CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

O ustanowieniu służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

arch. redakcji

Od uchwalenia 30 maja 2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 116, poz. 731), która wprowadziła do systemu prawnego z dniem 3 sierpnia 2008 r. przepisy art. 3051–3054, normujące służebność przesyłu, minęło już sporo czasu. Z jego perspektywy widać wyraźnie, że nowelizacja nie pozwoliła na rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości z zakresu regulowania uprawnień przedsiębiorców do korzystania z nieruchomości, na których posadowione są urządzenia przesyłowe.

Jedna z nich sprowadza się do pytania, czy można ustanowić służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego, skoro w rozumieniu przepisów może ona obciążać nieruchomość, czyli „rzecz”, a nie „prawo”.

Zgodnie z treścią art. 3051 Kodeksu cywilnego (zwany dalej kc), „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń”.

Służebnością przesyłu można obciążyć nieruchomość gruntową, budynkową lub lokalową, na której są lub mają być posadowione urządzenia przesyłowe przedsiębiorcy. Literalne brzmienie ww. przepisu wskazuje zatem na to, że przedmiotem obciążenia jest nieruchomość jako kategoria rzeczy, nie zaś określone prawo do niej. Ustawodawca wyraźnie bowiem wskazał sytuacje, w których ograniczone prawa rzeczowe mogą powstać na prawach (tj. użytkowanie na prawach, zastaw na prawach, hipoteka na prawach), czyniąc za zasadę ustanawianie ich na rzeczy.

Podmiotem, na rzecz którego może być ustanowiona służebność przesyłu, jest wyłącznie przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna i podmiot ustawowy, o którym mowa w art. 331 § 1 kc, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Podmiotem, który może ustanowić służebność przesyłu, jest natomiast właściciel nieruchomości, na której urządzenia przesyłowe są lub mają być posadowione (nieruchomości obciążonej). Bez znaczenia jest przy tym jego status prawny. Może to być osoba fizyczna, prawna albo podmiot ustawowy, o którym mowa w art. 331 kc, ponieważ ustawa nie wprowadza w tym względzie żadnych ograniczeń.

Obowiązujące przepisy dotyczące służebności przesyłu milczą zatem w kwestii możliwości ustanowienia przez wieczystego użytkownika służebności przesyłu, co budzi liczne kontrowersje.

W orzecznictwie ukształtowały się w tym zakresie sprzeczne tezy i trzeba to mieć na uwadze przy okazji oceny konkretnego stanu faktycznego. Z tego powodu nie tylko z punktu widzenia przejrzystości przepisów prawnych, lecz także z punktu widzenia wagi społecznej i gospodarczej tych zagadnień, jedynym rozwiązaniem, które doprowadziłoby do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, jest zmiana przepisów związanych ze służebnością przesyłu poprzez ich uszczegółowienie.

Na marginesie należy wskazać, że próby zmiany Kodeksy cywilnego w tym zakresie były już podejmowane. Albowiem rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, druk nr 74, zakładał dodanie art. 2851 do Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią projektowanego §1 ww. artykułu, służebność gruntową może ustanowić użytkownik wieczysty, obciąża ona prawo użytkowania wieczystego, natomiast – zgodnie z treścią §2 – służebność gruntowa może być ustanowiona na rzecz użytkownika wieczystego. Mowa tu, oczywiście, o służebnościach gruntowych, niemniej jednak wiadomo skądinąd, że do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych (art. 3054 kc). Niestety, prace nad ww. projektem skończyły się na pierwszym czytaniu na posiedzeniu sejmu i obecnie nie są kontynuowane.

Użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim między prawem własności i prawami rzeczowymi ograniczonymi. O powyższym świadczy chociażby systematyka przepisów kc. Prawo użytkowania wieczystego zostało mianowicie uregulowane w odrębnym Tytule II Księgi drugiej, po przepisach Tytułu I dotyczących prawa własności, a przed przepisami Tytułu III, normującymi prawa rzeczowe ograniczone. Prawo użytkowania wieczystego jest wprawdzie, podobnie jak prawa rzeczowe ograniczone, prawem na rzeczy cudzej. Jednak jego treść jest o wiele bliższa treści prawa własności niż praw rzeczowych ograniczonych.

Zakres uprawnień użytkownika wieczystego jest bowiem o wiele szerszy niż przy jakimkolwiek ograniczonym prawie rzeczowym (patrz: Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 października 1968 r., sygn. akt: III CZP 98/68, OSN 1969, nr 11, poz. 188). Użytkowanie wieczyste należy – jak już wspomniano – do praw na rzeczy cudzej. Użytkownik wieczysty nie jest, co oczywiste, właścicielem rzeczy.

Czytaj też: Podstawa prawna ustanowienia służebności przesyłu >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17732|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11073|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10655|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl