CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

W trosce o balkony

Jacek Sawicki  |  Administrator 11/2010  |  23.11.2010  |  2

Płyty balkonów i loggii są elementami w budynkach szczególnie narażonymi na wpływ niszczących czynników, dlatego w eksploatacji tak ważna jest troska o zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Podstawowym dokumentem prawnym odnoszącym się do obowiązku utrzymania balkonów i loggii we właściwym stanie technicznym jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74 z 9.09.1999 r., poz. 836 z późn. zm.). Jego przepisy nakładają na zarządców i administratorów budynków mieszkalnych obowiązek przeprowadzania co roku na wiosnę kontroli okresowych m.in. oceniających stan techniczny balustrad, loggii i balkonów (§ 5 pkt 2.1).

Obowiązek ten wynika też z przepisów prawa budowlanego (art. 61 i 62 pkt 1.1.a); ich lekceważenie usankcjonowane jest karą grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a).

 

Kontrolowane są: stan techniczny płyty balkonu, obecne w jego konstrukcji elementy podpierające, kotwiące, łączące i cięgnowe, a także balustrady i ich detale. Wnioski i zalecenia pokontrolne muszą być ujęte w protokołach, a informacje w nich zawarte stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku, gdzie w zależności od potrzeb prowadzi się roboty konserwacyjne, naprawy bieżące bądź główne.

Typowe uszkodzenia balkonów kwalifikujące je do poprawy stanu technicznego wynikają z obecności wody i wilgoci zalegającej, podciekającej bądź podciąganej kapilarnie oraz kontaktu ze śniegiem i lodem, a także braku rozwiązań rekompensujących odkształcenia termiczne oraz izolacji cieplnej (przemarzanie konstrukcji wynikające z obecności mostków termicznych).

Pochodnymi powyższych są uszkodzenia powodowane procesami korozyjnymi. Uzupełniają je uszkodzenia powstałe na skutek naprężeń mechanicznych i drgań (spękania, które umożliwiają penetrację wody i wilgoci w strukturze konstrukcji).

Najczęściej występujące uszkodzenia balkonów wynikają z:

 • odkształcenia termiczno-skurczowego (powierzchniowe spękanie płytek balkonowych, stref ich spoin, połączeń balustrady z płytą balkonową, cokołów oraz stref szczelin dylatacyjnych przy braku właściwych dla nich odstępów),
 • podciekania wody i nawilgocenia spodu płyty balkonowej spowodowanych brakiem okapników, ich złego wyprofilowania, braku właściwego zakończenia izolacji przeciwwilgociowej i należytego odwodnienia,
 • zastoisk wodnych i wysadzin mrozowych, do których dochodzi na skutek niezachowania wymaganych spadków posadzek i obecnych na nich nierówności,
 • wykruszeń obrzeży płyty balkonowej oraz ubytków na jej spodzie powodowanych obecnością wilgoci i procesów korozyjnych,
 • sopli stalaktytów solnych, które utworzyły się na spodzie płyty balkonowej z powodu braku izolacji przeciwwilgociowej pod uszkodzoną warstwą posadzkową,
 • stref przemarzania w narożach płyty balkonowej stykającej się ze ścianą/wieńcem budynku (brak ocieplenia i obecność mostka termicznego),
 • poziomego rozwarstwienia żelbetowej lub ceglanej płyty balkonowej jako następstwa penetracji wilgoci i działania mrozu,
 • pęknięć i zarysowań na górnej powierzchni płyty żelbetowej równolegle do krawędzi zamocowania, co sygnalizuje niedostateczną nośność na zginanie lub korozję prętów zbrojących,
 • błędów montażowych stwarzających możliwość infiltracji wody i lokalnego zawilgacania konstrukcji płyty (spękania jej nawierzchni wywołane wadliwym osadzeniem słupków balustrad, złe wykonawstwo obróbek blacharskich, wadliwe wykonanie połączeń z płytą konstrukcyjną lub warstwą posadzkową, niedostatecznie wysokie wyprowadzenie izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu na ścianę zewnętrzną, wadliwe umiejscowienie otworu odwadniającego uniemożliwiające skuteczne odprowadzenie wód opadowych),
 • obecności wilgoci wewnątrz budynku w strefie przybalkonowej (brak prawidłowego wyłożenia izolacji wodochronnej i termicznej - uszczelki - na próg drzwi balkonowych).

Zapewnienie bezpieczeństwa w ich eksploatacji wymaga usunięcia przyczyn oraz zastosowania materiałów i technologii dopuszczonych do stosowania z poświadczeniem aprobat technicznych. W tym celu sięga się po środki zapewniające konstrukcji ochronę konstrukcyjną, materiałowo-strukturalną i powierzchniową (np. systemowe izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, antykorozyjne, urządzenia odwadniające).

Czytaj też:

Balkon we wspólnocie mieszkaniowej

Paweł Puch | Administrator nr 11/2010
Problem czy zaliczyć balkon jako część nieruchomości wspólnej lub jako element lokalu istniał od początku wspólnot mieszkaniowych. Autor przedstawia możliwe implikacje prawne wynikające z tego dylematu.  więcej »

Balkony - raz jeszcze

Janusz Gdański | Administrator nr 10/2010
Niejasne i sprzeczne orzecznictwo w sprawie balkonów w nieruchomości, w której jest wspólnota mieszkaniowa, ciągle jeszcze jest przedmiotem dyskusji. Podczas jednego ze spotkań zarządców uznano za prawidłową następującą interpretację... więcej »

O balkonach raz jeszcze

Janusz Gdański | Administrator nr 3/2010
Wspólnoty mieszkaniowe powinny w formie uchwały określać zakres pojęcia „nieruchomość wspólna” w celu uniknięcia przyszłych wątpliwości i kontrowersji prawnych dotyczących sposobu rozliczania kosztów prac remontowo-konserwacyjnych balkonów w... więcej »

Tarasów nie wlicza się do powierzchni użytkowej

Paweł Puch | Administrator nr 12/2009
Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu tarasy - nawet takie, który są zabudowane z dwóch stron ścianami i przykryte dachem - nie mogą być uznane jako część obiektu budowlanego, którą należałoby wliczyć do powierzchni użytkowej. więcej »

Komentarze

(1)
Ewka | 28.08.2014, 15:36
Ostatnio przeprowadziliśmy remont balkonu. Od dłuższego czasu wymagał ułożenia odpowiedniej izolacji, bo wiecznie był wilgotny i zaczął porastać mchem. Wybraliśmy system tarasowo-balkonowy codex Balkudrain Uzin - problem zniknął i cieszymy się teraz super pięknym balkonem!
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19181|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12548|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11699|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl