CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Systemy wentylacji a prawo

Odprowadzenie powietrza z pokojów mieszkalnych
arch. redakcji
Ciąg dalszy artykułu...

Odprowadzenie powietrza z pokojów mieszkalnych

Odprowadzenie powietrza z pokojów mieszkalnych regulują poniższe zasady:

  • powietrze odprowadzane jest przez otwory wyrównawcze, umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się również odprowadzanie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2, a zatem do prawidłowego odprowadzenia powietrza wystarczy szczelina wysokości np. 1 cm na szerokości całych 80 cm drzwi;

  • pokoje mieszkalne w mieszkaniach dwukondygnacyjnych, znajdujące się na wyższej kondygnacji, a także pokoje mieszkalne oddzielone więcej niż dwojgiem drzwi od pomieszczeń, z których usuwane jest powietrze, powinny mieć otwór wywiewny przyłączony do oddzielnego pionowego przewodu wentylacyjnego, a strumień usuwanego z nich powietrza powinien odpowiadać jedną wymianie na godzinę.

Odpływ powietrza z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne i tak dalej). Nie dopuszcza się wykorzystywania pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (jak piwnice, pralnie, suszarnie).

Rozbieżność przepisów

Z normy PN-83/B-03430, dotyczącej branży wentylacji, możemy odczytać, jakiej wielkości powinien być strumień świeżego powietrza, dostarczany do pomieszczeń raz na godzinę z uwagi na komfort, bezpieczeństwo użytkowników oraz prawidłowy przebieg procesów technologicznych.

W normie PN-EN 12831, stosowanej w ogrzewnictwie do obliczenia projektowego obciążenia cieplnego (co w konsekwencji prowadzi do dobrania odpowiedniej mocy urządzenia grzewczego) również znajdziemy wytyczne co do ilości wymian powietrza na godzinę (n/h).

Przeliczenie zgodnie z normą PN-EN-12831 wielkości strumienia wentylacyjnego z ilości wymian na strumień m3/h, otrzymujemy wyniki, które nie są tożsame.

W mieszkaniu 50 m2, wyposażonym w kuchnię gazową i łazienkę zgodnie z normą wentylacyjną w przypadku wentylacji grawitacyjnej powinniśmy dostarczyć (i tym samym – usunąć) 120 m3/h.

Przyjmując, że wysokość mieszkania to 2,6 m, a powierzchnia kuchni – 8 m2, i przeliczając zgodnie z normą z ogrzewnictwa, otrzymamy strumień z wymian 0,5 n/h dla części mieszkalnej oraz 1,5 n/h, mamy strumień 96,2 m3/h, praktycznie o jedną czwartą mniejszy. W takim przypadku do dalszych obliczeń przyjmujemy większy strumień powietrza i powiększamy go o infiltrację.

Jeżeli analogiczny strumień powietrza wyliczymy z rozporządzenia o charakterystyce energetycznej budynków to dla 50 m2 mieszkania z wentylacją grawitacyjną otrzymamy 57,6 m3/h, wynik o połowę niższy i niespełniający wytycznych z normy higienicznej. Gdyby w mieszkaniu było jeszcze osobne pomieszczenie toalety, ta dysproporcja byłaby jeszcze większa – 150 m3/h do 57,6 m3/h.

Inne też są wytyczne dotyczące redukcji strumienia wentylacyjnego w budynku np. w nocy. Z zapisów rozporządzenia o charakterystyce wynika, że można przyjąć współczynnik redukcyjny 0,75, co jest niezgodne z wytycznymi higienicznymi w których jest mowa o redukcji, strumienia do 60% w godzinach od 22:00 do 6:00, co daje współczynnik redukcji 0,86.

Zestawienie aktów prawnych dotyczących wentylacji
• Ustawa – Prawo budowlane (DzU z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2014 r., poz. 888)
• PN-83/B-03430/Az3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej. Wymagania
• PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
• PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegieł. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
• PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
• PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
• PN-87/B-03433 – Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wymagania
• PN-EN 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
• PN-EN-13790 – Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczenie zużycia energii do ogrzewania

Obawy środowiska

Środowisko inżynierów sanitarnych po wprowadzeniu rozporządzenia z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej budynków zwracało uwagę na dużą rozbieżność wyników i brak zgodności z normami branżowymi.

Dodatkowo obawę specjalistów budzi fakt, że strumienie przyjętego powietrza wentylacyjnego nie spełniają wymagań z normy PN-83/B-03430/Az3 – „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”.

Problem pojawia się w przypadku budynków z wentylacją grawitacyjną oraz mechaniczną wyciągową, przy wentylacji nawiewno-wywiewnej przy przygotowywaniu charakterystyki energetycznej przyjmowany jest strumień z projektu.
Wymagany zgodnie z przepisami unijnymi dokument charakterystyki energetycznej budynku, a w konsekwencji – wystawione świadectwo jego charakterystyki energetycznej – będzie miało zaniżone wartości zużycia energii w stosunku do założeń projektowych. Może to 30-letnia norma z wytycznymi do przyjmowania strumieni powietrza wentylacyjnego wymaga nowelizacji czy dostosowania do przepisów unijnych? Tak czy inaczej, należałoby ujednolicić sposób obliczeń, by uniknąć rozbieżności.    
Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Darmowy WEBINAR "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych"

niższa cena gazu webinar
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17600|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10975|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10548|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl