• Cisza nocna i mir domowy w praktyce zarządcy nieruchomości
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości
  • Kaucja pieniężna jako depozyt zabezpieczający wierzyciela

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Cisza nocna i mir domowy w praktyce zarządcy nieruchomości

Wśród zawartych w Kodeksie cywilnym ograniczeń ustawowych wymienić należy przede wszystkim przepisy tzw. prawa sąsiedzkiego. W jego skład wchodzi także cisza nocna i mir domowy.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Kaucja pieniężna jako depozyt zabezpieczający wierzyciela

Podstawą praw wierzyciela co do dłużnika jest istnienie określonej wierzytelności, jako warunku dopuszczalności jej egzekucji. Oznacza to, że wierzyciel nie może mieć praw do bezprawnej wierzytelności, np. gdy ona nie powstała. W dochodzeniu wierzytelności istotny jest termin...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Będzie wiadomo, kto jest nieuczciwy

Rozmowa z Ryszardem Kowalskim, prezesem Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych
Irena Scholl  |  Administrator 12/2015  |  08.01.2016
Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych
Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych
arch. R.K.

Z Ryszardem Kowalskim – prezesem Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych na temat jakości wyrobów budowlanych i nie tylko
rozmawia Irena Scholl.

Irena Scholl: Coraz częściej zarządcy nieruchomości, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych sygnalizują, że muszą remontować domy całkiem nowe, wzniesione zaledwie przed kilku czy kilkunastu laty. Niektórzy wręcz stwierdzają: niekiedy lepiej trzymają się stuletnie kamienice lub bloki z wielkiej płyty, niecieszące się wszak dobrą sławą, niż nowoczesne, efektowne cudeńka architektoniczne. Cóż z tego, że pojawiły się nowe materiały budowlane, skoro ich jakość bywa zawodna?

Ryszard Kowalski: Nie upraszczajmy, przyczyn usterek obiektów budowlanych jest wiele, od projektowania poczynając, po nieprawidłowe, czyli niespełniające deklarowanych parametrów, materiały budowlane. Ale najczęstszą jest wykonawstwo, szukanie oszczędności w procesach technologicznych i stosowanie materiałów innych (czyli tańszych) niż przewidział projektant. Jeżeli cel nadrzędny to budowanie jak najtaniej i nieważne są przy tym późniejsze koszty eksploatacji czy remontów, to nie dziwmy się, że do tego łańcuszka nierzetelnych dołączyło wielu producentów. Na podstawie badań Nadzoru Budowlanego, naszego Związku, a także innych, można szacować, że około 30% wyrobów stosowanych w budownictwie ma parametry niezgodne z deklarowanymi przez ich producentów. 

IS: A co wynika z badań prowadzonych przez Pana związek? Jakie materiały najczęściej „nie trzymają” parametrów? 

RK: Badamy wyroby budowlane od 2010 roku, ale skala jest funkcją naszych możliwości finansowych, dlatego liczba badań jest ograniczona. Niemniej jednak uprawniona jest teza, że źle się dzieje w chemii budowlanej, w oknach czy przegrodach o wymaganej podwyższonej odporności na ogień. Jest swoistym curiosum, że równocześnie mamy nowoczesny przemysł okienny, a kilku producentów to światowi liderzy. Ale, niestety, rzetelnym, znakomitym przedsiębiorcom towarzyszą inni…

IS: Jakie są tego skutki?

RK: Po pierwsze, cierpią użytkownicy. Złe materiały, ale także złe wykonanie, powodują konieczność przyspieszonych remontów, Np. na tarasie pękają płytki, bo mrozoodporne były tylko na papierze, albo odskakują, bo były źle położone bądź klej był klejem tylko z nazwy. Dach zaczyna przeciekać, bo papa tylko pozornie była papą, jaką należało tam położyć.

Drugą grupą negatywnych skutków są podwyższone koszty eksploatacji. Dom miał być dobrze ocieplony, okna miały być o wysokiej izolacyjności, a tu rachunki za ogrzewanie nie zmalały. Dlaczego? Ponieważ okna tylko w deklaracji mają oczekiwane parametry, a co do ocieplania ścian – albo zostało źle zrobione, albo materiał izolacyjny izoluje tylko trochę. Najczęściej te zjawiska występują łącznie. A wszelkie nieprawidłowości razem wzięte powodują to, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę: wyższe koszty remontów i eksploatacji.

IS: Straty ponoszą także uczciwi producenci…

RK: I to jest trzecia grupa skutków. Produkcja nieprawidłowych materiałów jest tańsza, a rzetelny producent ma wyższe koszty (laboratoria, prawidłowa chemia, dobre szyby, uszczelki itd.), a w efekcie – wyższe ceny. Przegrywa więc na rynku. Tak przy okazji, warto zauważyć, że zachwyt nad niską ceną domu, mieszkania, materiałów budowlanych często prowadzi do wydawania potem, jak wskazałem wcześniej, dużo większych kwot. I tylko pozornie się oszczędza.

IS: Jakie są ich główne przyczyny tej sytuacji?

RK: Powszechne akceptowanie lekceważenia prawa. Gdy chce się wykosić rynkowego konkurenta, szuka się różnych sposobów, zwłaszcza, gdy na takie kanty jest społeczne przyzwolenie: źle rozumiana solidarność częściej chroni łamiącego przepisy, niż chwali i ceni rzetelnych. To zresztą dotyczy nie tylko budownictwa. Przyczyną nieprawidłowości jest też niskie ryzyko, a praktycznie – bezkarność nieuczciwych producentów, słabość organizacji budowlanych i konsumenckich.

IS: Jakie przedsięwzięcia są konieczne, aby do nieprawidłowości nie dochodziło?

RK: Wystarczyłoby, aby wszyscy byli uczciwi. Ale to jest marzenie podobne do innego mojego marzenia – aby producent nieprawidłowych materiałów wstydził się swojej produkcji. A wracając na ziemię, trzeba konsekwentnie realizować wnioski, które wynikają z badań prowadzonych przez Nadzór Budowlany i nasz Związek. Producentów materiałów budowlanych podzielić można na trzy grupy. Pierwszą są rzetelni, wytwarzający często wyroby o właściwościach powyżej wymagań, aby nawet przez przypadek nie stać się wytwórcą nieprawidłowego materiału.

IS: A jaka jest druga grupa?

RK: To producenci nieprawidłowych materiałów, najczęściej z przypadku albo niedostatecznej wiedzy o skutkach braku zakładowej kontroli produkcji (np. mający własne laboratoria, które badają permanentnie wyroby końcowe, ale także istotne surowce). Niemniej jednak można założyć, że jest grupa producentów nieprawidłowych materiałów, która nie czyni tego świadomie i nie dąży do nabrania nabywców. Oczywiście, to ich nie usprawiedliwia i też muszą odpowiadać za wprowadzenie nabywcy w błąd.

IS: Co z nimi? Co robicie, by uświadomić błędy, zanim zostaną jednak posądzeni o złą wolę?

RK: Trzeba szkolić i informować, nie tylko producentów, lecz także wszystkich uczestników procesu budowlanego, jak i tych, którzy zajmują się eksploatacją obiektów budowlanych.

IS: Wreszcie trzecia grupa…

RK: To ci, którzy świadomie wprowadzają na rynek wyroby o parametrach gorszych, niż zapowiadane w „metryce” materiału dla budownictwa. Aby ich wytępić, konieczne jest podejmowanie wielu działań, ale kluczowe są trzy warunki. Na podstawie doświadczeń związku: bardzo ważne jest, aby do opinii publicznej docierały wyniki badań próbek wyrobów budowlanych. Dobrze, że ustawodawca w ostatniej nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych to dostrzegł i nałożył na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego obowiązek publikacji wyników badań, niezależnie od tego, czy postępowanie administracyjne zostało zakończone, czy trwa.

Tak jak wspomniałem wcześniej, znaczące nieprawidłowości wyrobu przynoszą jego wytwórcy istotne korzyści finansowe. Stąd potrzeba wprowadzenia kary finansowej (liczonej od obrotów przedsiębiorcy), podobnie jak czyni to np. URE. W efekcie przedsiębiorca odda te nienależne zyski a zarazem sfinansuje koszty badań. Można powiedzieć, że będą na nie łożyć nie podatnicy, a nieuczciwi producenci.

Wyroby budowlane są tylko koniecznym do budowy półproduktem. Dlatego też wiele zależy od wykonawców, kierowników budów. Dobrze, że dokonano zmian w prawie budowlanym i nałożono większą odpowiedzialność na uczestników procesu budowlanego. Ale obawiam się, że nadal będziemy mieli kłopoty z egzekucją tych obowiązków.

IS: Na szczęście zaawansowane są prace nad nowelizacją Prawa budowlanego i tworzeniem nowego Kodeksu budowlanego. Prawo budowlane nowelizowane było już 70 razy. Jaka jest gwarancja, że tym razem zarówno jego skuteczność, jak i skuteczność Kodeksu budowlanego będzie dostateczna? 

RK: Nikt rozsądny takiej gwarancji nie da. Problematyka Kodeksu budowlanego zasługuje na odrębną rozmowę, niemniej jednak – z punktu widzenia rynku materiałów budowlanych – potrzebny jest skuteczny efektywny nadzór budowlany.

IS: …co sugerują od dawna zarządcy nieruchomości, którzy uważają, że potrzebna jest policja budowlana, które będzie natychmiast reagowała na stwierdzoną nieuczciwość. 

RK: Rzeczywiście, nadzór budowlany należy przekształcić (zwłaszcza jego strukturę), ale nie łudźmy się, że za każdą inwestycją będzie szedł państwowy inspektor nadzoru. Problem jest o wiele szerszy. Już nie będę się powtarzał i mówił o braku uczciwości oraz o społecznej akceptacji dla cwaniactwa. Ale przecież inwestor (np. wspólnota czy spółdzielnia) powinien być racjonalny i wiedzieć, podobnie jak Pani, na jakie ryzyka się naraża. Niech więc zatrudni rzetelnego (tacy też są) inspektora nadzoru inwestorskiego, a wydatek na jego wynagrodzenie zwróci się poprzez niższe koszty eksploatacji. Niemniej jednak, powtarzam raz jeszcze, aby ograniczyć nieprawidłowości, potrzebne są zmiany kompleksowe: i w postawach społecznych, i w funkcjonowaniu instytucji państwowych. Kolejny przykład: sądy powszechne umarzają często postępowanie dotyczące skarg na straty poniesione na skutek zastosowania materiałów niezgodnych z deklarowanymi przez producenta parametrami, ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu.

IS: Ładnie niska szkodliwość! Spółdzielnie i wspólnoty na wadliwe płyty styropianowe czy okna wydały duże kwoty, a mieszkańcy obwiniają ich o wyrzucone w błoto pieniądze!

RK: Pozostaje mi tylko zgodzić się z Panią. Ale czy czujemy się odpowiedzialni nie tylko za swój osobisty i rodziny los? Czy bycie obywatelem nie narzuca obowiązków wspólnotowych, czy wszystkie negatywne zjawiska możemy przypisać niesprawnej administracji i innym organom państwa?

IS: Dziękuję z rozmowę. 

Czytaj też: Przepisy ppoż. nie nadążają za technologiami >>>             

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16732|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10373|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl