CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

O ciepłomierzach w naszych domach

Z A  |  Administrator 7/8/2015  |  31.08.2015
arch. redakcji Eksperta Budowlanego

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła, w tym ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku.

Ustawa o własności lokali z kolei nie dookreśla granic instalacji i własności urządzeń w nieruchomościach, choć jest to kwestią bardzo ważną dla zarządcy nieruchomości i rozliczeń mediów, które prowadzi. Aby ta kwestia była jasna od początku prowadzenia nieruchomości, trzeba najpierw przygotować i wdrożyć uchwałę dotyczącą granic nieruchomości wspólnej, a zatem także własności urządzeń pomiarowych w jej obrębie.

Jeśli chodzi akurat o instalację centralnego ogrzewania, to sprawa jest raczej prosta.

Granicę od strony lokalu powinien stanowić ciepłomierz na wejściu na instalację lokalową lub podzielnik na grzejnikach, a także cała instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

Naliczenie kosztów indywidualnego zużycia ciepła w lokalu w przypadku zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego ma miejsce na podstawie kosztów zakupu ciepła do budynku, tzn. na podstawie faktur dostawcy ciepła. Wystawiane one są na podstawie wskazań ciepłomierza głównego zainstalowanego w danym węźle cieplnym i cen jednostkowych oraz opłat ustalonych przez dostawcę ciepła.

Odpowiednie urządzenie pomiarowe (takie jak ciepłomierz w węźle cieplnym), będące techniczną podstawą umownych rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym, znajduje się poza wyodrębnionym lokalem i nadaje się do pomiaru ciepła dostarczanego konkretnie do tego lokalu.

 

 

Nie można określić rzeczywistego zużycia ciepła wyemitowanego przez dany grzejnik w ciągu sezonu ogrzewczego, jeśli znamy tylko jego dane techniczne, wielkość i moc nominalną. Ilość ciepła, które wyemituje, zależy częściowo od jego wielkości i mocy katalogowej, ale większy wpływ na nią mają:

  • zmienna temperatura zasilania po stronie czynnika grzejnego, regulowana – niezależnie od woli użytkownika lokalu – przez regulator pogodowy,
  • ilość czynnika grzejnego przepływającego przez grzejnik, związana z nastawą zaworu termostatycznego, dokonywaną przez użytkownika lokalu.

Instalacja centralnego ogrzewania, niewyposażona w ciepłomierze lokalowe, nie ma możliwości rejestrowania w sposób stały tych parametrów, a tylko w ten sposób można by było określić ilość ciepła wyemitowanego przez grzejniki w danym lokalu w sezonie ogrzewczym. Warto odnotować, że nagrzejnikowe podzielniki kosztów pozwalają zintegrować tych zmiennych w czasie, parametrów poprzez rejestrację średniej temperatury powierzchni grzejnika. To ich duża zaleta.

Problemy

Zagrożenia korozją, przenoszeniem się i osadzaniem jej produktów w różnych miejscach instalacji są szczególnie niebezpieczne dla elementów automatycznej regulacji, albowiem elementy regulacyjne, zawory termostatyczne przy grzejnikach, regulacyjne zawory podpionowe oraz także mechaniczne przetworniki przepływu w ciepłomierzach są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia niesione w wodzie instalacyjnej.

Często spotyka się przypadki niesprawności przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, będące efektem zanieczyszczenia elementu zamykającego (grzybka zaworu) i elementu sterującego czyli mieszka zaworu.

Szczególną kwestią są osady na grzybku, z jego ruchami roboczymi mierzonymi w dziesiątych częściach milimetra – przez nie lokator nie ma możliwości samodzielnego regulowania urządzenia.

Kolejnym utrudnieniem w prowadzeniu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, na podstawie jego zużycia w lokalach, są błędy w uzbrojeniu węzła ciepłowniczego i instalacji centralnego ogrzewania w legalne narzędzia pomiarowe (ciepłomierze) i błędne ich wykorzystywanie, szczególnie w sytuacji gdy z jednego węzła zasilanych jest kilka budynków, mających odrębnych właścicieli (odrębne wspólnoty mieszkaniowe).

Innym popularnym błędem jest zastępowanie ciepłomierzy lokalowych przez wodomierze wody ciepłej wody, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie źródłem ciepła jest lokalna kotłownia, eksploatowana przez zarządcę budynku. W takiej sytuacji właściwe rozliczenia kosztów ogrzewania nie jest wykonalne.

Pamiętajmy też, że rozliczenie we wspólnocie mieszkaniowej musi być zgodne z ustawą – Prawo energetyczne. Jeśli wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, to jest on też odpowiedzialny za rozliczanie całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale.

Koszty zakupu ciepła w części dotyczącej ogrzewania rozlicza się przy użyciu metod wykorzystujących:

  • dla lokali mieszkalnych i użytkowych – wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych, które nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  • dla wspólnych części budynku wielolokalowego – powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

W lokalach opomiarowanych przy rozliczeniach bierze się pod uwagę wskazania ciepłomierzy lub urządzeń wskaźnikowych. Jeżeli jednak w budynku takich urządzeń nie ma, to rozliczenie następuje na podstawie powierzchni użytkowej lokali lub ich kubatury.

Zasady rozliczania muszą przyjąć formę regulaminu; jego przyjęcie to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, a zatem musi nastąpić albo w umowie zawartej pomiędzy właścicielami (w małej wspólnocie mieszkaniowej), albo w drodze uchwały właścicieli lokali (we wspólnocie dużej).

Same ciepłomierze to nie wszystko, bo kwestią jest jeszcze metoda odczytu.

Obecnie to coraz częściej zdalny odczyt, który można stosować zarówno w starym jak i w nowym budownictwie, o ile zamontuje się urządzenia przystosowane do radiowego odczytu.

Radiowy system zdalnego odczytu jest systemem często stosowanym w istniejących już obiektach ze względu na małą ingerencję w elewacje mieszkań/budynków, a jego ograniczenie stanowią: limit zasięgu tego odczytu oraz integracja z nadrzędnymi systemami automatyki, stąd też rzadko wykorzystuje się go w biurowcach.

Równoległym problemem jest także brak kompatybilności pomiędzy rozwiązaniami różnych producentów, dlatego też wybierając konkretny system zdalnego odczytu, należy zdawać sobie sprawę, że wiąże się to także z wyborem innych produktów tego samego producenta.

 

Warto przeczytać: Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2015 >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16466|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10144|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl