CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Jak oszczędzać wodę?

…czyli słów kilka o rozsądnym gospodarowaniu wodą, zakręcaniu kranów, oszczędzaniu przy okazji na energii i ściekach oraz o płaceniu ryczałtowym i według wskazań wodomierzy
Agnieszka Zygmunt  |  Administrator 5/2015  |  16.06.2015
www.freeimages.com

Mówiąc o racjonalizacji zużycia wody, trzeba mieć na uwadze zarówno wodę zimną, jak i podgrzewaną, czyli dochodzi jeszcze czynnik oszczędności energii.

Ponadto, ze względu na korzystanie z odprowadzającej ścieki miejskiej kanalizacji, pamiętajmy, że koszt użytkowania wody w gospodarstwie domowym znacznie wzrasta, bo opłata za ścieki jest naliczana proporcjonalnie do zużycia wody.

Podgrzanie wody jest drugą potrzebą pod względem wielkości zużywanej energii, zaraz po centralnym ogrzewaniu. Ważna jest więc świadomość mieszkańców, jak w optymalny sposób korzystać z instalacji wody.

Rolą zarządcy, który chce być dobrym gospodarzem, powinno być także m.in. edukowanie mieszkańców budynku w kwestii sposobów racjonalizacji zużycia wody czy energii niezbędnej do jej podgrzania. Może on choćby przygotować ulotki na ten temat i wrzucić do skrzynek lokatorów lub wywiesić informacje na klatce schodowej.

Zobacz też: Opomiarowanie - termin graniczny

Warto uświadomić mieszkańcom, że zmiana nawyków to najlepsza droga, by oszczędzić.

Nie chodzi tylko o pieniądze wydane na pokrycie rachunków za wodę i jej podgrzanie. Czysta woda to cenny zasób, którego wcale nie mamy w nadmiarze.

Dziś o tym zapewne nie myślimy, ale spójrzmy na przykład amerykańskiego stanu Kalifornia, gdzie na początku kwietnia 2015 roku gubernator wprowadził odgórne restrykcje w korzystaniu z tego dobra:

  • należy ograniczać wykorzystanie wody na cmentarzach czy polach golfowych,
  • wymieniać urządzenia na takie, które zużywają jej mniej,
  • na dotychczasowych trawnikach sadzić rośliny, które nie wymagają tak obfitego podlewania.

Za nieprzestrzeganie nowych praw grożą poważne kary finansowe, przewidziano też zachęty do ich wdrażania. Celem jest zmniejszenie zużycia wody o ¼ w porównaniu ze stanem sprzed dwóch lat.

Analizy wykazały też, że dzięki powszechnemu stosowaniu wodomierzy mieszkaniowych zużycie ciepłej wody w przeciętnym gospodarstwie domowym w ostatnich latach zmniejszyło się od 10 do 35%. Paradoksalnie bowiem, zainstalowanie tych urządzeń pomiarowych wpływa bardziej na racjonalne zużycie wody niż na oszczędności finansowe z tego tytułu. Jak to możliwe?

Otóż ceny na 1 m³ wody wzrosły wielokrotnie, co zniwelowało efekt zmniejszenia jej użycia. Nie zmienia to faktu, że oszczędzanie jej jest wartością niezależnie od istnienia czy nie zachęt finansowych w tym kierunku. Warto dodać, że we wspomnianej wyżej, walczącej z suszą Kalifornii wodomierze będą obowiązkowe dopiero za 10 lat…

Zmiana nawyków a zużycie wody

Od czego zacząć oszczędzanie wody? Najlepiej od zmiany nawyków dotyczących: mycia zębów, golenia się przy zakręconym kranie, zamiany częstej kąpieli w wannie na ekonomiczny prysznic, rezygnacji z mycia naczyń pod bieżącą wodą na rzecz spłukiwania ich oszczędnym strumieniem, regulacji spłuczki toaletowej, aby napełniała się mniejszą ilością wody itp.

Przeczytaj: Opomiarować dobrze

Warto też wybierać baterie łazienkowe i umywalkowe wyposażone w perlatory. Można je montować w bateriach umywalkowych, zlewozmywakowych i bidetowych, na końcówce kranu. Ich konstrukcja sprawia, że na płynącą wodę wywierane jest podciśnienie (tzw. efekt inżektora), które zasysa powietrze z otoczenia i miesza je z wodą.

Zastosowanie tego urządzenia ogranicza marnowanie wody, w dodatku w sposób nieodczuwalny dla użytkownika.

W tradycyjnych perlatorach oszczędność wody wynosi ok. 15%.
W perlatorach nowoczesnych oszczędzamy jej aż 40-60%!

Innym ciekawym rozwiązaniem są ograniczniki wypływu, czyli specjalne nakładki montowane w baterii wannowej lub natryskowej, które zarazem ograniczają:

  • strumień wypływającej wody do 60% jego maksymalnego wypływu,
  • wypływ wody ciepłej do takiej ilości, aby woda zmieszana, wypływająca z wylewki, miała temperaturę około 37°C, czyli taką, która jest najczęściej używana.

Dzięki nim możemy również ustawić od razu odpowiednio ciepłą wodę, bez konieczności sprawdzania jej temperatury (i zwiększania jej zużycia w sposób całkowicie zbędny).

Warto również zreperować kapiący kran i cieknącą toaletę. Takie niby drobiazgi, na co dzień niezauważalne, dadzą efekty już po kilku miesiącach.

Woda ciepła jest zawsze droższa od zimnej, ponieważ do jej ceny dochodzi koszt jej przygotowania i dlatego warto zastosować rozwiązanie, które pozwoli na skuteczne jej oszczędzanie, czyli baterie termostatyczne; woda nie zacznie z niej płynąć, dopóki nie uzyska odpowiedniej (ustalanej indywidualnie) temperatury.

Baterie termostatyczne to zatem nie tylko oszczędność, lecz także gwarancja uniknięcia poparzeń przy zbyt gwałtownym odkręceniu kranu. Nie warto ich jednak stosować, gdy dysponujemy gazowym podgrzewaczem przepływowym albo dwufunkcyjnym kotłem przepływowym, albowiem w przypadku tych urządzeń koszty wymuszonej ich pracy z mocą maksymalną mogą być wyższe niż oczekiwane oszczędności na wodzie.

Warto zobaczyć: Media we wspólnocie mieszkaniowej - z doświadczeń zarządcy budynku

W nowoczesnych zbiornikach spłukujących można regulować ilość wody, jaka będzie jednorazowo spłukiwała miskę ustępową. W większości z nich pojemność można ustawiać w granicach 6-9 litrów. Moda na oszczędne gospodarowanie wodą skłoniła producentów zbiorników do wyposażania ich w przyciski dwudzielne lub z funkcją STOP.

 

 

Podobnie od dawna można - i należy korzystać z możliwości nastawienia pralki czy zmywarki tak, by urządzenia te pobierały tylko połowę maksymalnej ilości wody (nie ma sensu postępować inaczej, gdy np. potrzebujemy uprać raptem połowę wsadu bębna).

Oczywistością jest również przedkładanie prysznica nad kąpiel w wannie, która powinna być przyjemnością od czasu do czasu, a nie codziennym sposobem na zachowanie higieny. Wlot wody wodociągowej do zaworu napełniającego zbiornik może być wyposażony w specjalny wyciągany filtr siatkowy z tworzywa sztucznego. Ma on zabezpieczać zawory przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, które mogłyby zakłócić ich prawidłową pracę.

Wodomierze

Wodomierze to urządzenia dość powszechnie stosowane do opomiarowania wody w budynkach wielolokalowych.

Zgodnie zresztą z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.), budynek wielorodzinny powinien być wyposażony m.in. w urządzenia do pomiaru ilości zużywanej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz dostarczonego i zużytego ciepła.

Ustawodawca doskonale zdaje sobie sprawę, że suma wskazań wodomierzy indywidualnych zawsze będzie niższa niż wskazania wodomierza głównego i na właściciela lub zarządcę (także wspólnotę) ceduje określenie zasad rozliczania różnicy.

To łatwe, jeśli wszystkie lokale są wyposażone w wodomierze indywidualne - wtedy po prostu różnicę, powstającą przecież w nieruchomości wspólnej, należy podzielić na wszystkich właścicieli lokali proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

Niektórzy zarządcy dzielą różnicę pomiędzy właścicieli lokali proporcjonalnie do zużycia (według wskazań wodomierza) lub ilości osób zamieszkałych w lokalach albo wręcz "po równo", ale nie są prawidłowe metody rozliczeń.

Warto wziąć pod uwagę i to, że różnice do 10% między wskazaniami wodomierzy indywidualnych i wodomierza głównego są uważane za normalne i dopuszczalne. Jeśli przekraczają tę wartość, warto poszukać przyczyn takiego niepokojącego stanu rzeczy i w miarę potrzeby je eliminować.

Wodomierze mogą być źle zainstalowane, co będzie wpływać na ich odczyty, mogą się zdarzyć ich drobne awarie (dlatego warto je sprawdzać częściej niż wskazuje na to obowiązek ich legalizacji co pięć lat). Gdzieś mogą się pojawić wycieki - na tyle drobne, że niezauważalne na co dzień, ale jednak w długim okresie czasu rzutujące na pomiary.

Winny też bywa "czynnik ludzki", czyli chociażby zaokrąglanie przy odczytach wyników do pełnych m³. Tego problemu łatwo się pozbyć, przechodząc na zdalny odczyt - bardziej pewny niż wskazania przekazywane przez mieszkańców na kartkach.

"Czynnik ludzki" może również zawieść w inny sposób - niektórzy lokatorzy próbują oszukać wskazania wodomierzy. Tu rozwiązaniem będzie ponownie postawienie na zdalny odczyt oraz na umieszczenie urządzeń w miejscach, do których mieszkańcy nie mają dostępu.

Gdy jednak nie wszyscy mieszkańcy danego budynku mają wodomierze, to dobry sposób podziału kosztów nie istnieje. Trzeba wówczas wprowadzić we wspólnocie czy spółdzielni regulamin rozliczeń.

W budynkach wielorodzinnych stosuje się dwa rodzaje wodomierzy:

  • wodomierze główne (śrubowe) - mierzą objętość (ilość) wody dopływającej do całego budynku wspólnoty, jako odbiorcy usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe;
  • wodomierze mieszkaniowe (skrzydełkowe) - mierzą ilość wody dopływającej do konkretnych lokali w budynku (wodomierze zimnej i ciepłej wody).

Wodomierze są przyrządami pomiarowymi podlegającymi szczególnej ochronie prawnej z uwagi na fakt, że służą do rozliczeń finansowych. Zgodnie z Ustawą 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn. zm., tylko wodomierz główny służy do rozliczania kosztów pobranej wody i odprowadzonych ścieków między wspólnotą mieszkaniową a przedsiębiorstwem wodociągowym.

Wodomierze w lokalach mieszkalnych i użytkowych służą głównie do pomiaru ilości wody zużytej w poszczególnych lokalach. Mogą być także podstawą rozliczeń tzw. uchybu w bilansie wody i ścieków.

Wygodną funkcją jest zdalny odczyt urządzeń pomiarowych, który umożliwia bezproblemowy odczyt wszystkich wodomierzy jednocześnie, bez konieczności udostępniania lokalu, również w pomieszczeniach zamkniętych, domach i w trudno dostępnych miejscach oraz w planowanym terminie. Ze względu na to coraz więcej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych decyduje się na montaż wodomierzy z odczytem radiowym.

Budynki nowo powstałe zazwyczaj wyposażane są już w nowoczesne wodomierze z odczytem radiowym, natomiast w przypadku starszych budynków zmiana na urządzenia z możliwością zdalnego odczytu następuje zazwyczaj przy okazji wymiany wodomierzy. Wymianę tę najlepiej przeprowadzać stopniowo, w miarę zbliżającego się pięcioletniego okresu legalizacji w poszczególnych budynkach.    

Artykuł pochodzi z czasopisma "Administrator" 5/2015.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19222|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12573|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11722|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl