CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Systemy wentylacji a prawo

Odprowadzenie powietrza z pokojów mieszkalnych
arch. redakcji
Ciąg dalszy artykułu...

Odprowadzenie powietrza z pokojów mieszkalnych

Odprowadzenie powietrza z pokojów mieszkalnych regulują poniższe zasady:

  • powietrze odprowadzane jest przez otwory wyrównawcze, umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się również odprowadzanie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2, a zatem do prawidłowego odprowadzenia powietrza wystarczy szczelina wysokości np. 1 cm na szerokości całych 80 cm drzwi;

  • pokoje mieszkalne w mieszkaniach dwukondygnacyjnych, znajdujące się na wyższej kondygnacji, a także pokoje mieszkalne oddzielone więcej niż dwojgiem drzwi od pomieszczeń, z których usuwane jest powietrze, powinny mieć otwór wywiewny przyłączony do oddzielnego pionowego przewodu wentylacyjnego, a strumień usuwanego z nich powietrza powinien odpowiadać jedną wymianie na godzinę.

Odpływ powietrza z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne i tak dalej). Nie dopuszcza się wykorzystywania pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (jak piwnice, pralnie, suszarnie).

Rozbieżność przepisów

Z normy PN-83/B-03430, dotyczącej branży wentylacji, możemy odczytać, jakiej wielkości powinien być strumień świeżego powietrza, dostarczany do pomieszczeń raz na godzinę z uwagi na komfort, bezpieczeństwo użytkowników oraz prawidłowy przebieg procesów technologicznych.

W normie PN-EN 12831, stosowanej w ogrzewnictwie do obliczenia projektowego obciążenia cieplnego (co w konsekwencji prowadzi do dobrania odpowiedniej mocy urządzenia grzewczego) również znajdziemy wytyczne co do ilości wymian powietrza na godzinę (n/h).

Przeliczenie zgodnie z normą PN-EN-12831 wielkości strumienia wentylacyjnego z ilości wymian na strumień m3/h, otrzymujemy wyniki, które nie są tożsame.

W mieszkaniu 50 m2, wyposażonym w kuchnię gazową i łazienkę zgodnie z normą wentylacyjną w przypadku wentylacji grawitacyjnej powinniśmy dostarczyć (i tym samym – usunąć) 120 m3/h.

Przyjmując, że wysokość mieszkania to 2,6 m, a powierzchnia kuchni – 8 m2, i przeliczając zgodnie z normą z ogrzewnictwa, otrzymamy strumień z wymian 0,5 n/h dla części mieszkalnej oraz 1,5 n/h, mamy strumień 96,2 m3/h, praktycznie o jedną czwartą mniejszy. W takim przypadku do dalszych obliczeń przyjmujemy większy strumień powietrza i powiększamy go o infiltrację.

Jeżeli analogiczny strumień powietrza wyliczymy z rozporządzenia o charakterystyce energetycznej budynków to dla 50 m2 mieszkania z wentylacją grawitacyjną otrzymamy 57,6 m3/h, wynik o połowę niższy i niespełniający wytycznych z normy higienicznej. Gdyby w mieszkaniu było jeszcze osobne pomieszczenie toalety, ta dysproporcja byłaby jeszcze większa – 150 m3/h do 57,6 m3/h.

Inne też są wytyczne dotyczące redukcji strumienia wentylacyjnego w budynku np. w nocy. Z zapisów rozporządzenia o charakterystyce wynika, że można przyjąć współczynnik redukcyjny 0,75, co jest niezgodne z wytycznymi higienicznymi w których jest mowa o redukcji, strumienia do 60% w godzinach od 22:00 do 6:00, co daje współczynnik redukcji 0,86.

Zestawienie aktów prawnych dotyczących wentylacji
• Ustawa – Prawo budowlane (DzU z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2014 r., poz. 888)
• PN-83/B-03430/Az3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej. Wymagania
• PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
• PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegieł. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
• PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
• PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
• PN-87/B-03433 – Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wymagania
• PN-EN 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
• PN-EN-13790 – Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczenie zużycia energii do ogrzewania

Obawy środowiska

Środowisko inżynierów sanitarnych po wprowadzeniu rozporządzenia z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej budynków zwracało uwagę na dużą rozbieżność wyników i brak zgodności z normami branżowymi.

Dodatkowo obawę specjalistów budzi fakt, że strumienie przyjętego powietrza wentylacyjnego nie spełniają wymagań z normy PN-83/B-03430/Az3 – „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”.

Problem pojawia się w przypadku budynków z wentylacją grawitacyjną oraz mechaniczną wyciągową, przy wentylacji nawiewno-wywiewnej przy przygotowywaniu charakterystyki energetycznej przyjmowany jest strumień z projektu.
Wymagany zgodnie z przepisami unijnymi dokument charakterystyki energetycznej budynku, a w konsekwencji – wystawione świadectwo jego charakterystyki energetycznej – będzie miało zaniżone wartości zużycia energii w stosunku do założeń projektowych. Może to 30-letnia norma z wytycznymi do przyjmowania strumieni powietrza wentylacyjnego wymaga nowelizacji czy dostosowania do przepisów unijnych? Tak czy inaczej, należałoby ujednolicić sposób obliczeń, by uniknąć rozbieżności.    
Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Studia dla zarządców Nieprzyjemny zapach z kanalizacji
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Neprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... czytam więcej»


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić (...) ... Czytam więcej »

Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17086|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10655|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10228|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl