CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

O ciepłomierzach w naszych domach

Z A  |  Administrator 7/8/2015  |  31.08.2015
arch. redakcji Eksperta Budowlanego

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła, w tym ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku.

Ustawa o własności lokali z kolei nie dookreśla granic instalacji i własności urządzeń w nieruchomościach, choć jest to kwestią bardzo ważną dla zarządcy nieruchomości i rozliczeń mediów, które prowadzi. Aby ta kwestia była jasna od początku prowadzenia nieruchomości, trzeba najpierw przygotować i wdrożyć uchwałę dotyczącą granic nieruchomości wspólnej, a zatem także własności urządzeń pomiarowych w jej obrębie.

Jeśli chodzi akurat o instalację centralnego ogrzewania, to sprawa jest raczej prosta.

Granicę od strony lokalu powinien stanowić ciepłomierz na wejściu na instalację lokalową lub podzielnik na grzejnikach, a także cała instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

Naliczenie kosztów indywidualnego zużycia ciepła w lokalu w przypadku zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego ma miejsce na podstawie kosztów zakupu ciepła do budynku, tzn. na podstawie faktur dostawcy ciepła. Wystawiane one są na podstawie wskazań ciepłomierza głównego zainstalowanego w danym węźle cieplnym i cen jednostkowych oraz opłat ustalonych przez dostawcę ciepła.

Odpowiednie urządzenie pomiarowe (takie jak ciepłomierz w węźle cieplnym), będące techniczną podstawą umownych rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym, znajduje się poza wyodrębnionym lokalem i nadaje się do pomiaru ciepła dostarczanego konkretnie do tego lokalu.

 

 

Nie można określić rzeczywistego zużycia ciepła wyemitowanego przez dany grzejnik w ciągu sezonu ogrzewczego, jeśli znamy tylko jego dane techniczne, wielkość i moc nominalną. Ilość ciepła, które wyemituje, zależy częściowo od jego wielkości i mocy katalogowej, ale większy wpływ na nią mają:

  • zmienna temperatura zasilania po stronie czynnika grzejnego, regulowana – niezależnie od woli użytkownika lokalu – przez regulator pogodowy,
  • ilość czynnika grzejnego przepływającego przez grzejnik, związana z nastawą zaworu termostatycznego, dokonywaną przez użytkownika lokalu.

Instalacja centralnego ogrzewania, niewyposażona w ciepłomierze lokalowe, nie ma możliwości rejestrowania w sposób stały tych parametrów, a tylko w ten sposób można by było określić ilość ciepła wyemitowanego przez grzejniki w danym lokalu w sezonie ogrzewczym. Warto odnotować, że nagrzejnikowe podzielniki kosztów pozwalają zintegrować tych zmiennych w czasie, parametrów poprzez rejestrację średniej temperatury powierzchni grzejnika. To ich duża zaleta.

Problemy

Zagrożenia korozją, przenoszeniem się i osadzaniem jej produktów w różnych miejscach instalacji są szczególnie niebezpieczne dla elementów automatycznej regulacji, albowiem elementy regulacyjne, zawory termostatyczne przy grzejnikach, regulacyjne zawory podpionowe oraz także mechaniczne przetworniki przepływu w ciepłomierzach są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia niesione w wodzie instalacyjnej.

Często spotyka się przypadki niesprawności przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, będące efektem zanieczyszczenia elementu zamykającego (grzybka zaworu) i elementu sterującego czyli mieszka zaworu.

Szczególną kwestią są osady na grzybku, z jego ruchami roboczymi mierzonymi w dziesiątych częściach milimetra – przez nie lokator nie ma możliwości samodzielnego regulowania urządzenia.

Kolejnym utrudnieniem w prowadzeniu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, na podstawie jego zużycia w lokalach, są błędy w uzbrojeniu węzła ciepłowniczego i instalacji centralnego ogrzewania w legalne narzędzia pomiarowe (ciepłomierze) i błędne ich wykorzystywanie, szczególnie w sytuacji gdy z jednego węzła zasilanych jest kilka budynków, mających odrębnych właścicieli (odrębne wspólnoty mieszkaniowe).

Innym popularnym błędem jest zastępowanie ciepłomierzy lokalowych przez wodomierze wody ciepłej wody, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie źródłem ciepła jest lokalna kotłownia, eksploatowana przez zarządcę budynku. W takiej sytuacji właściwe rozliczenia kosztów ogrzewania nie jest wykonalne.

Pamiętajmy też, że rozliczenie we wspólnocie mieszkaniowej musi być zgodne z ustawą – Prawo energetyczne. Jeśli wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, to jest on też odpowiedzialny za rozliczanie całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale.

Koszty zakupu ciepła w części dotyczącej ogrzewania rozlicza się przy użyciu metod wykorzystujących:

  • dla lokali mieszkalnych i użytkowych – wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych, które nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  • dla wspólnych części budynku wielolokalowego – powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

W lokalach opomiarowanych przy rozliczeniach bierze się pod uwagę wskazania ciepłomierzy lub urządzeń wskaźnikowych. Jeżeli jednak w budynku takich urządzeń nie ma, to rozliczenie następuje na podstawie powierzchni użytkowej lokali lub ich kubatury.

Zasady rozliczania muszą przyjąć formę regulaminu; jego przyjęcie to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, a zatem musi nastąpić albo w umowie zawartej pomiędzy właścicielami (w małej wspólnocie mieszkaniowej), albo w drodze uchwały właścicieli lokali (we wspólnocie dużej).

Same ciepłomierze to nie wszystko, bo kwestią jest jeszcze metoda odczytu.

Obecnie to coraz częściej zdalny odczyt, który można stosować zarówno w starym jak i w nowym budownictwie, o ile zamontuje się urządzenia przystosowane do radiowego odczytu.

Radiowy system zdalnego odczytu jest systemem często stosowanym w istniejących już obiektach ze względu na małą ingerencję w elewacje mieszkań/budynków, a jego ograniczenie stanowią: limit zasięgu tego odczytu oraz integracja z nadrzędnymi systemami automatyki, stąd też rzadko wykorzystuje się go w biurowcach.

Równoległym problemem jest także brak kompatybilności pomiędzy rozwiązaniami różnych producentów, dlatego też wybierając konkretny system zdalnego odczytu, należy zdawać sobie sprawę, że wiąże się to także z wyborem innych produktów tego samego producenta.

 

Warto przeczytać: Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2015 >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17967|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11250|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10825|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl