CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przekazywanie błędnych informacji

M CH  |  Administrator 12/2010  |  09.12.2010

Spółdzielnia ma prawo informować swoich członków o tym, czy dany przedsiębiorca telekomunikacyjny ma zawartą z nią umowę, ale takie działanie nie może być nastawione na przejęcie abonentów, dotychczas obsługiwanych przez tego przedsiębiorcę.

 

Do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek o zbadanie, czy spółdzielnia mieszkaniowa „M." nie stosuje niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję, polegających na odmowie wnioskodawcy udzielenia zgody na zainstalowanie w zasobach tej spółdzielni urządzeń telekomunikacyjnych. Z materiałów przesłanych prezesowi UOKiK wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa odmówiła wnioskodawcy - przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zamontowania jego instalacji sieci teleinformatycznej.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się przedsiębiorca wskazując, że otrzymał od mieszkańców, członków spółdzielni informację o zapotrzebowaniu na taką usługę. W takiej sytuacji wnioskodawca zobowiązał się do wykonania prac, tak aby zapewniły one bezpieczeństwo budowlanych urządzeń i okablowania strukturalnego. Miały one być wykonane w sposób niekolidujący z dotychczas istniejącymi instalacjami. Przedsiębiorca przedstawił odpowiednie dokumenty wraz z charakterystyką i opisem wykonania instalacji sieci komputerowej. Niemniej jednak spółdzielnia nie wyraziła zgody na sieć, tłumacząc, że już w 2003 r. zrealizowała własną sieć. Wobec tego nie jest zainteresowana ustawianiem kolejnej, konkurencyjnej sieci.

Paradoks współistnienia. Jak prawo przystaje do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ZOBACZ>>

Przedsiębiorca telekomunikacyjny wystąpił następnie do starostwa powiatowego o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości spółdzielni poprzez wydanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących łączności publicznej.

TOP 7: UOKiK 
1. UOKiK o lokalnych rynkach wodociągowo-kanalizacyjnych
2. Spółki wodociągowe pod lupą UOKiK
3. UOKiK: uzależnianie reklamacji przesyłki od spisania protokołu szkody z kurierem niezgodne z prawem
4. UOKiK ukarał RWE Polska i Energa-Operator
5. Praktyki deweloperów niezgodne z prawem - według UOKiK
6. UOKiK o niedozwolonych praktykach spółdzielni mieszkaniowych
7. Spółdzielnie mieszkaniowe ukarane za monopolizowanie dostępu operatorów

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, a następnie sądowego NSA wskazał, że przedsiębiorca telekomunikacyjny może korzystać z możliwości prowadzenia prac inwestycyjnych na nieruchomości stanowiącej cudzą własność tylko wtedy, gdy właściciel tej nieruchomości wyrazi na to zgodę. Gdyby zaistniała sytuacja, że właściciel jest przeciwny takiej inwestycji przedsiębiorca może uzyskać odpowiednią decyzję od starosty, pod warunkiem że zostaną spełnione przesłanki określone w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niemniej jednak w niniejszej sprawie przedsiębiorca telekomunikacyjny nie mógł otrzymać przedmiotowej zgody z uwagi na niespełnienie ustawowych warunków.

W tym samym czasie wnioskodawca podpisał umowę z firmą dostarczającą sygnał internetowy na terenie spółdzielni mieszkaniowej „M." o przejęciu praw i obowiązków wynikających z indywidualnych umów na podłączenie do internetu. Natomiast spółdzielnia zaczęła działać, w ocenie wnioskodawcy, w celu wyeliminowania tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z rynku, poprzez rozwieszanie ulotek zniechęcających do korzystania z jego usług (np. o nielegalności działań przedsiębiorcy itp.).

Dodatkowo spółdzielnia przesłała pismo wnioskodawcy, w którym informowała go, że aby istniała podstawa do podpisania umowy z nim, to musi on spełnić warunki techniczne, polegające m.in. na obowiązkowym wystąpieniu o przydział mocy energii elektrycznej wraz z montażem licznika w celu zasilania ewentualnie wykorzystanych urządzeń, przedstawić szczegółowy projekt wewnętrznej instalacji budynkowej wraz z wykazem materiałów, które miałyby być wykorzystane oraz szereg innych, bardzo szczegółowych warunków. Pomimo spełnienia swojego zobowiązania przez przedsiębiorcę, spółdzielnia nadal powoływała się na obowiązek wykonania według niej niezbędnych czynności, częściowo powtórzonych z wcześniejszego pisma.

W związku z mnożeniem problemów i powodów przeciwko dopuszczeniu przedsiębiorcy do budynków spółdzielni, wystosował on pismo do prezesa UOKiK. Organ antymonopolowy uznał, że w niniejszej sprawie mogło dojść do naruszenia interesu uczestników rynku lokalnego - tak przedsiębiorców, chcących świadczyć usługi dostępu do internetu (przez zamknięcie możliwości świadczenia takiej usługi), jak i konsumentów (przez ograniczenie wyboru przedsiębiorcy). Jest to zatem zachowanie przeciwdziałające rozwojowi konkurencji.

Nie można ograniczać dostępu do nieruchomości ZOBACZ>>

Z uwagi na fakt, że świadczenie usług dostępu do internetu jest świadczeniem usług telekomunikacyjnych, podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Dopiero posiadając taki wpis, przedsiębiorca ma prawo do świadczenia usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem że uzyska ponadto zgodę właściciela bądź zarządcy nieruchomości.

Przedstawione przedsiębiorcy przez spółdzielnię warunki, w ocenie prezesa UOKiK miały za zadanie co najmniej zniechęcenie do podejmowania dalszych kroków w celu rozpoczęcia świadczenia usług, jak i spowodowanie opóźnienia ich świadczenia w czasie.

Ponadto prezes UOKiK odniósł się do sposobu i treści informowania członków spółdzielni o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym. Jego zdaniem spółdzielnia przekroczyła swoje uprawnienia, gdyż pod przykrywką przekazania informacji w rzeczywistości dążyła do przejęcia klientów tego przedsiębiorcy.

(Decyzja prezesa UOKiK z 30 lipca 2010 r. nr RKT-22/2010, www.uokik.gov.pl)


Czytaj też:

Do kogo należy węzeł cieplny?

Janusz Gdański | Administrator nr 4/2010
Autor rozwija wątpliwości dotyczące dylematu zarządów wspólnoty mieszkaniowej co do kwestii prawa własności urządzeń typu węzeł cieplny. więcej »

 

Kłopoty z urządzeniami przesyłowymi

Paweł Puch | Administrator nr 1-2/2010
Porada odnosi się do problematyki służebności przesyłu ciepła w budynku w różnych uwarunkowaniach własnościowych. więcej »

 

Można zasiedzieć służebność przesyłu

Paweł Puch | Administrator nr 1/2009
Mimo że służebność przesyłu to świeża instytucja prawna, wprowadzona do kodeksu cywilnego z dniem 3 sierpnia 2008 r., przedsiębiorstwo przesyłowe może nabyć taką służebność w drodze zasiedzenia - uznał Sąd Najwyższy. więcej »

 

Urządzenia przesyłowe pozostaną na nieruchomości

Paweł Puch | Administrator nr 12/2008
Jeżeli urządzenia przesyłowe są niezbędne dla odbiorców, a ich przeniesienie wiązałoby się z ogromnymi kosztami, właściciel nieruchomości nie może skutecznie żądać ich usunięcia, a występując z takim żądaniem właściciel działki nadużywa swojego prawa -... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17123|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10681|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10254|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl