CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nabycie nieruchomości a podatek VAT (cz. 1)

Na rozliczenie podatkowe inwestycji w nieruchomości ma wpływ wiele czynników: kto sprzedaje, kto i w jakim celu kupuje, a wreszcie jaki obiekt jest nabywany. W artykule mowa jest o tym kto i na jakich zasadach sprzedaje nieruchomości.

Przede wszystkim należy określić, kto dokonuje zakupu, inaczej bowiem wygląda rozliczenie przedsiębiorcy, inaczej podmiotu, który dopiero planuje w przyszłości rozpocząć działalność gospodarczą. Istotne jest także, czy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym czy działa jako podatnik zwolniony od VAT. Bardzo ważne jest także to, co jest przedmiotem inwestycji - inaczej rozlicza się zakup gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym, a inaczej niemieszkalnym. Warto także zwrócić uwagę na to, czy obok budynków znajdują się budowle, np. utwardzony podjazd, murek, parking itd. Wpływa to bowiem na sposób opodatkowania transakcji i rozliczenie zakupu (Czytaj więcej na ten temat).

Na prawo do odliczenia VAT bezpośredni wpływ ma także cel inwestycji - przed zakupem należy określić, czy ma ona służyć czynnościom opodatkowanym czy zwolnionym. Jest to również istotne w kolejnych latach posiadania i użytkowania obiektu.

Planując zakup, można także brać pod uwagę terminy rozliczenia VAT, ponieważ dłużej na zwrot czeka się, jeżeli podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych. Sposób nabycia ma również istotne znaczenie dla rozliczenia podatku VAT, inaczej bowiem rozliczymy nabycie nieruchomości w drodze zakupu, aportu, darowizny lub zamiany.

Planując inwestycję, należy także brać pod uwagę osobę zbywcy. Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej określonej w art. 15 VAT nie doliczają VAT do ceny i nie wystawiają faktur. Do ceny dolicza się natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych, który obciąża nabywcę.

Kto jest podatnikiem VAT?

Producent, handlowiec

Ogromnym problemem na rynku nieruchomości jest precyzyjne ustalenie, w jakich sytuacjach osoba fizyczna sprzedająca nieruchomość podlega podatkowi VAT z tego tytułu. Warto podkreślić, że zagadnienie to jest istotne także dla kupującego - z trzech powodów:

  • po pierwsze: jeżeli transakcja podlega VAT, cena jest wyższa o 7% lub 22% (pomijam w tej chwili zwolnienia od VAT stosowane na rynku nieruchomości),
  • po drugie: jeżeli transakcja nie podlega VAT, a sprzedawca go doliczy, kupujący będzie mógł wystąpić do niego z roszczeniem o zwrot tej nienależnie doliczonej kwoty,
  • po trzecie: jeżeli transakcja nie podlega VAT, notariusz pobierze od nabywcy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości.

Podatnikami VAT są takie podmioty, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność m.in. producentów, handlowców oraz rolników, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Podatkowi VAT podlegają czynności wykonywane przez producenta, handlowca lub rolnika. Podatnik musi więc być jedną z tych osób i przy sprzedaży występować w takim charakterze, aby uznać, że wykonywane przez niego czynności podlegają podatkowi. Ustawa o VAT wprowadza przede wszystkim kryterium podmiotowe (producent, handlowiec, rolnik). Warto tu podkreślić, że sama częstotliwość działań nie decyduje o podatku VAT. Chodzi tu bowiem przede wszystkim o to, kto dokonuje tych działań, a nie o to jak często. Podkreślono to wielokrotnie w orzecznictwie WSA i NSA. Teza taka płynie także z orzecznictwa ETS.

NSA kładzie nacisk przede wszystkim na to, czy sprzedawca działa jak handlowiec lub producent. Przykładowo w wyroku z 27.10.2009 r. (I FSK 1043/08) NSA uznał, że: Tylko taka aktywność handlowa obywatela jego majątkiem czyni go podatnikiem podatku VAT, która przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar ich dłuższej kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną. Sprzedaż kilku działek budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę, wskazująca na ograniczony ilościowo zakres realizacji tej sprzedaży, a tym samym jej okazjonalność, a nie zamiar częstotliwego realizowania takiej działalności, nie może być kwalifikowana jako prowadzenie handlowej działalności gospodarczej. W uchwale 7 sędziów NSA orzekł: Jednorazowa czynność dokonana w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwości może spowodować konieczność zapłaty VAT, ale musi ona być podjęta przez podmiot, który działa w charakterze podatnika VAT, tj. w charakterze producenta, handlowca itd. Sama częstotliwość lub jej brak nie może jednak decydować o tym, czy ktoś jest podatnikiem VAT, czy nie. Dla opodatkowania działań okazjonalnych sporadycznych ważne będzie to, czy podmiot działa w charakterze podatnika VAT (NSA z 29.10.2007 r., I FPS 3/07). Podobne poglądy spotyka się w orzecznictwie WSA. WSA we Wrocławiu (wyrok z 19.02.2007 r., I SA/Wr 1083/06) uznał, że: Podatnikiem VAT jest ten, kto dokonuje czynności handlu, produkcji, świadczenia usługi także wtedy, gdy czynność taka dokonywana jest przez niego jednorazowo, lecz w taki sposób, że wyraźnie wynika z niej zamiar handlu, produkcji, świadczenia usługi, tj. obiektywny zamiar prowadzenia takiej działalności. Warto także pamiętać, że: Przygotowanie gruntu do sprzedaży poprzez wydzielenie mniejszych działek nie jest działalnością gospodarczą (WSA w Warszawie z 10.09.2008 r., III SA/Wa 743/08).

O opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji na rynku nieruchomości decyduje więc przede wszystkim to, w jaki sposób, i z jakim zamiarem nabywca wchodził w posiadanie sprzedawanych nieruchomości. Jeżeli kupowano je wcelu późniejszej sprzedaży, nie ma znaczenia, ile lat upłynęło od ich nabycia, a ich sprzedaż podlega VAT.

Rolnik

Osobnym problemem jest zakup gruntów od rolnika. Rolnik jest wymieniony w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT jako potencjalny podatnik VAT. Jeżeli więc rolnik sprzedaje grunty, organy podatkowe uznają, że sprzedaż mieści się w pojęciu „wszelkiej działalności". 

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Trudno jednak uznać, że sprzedaż gruntów to działalność rolnicza. Dlatego też w orzecznictwie przeważa pogląd, że wyzbywanie się gruntów przez rolnika nie podlega VAT (chyba że kupił je na sprzedaż). NSA w wyroku z 15.10.2008 r. (I FSK 1249/07) ujął to w następujący sposób: Z uwagi na specyfikę gospodarstw rolnych na terenie Polski sam fakt bycia rolnikiem i posiadania gospodarstwa rolnego nie zawsze będzie jednak oznaczać, że podmiot taki wykonywać będzie działalność rolniczą w rozumieniu VAT. Często bowiem ze względu na wielkość posiadanego przez rolnika gospodarstwa rolnego, wytwarza on produkty rolne jedynie na zaspokojenie potrzeb swoich i swojej rodziny. W takiej sytuacji można więc uznać, że grunty wchodzące w skład tego gospodarstwa stanowią jego majątek prywatny, jako służące zaspokojeniu potrzeb osobistych. Inaczej jednak jest w przypadku, gdy rolnik wytwarza produkty rolne w celu ich dostawy w rozumieniu VAT, czyniąc to na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Sprzedaż przez takiego rolnika gruntu rolnego jako składnika gospodarstwa rolnego jest czynnością dokonywaną w ramach prowadzonej przez rolnika działalności gospodarczej, chyba że grunty te zostały wycofane z działalności rolniczej.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10679|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10252|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl