CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

W trosce o balkony

Jacek Sawicki  |  Administrator 11/2010  |  23.11.2010  |  2

Płyty balkonów i loggii są elementami w budynkach szczególnie narażonymi na wpływ niszczących czynników, dlatego w eksploatacji tak ważna jest troska o zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Podstawowym dokumentem prawnym odnoszącym się do obowiązku utrzymania balkonów i loggii we właściwym stanie technicznym jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74 z 9.09.1999 r., poz. 836 z późn. zm.). Jego przepisy nakładają na zarządców i administratorów budynków mieszkalnych obowiązek przeprowadzania co roku na wiosnę kontroli okresowych m.in. oceniających stan techniczny balustrad, loggii i balkonów (§ 5 pkt 2.1).

Obowiązek ten wynika też z przepisów prawa budowlanego (art. 61 i 62 pkt 1.1.a); ich lekceważenie usankcjonowane jest karą grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a).

 

Kontrolowane są: stan techniczny płyty balkonu, obecne w jego konstrukcji elementy podpierające, kotwiące, łączące i cięgnowe, a także balustrady i ich detale. Wnioski i zalecenia pokontrolne muszą być ujęte w protokołach, a informacje w nich zawarte stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku, gdzie w zależności od potrzeb prowadzi się roboty konserwacyjne, naprawy bieżące bądź główne.

Typowe uszkodzenia balkonów kwalifikujące je do poprawy stanu technicznego wynikają z obecności wody i wilgoci zalegającej, podciekającej bądź podciąganej kapilarnie oraz kontaktu ze śniegiem i lodem, a także braku rozwiązań rekompensujących odkształcenia termiczne oraz izolacji cieplnej (przemarzanie konstrukcji wynikające z obecności mostków termicznych).

Pochodnymi powyższych są uszkodzenia powodowane procesami korozyjnymi. Uzupełniają je uszkodzenia powstałe na skutek naprężeń mechanicznych i drgań (spękania, które umożliwiają penetrację wody i wilgoci w strukturze konstrukcji).

Najczęściej występujące uszkodzenia balkonów wynikają z:

 • odkształcenia termiczno-skurczowego (powierzchniowe spękanie płytek balkonowych, stref ich spoin, połączeń balustrady z płytą balkonową, cokołów oraz stref szczelin dylatacyjnych przy braku właściwych dla nich odstępów),
 • podciekania wody i nawilgocenia spodu płyty balkonowej spowodowanych brakiem okapników, ich złego wyprofilowania, braku właściwego zakończenia izolacji przeciwwilgociowej i należytego odwodnienia,
 • zastoisk wodnych i wysadzin mrozowych, do których dochodzi na skutek niezachowania wymaganych spadków posadzek i obecnych na nich nierówności,
 • wykruszeń obrzeży płyty balkonowej oraz ubytków na jej spodzie powodowanych obecnością wilgoci i procesów korozyjnych,
 • sopli stalaktytów solnych, które utworzyły się na spodzie płyty balkonowej z powodu braku izolacji przeciwwilgociowej pod uszkodzoną warstwą posadzkową,
 • stref przemarzania w narożach płyty balkonowej stykającej się ze ścianą/wieńcem budynku (brak ocieplenia i obecność mostka termicznego),
 • poziomego rozwarstwienia żelbetowej lub ceglanej płyty balkonowej jako następstwa penetracji wilgoci i działania mrozu,
 • pęknięć i zarysowań na górnej powierzchni płyty żelbetowej równolegle do krawędzi zamocowania, co sygnalizuje niedostateczną nośność na zginanie lub korozję prętów zbrojących,
 • błędów montażowych stwarzających możliwość infiltracji wody i lokalnego zawilgacania konstrukcji płyty (spękania jej nawierzchni wywołane wadliwym osadzeniem słupków balustrad, złe wykonawstwo obróbek blacharskich, wadliwe wykonanie połączeń z płytą konstrukcyjną lub warstwą posadzkową, niedostatecznie wysokie wyprowadzenie izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu na ścianę zewnętrzną, wadliwe umiejscowienie otworu odwadniającego uniemożliwiające skuteczne odprowadzenie wód opadowych),
 • obecności wilgoci wewnątrz budynku w strefie przybalkonowej (brak prawidłowego wyłożenia izolacji wodochronnej i termicznej - uszczelki - na próg drzwi balkonowych).

Zapewnienie bezpieczeństwa w ich eksploatacji wymaga usunięcia przyczyn oraz zastosowania materiałów i technologii dopuszczonych do stosowania z poświadczeniem aprobat technicznych. W tym celu sięga się po środki zapewniające konstrukcji ochronę konstrukcyjną, materiałowo-strukturalną i powierzchniową (np. systemowe izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, antykorozyjne, urządzenia odwadniające).

Czytaj też:

Balkon we wspólnocie mieszkaniowej

Paweł Puch | Administrator nr 11/2010
Problem czy zaliczyć balkon jako część nieruchomości wspólnej lub jako element lokalu istniał od początku wspólnot mieszkaniowych. Autor przedstawia możliwe implikacje prawne wynikające z tego dylematu.  więcej »

Balkony - raz jeszcze

Janusz Gdański | Administrator nr 10/2010
Niejasne i sprzeczne orzecznictwo w sprawie balkonów w nieruchomości, w której jest wspólnota mieszkaniowa, ciągle jeszcze jest przedmiotem dyskusji. Podczas jednego ze spotkań zarządców uznano za prawidłową następującą interpretację... więcej »

O balkonach raz jeszcze

Janusz Gdański | Administrator nr 3/2010
Wspólnoty mieszkaniowe powinny w formie uchwały określać zakres pojęcia „nieruchomość wspólna” w celu uniknięcia przyszłych wątpliwości i kontrowersji prawnych dotyczących sposobu rozliczania kosztów prac remontowo-konserwacyjnych balkonów w... więcej »

Tarasów nie wlicza się do powierzchni użytkowej

Paweł Puch | Administrator nr 12/2009
Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu tarasy - nawet takie, który są zabudowane z dwóch stron ścianami i przykryte dachem - nie mogą być uznane jako część obiektu budowlanego, którą należałoby wliczyć do powierzchni użytkowej. więcej »

Komentarze

(1)
Ewka | 28.08.2014, 15:36
Ostatnio przeprowadziliśmy remont balkonu. Od dłuższego czasu wymagał ułożenia odpowiedniej izolacji, bo wiecznie był wilgotny i zaczął porastać mchem. Wybraliśmy system tarasowo-balkonowy codex Balkudrain Uzin - problem zniknął i cieszymy się teraz super pięknym balkonem!
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17613|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10986|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10559|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl