenia i federacje, 130 godziny praktyki oraz zdanie egzaminu pisemnego oraz ustnego przed komisją złożoną z przedstawicieli wszystkich trzech federacji. Praktyka i egzaminy kosztują 1500–1700 zł.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy egzaminy dla 11 osób, które już wcześniej ukończyły praktyki w naszej federacji. Kolejne 12 osób ukończyło praktyki w grudniu (egzamin będzie w lutym), a w trzech dalszych grupach odbywa w naszej federacji praktyki ok. 35 osób.

Spodziewamy się, że w tym roku ok. 80–90 osób z wszystkich federacji zda egzamin i otrzyma świadectwa kwalifikacyjne, no i że powstaną kolejne grupy zarządców, rozpoczynające naukę na studiach lub kursach, więc w 2016 r. liczba tych dobrze wyedukowanych nowych zarządców wyraźnie wzrośnie.

Do naszych stowarzyszeń nie przyjmujemy członków bez licencji lub świadectw kwalifikacyjnych. Przynależność do organizacji nobilituje, ale równocześnie stwarza szanse uzyskiwania pomocy w trudnych sytuacjach, np. staramy się pomagać mniej doświadczonym kolegom w znalezieniu pracy. Ponieważ chcemy na różnych spotkaniach dobrze poznać swoich członków, gdy wspólnoty zwracają się do nas o pomoc w znalezieniu odpowiedniego zarządcy, z pełną odpowiedzialnością polecamy im właściwą osobę.

Moim hobby jest upowszechnianie w naszym środowisku samopomocy koleżeńskiej. Świat robi się egoistyczny, więc wzajemna życzliwość może być dla każdego z nas ratunkiem. Nawet najmądrzejszy zarządca miewa kłopoty z regulacjami prawnymi, zresztą wciąż zmienianymi i to najczęściej na… gorsze. W ostatnich czasach trwa np. ożywiony ruch mailowy związany z halami garażowymi.

Zarządcy dzielą się informacjami, jak sobie radzić z zarządzaniem halami i z głosowaniami we wspólnotowych budynkach, w których one się znajdują. Dawniej, gdy mieszkanie miało np. 65 m², a stanowisko garażowe np. 18 m², to przy głosowaniach właściciel mieszkania i garażu legitymował się powierzchnią 83 m². Teraz, wyrokiem Sądu Najwyższego (III CZP 82/12), w czasie wyborów głos liczony z lokalu obejmującego halę, jest jeden i jest niepodzielny.

Dochodzi do absurdalnej sytuacji, że wszyscy korzystający z garaży muszą uzgodnić zdanie na temat decyzji, jaką mają podjąć. Bo nawet jeśli na 100 mieszkańców mających garaże jeden będzie przeciw, a reszta za, to nie będą mogli oddać tego głosu.

Drugi absurd wynika z wyroku SN (III CZP 88/12), zgodnie z którym zarządzający współwłasnością nie ma możliwości zarządzania halą garażową, która jest osobnym (wyodrębnionym hipotecznie) lokalem. A przecież mają wspólną bramę wjazdową, którą trzeba konserwować i remontować; wspólne drogi dojazdowe, które trzeba sprzątać, oświetlać itp.

Dodajmy też, że hale garażowe są lokalami użytkowymi o bardzo dużej powierzchni (powyżej ¼ całej powierzchni budynku). Ale po wspomnianym wyroku Sądu Najwyższego uzyskanie prawidłowego głosu z tej powierzchni nie jest praktycznie możliwe. W konsekwencji prowadzi to do sytuacji,
w której wspólnota nie może skutecznie podjąć żadnej uchwały.

Powoduje to, że wspólnota nie może skutecznie podjąć żadnej uchwały. Wymusza to często nieprawidłowe działania, polegające na obciążeniu kosztami napraw i sprzątania wszystkich mieszkańców budynku, także nieposiadających samochodów i garaży!

Dobrze byłoby, gdyby wszystkie federacje opracowały w tym roku wykaz fatalnych przepisów prawa, z którymi mają codziennie do czynienia, i przekazały go prezydentowi RP oraz marszałkom sejmu i senatu. Przy nędzy mieszkaniowej, której końca nie widać, trzeba położyć szczególny nacisk na właściwą eksploatację domów i przemyślaną gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. My, zarządcy, możemy tu wiele zrobić, ale nie wtedy, gdy państwo rzuca nam kłody pod nogi. 

Marek Majchrzak
Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17329|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10818|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10391|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl