CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

O ciepłomierzach w naszych domach

Z A  |  Administrator 7/8/2015  |  31.08.2015
arch. redakcji Eksperta Budowlanego

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła, w tym ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku.

Ustawa o własności lokali z kolei nie dookreśla granic instalacji i własności urządzeń w nieruchomościach, choć jest to kwestią bardzo ważną dla zarządcy nieruchomości i rozliczeń mediów, które prowadzi. Aby ta kwestia była jasna od początku prowadzenia nieruchomości, trzeba najpierw przygotować i wdrożyć uchwałę dotyczącą granic nieruchomości wspólnej, a zatem także własności urządzeń pomiarowych w jej obrębie.

Jeśli chodzi akurat o instalację centralnego ogrzewania, to sprawa jest raczej prosta.

Granicę od strony lokalu powinien stanowić ciepłomierz na wejściu na instalację lokalową lub podzielnik na grzejnikach, a także cała instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

Naliczenie kosztów indywidualnego zużycia ciepła w lokalu w przypadku zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego ma miejsce na podstawie kosztów zakupu ciepła do budynku, tzn. na podstawie faktur dostawcy ciepła. Wystawiane one są na podstawie wskazań ciepłomierza głównego zainstalowanego w danym węźle cieplnym i cen jednostkowych oraz opłat ustalonych przez dostawcę ciepła.

Odpowiednie urządzenie pomiarowe (takie jak ciepłomierz w węźle cieplnym), będące techniczną podstawą umownych rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym, znajduje się poza wyodrębnionym lokalem i nadaje się do pomiaru ciepła dostarczanego konkretnie do tego lokalu.

 

 

Nie można określić rzeczywistego zużycia ciepła wyemitowanego przez dany grzejnik w ciągu sezonu ogrzewczego, jeśli znamy tylko jego dane techniczne, wielkość i moc nominalną. Ilość ciepła, które wyemituje, zależy częściowo od jego wielkości i mocy katalogowej, ale większy wpływ na nią mają:

  • zmienna temperatura zasilania po stronie czynnika grzejnego, regulowana – niezależnie od woli użytkownika lokalu – przez regulator pogodowy,
  • ilość czynnika grzejnego przepływającego przez grzejnik, związana z nastawą zaworu termostatycznego, dokonywaną przez użytkownika lokalu.

Instalacja centralnego ogrzewania, niewyposażona w ciepłomierze lokalowe, nie ma możliwości rejestrowania w sposób stały tych parametrów, a tylko w ten sposób można by było określić ilość ciepła wyemitowanego przez grzejniki w danym lokalu w sezonie ogrzewczym. Warto odnotować, że nagrzejnikowe podzielniki kosztów pozwalają zintegrować tych zmiennych w czasie, parametrów poprzez rejestrację średniej temperatury powierzchni grzejnika. To ich duża zaleta.

Problemy

Zagrożenia korozją, przenoszeniem się i osadzaniem jej produktów w różnych miejscach instalacji są szczególnie niebezpieczne dla elementów automatycznej regulacji, albowiem elementy regulacyjne, zawory termostatyczne przy grzejnikach, regulacyjne zawory podpionowe oraz także mechaniczne przetworniki przepływu w ciepłomierzach są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia niesione w wodzie instalacyjnej.

Często spotyka się przypadki niesprawności przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, będące efektem zanieczyszczenia elementu zamykającego (grzybka zaworu) i elementu sterującego czyli mieszka zaworu.

Szczególną kwestią są osady na grzybku, z jego ruchami roboczymi mierzonymi w dziesiątych częściach milimetra – przez nie lokator nie ma możliwości samodzielnego regulowania urządzenia.

Kolejnym utrudnieniem w prowadzeniu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, na podstawie jego zużycia w lokalach, są błędy w uzbrojeniu węzła ciepłowniczego i instalacji centralnego ogrzewania w legalne narzędzia pomiarowe (ciepłomierze) i błędne ich wykorzystywanie, szczególnie w sytuacji gdy z jednego węzła zasilanych jest kilka budynków, mających odrębnych właścicieli (odrębne wspólnoty mieszkaniowe).

Innym popularnym błędem jest zastępowanie ciepłomierzy lokalowych przez wodomierze wody ciepłej wody, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie źródłem ciepła jest lokalna kotłownia, eksploatowana przez zarządcę budynku. W takiej sytuacji właściwe rozliczenia kosztów ogrzewania nie jest wykonalne.

Pamiętajmy też, że rozliczenie we wspólnocie mieszkaniowej musi być zgodne z ustawą – Prawo energetyczne. Jeśli wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, to jest on też odpowiedzialny za rozliczanie całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale.

Koszty zakupu ciepła w części dotyczącej ogrzewania rozlicza się przy użyciu metod wykorzystujących:

  • dla lokali mieszkalnych i użytkowych – wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych, które nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  • dla wspólnych części budynku wielolokalowego – powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

W lokalach opomiarowanych przy rozliczeniach bierze się pod uwagę wskazania ciepłomierzy lub urządzeń wskaźnikowych. Jeżeli jednak w budynku takich urządzeń nie ma, to rozliczenie następuje na podstawie powierzchni użytkowej lokali lub ich kubatury.

Zasady rozliczania muszą przyjąć formę regulaminu; jego przyjęcie to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, a zatem musi nastąpić albo w umowie zawartej pomiędzy właścicielami (w małej wspólnocie mieszkaniowej), albo w drodze uchwały właścicieli lokali (we wspólnocie dużej).

Same ciepłomierze to nie wszystko, bo kwestią jest jeszcze metoda odczytu.

Obecnie to coraz częściej zdalny odczyt, który można stosować zarówno w starym jak i w nowym budownictwie, o ile zamontuje się urządzenia przystosowane do radiowego odczytu.

Radiowy system zdalnego odczytu jest systemem często stosowanym w istniejących już obiektach ze względu na małą ingerencję w elewacje mieszkań/budynków, a jego ograniczenie stanowią: limit zasięgu tego odczytu oraz integracja z nadrzędnymi systemami automatyki, stąd też rzadko wykorzystuje się go w biurowcach.

Równoległym problemem jest także brak kompatybilności pomiędzy rozwiązaniami różnych producentów, dlatego też wybierając konkretny system zdalnego odczytu, należy zdawać sobie sprawę, że wiąże się to także z wyborem innych produktów tego samego producenta.

 

Warto przeczytać: Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2015 >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Wypróbuj za darmo nowy system do zarządzania nieruchomościami »

Ocieplenie ściany od środkaWszystkie procesy i dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomościami są dostępne w jednym miejscu — nie musisz ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16740|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10378|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl