CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie? Cz. 227

Rozbudowa miejsc parkingowych przed budynkiem | Zwiększenie zaliczek lokali użytkowych
Paweł Puch  |  21.07.2015
arch.

Cotygodniowy przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego, a w nim o warunkach rozbudowy miejsc parkingowych oraz o tym, kiedy można zwiększyć wysokość zaliczek na utrzymanie nieruchomości.

Rozbudowa miejsc parkingowych przed budynkiem jest możliwa tylko w przypadku, gdy dysponuje się wystarczającym terenem do ich budowy i jeżeli zachowane mogą być wymogi usytuowania miejsc parkingowych przewidziane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto uchwała w tej sprawie nie może być ogólnikowa. Musi wskazywać, w jakiej części nieruchomości wspólnej utworzone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe, a do uchwały należy dołączyć projekty – wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przeczytaj też: Uregulowanie zasad korzystania z parkingu

Właściciel lokalu wniósł pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę nieruchomości wspólnej w celu powiększenia ilości miejsc postojowych. Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Wykonanie uchwały niewątpliwie doprowadzi do naruszenia przepisów. Wspólnota nie dysponuje bowiem powierzchnią umożliwiającą budowę dodatkowych miejsc parkingowych z zachowaniem norm określonych w par. 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75, poz. 690). Zgodnie z treścią tego przepisu odległość wydzielonych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:
• 7 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
• 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,
• 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1. 2.17).

Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
• 3 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
• 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,
• 16 m - w przypadku większej liczby stanowisk.

Jednocześnie w § 21.1. Rozporządzenia wskazano, że stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć szerokość co najmniej 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

Sprawdź: Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Budowa dodatkowych miejsc parkingowych według wskazanych powyżej parametrów jest zatem niemożliwa, gdyż dla zwiększonej ilości miejsc postojowych (powyżej pięciu) przepis przewiduje większą odległość od okien budynku, wynoszącą co najmniej 10 m. Norma ta, jak wynika z pomiarów na nieruchomości wspólnej, nie zostanie spełniona. Powierzchnia, którą dysponuje wspólnota, jest zbyt mała na rozplanowanie dodatkowych miejsc, które byłyby usytuowane w odpowiedniej odległości od budynku i granicy działki; przy zapewnieniu jednocześnie swobodnego i zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi dostępu do budynku. Dodatkowa powierzchnia paska ziemi nie może być brana pod uwagę przy sytuowaniu nowych miejsc parkingowych, albowiem znajduje się już poza nieruchomością wspólnoty i jest własnością tylko niektórych właścicieli lokali. Z treści zaskarżonej uchwały nie wynika, że projektowana przebudowa miejsc parkingowych ma obejmować także i tę działkę, a ponadto brak zgody właścicieli tej nieruchomości na takie jej przeznaczenie.

Ponadto, zdaniem sądu, już sama ogólnikowa treść uchwały w zakresie wyrażenia zgody na przebudowę może prowadzić do uznania jej za niezgodną z prawem. W treści uchwały nie zostało bowiem wskazane, w jakiej części nieruchomości wspólnej utworzone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe, nie zostały dołączone żadne projekty czy nawet propozycje tego, jak miałyby to zostać wykonane. Wynika z tego, że członkowie wspólnoty, głosując nad treścią uchwałą i udzielając zarządcy upoważnienia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zasadzie nie określili wszystkich istotnych postanowień tej uchwały, a w szczególności nie byli świadomi tego, jaka część ich wspólnej nieruchomości zostanie ostatecznie przeznaczona na parkingi i czy będzie to zaprojektowane zgodnie z prawem budowlanym, przepisami przeciwpożarowymi oraz nie będzie naruszało ich własnego interesu.  

Przeczytaj też: Wspólnoto, uważaj, gdzie stawiasz szlabany!

Niezależnie od tego, zdaniem sądu, zaskarżona uchwała narusza interes powodów. Przedstawione przez wspólnotę projekty utworzenia nowych miejsc parkingowych wiążą się bowiem z dodatkowymi niedogodnościami dla powodów. Usunięcie ogrodzenia nieruchomości, koszt budowy którego ponosili wszyscy członkowie wspólnoty, doprowadzi do sytuacji, gdy miejsca parkingowe będą znajdować się na terenie nieogrodzonym i dostępnym publicznie. Ponadto wskazana propozycja likwidacji ogrodzenia narusza prawo do ochrony własnego mienia członków wspólnoty i pozbawia ich przywileju większej prywatności, który mają obecnie. Poza tym proponowana zmiana miejsca położenia śmietników wskazywałaby, że będą się one znajdować w pobliżu budynku, skoro skrajna część terenu miałaby zostać zagospodarowana tylko na miejsca parkingowe.

wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 7 lutego 2014 roku, sygn. akt I C 1166/12


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17114|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10249|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl