CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Nabycie nieruchomości a podatek VAT (cz. 1)

Na rozliczenie podatkowe inwestycji w nieruchomości ma wpływ wiele czynników: kto sprzedaje, kto i w jakim celu kupuje, a wreszcie jaki obiekt jest nabywany. W artykule mowa jest o tym kto i na jakich zasadach sprzedaje nieruchomości.

Przede wszystkim należy określić, kto dokonuje zakupu, inaczej bowiem wygląda rozliczenie przedsiębiorcy, inaczej podmiotu, który dopiero planuje w przyszłości rozpocząć działalność gospodarczą. Istotne jest także, czy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym czy działa jako podatnik zwolniony od VAT. Bardzo ważne jest także to, co jest przedmiotem inwestycji - inaczej rozlicza się zakup gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym, a inaczej niemieszkalnym. Warto także zwrócić uwagę na to, czy obok budynków znajdują się budowle, np. utwardzony podjazd, murek, parking itd. Wpływa to bowiem na sposób opodatkowania transakcji i rozliczenie zakupu (Czytaj więcej na ten temat).

Na prawo do odliczenia VAT bezpośredni wpływ ma także cel inwestycji - przed zakupem należy określić, czy ma ona służyć czynnościom opodatkowanym czy zwolnionym. Jest to również istotne w kolejnych latach posiadania i użytkowania obiektu.

Planując zakup, można także brać pod uwagę terminy rozliczenia VAT, ponieważ dłużej na zwrot czeka się, jeżeli podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych. Sposób nabycia ma również istotne znaczenie dla rozliczenia podatku VAT, inaczej bowiem rozliczymy nabycie nieruchomości w drodze zakupu, aportu, darowizny lub zamiany.

Planując inwestycję, należy także brać pod uwagę osobę zbywcy. Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej określonej w art. 15 VAT nie doliczają VAT do ceny i nie wystawiają faktur. Do ceny dolicza się natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych, który obciąża nabywcę.

Kto jest podatnikiem VAT?

Producent, handlowiec

Ogromnym problemem na rynku nieruchomości jest precyzyjne ustalenie, w jakich sytuacjach osoba fizyczna sprzedająca nieruchomość podlega podatkowi VAT z tego tytułu. Warto podkreślić, że zagadnienie to jest istotne także dla kupującego - z trzech powodów:

  • po pierwsze: jeżeli transakcja podlega VAT, cena jest wyższa o 7% lub 22% (pomijam w tej chwili zwolnienia od VAT stosowane na rynku nieruchomości),
  • po drugie: jeżeli transakcja nie podlega VAT, a sprzedawca go doliczy, kupujący będzie mógł wystąpić do niego z roszczeniem o zwrot tej nienależnie doliczonej kwoty,
  • po trzecie: jeżeli transakcja nie podlega VAT, notariusz pobierze od nabywcy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości.

Podatnikami VAT są takie podmioty, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność m.in. producentów, handlowców oraz rolników, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Podatkowi VAT podlegają czynności wykonywane przez producenta, handlowca lub rolnika. Podatnik musi więc być jedną z tych osób i przy sprzedaży występować w takim charakterze, aby uznać, że wykonywane przez niego czynności podlegają podatkowi. Ustawa o VAT wprowadza przede wszystkim kryterium podmiotowe (producent, handlowiec, rolnik). Warto tu podkreślić, że sama częstotliwość działań nie decyduje o podatku VAT. Chodzi tu bowiem przede wszystkim o to, kto dokonuje tych działań, a nie o to jak często. Podkreślono to wielokrotnie w orzecznictwie WSA i NSA. Teza taka płynie także z orzecznictwa ETS.

NSA kładzie nacisk przede wszystkim na to, czy sprzedawca działa jak handlowiec lub producent. Przykładowo w wyroku z 27.10.2009 r. (I FSK 1043/08) NSA uznał, że: Tylko taka aktywność handlowa obywatela jego majątkiem czyni go podatnikiem podatku VAT, która przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar ich dłuższej kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną. Sprzedaż kilku działek budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę, wskazująca na ograniczony ilościowo zakres realizacji tej sprzedaży, a tym samym jej okazjonalność, a nie zamiar częstotliwego realizowania takiej działalności, nie może być kwalifikowana jako prowadzenie handlowej działalności gospodarczej. W uchwale 7 sędziów NSA orzekł: Jednorazowa czynność dokonana w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwości może spowodować konieczność zapłaty VAT, ale musi ona być podjęta przez podmiot, który działa w charakterze podatnika VAT, tj. w charakterze producenta, handlowca itd. Sama częstotliwość lub jej brak nie może jednak decydować o tym, czy ktoś jest podatnikiem VAT, czy nie. Dla opodatkowania działań okazjonalnych sporadycznych ważne będzie to, czy podmiot działa w charakterze podatnika VAT (NSA z 29.10.2007 r., I FPS 3/07). Podobne poglądy spotyka się w orzecznictwie WSA. WSA we Wrocławiu (wyrok z 19.02.2007 r., I SA/Wr 1083/06) uznał, że: Podatnikiem VAT jest ten, kto dokonuje czynności handlu, produkcji, świadczenia usługi także wtedy, gdy czynność taka dokonywana jest przez niego jednorazowo, lecz w taki sposób, że wyraźnie wynika z niej zamiar handlu, produkcji, świadczenia usługi, tj. obiektywny zamiar prowadzenia takiej działalności. Warto także pamiętać, że: Przygotowanie gruntu do sprzedaży poprzez wydzielenie mniejszych działek nie jest działalnością gospodarczą (WSA w Warszawie z 10.09.2008 r., III SA/Wa 743/08).

O opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji na rynku nieruchomości decyduje więc przede wszystkim to, w jaki sposób, i z jakim zamiarem nabywca wchodził w posiadanie sprzedawanych nieruchomości. Jeżeli kupowano je wcelu późniejszej sprzedaży, nie ma znaczenia, ile lat upłynęło od ich nabycia, a ich sprzedaż podlega VAT.

Rolnik

Osobnym problemem jest zakup gruntów od rolnika. Rolnik jest wymieniony w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT jako potencjalny podatnik VAT. Jeżeli więc rolnik sprzedaje grunty, organy podatkowe uznają, że sprzedaż mieści się w pojęciu „wszelkiej działalności". 

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Trudno jednak uznać, że sprzedaż gruntów to działalność rolnicza. Dlatego też w orzecznictwie przeważa pogląd, że wyzbywanie się gruntów przez rolnika nie podlega VAT (chyba że kupił je na sprzedaż). NSA w wyroku z 15.10.2008 r. (I FSK 1249/07) ujął to w następujący sposób: Z uwagi na specyfikę gospodarstw rolnych na terenie Polski sam fakt bycia rolnikiem i posiadania gospodarstwa rolnego nie zawsze będzie jednak oznaczać, że podmiot taki wykonywać będzie działalność rolniczą w rozumieniu VAT. Często bowiem ze względu na wielkość posiadanego przez rolnika gospodarstwa rolnego, wytwarza on produkty rolne jedynie na zaspokojenie potrzeb swoich i swojej rodziny. W takiej sytuacji można więc uznać, że grunty wchodzące w skład tego gospodarstwa stanowią jego majątek prywatny, jako służące zaspokojeniu potrzeb osobistych. Inaczej jednak jest w przypadku, gdy rolnik wytwarza produkty rolne w celu ich dostawy w rozumieniu VAT, czyniąc to na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Sprzedaż przez takiego rolnika gruntu rolnego jako składnika gospodarstwa rolnego jest czynnością dokonywaną w ramach prowadzonej przez rolnika działalności gospodarczej, chyba że grunty te zostały wycofane z działalności rolniczej.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11435|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11007|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl