CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

WG

Jest oczywiste, że obowiązek podatkowy dotyczący podatników podatku od nieruchomości ustala się według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od posiadanych przedmiotów opodatkowania, to znaczy od budynku lub jego części, od gruntu, a także od budowli lub jej części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa trzy momenty powstania obowiązku podatkowego, w zależności od charakteru okoliczności:

  • Zasada pierwsza – obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały tzw. okoliczności uzasadniające jego powstanie.
  • Zasada druga – obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku lub budowli została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
  • Zasada trzecia – obowiązek podatkowy powstaje w trakcie roku od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania podatku w tym roku, a w szczególności, gdy nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania (budynku, budowli, gruntu) lub jego części. Podatek roczny ulega w takim wypadku odpowiedniemu obniżeniu lub podwyższeniu.

Powstaje pytanie: - Jak stosować wymienione zasady w praktyce?

Zasada generalna to powstanie obowiązku podatkowego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały tzw. okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, np. w związku z nabyciem prawa własności do nieruchomości albo nabyciem prawa użytkowania wieczystego.

Nieszczelna rura w ścianie budynku? Teraz nie musisz kuć ścian!Renowacja czy wymiana pionów kanalizacyjnych? Co lepsze?

Zasada ta jest oczywista. Na przykład: nieruchomość nabyto w maju, a obowiązek podatkowy powstał od 1 czerwca (w odpowiedniej proporcji wymiaru rocznego podatku).

Najwięcej kontrowersji występuje w odniesieniu do stosowania zasady drugiej, czyli powstawania obowiązku podatkowego od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku lub budowli została zakończona, albo po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli, budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wyjaśnia się, że przywołane dla tego obowiązku zdarzenia określenia w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, takie jak: „budowa budynku lub budowli została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku przed ich ostatecznym wykończeniem” nie mają żadnego związku z wymaganiami Prawa budowlanego, np. w zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Ustawodawcy chodziło bowiem o określony stan faktyczny „zakończenia budowy” lub „rozpoczęcia użytkowania”, a nie o stan prawny, odpowiadający wymaganiom Prawa budowlanego. Dla obowiązku podatkowego nie ma żadnego znaczenia to, czy odbyło się to zgodnie z prawem i czy rzeczywiście obiekt nadawał się do wykorzystywania. Takie podejście ustawodawcy na gruncie Prawa budowlanego byłoby niedopuszczalne.

Według cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powstanie obowiązku podatkowego i opodatkowanie budynku (lub części) przed jego ostatecznym wykończeniem zależy od rozpoczęcia jego użytkowania.

„Rozpoczęcie użytkowania” według orzecznictwa należy rozumieć jako określony stan faktyczny, polegający na używaniu danego przedmiotu w sensie fizycznym, a nie prawnym. Dlatego w tym przypadku istotne jest ustalenie daty rozpoczęcia użytkowania, czyli daty korzystania z rzeczy. Przedstawiona zasada dotyczy także obowiązku podatkowego co do budowli.

Orzecznictwo

Porównajmy tezy niżej przytoczonych orzeczeń, którymi rozstrzygnięto spory organów podatkowych z podatnikami.

„Nawet jeśli zostaną zakończone prace inwestycyjne dotyczące budowli, ale wciąż nie wydano dla niej pozwolenia na użytkowanie i nie została ona z tego powodu wprowadzona do rejestru środków trwałych, to nie jest ona obciążona podatkiem od nieruchomości” – wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn. I SA/Kr 1744/13.

„Przepisy prawa podatkowego uzależniają opodatkowanie budynków od określonego stanu faktycznego (zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed ostatecznym wykończeniem budynków), a nie stanu prawnego (uzyskania prawa do wybudowania lub użytkowania budynków). Wynika to wprost z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego odwołuje się do zakończenia budowy oraz rozpoczęcia użytkowania budynku lub budowli (lub ich części) przed ich ostatecznym wykończeniem bez względu na to, czy zostały spełnione przesłanki budowy i użytkowania tych obiektów przewidziane w przepisach prawa budowlanego.
Powyższe stanowisko jest jednolicie prezentowane zarówno w orzecznictwie sądowo-administracyjnym (…), jak i literaturze przedmiotu, gdzie akcentuje się, że rozpoczęcie użytkowania budynku lub budowli należy rozumieć w znaczeniu potocznym. Nie ma tu żadnego znaczenia to, czy odbyło się to zgodnie z prawem i czy rzeczywiście obiekt nadawał się do wykorzystywania. Rozpoczęcie użytkowania wiąże się więc z określonym stanem faktycznym, a nie prawną możliwością użytkowania obiektu. Przepis art. 6 ust. 2 ustawy nie uzależnia bowiem rozpoczęcia użytkowania obiektu od ewentualnej potrzeby uzyskania stosownych rozstrzygnięć pozwalających na użytkowanie przedmiotu opodatkowania. Jego użytkowanie jest więc okolicznością obiektywną” – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. III SA/Po 896/13.

„Data powstania obowiązku podatkowego została odniesiona do pewnego stanu faktycznego, nie zaś powiązana z wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i jej prawomocnością” – wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 września 2013 r., sygn. I SA/Kr 1511/12.

Istota takiego podejścia ustawodawcy co do powstania obowiązku podatkowego opiera się na tym, że podatek od nieruchomości jest podatkiem obejmującym rzeczy, a więc przedmioty materialne, realne, rzeczywiście istniejące w danym miejscu i czasie, o określonych powierzchniach (wymiarach) i właściwościach. Wobec tego z istoty rzeczy podatek taki nie dotyczy również czegoś, co nie istnieje, nie zaistniało lub też przestało istnieć.

W orzecznictwie podkreśla się, że „rażąco narusza prawo opodatkowanie nieistniejącego faktycznie i nieużytkowanego budynku lub jego części”. Z taką kwestią przyszło zmierzyć się WSA w Bydgoszczy, który w wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. I SA/Bd 936/12, stwierdził: „W szczególności również organ podatkowy nie może uzależniać wymiaru podatku od okoliczności, czy w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia dopełniono wszystkich wymogów związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub użytkowaniem budynków. Istotne jest, że budynki były wzniesione i przez kilkadziesiąt lat były wykorzystywane”.

W sprawie tej chodziło o spór pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym co do obowiązku podatkowego obiektów budowlanych, postawionych samowolnie na działce przez poprzednika podatnika – właściciela nieruchomości. W istocie chodziło o wymiar podatku za rok 2007.

W ww. sprawie podatnik dowodził organowi podatkowemu, że nabył samą działkę bez zabudowy budynkowej oraz że z tego względu powinien płacić podatek tylko od gruntu, a nie od budynków letniskowych, które zostały postawione przez poprzedniego właściciela nielegalnie, bez pozwolenia na budowę. W odwołaniu podnosił także, że już dawno powinna być wydana decyzja administracyjna, nakazująca rozbiórkę nielegalnie wybudowanych obiektów budowlanych, obecnie – zdewastowanych budynków. W odwołaniu jako dowód przedstawił wyrys z mapy ewidencyjnej, w który nie ujawniono tych budynków.

Dowodził również, że organ właściwy prowadzi w tej samej sprawie niezakończone do tej pory postępowanie dotyczące obowiązku podatkowego za rok 2010 r. Dowodził tego przed organem podatkowym, a potem przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które jednak przyznało rację organowi podatkowemu (wójtowi gminy), stwierdzając, że nie ma podstaw do ponownego merytorycznego rozpatrzenia sprawy podatnika, przy uwzględnieniu przedstawionych przez niego dowodów i sformułowanych zarzutów.

Decyzja organu podatkowego została utrzymana, a tym samym od podatnika stała się wymagalna zaległość podatkowa w kwocie prawie 16 000 zł.

 

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 

 

Na początku stycznia Krajowa Rada Notarialna (KRN) poinformowała, że obrót wtórny mieszkaniami na nieruchomościach, w których użytkowanie wieczyste przekształciło się 1 stycznia 2019 r. we własność jest... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Co zrobić gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Zobacz jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie ogrzewanie wybrać do mieszkania »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
5/2019

Aktualny numer:

Administrator 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Kiedy nieważna bonifikata?
  • - Sprawozdanie finansowe wspólnoty
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10273|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl