• Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
  • Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?
  • Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca
  • Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni mieszkaniowych
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej....

26.06.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli; rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?

10.06.2020
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18.02.2020 r., rozstrzygnął, iż organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe i objętej użytkowaniem wieczystym, które to użytkowanie wieczyste z dniem 1...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca

25.05.2020
Wspólnoty czy administracje, wobec rosnących kosztów stacjonarnej ochrony fizycznej, decydują się na przejście osiedla na całkowity bądź częściowy zdalny monitoring wizyjny. Często są zaskakiwane dużym rozstrzałem cenowym ofert składanych przez firmy ochroniarskie. Różnice...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni...

Konieczność przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Przekazywanie błędnych informacji

M CH  |  Administrator 12/2010  |  09.12.2010

Spółdzielnia ma prawo informować swoich członków o tym, czy dany przedsiębiorca telekomunikacyjny ma zawartą z nią umowę, ale takie działanie nie może być nastawione na przejęcie abonentów, dotychczas obsługiwanych przez tego przedsiębiorcę.

 

Do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek o zbadanie, czy spółdzielnia mieszkaniowa „M." nie stosuje niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję, polegających na odmowie wnioskodawcy udzielenia zgody na zainstalowanie w zasobach tej spółdzielni urządzeń telekomunikacyjnych. Z materiałów przesłanych prezesowi UOKiK wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa odmówiła wnioskodawcy - przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zamontowania jego instalacji sieci teleinformatycznej.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się przedsiębiorca wskazując, że otrzymał od mieszkańców, członków spółdzielni informację o zapotrzebowaniu na taką usługę. W takiej sytuacji wnioskodawca zobowiązał się do wykonania prac, tak aby zapewniły one bezpieczeństwo budowlanych urządzeń i okablowania strukturalnego. Miały one być wykonane w sposób niekolidujący z dotychczas istniejącymi instalacjami. Przedsiębiorca przedstawił odpowiednie dokumenty wraz z charakterystyką i opisem wykonania instalacji sieci komputerowej. Niemniej jednak spółdzielnia nie wyraziła zgody na sieć, tłumacząc, że już w 2003 r. zrealizowała własną sieć. Wobec tego nie jest zainteresowana ustawianiem kolejnej, konkurencyjnej sieci.

Paradoks współistnienia. Jak prawo przystaje do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ZOBACZ>>

Przedsiębiorca telekomunikacyjny wystąpił następnie do starostwa powiatowego o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości spółdzielni poprzez wydanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących łączności publicznej.

TOP 7: UOKiK 
1. UOKiK o lokalnych rynkach wodociągowo-kanalizacyjnych
2. Spółki wodociągowe pod lupą UOKiK
3. UOKiK: uzależnianie reklamacji przesyłki od spisania protokołu szkody z kurierem niezgodne z prawem
4. UOKiK ukarał RWE Polska i Energa-Operator
5. Praktyki deweloperów niezgodne z prawem - według UOKiK
6. UOKiK o niedozwolonych praktykach spółdzielni mieszkaniowych
7. Spółdzielnie mieszkaniowe ukarane za monopolizowanie dostępu operatorów

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, a następnie sądowego NSA wskazał, że przedsiębiorca telekomunikacyjny może korzystać z możliwości prowadzenia prac inwestycyjnych na nieruchomości stanowiącej cudzą własność tylko wtedy, gdy właściciel tej nieruchomości wyrazi na to zgodę. Gdyby zaistniała sytuacja, że właściciel jest przeciwny takiej inwestycji przedsiębiorca może uzyskać odpowiednią decyzję od starosty, pod warunkiem że zostaną spełnione przesłanki określone w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niemniej jednak w niniejszej sprawie przedsiębiorca telekomunikacyjny nie mógł otrzymać przedmiotowej zgody z uwagi na niespełnienie ustawowych warunków.

W tym samym czasie wnioskodawca podpisał umowę z firmą dostarczającą sygnał internetowy na terenie spółdzielni mieszkaniowej „M." o przejęciu praw i obowiązków wynikających z indywidualnych umów na podłączenie do internetu. Natomiast spółdzielnia zaczęła działać, w ocenie wnioskodawcy, w celu wyeliminowania tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z rynku, poprzez rozwieszanie ulotek zniechęcających do korzystania z jego usług (np. o nielegalności działań przedsiębiorcy itp.).

Dodatkowo spółdzielnia przesłała pismo wnioskodawcy, w którym informowała go, że aby istniała podstawa do podpisania umowy z nim, to musi on spełnić warunki techniczne, polegające m.in. na obowiązkowym wystąpieniu o przydział mocy energii elektrycznej wraz z montażem licznika w celu zasilania ewentualnie wykorzystanych urządzeń, przedstawić szczegółowy projekt wewnętrznej instalacji budynkowej wraz z wykazem materiałów, które miałyby być wykorzystane oraz szereg innych, bardzo szczegółowych warunków. Pomimo spełnienia swojego zobowiązania przez przedsiębiorcę, spółdzielnia nadal powoływała się na obowiązek wykonania według niej niezbędnych czynności, częściowo powtórzonych z wcześniejszego pisma.

W związku z mnożeniem problemów i powodów przeciwko dopuszczeniu przedsiębiorcy do budynków spółdzielni, wystosował on pismo do prezesa UOKiK. Organ antymonopolowy uznał, że w niniejszej sprawie mogło dojść do naruszenia interesu uczestników rynku lokalnego - tak przedsiębiorców, chcących świadczyć usługi dostępu do internetu (przez zamknięcie możliwości świadczenia takiej usługi), jak i konsumentów (przez ograniczenie wyboru przedsiębiorcy). Jest to zatem zachowanie przeciwdziałające rozwojowi konkurencji.

Nie można ograniczać dostępu do nieruchomości ZOBACZ>>

Z uwagi na fakt, że świadczenie usług dostępu do internetu jest świadczeniem usług telekomunikacyjnych, podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Dopiero posiadając taki wpis, przedsiębiorca ma prawo do świadczenia usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem że uzyska ponadto zgodę właściciela bądź zarządcy nieruchomości.

Przedstawione przedsiębiorcy przez spółdzielnię warunki, w ocenie prezesa UOKiK miały za zadanie co najmniej zniechęcenie do podejmowania dalszych kroków w celu rozpoczęcia świadczenia usług, jak i spowodowanie opóźnienia ich świadczenia w czasie.

Ponadto prezes UOKiK odniósł się do sposobu i treści informowania członków spółdzielni o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym. Jego zdaniem spółdzielnia przekroczyła swoje uprawnienia, gdyż pod przykrywką przekazania informacji w rzeczywistości dążyła do przejęcia klientów tego przedsiębiorcy.

(Decyzja prezesa UOKiK z 30 lipca 2010 r. nr RKT-22/2010, www.uokik.gov.pl)


Czytaj też:

Do kogo należy węzeł cieplny?

Janusz Gdański | Administrator nr 4/2010
Autor rozwija wątpliwości dotyczące dylematu zarządów wspólnoty mieszkaniowej co do kwestii prawa własności urządzeń typu węzeł cieplny. więcej »

 

Kłopoty z urządzeniami przesyłowymi

Paweł Puch | Administrator nr 1-2/2010
Porada odnosi się do problematyki służebności przesyłu ciepła w budynku w różnych uwarunkowaniach własnościowych. więcej »

 

Można zasiedzieć służebność przesyłu

Paweł Puch | Administrator nr 1/2009
Mimo że służebność przesyłu to świeża instytucja prawna, wprowadzona do kodeksu cywilnego z dniem 3 sierpnia 2008 r., przedsiębiorstwo przesyłowe może nabyć taką służebność w drodze zasiedzenia - uznał Sąd Najwyższy. więcej »

 

Urządzenia przesyłowe pozostaną na nieruchomości

Paweł Puch | Administrator nr 12/2008
Jeżeli urządzenia przesyłowe są niezbędne dla odbiorców, a ich przeniesienie wiązałoby się z ogromnymi kosztami, właściciel nieruchomości nie może skutecznie żądać ich usunięcia, a występując z takim żądaniem właściciel działki nadużywa swojego prawa -... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19182|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12551|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11706|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl