CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co można zrobić na nowoczesnym placu zabaw?

Plac zabaw na osiedlu - przepisy
Agnieszka Zygmunt  |  Administrator 3/2015  |  31.03.2015  |  3
Nowoczesny plac zabaw na osiedlu
Nowoczesny plac zabaw na osiedlu
J.Sawicki

Wydzielona przestrzeń na osiedlu, która ma służyć rekreacji rozrywce mieszkańców, to dziś zdecydowanie więcej niż plac zabaw między blokami z piaskownicą i dwiema huśtawkami. Czym powinna się charakteryzować nowoczesna odsłona takiego miejsca?

Placemaking - o przestrzeni wspólnej na osiedlu

Placemaking to nowy trend, który polega na tworzeniu w przestrzeni wspólnej otwartych miejsc, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych. Narodził się w USA w latach 60. XX w. Dziś jest wpisywany w strategie rozwoju m.in. takich miast, jak Michigan i Chicago.

Doświadczenia zza oceanu pokazują, że tego typu inicjatywy pozytywnie wpływają na klimat inwestycyjny i sprawiają, że w mieście żyje się po prostu lepiej.

Przeczytaj: Poprawa jakości życia mieszkańców i wartości osiedla, czyli dobry projekt zieleni

W Polsce pojawiają się pierwsze zalążki tego zjawiska, a dobrym przykładem jest warszawski projekt rewitalizacji placu przy ul. Krochmalnej 3, na warszawskiej Woli.

Strategię dla tego miejsca sformułowano po dwuletnich konsultacjach społecznych, w których wzięły udział m.in. firma Skanska, władze dzielnicy Wola, Fundacja "Na Miejscu", pracownia architektoniczna "Centrala", a przede wszystkim mieszkańcy osiedla "Za Żelazną Bramą".

Placemaking to filozofia opierająca się na jedenastu zasadach. Są wśród nich: Społeczność jest ekspertem, Twórz miejsce, nie design, Szukaj partnerów czy Tworzenie miejsca nigdy się nie kończy.

Stworzyła je nowojorska Fundacja "Project for Public Spaces" - największa na świecie organizacja działająca na rzecz poprawy jakości przestrzeni miejskiej.

Zaangażowała się ona także w działania przy Krochmalnej.

W dwuletnim procesie przygotowawczym wzięli udział również: Fundacja Batorego, Latający Animatorzy i Socjologowie z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” oraz Skanska Residential Development Poland.

Spośród wielu propozycji aranżacji przestrzeni wspólnej mieszkańcy wybrali projekt tzw. Eksploratorium. Poszczególne części skweru będą podzielone wizualnie i tematycznie na strefy, które zapewnią różnorodne formy aktywności i odpoczynku - mówił o projekcie Jakub Zagórski, członek zarządu tej ostatniej.

Pojawi się na przykład labirynt, górka dla dzieci do zabawy w wykopaliska archeologiczne czy symboliczna wyspa wydzielona linią światła.

Do tej pory przy ul. Krochmalnej powstał plac zabaw, pojawiły się dodatkowe ławki i leżaki, zostały posadzone pnącza, namalowane linie boisk do gier drużynowych i planetarne wzory dla dzieci, ustawiono sprzęt do fitnessu i piankowy plac zabaw dla dzieci.

Projekt realizowany będzie etapami - każdego roku powstaną trzy lub cztery wyspy, stworzony zostanie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, zamontowane oświetlenie i inne elementy, będące składowymi przyjemnej, kompleksowej przestrzeni wspólnej na osiedlu, gdzie można nie tylko zostawić dziecko, by się wybawiło, lecz także odpocząć w towarzystwie znajomych i nieznajomych z najbliższego otoczenia.

Funkcja wspólnototwórcza takich przestrzeni jest nie do przecenienia.

Zobacz też: Placemaking po warszawsku

Place zabaw na osiedlach Place zabaw dla dzieci na osiedlu

Nie zawsze, oczywiście, możemy - z wykorzystaniem dofinansowania zewnętrznego - zorganizować wielowymiarową przestrzeń do zabaw dla najmłodszych i do integracji dorosłych, ale już zwykły plac zabaw jest standardem niemal na każdym osiedlu.

Ta przestrzeń przeszła długą drogę od modelu "trzepak, piaskownica i zardzewiała huśtawka", który pamiętamy jeszcze z lat 80. i 90. Dziś to miejsca kolorowe, pełne różnorodnych sprzętów i - co bardzo istotne - podlegające stałym kontrolom bezpieczeństwa. W końcu chodzi o zdrowie najmłodszych mieszkańców.

Centrum Kontroli Placów Zabaw przygotowało długą listę nieprawidłowości w organizowaniu placu zabaw.

Przyjrzyjmy się niektórym jej punktom.

 • Jako pierwszy wspomniany jest brak ogrodzenia.

Ogrodzenie ma zabezpieczać przed traktowaniem terenu placu jako miejsca do wyprowadzania psów, a także – utrudnić dzieciom nagłe wybiegnięcie poza bezpieczny obszar, np. na ulicę.

Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ogrodzenie nie może mieć żadnych ostrych elementów, takich jak wystające pręty czy śruby montażowe, ponieważ można się nimi skaleczyć. Wejście na teren placu to dobre miejsce do powieszenia regulaminu, który na nim obowiązuje.

 • Powinien się tam znaleźć numer telefonu do zarządzającego obiektem, a także numer telefonu alarmowego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690) w paragrafie 40 stanowi, że: "w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć placyki zabaw dla dzieci najmłodszych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, jeżeli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu", zaś w dalszych przepisach reguluje także kwestię odległości placów zabaw od linii rozgraniczających ulicę, która powinna wynosić co najmniej 10 m, nadto ustala również minimalną odległość placów zabaw dziecięcych oraz boisk dla dzieci i młodzieży od parkingów - 7 m, 10 m lub 20 m, w zależności od wielkości parkingu.

 • Z kolei norma PN-EN 1176 daje wytyczne co do nawierzchni na placu zabaw: może być piaskowa, żwirowa, wysypana wiórami i korą…
 • Należy także zwracać uwagę na zamontowanie poszczególnych urządzeń, przede wszystkim - na ich odpowiednie osadzenie w podłożu.

PLac zabaw przepisy Sposoby fundamentowania i lokowania drewna w podłożu są szczegółowo omówione w normie - należy się stosować do jej zaleceń.

Trzeba także właściwie zabezpieczać elementy metalowe przed korozją (by uniknąć efektu wspomnianych na początku tego rozdziału zardzewiałych huśtawek, raczej straszących i przywołujących na myśl filmy grozy niż zachęcających do zabawy), a drewniane - przez zakopaniem bezpośrednio w glebie (chyba że są właściwie zaimpregnowane albo wykonano je z materiału, który ma wystarczającą odporność).

A jeszcze co do huśtawek - te starego typu, z twardym siedziskiem i sztywnymi prętami należy bezwzględnie wymienić na nowoczesne, zawieszone na łańcuchach i z gumowym siedziskiem.

Jednym z podstawowych zaleceń z zakresu bezpieczeństwa jest również sprawdzenie, czy sprzęty nie mają ostrych elementów, o które można się skaleczyć (jak np. zjeżdżalnie wykonane z kilku zespolonych kawałków blachy –  odstających kawałek w miejscu zespolenia z łatwością przetnie skórę).

Warto przeczytać

Dobra zabawa na bezpiecznym placu zabaw

To tylko niektóre z czynników ryzyka, o których trzeba pamiętać przy tworzeniu czy nawet unowocześnianiu placu zabaw. Inaczej korzystanie z niego może nie mieć wiele wspólnego z zabawą.

"Plac zabaw" dla młodzieży i dorosłych

Dzieci mają swoje place zabaw, a co mają zrobić starsi: młodzieży czy dorośli?

Dla tych grup tworzy się boiska sportowe do gier zespołowych, np. koszykówki.

Na osobach decydujących o doborze materiału do wykonania tych obiektów ciąży podwójna odpowiedzialność.

Mają jednocześnie zagwarantować bezpieczeństwo korzystającym, i pamiętać, by odgłosy towarzyszące sportowym emocjom nie męczyły mieszkańców domów i bloków znajdujących się w pobliżu boiska, a nieumiejętnie rzucone piłki nie tłukły szyb. 

Jak to zrobić?

Są rozwiązania, które spełnią obie te potrzeby. Należą do nich wysokie piłkochwyty tłumikami akustycznymi:

 • po pierwsze, sześciometrowe lub wyższe ogrodzenie zapewnia, że piłka - jeśli wyleci z boiska - nie uszkodzi okolicznych okien.
 • po drugie natomiast - tłumiki akustyczne znacznie ograniczą hałas, który powstaje, kiedy piłka odbije się o kratę. 

A może siłownia na powietrzu?

Coraz popularniejsze w ostatnich latach są nie zwykłe boiska, a siłownie pod chmurką.

Nie ma dziś chyba polskiego miasta, w których te ostatnie nie wyrastałyby jak grzyby po deszczu. 

To wprawdzie wciąż pewna nowość na naszych osiedlach (pojawia się na nich od kilku sezonów), ale z miejsca (podobnie jak wypożyczalnie rowerów miejskich) podbiła serca mieszkańców. Dlaczego?

Jednym z powodów niewątpliwie jest to, że ćwiczenie na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni, jest atrakcyjniejsze niż na siłowni.

Siłownia plenerowa na osiedlu Poza tym to efekt nowości, a z drugiej strony - pewnego znudzenia tradycyjnym fitnessem we wnętrzach.

W dodatku łatwiej się w takich "okolicznościach przyrody" integrować z innymi, jest swobodniej, a samo wyjście na taką niestandardową siłownię wymaga mniejszego wysiłku niż na zwykłą.

Wszystko to sprawia, że siłownie zewnętrzne cieszą się popularnością - wygrywają w projektach budżetów obywatelskich i są oczkiem w głowie władz samorządowych.

Organizując takie miejsce, nie można zapomnieć o jego bezpieczeństwie:

 • poszczególne elementy muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów, które mają aprobaty techniczne oraz atesty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Unii Europejskiej,
 • trzeba też zadbać o tabliczki z instrukcjami obsługi każdego sprzętu,
 • najważniejsze jednak, by pamiętać o bezpieczeństwie urządzeń, które muszą mieć certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1: 2009.

Wkrótce zresztą – ze względu na rosnącą popularność takich rozwiązań – ma pojawić się specjalna norma PN-EN 16630 tylko dla siłowni zewnętrznych na wzór tej, która już obowiązuje w Niemczech. Zakłada się, że termin, w którym zacznie ona obowiązywać, to połowa 2015 roku!

Z analiz Centrum Kontroli Placów Zabaw wynika, że wymagania dla siłowni zewnętrznych zawarte w normie DIN 79000: 2012-05 zdecydowanie odróżniają wyposażenie placów zabaw według normy PN-EN 1176 od wyposażenia outdoor fitness.

Norma DIN określa, że siłownia na świeżym powietrzu może służyć osobom powyżej 14. roku życia lub powyżej 140 cm wzrostu.

Z tego wynika też obowiązek jej ogrodzenia w sytuacji, gdy sprzęt fitness jest montowany w pobliżu placu zabaw dla dzieci.

Siłownia zewnętrzna, wedle DIN 79000, służy rozwojowi fizycznemu i psychicznemu.

Stanowią zbiór sprzętu rekreacyjnego, a nie sportowego, przeznaczonego do profesjonalnego treningu.

W związku z tym w normie DIN znalazł się też zakaz nachylenia ławeczek do ćwiczeń mięśni brzucha tak, by głowa użytkownika była skierowana do dołu, gdyż mogłoby powodować sytuację zwaną ubezwłasnowolnieniem.

Ma ona miejsce wówczas, gdy zmęczony ćwiczący nie jest w stanie podnieść się po raz ostatni do pozycji siedzącej i bezpiecznie opuścić urządzenie. Stanowi ona oczywiste ryzyko dla zdrowia i życia korzystających z takich miejsc.

Nie tylko jednak te normy są istotne przy tworzeniu siłowni pod chmurką. Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane trzeba je także zgłosić odpowiednim wydziale architektury.

Przede wszystkim jednak – warto i należy tworzyć takie miejsca, by służyły rekreacji i integracji wszystkich pokoleń mieszkańców danego osiedla.

Sprzęt do siłowni zewnętrznych

Zapewne najpopularniejszym sprzętem wykorzystywanym w siłowniach plenerowych jest orbitrek mający formę metalowego słupa z uchwytami na ręce i platformami na nogi, z którego korzystanie wzmacnia mięśnie nóg, tułowia i ramion, poprawia też ogólną koordynację ruchową.

Twister, podobny słup z platformami, ale służący do skrętów brzucha, także korzystnie wpływa na koordynację, a także wzmacnia mięśnie brzucha.

Koła tai-chi, występujące w różnych rozmiarach, są polecane tym, którzy chcą wzmocnić mięśnie rąk i biodra.

Bardzo uniwersalny jest wioślarz, ćwiczenie na którym wzmacnia odcinek lędźwiowy kręgosłupa, klatkę piersiową, brzuch oraz kończyny górne i dolne.

Godne polecenia są również drabinki (zwłaszcza z podciąganiem), o zbawiennym wpływie na kręgosłup oraz mięśnie pleców, brzucha i ramion.

Lista ta mogłaby się ciągnąć jeszcze długo - oferty firm produkujących sprzęt do siłowni zewnętrznych już są bogate, a z pewnością - wraz ze wzrostem ich popularności - tylko się poszerzą.

[ place zabaw, siłownie pod chmurką, rekreacja na placu zabaw, osiedlowe place zabaw, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, placemaking, przestrzeń wspólna na osiedlu, plac zabaw na osiedlu, przepisy ]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17597|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10972|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10547|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl