CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Prepropocja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016 roku

Zastosowany przez ustawodawcę zwrot „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia” wywoływał tak dużo wątpliwości, że stał się podstawą do wydania uchwały przez NSA w składzie siedmiu sędziów
Zastosowany przez ustawodawcę zwrot „czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia” wywoływał tak dużo wątpliwości, że stał się podstawą do wydania uchwały przez NSA w składzie siedmiu sędziów
fot. archiwum własne

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT dotyczące odliczania podatku naliczonego. Pojawi się nowa kategoria „działalności niemającej charakteru gospodarczego”. Wprowadzono także nowe zasady ustalania współczynnika proporcji, zwanego „preproporcją”, ponieważ po zakończonym roku podatnik będzie mógł – na potrzeby dokonania korekty odliczenia – zastosować inny sposób określenia proporcji niż ten, który wybrał dla danego roku. Nie chodzi więc o dostosowanie prognozowanej proporcji do faktycznych obrotów, ale o dostosowanie wybranej metody ustalenia tej proporcji do rzeczywistej sytuacji podatnika. Niestety, żadna z zaproponowanych w ustawie metod określenia proporcji nie będzie przydatna dla takich podmiotów, jak wspólnoty mieszkaniowe.

Ciąg dalszy artykułu...

Jednocześnie TSUE orzekł, że zagadnienie sposobu ustalania proporcji wyznaczającej zakres odliczenia zostało pozostawione państwom członkowskim. NSA, analizując polskie przepisy, doszedł do wniosku, że nie ma w nich żadnej normy, która nakazuje przy ustalaniu proporcji odliczenia uwzględniać czynności pozostające poza systemem VAT.

„Sformułowanie czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku, należy zatem rozumieć jako czynności zwolnione od podatku oraz czynności opodatkowane na specjalnych zasadach, gdzie ustawa wprost stwierdza, że podatnik nie ma prawa do odliczenia (por. art. 114 ustawy o VAT). W konsekwencji za trafne należy uznać stanowisko, że w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, lecz odliczenie pełne”.

Tezy wyrażone w uchwale idealnie odnoszą się do charakteru działania wspólnot mieszkaniowych, w których mogą wystąpić następujące rodzaje czynności:

 • zakupy na wyłączne potrzeby wspólnoty, która w tym przypadku jest traktowana jak ostateczny konsument, np. zakup mediów wykorzystanych w nieruchomości wspólnej;
 • zakupy, które są refakturowane na właścicieli lokali – jako czynności zwolnione (do lokali mieszkalnych) i niezwolnione (do lokali niemieszkalnych);
 • zakupy, które są refakturowane na najemców (czynności rozpoznawane jako zwolnione lub opodatkowane);
 • zakupy związane z ogólnym funkcjonowaniem wspólnoty, których nie da się wprost przypisać do którejkolwiek z ww. aktywności.

W przypadku czynności wymienionych w pkt 1 wspólnota nie może odliczyć podatku naliczonego.

W przypadkach określonych w pkt 2 i 3 wolno jej odliczyć VAT w części związanej z opodatkowanym refakturowaniem usług (głównie mediów), natomiast w przypadku zakupów wymienionych w pkt 4 pojawia się problem, czy wspólnota powinna zastosować odliczenie według proporcji, a jeżeli tak, to jak ją obliczyć.

Przy założeniu, że we wspólnocie są wyłącznie lokale użytkowe i ma ona status podatnika VAT czynnego, możliwe są dwa rozwiązania:

 • zgodne z uchwałą NSA albo
 • zgodne z interpretacjami organów podatkowych.

W uchwale uznano, że na potrzeby ustalenia proporcji nie bierze się pod uwagę czynności niepodlegających VAT, czyli czynności wymienionych wyżej w punkcie 1, co oznacza, że proporcja wyniesie 100%. Natomiast organy podatkowe stoją na stanowisku, że wspólnota powinna zastosować strukturę odliczenia, biorąc pod uwagę wielkość „obrotu” z tytułu wpłat do wspólnoty na poczet zarządu nieruchomością wspólną i wielkość obrotu z tytułu opodatkowanych czynności. Zawsze to będzie oznaczać, że w przypadku zakupów ogólnie związanych z funkcjonowaniem budynku lub funkcjonowaniem wspólnoty – odliczenie zawsze będzie mniejsze niż 100%.

Warto jednak podkreślić, że w niektórych interpretacjach pojawia się stanowisko zgodne z treścią uchwały NSA. DIS w Poznaniu uznał, że w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa wytwarza ciepło we własnej kotłowni:

 • na własne cele (ciepło na cele ogrzewania i ciepłej wody lokali) oraz
 • na sprzedaż dwóm innym wspólnotom mieszkaniowym – to wspólnota wykonuje czynności:
 • niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (czynności na rzecz nieruchomości wspólnej),
 • opodatkowane, np. sprzedaż ciepła do innych wspólnot
 • oraz zwolnione od podatku, czyli czynności na rzecz członków wspólnoty.

Wspólnota ma obowiązek przyporządkowania podatku naliczonego do czynności, które dają jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli nie jest w stanie zakupów związanych z wytworzeniem ciepła przypisać bezpośrednio do poszczególnych czynności, wówczas musi zastosować odliczenie proporcjonalne.

Czynności pozostające poza zakresem działania ustawy o VAT, nie mają wpływu na ustalenie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, bowiem nie stanowią obrotu.

Dla ustalenia proporcji odliczenia wspólnota powinna pominąć sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu, uwzględniając jedynie stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem, to jest łącznie opodatkowanej i zwolnionej. Tak ustalona proporcja stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego od zakupów mających związek z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT (interpretacja z 17 stycznia 2012 r., ILPP1/443-1313/11-5/KG).

W identycznym stanie faktycznym DIS w Katowicach uznał jednak inaczej: „W przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa wykonuje czynności związane zarówno z lokalami mieszkalnymi, jak i lokalami użytkowymi, to przysługuje jej prawo do odliczenia jedynie w części związanej z wytworzeniem ciepła dla lokali użytkowych. Wspólnocie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do ogrzewania części wspólnych. Utrzymanie części wspólnych nieruchomości (ogrzewanie) nie generuje podatku należnego” (interpretacja z 27 lipca 2012 r., IBPP2/443-406/12/KO). Opisane wyżej problemy związane z wykonywaniem czynności spoza obszaru VAT mają zostać usunięte wskutek nowelizacji ustawy.

Proporcja i preproporcja sprzedaży

Proporcję (zwaną także strukturą sprzedaży) określa się na podstawie obrotu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. W związku z tym dokonane odliczenie może nie odpowiadać strukturze sprzedaży w danym roku. Z tego względu przyjęto, że wstępne odliczenie, dokonane według proporcji ustalonej w odniesieniu do poprzedniego roku, może zostać skorygowane po zakończeniu roku (kalendarzowego). Wtedy dopiero będzie można ustalić, w jakim procencie podatnik mógł odliczać podatek naliczony w roku, w którym kupował towary i usługi.

Oblicza się wtedy proporcję dla zakończonego roku podatkowego. Mechanizm korekty związany ze zmianą struktury sprzedaży uregulowany został w art. 91 ustawy o VAT. Zasada ta na pewno dotyczy przypadków, w których zakupy podatnika związane są z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi od VAT.


 


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Zarządco potrzebny Ci specjalistyczny przegląd pompowni deszczowej lub sanitarnej?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiCzy wiesz, że posiadając urządzenie służące ochronie środowiska jesteś zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów? Terminy zbliżają się nieubłaganie, a w książce serwisowej dalej nie ma wpisu?... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10536|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10104|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl