CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przekazywanie błędnych informacji

M CH  |  Administrator 12/2010  |  09.12.2010

Spółdzielnia ma prawo informować swoich członków o tym, czy dany przedsiębiorca telekomunikacyjny ma zawartą z nią umowę, ale takie działanie nie może być nastawione na przejęcie abonentów, dotychczas obsługiwanych przez tego przedsiębiorcę.

 

Do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek o zbadanie, czy spółdzielnia mieszkaniowa „M." nie stosuje niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję, polegających na odmowie wnioskodawcy udzielenia zgody na zainstalowanie w zasobach tej spółdzielni urządzeń telekomunikacyjnych. Z materiałów przesłanych prezesowi UOKiK wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa odmówiła wnioskodawcy - przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zamontowania jego instalacji sieci teleinformatycznej.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się przedsiębiorca wskazując, że otrzymał od mieszkańców, członków spółdzielni informację o zapotrzebowaniu na taką usługę. W takiej sytuacji wnioskodawca zobowiązał się do wykonania prac, tak aby zapewniły one bezpieczeństwo budowlanych urządzeń i okablowania strukturalnego. Miały one być wykonane w sposób niekolidujący z dotychczas istniejącymi instalacjami. Przedsiębiorca przedstawił odpowiednie dokumenty wraz z charakterystyką i opisem wykonania instalacji sieci komputerowej. Niemniej jednak spółdzielnia nie wyraziła zgody na sieć, tłumacząc, że już w 2003 r. zrealizowała własną sieć. Wobec tego nie jest zainteresowana ustawianiem kolejnej, konkurencyjnej sieci.

Paradoks współistnienia. Jak prawo przystaje do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ZOBACZ>>

Przedsiębiorca telekomunikacyjny wystąpił następnie do starostwa powiatowego o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości spółdzielni poprzez wydanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących łączności publicznej.

TOP 7: UOKiK 
1. UOKiK o lokalnych rynkach wodociągowo-kanalizacyjnych
2. Spółki wodociągowe pod lupą UOKiK
3. UOKiK: uzależnianie reklamacji przesyłki od spisania protokołu szkody z kurierem niezgodne z prawem
4. UOKiK ukarał RWE Polska i Energa-Operator
5. Praktyki deweloperów niezgodne z prawem - według UOKiK
6. UOKiK o niedozwolonych praktykach spółdzielni mieszkaniowych
7. Spółdzielnie mieszkaniowe ukarane za monopolizowanie dostępu operatorów

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, a następnie sądowego NSA wskazał, że przedsiębiorca telekomunikacyjny może korzystać z możliwości prowadzenia prac inwestycyjnych na nieruchomości stanowiącej cudzą własność tylko wtedy, gdy właściciel tej nieruchomości wyrazi na to zgodę. Gdyby zaistniała sytuacja, że właściciel jest przeciwny takiej inwestycji przedsiębiorca może uzyskać odpowiednią decyzję od starosty, pod warunkiem że zostaną spełnione przesłanki określone w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niemniej jednak w niniejszej sprawie przedsiębiorca telekomunikacyjny nie mógł otrzymać przedmiotowej zgody z uwagi na niespełnienie ustawowych warunków.

W tym samym czasie wnioskodawca podpisał umowę z firmą dostarczającą sygnał internetowy na terenie spółdzielni mieszkaniowej „M." o przejęciu praw i obowiązków wynikających z indywidualnych umów na podłączenie do internetu. Natomiast spółdzielnia zaczęła działać, w ocenie wnioskodawcy, w celu wyeliminowania tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z rynku, poprzez rozwieszanie ulotek zniechęcających do korzystania z jego usług (np. o nielegalności działań przedsiębiorcy itp.).

Dodatkowo spółdzielnia przesłała pismo wnioskodawcy, w którym informowała go, że aby istniała podstawa do podpisania umowy z nim, to musi on spełnić warunki techniczne, polegające m.in. na obowiązkowym wystąpieniu o przydział mocy energii elektrycznej wraz z montażem licznika w celu zasilania ewentualnie wykorzystanych urządzeń, przedstawić szczegółowy projekt wewnętrznej instalacji budynkowej wraz z wykazem materiałów, które miałyby być wykorzystane oraz szereg innych, bardzo szczegółowych warunków. Pomimo spełnienia swojego zobowiązania przez przedsiębiorcę, spółdzielnia nadal powoływała się na obowiązek wykonania według niej niezbędnych czynności, częściowo powtórzonych z wcześniejszego pisma.

W związku z mnożeniem problemów i powodów przeciwko dopuszczeniu przedsiębiorcy do budynków spółdzielni, wystosował on pismo do prezesa UOKiK. Organ antymonopolowy uznał, że w niniejszej sprawie mogło dojść do naruszenia interesu uczestników rynku lokalnego - tak przedsiębiorców, chcących świadczyć usługi dostępu do internetu (przez zamknięcie możliwości świadczenia takiej usługi), jak i konsumentów (przez ograniczenie wyboru przedsiębiorcy). Jest to zatem zachowanie przeciwdziałające rozwojowi konkurencji.

Nie można ograniczać dostępu do nieruchomości ZOBACZ>>

Z uwagi na fakt, że świadczenie usług dostępu do internetu jest świadczeniem usług telekomunikacyjnych, podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Dopiero posiadając taki wpis, przedsiębiorca ma prawo do świadczenia usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem że uzyska ponadto zgodę właściciela bądź zarządcy nieruchomości.

Przedstawione przedsiębiorcy przez spółdzielnię warunki, w ocenie prezesa UOKiK miały za zadanie co najmniej zniechęcenie do podejmowania dalszych kroków w celu rozpoczęcia świadczenia usług, jak i spowodowanie opóźnienia ich świadczenia w czasie.

Ponadto prezes UOKiK odniósł się do sposobu i treści informowania członków spółdzielni o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym. Jego zdaniem spółdzielnia przekroczyła swoje uprawnienia, gdyż pod przykrywką przekazania informacji w rzeczywistości dążyła do przejęcia klientów tego przedsiębiorcy.

(Decyzja prezesa UOKiK z 30 lipca 2010 r. nr RKT-22/2010, www.uokik.gov.pl)


Czytaj też:

Do kogo należy węzeł cieplny?

Janusz Gdański | Administrator nr 4/2010
Autor rozwija wątpliwości dotyczące dylematu zarządów wspólnoty mieszkaniowej co do kwestii prawa własności urządzeń typu węzeł cieplny. więcej »

 

Kłopoty z urządzeniami przesyłowymi

Paweł Puch | Administrator nr 1-2/2010
Porada odnosi się do problematyki służebności przesyłu ciepła w budynku w różnych uwarunkowaniach własnościowych. więcej »

 

Można zasiedzieć służebność przesyłu

Paweł Puch | Administrator nr 1/2009
Mimo że służebność przesyłu to świeża instytucja prawna, wprowadzona do kodeksu cywilnego z dniem 3 sierpnia 2008 r., przedsiębiorstwo przesyłowe może nabyć taką służebność w drodze zasiedzenia - uznał Sąd Najwyższy. więcej »

 

Urządzenia przesyłowe pozostaną na nieruchomości

Paweł Puch | Administrator nr 12/2008
Jeżeli urządzenia przesyłowe są niezbędne dla odbiorców, a ich przeniesienie wiązałoby się z ogromnymi kosztami, właściciel nieruchomości nie może skutecznie żądać ich usunięcia, a występując z takim żądaniem właściciel działki nadużywa swojego prawa -... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17704|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11051|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10631|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl