CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2015

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zalety zdalnego odczytu mediów

Z A  |  Administrator 11/2015  |  17.02.2017  |  3
arch. redakcji

Postęp, jaki wciąż obserwujemy w elektronice i informatyce, oraz możliwość radiowej transmisji danych, wykorzystywany jest do opracowania coraz doskonalszych technologii zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych.

Radiowy system odczytu wodomierzy (ciepłomierzy) jest nowoczesną metodą zdalnego zbierania danych o zużyciu energii oraz wody z lokali mieszkalnych oraz części wspólnych nieruchomości przy użyciu fal radiowych. Jego technologia cały czas jest ulepszana, wciąż pojawiają się nowe rozwiązania i nowe ich możliwości, a ze względu na to, że są tak popularne i wygodne, należy spodziewać się, że ten trend się utrzyma w kolejnych latach.

Szczególnie wiele może się jeszcze zmienić w zakresie monitorowania i zarządzania pracą instalacji oraz obróbki danych, tak na poziomie administratora budynków, jak dostawcy mediów (zakładów wodociągowych, gazowni i elektrowni).

Technologia zdalnego odczytu swój sukces zawdzięcza temu, że umożliwia szybki, bezbłędny odczyt danych wtedy, kiedy to potrzebne, bez konieczności angażowania w to użytkowników – zakłócania ich spokoju i prywatności, dostosowywania się do ich możliwości bycia w domu (albo na odwrót: zmuszania, by to oni np. zwalniali się z pracy, by czekać na odczytującego poziomy zużycia mediów).

Ich zastosowanie pozwala obniżyć koszty odczytu, daje możliwość monitorowania pracy instalacji i urządzeń pomiarowych oraz sygnalizowania stanów awaryjnych i kradzieży w czasie rzeczywistym. Należy się spodziewać rosnącej z roku na rok dominacji tych urządzeń – już dziś są one niemal standardem. A przecież jeszcze kilka lat temu powszechne było zapisywanie odczytu liczników na kartkach i zanoszenie ich do spółdzielni…

Współczesne narzędzia informatyczne pozwalają na kompleksową i natychmiastową analizę zużycia ciepła, zarówno w całej nieruchomości, jak i w konkretnym lokalu czy grzejniku. Portale internetowe firm świadczących usługi w zakresie rozliczenia energii cieplnej oferują możliwość bieżących odczytów energii cieplnej zużywanej przez użytkownika krańcowego, czyli mieszkańca lokalu. Dlatego też, by zachować wysoki standard świadczonych usług, podmioty zawodowo zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami muszą na bieżąco analizować zużycie energii cieplnej w lokalach i informować mieszkańców o znaczących odstępstwach od średniego zużycia ciepła w budynku.

Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim. Skraca też czas jego trwania i nie wymaga zatrudniania wielu inkasentów, co obniża koszty tej operacji. Odczyt dokonywany jest bez wizyty w mieszkaniach, więc zapewnia ochronę prywatności ich użytkowników.

System umożliwia odczyt wskazań w przypadku utrudnionego dostępu czy nieobecności lokatora. Gwarantuje niski pobór mocy, a tym samym wieloletnią, bezobsługową pracę urządzeń. Jest przy tym niezawodny dzięki wykorzystaniu transmisji dwukierunkowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

Niektórzy producenci proponują system mieszany: dane z wodomierza czy ciepłomierza są przesyłane drogą radiową do urządzenia zbierającego dane, a następnie – albo droga radiową, albo przy pomocy transmisji GPRS (General Packet Radio Service, technologia wykorzystywana przez operatorów sieci GSM) – dostarczane do komputera klasy PC, który przygotowuje raporty.

Technologia ułatwia dokonanie odczytu w trudno dostępnych miejscach, jak studzienki wodomierzowe umieszczone w ciągach jezdni albo na terenach parkingowych czy też studzienki wodomierzowe zalewane wodą powodziową lub znajdujące się pod poziomem wody gruntowej czy rzecznej, bądź wodomierze/ciepłomierze umieszczone u odbiorców, którzy z rzadka pojawiają się w swych lokalach i nie da się zaplanować u nich odczytu drogą tradycyjną.

Zdalny system odczytu danych z wodomierzy i ciepłomierzy może być wykorzystywany zarówno w starym, jak i w nowym budownictwie, wymaga tylko zamontowania odpowiednich urządzeń, przystosowanych do radiowego odczytu. Warto wiedzieć, że radiowy system odczytu w niewielkim tylko stopniu ingeruje w elewacje, więc doskonale się sprawdza w montażu w budynkach istniejących.

W obiektach właśnie budowanych albo w tych spośród już postawionych, w których można położyć przewód magistralowy, wykorzystuje się natomiast drugie rozwiązanie z zakresu zdalnego odczytu, czyli system magistralowy. Warto też wykorzystać połączenie z internetem i odczyt kablowy.

Apator Powogaz S.A.
60-542 Poznań, ul. Janickiego 23/25
tel. 61 841 81 01, faks 61 847 25 48
, www.apator.com/pl
Radiowy system odczytu AMR
– inkasencki i stacjonarny
przeznaczenie:
system do zdalnego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników ciepła w obszarach zurbanizowanych, zwłaszcza w zabudowie budynkami wielorodzinnymi i biurowymi;
„
rodzaj odczytu i transmisji danych:
otwarty protokół komunikacyjny Wireless M-Bus (WM-Bus) działający w oparciu o normę PN-EN
13757-4, umożliwia współpracę z urządzeniami innego producenta, możliwość dwukierunkowej transmisji danych w trybie T2, częstotliwość: 868 MHz, moc wyjściowa: 10 mW, pamięć wartości aktualnej i do 16 ostatnich miesięcy;
„
opis systemu:
nakładki na wodomierzach lub moduły radiowe przekazują drogą radiową dane do terminalu inkasenckiego w systemie obchodowym lub do retransmiterów i koncentratorów w systemie stacjonarnym. Dane trafiają ostatecznie do komputera administratora, skąd mogą być eksportowane w postaci powszechnie używanego formatu CSV. Nakładki radiowe zasilane są bezprzewodowo z baterii – nieprzerwana praca do 10 lat;
„
elementy systemu:

 • wodomierze, ciepłomierze i podzielniki ciepła produkcji Apator Powogaz,
 • nakładka radiowa Smart Top do bezprzewodowej transmisji danych na odległość do 300 m w terenie otwartym,
 • Smart Terminal – komputer kieszonkowy lub smartfon z dużym kolorowym ekranem dotykowym i z interfejsem Bluetooth oraz moduł komunikacyjny Bluetooth/WM-Bus,
 • radiowe retransmitery i koncentratory danych służące do przechwytywania i przechowywania danych z urządzeń pomiarowych i udostępniania ich w sieci,
 • oprogramowanie na PC/PDA: system obchodowy – Inkasent, system stacjonarny – Metis;
„
cechy szczególne:
dwukierunkowa komunikacja w trybie T2 umożliwia zmianę konfiguracji modułów radiowych w szerokim zakresie możliwych alarmów, transmisji danych bieżących, a także historycznych. Zdalne zarządzanie konfiguracją zwiększa czas życia baterii zasilającej. Zastosowany w nakładce układ sensorów optycznych
umożliwia rozpoznanie kierunku przepływu wody i jest całkowicie odporny na wszelkie zakłócenia powodowane działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Oprogramowanie na PC/PDA, tj. program Inkasent lub Metis, może być zainstalowane na każdym komputerze klasy PC z Windows 7 lub 8, gdzie w pełni integruje się z oprogramowaniem rozliczeniowym i umożliwia wygodny odczytdanych, zarządzanie nimi z dowolnego pulpitu administracyjnego, a także analizę i wizualizację odczytów.
Przewodowy system zdalnego odczytu FLAT

przeznaczenie:
nowe lub remontowane budynki wielorodzinne, galerie i centra handlowe, w których zastosowano wodomierze zimnej i ciepłej wody, mieszkaniowe i główne oraz ciepłomierze;
„„

rodzaj odczytu i transmisji danych:
dwuprzewodowa, dwukierunkowa o dowolnej polaryzacji połączeń, kablowa magistrala w strukturze
drzewa, gdzie odczyt danych realizowany jest poprzez transmisję danych w oparciu o standardową komunikację M-Bus – protokół zgodny z PN-EN 13757;


„„opis systemu:
dane z ciepłomierzy albo z koncentratorów wodomierzy KWI-1, do których dołączone są wodomierze lub inne urządzenia z nadajnikami impulsowymi, przesyłane są do konwertera M-Bus/RS-232, a następnie poprzez gniazdo zdalnego odczytu dostępne są do odczytu przez internet lub bezpośrednio za pomocą przenośnego lub stacjonarnego komputera – z zainstalowanym programem Flat. Użytkownik sieci ma stały dostęp do danych i nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu realizacji kolejnych odczytów;
„„

elementy systemu odczytu:

 • ciepłomierze (przeliczniki produkcji Apator Powogaz z czterema wejściami impulsowymi),
 • program Flat,
 • wodomierze z nakładkami M-Bus, inne urządzenia z nadajnikami impulsowymi, np. gazomierze i liczniki prądu,
 • koncentratory wodomierzy KWI-1 z modułem M‑Bus,
 • konwertery M-Bus/RS-232,
 • gniazda zdalnego odczytu,
 • ochronniki przepięciowe;

cechy szczególne:
system zdalnego odczytu FLAT jest najtańszym i najbardziej niezawodnym systemem zdalnego odczytu,
pozwalającym odczytać w dowolnym czasie i dowolną liczbę razy wszystkie dane o zużyciu mediów (woda,
gaz, prąd i ciepło) z poszczególnych liczników w sieci, ale także informacje dodatkowe, takie jak np. temperatura na wejściu i wyjściu ciepłomierza, moc maksymalna, chwilowa i inne. Odczyt może obejmować do 250 węzłów sieci z możliwością ich zwielokrotnienia przy zastosowaniu stacji nadrzędnych NSD. Ponadto system ma funkcje automatycznych odczytów okresowych (monitoring). Możliwy jest również odczyt danych archiwalnych (godzinowych, dobowych, miesięcznych i rocznych) oraz informacji z rejestrów błędów. Jest
to ponadto system bardzo ekonomiczny, efektywny energetycznie i prosty w montażu.

 

 aiut
 AIUT Sp. z o.o.
44-109 Gliwice Ul. Wyczółkowskiego 113
tel. 32 775 40 00 faks 32 775 40 01
info@aiut.comwww.aiut.com
 System zdalnego odczytu i monitoringu pracy wodomierzy IMR

 System zdalnego odczytu i monitoringu pracy wodomierzy IMR

Stworzony i dostarczany przez firmę AIUT system IMR jest przeznaczony do zdalnego odczytu wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych oraz obiektów przemysłowych.

Charakteryzuje się szybkim montażem oraz intuicyjną obsługą. Nasze rozwiązanie gwarantuje przedsiębiorstwom wodociągowym:
• Podniesienie jakości obsługi klienta - brak konieczności wizyt na posesjach
• Możliwość zdalnego rozliczania klientów prywatnych i komercyjnych na podstawie rzeczywistego zużycia
• Najwyższej jakości system zdalnego odczytu z niezawodną i codzienną transmisją odczytów
• Znaczące ograniczenie strat wody poprzez wczesną detekcję wycieków i nadużyć
• Możliwość dopasowania do preferowanych typów i dostawców wodomierzy
• Elastyczny model finansowania inwestycji (zakup, dzierżawa)


System Zdalnego Odczytu Wodomierzy firmy AIUT umożliwia odczyt z nakładek takich producentów jak Apator, Powogaz i BMeters, co pozwala administratorom i spółdzielniom zastosować system obchodzony zamiast stacjonarnego.

Dużą zaletą systemu Zdalnego Odczytu Wodomierzy firmy AIUT jest bateryjne zasilanie koncentratora OKO, które znacznie uprasza instalację i eksploatację.


• Współpraca z wodomierzami wiodących dostawców
• Odczyt danych z modułów radiowych różnych producentów
• Możliwość odczytu obchodzonego/objazdowego lub zdalnego
• Komunikacja GPRS/SMS
• Godzinowe dane odczytowe z aktualizacją raz na dobę
• Skuteczny odczyt w studniach wodomierzowych
• Sygnalizacja alarmów on-line
• Wykrywanie wycieków, detekcja prób ingerencji
• Prosta integracja z systemem bilingowym
• Długi czas pracy na baterii


 Nakładka wodomierzowa APULSE-W
 

• Jeden system radiowy dla różnych producentów wodomierzy
• Moduł przeznaczony do bezpośredniego montażu na wodomierzu
• Dwukierunkowy system komunikacji radiowej
• Szczelna, solidna obudowa mogąca pracować w warunkach całkowitego zanurzenia (IP68)
• Detekcja zewnętrznego pola magnetycznego, próby ingerencji oraz przepływu wstecznego
• Możliwość wyniesienia części radiowej urządzenia w przypadku pracy w studniach wodomierzowych
• Konfiguracja i odczyt z wykorzystaniem głowicy bluetooth i aplikacji na smartphone
• Długi czas pracy na baterii (10 lat)

  Koncentrator GSM OKO5875
 

• Odczyt danych z modułów APULSE-W oraz nakładek radiowych producentów wodomierzy
• Koncentracja dowolnej liczby modułów będących w jego zasięgu
• Wbudowana pamięć do archiwizowania danych pomiarowych
• Wysyłka danych odczytowych godzinowych raz na dobę za pośrednictwem sieci GSM
• Natychmiastowa transmisja alarmu po jego wykryciu
• Wbudowany moduł radiowy oraz GSM
• Wersja z wyniesioną anteną GSM
• Szczelna, solidna obudowa przystosowana do montażu na rurze lub ścianie (IP68)
• Długi czas pracy na baterii (6 lat), dostępna wersja sieciowa

  Aplikacja IMR
  • Dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową
• Przyjazny, intuicyjny panel użytkownika
• Wyświetlanie informacji o aktualnych alarmach i ich lokalizacji na mapie
• Rozbudowane funkcje raportów i analiz
• Prosta integracja z zewnętrznymi systemami bilingowymi i zarządzającymi
 Nakładka wodomierzowa APULSE-W D
 Nakładka wodomierzowa APULSE-W D • Współpraca z wodomierzami firmy Diehl Metering wspierającymi AMR
• Konfigurowalny okres rejestracji danych
• Pojemne archiwum danych (odczyty, alarmy, statusy)
• Konfigurowalny zestaw alarmów przekazywanych on-line
• Prosta instalacja
• Duży zasięg dzięki zewnętrznej antenie
• Zdalna aktualizacja oprogramowania
• Idealna do pracy w zalanych studniach (IP68)
 Nakładka wodomierzowa APULSE-W I
 
Nakładka wodomierzowa APULSE-W D
• Współpraca z wodomierzami firmy Itron wspierającymi AMR
• Konfigurowalny okres rejestracji danych
• Pojemne archiwum danych (odczyty, alarmy, statusy)
• Konfigurowalny zestaw alarmów przekazywanych on-line
• Prosta instalacja
• Duży zasięg dzięki zewnętrznej antenie
• Zdalna aktualizacja oprogramowania
• Idealna do pracy w zalanych studniach (IP68)
 Nakładka wodomierzowa APULSE-W S
 
Nakładka wodomierzowa APULSE-W D
• Współpraca z wodomierzami firmy Sensus wspierającymi AMR
• Konfigurowalny okres rejestracji danych
• Pojemne archiwum danych (odczyty, alarmy, statusy)
• Konfigurowalny zestaw alarmów przekazywanych on-line
• Prosta instalacja
• Duży zasięg dzięki zewnętrznej antenie
• Zdalna aktualizacja oprogramowania
• Idealna do pracy w zalanych studniach (IP68)
Diehl

System magistralowy

Jego funkcjonalność jest porównywalna do systemów radiowych. Umożliwia kompleksowe rozwiązania z zakresu odczytu i ewidencji wskazań z urządzeń pomiarowych wyposażonych albo w wyjście impulsowe (jak wodomierze, ciepłomierze, liczniki gazu itp.) lub albo bezpośrednio w wyjście M-BUS (dotyczy to przede wszystkim ciepłomierzy lub liczników energii). W tym systemie wykorzystuje się tradycyjne łącze dwuprzewodowe, magistralowe. Ten sposób nadaje się do użycia zarówno w wielolokalowych budynkach mieszkalnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych.

Na korzyść systemu M-BUS przemawia możliwość współpracy urządzeń wielu producentów w jednej sieci, a to za sprawą standaryzacji protokołu M-BUS. W dodatku system ten, dzięki swojej konstrukcji, umożliwia funkcjonowanie dużej liczby urządzeń w magistrali – ich liczbę można łatwo i szybko zwiększyć dzięki wykorzystaniu sieci Ethernet/Internet.

Mając system magistralowy z łączem internetowym w jednej części miasta, wszystkie dane można odczytać w dowolnie wybranym miejscu.

Odczytywanie danych

Koncentratory danych montuje się są częściach wspólnych budynków w taki sposób, by były łatwo dostępne dla obsługi, a odczyt danych nie angażował mieszkańców czy użytkowników budynku. Mają zasięg kilkudziesięciu metrów i mogą obsłużyć nawet ponad tysiąc modułów. Zasilane są z sieci elektrycznej i z akumulatorów.

Istnieją także systemy odczytu, które przekazują dane bez ich pośrednictwa. Moduł radiowy tego typu komunikuje się dwustronnie i wysyła dane, gdy inkasent go wywoła. Dane mogą być sczytywane za pomocą przenośnego komputera (PSION) lub przekazywane dalej drogą radiową.

systemie inkasenckim wskazania urządzeń pomiarowych odczytywane są przez inkasenta podchodzącego do budynku lub przechodzącego wzdłuż ulicy z przenośnym komputerem wysyłającym sygnał do modułów, które w odpowiedzi przekazują pakiety danych. Do odczytu samochodowego służy komputer zamontowany na pojeździe wyposażonym w zewnętrzne anteny radiowe, a stacjonarny odczyt danych wykorzystuje połączenia przewodowe albo sieci telefonii komórkowej.

Czytaj też: O ciepłomierzach w naszych domach >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(3)
Tadeusz | 20.11.2016, 12:08
jestem ogromnym miłośnikiem rozwiązań, które ułatwiają i co ważne usprawniają pracę
danka | 29.12.2016, 12:37
XXI wiek w końcu stawia przed nami nowe wyzwania - świetnie, ze ktoś na nie odpowiada
delka | 06.02.2017, 12:54

Jak wygląda zmiana sprzedawcy gazu?

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

Wykonaj przegląd zestawów hydroforowych I zapewnij mieszkańcom ciągłość w dopływie wody  »

Robisz przeglądy swojego samochodu? Dlaczego nie zrobisz przeglądu

zestawów hydroforowych? Zapewnij mieszkańcom ciągłość w dostawie wody,

a sobie spokojny weekend bez telefonów o awarii »

 


Pobierz BEZPŁATNT PDF  i dowiedz się o procedurach kontroli placu budowy »

 

 


Jak ulepszyć zdalny odczyt wody w budownictwie wielorodzinnym » Jak dobrać wodomierz do rodzaju budynków »
Prawidłowe rozliczenie indywidualnego zużycia wody i ciepła w budynkach wielorodzinnych często stanowi (...) czytaj » Doboru wodomierza dokonuje się obecnie najczęściej na podstawie przepływu obliczeniowego (...) czytaj dalej »

 

Jedna porada, która zmieni Twoje podejście do zarządzania »

Początek roku to czas, w którym podejmujemy nowe wyzwania. To ważny moment (...) czytaj »


 

 

Jak bezpiecznie parkować jednośladem » Wyeliminuj błędy w działaniu zaworów i głowic »
W związku ze zwiększającą się ilością rowerów na terenie osiedli mieszkaniowych i (...) czytaj dalej » Głowice i zawory, niezbędne do regulowania ciepła w pomieszczeniach, będą pracowały zgodnie z naszymi oczekiwaniami tylko wtedy, gdy (...) czytaj dalej »

 


Osuszać czy nie »

 

Mieszkańcy kamienic najbardziej boją się zmarnować często z trudem zebrany majątek wspólnoty (....) czytaj dalej »

 


Poznaj prosty sposób na ulepszenie pomiarów  zużycia wody i ciepła » Pojemniki półpodziemne i podziemne - czy warto?
Prawidłowe rozliczenie indywidualnego zużycia wody (...) czytaj dalej » Od czasu wprowadzenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wielu z nas ciągle (...) czytaj dalej »

 


 Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Produkty i technologie

3/2017

Aktualny numer:

Administrator 3/2017
W miesięczniku m.in.:
 • - Usuwanie drzew w świetle prawa
 • - Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 12695|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl