• Czy wspólnota może zarabiać na nieruchomości wspólnej?
  • Dlaczego mój sąsiad ma lepiej? Trudne pytania do zarządców
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Ponad 30 proc. Polaków nie segreguje odpadów w ogóle
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Czy wspólnota może zarabiać na nieruchomości wspólnej?

31.10.2019
Koszty związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego są dla każdego członka wspólnoty oczywiste, mniej oczywiste są źródła przychodów wspólnoty. A przecież istnieją sposoby na zarabianie na częściach wspólnych nieruchomości – lokalach usługowo-handlowych, ścianach,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dlaczego mój sąsiad ma lepiej? Trudne pytania do zarządców

31.10.2019
Zarządca nieruchomości ma naprawdę wiele na swojej głowie i często powinien być w wielu miejscach jednocześnie. Jakie problemy musi rozwiązywać najczęściej? Z czym zwracają się do niego mieszkańcy?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Ponad 30 proc. Polaków nie segreguje odpadów w ogóle

29.10.2019
1
W 2020 roku 50 proc. wytwarzanych odpadów komunalnych powinno być kierowanych do recyklingu – takie wymogi Polsce narzucają dyrektywy unijne. Obecnie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 36 proc. Badania pokazują, że świadomość Polaków dotycząca selektywnej zbiórki i...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Będzie wiadomo, kto jest nieuczciwy

Rozmowa z Ryszardem Kowalskim, prezesem Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych
Irena Scholl  |  Administrator 12/2015  |  08.01.2016
Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych
Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych
arch. R.K.

Z Ryszardem Kowalskim – prezesem Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych na temat jakości wyrobów budowlanych i nie tylko
rozmawia Irena Scholl.

Irena Scholl: Coraz częściej zarządcy nieruchomości, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych sygnalizują, że muszą remontować domy całkiem nowe, wzniesione zaledwie przed kilku czy kilkunastu laty. Niektórzy wręcz stwierdzają: niekiedy lepiej trzymają się stuletnie kamienice lub bloki z wielkiej płyty, niecieszące się wszak dobrą sławą, niż nowoczesne, efektowne cudeńka architektoniczne. Cóż z tego, że pojawiły się nowe materiały budowlane, skoro ich jakość bywa zawodna?

Ryszard Kowalski: Nie upraszczajmy, przyczyn usterek obiektów budowlanych jest wiele, od projektowania poczynając, po nieprawidłowe, czyli niespełniające deklarowanych parametrów, materiały budowlane. Ale najczęstszą jest wykonawstwo, szukanie oszczędności w procesach technologicznych i stosowanie materiałów innych (czyli tańszych) niż przewidział projektant. Jeżeli cel nadrzędny to budowanie jak najtaniej i nieważne są przy tym późniejsze koszty eksploatacji czy remontów, to nie dziwmy się, że do tego łańcuszka nierzetelnych dołączyło wielu producentów. Na podstawie badań Nadzoru Budowlanego, naszego Związku, a także innych, można szacować, że około 30% wyrobów stosowanych w budownictwie ma parametry niezgodne z deklarowanymi przez ich producentów. 

IS: A co wynika z badań prowadzonych przez Pana związek? Jakie materiały najczęściej „nie trzymają” parametrów? 

RK: Badamy wyroby budowlane od 2010 roku, ale skala jest funkcją naszych możliwości finansowych, dlatego liczba badań jest ograniczona. Niemniej jednak uprawniona jest teza, że źle się dzieje w chemii budowlanej, w oknach czy przegrodach o wymaganej podwyższonej odporności na ogień. Jest swoistym curiosum, że równocześnie mamy nowoczesny przemysł okienny, a kilku producentów to światowi liderzy. Ale, niestety, rzetelnym, znakomitym przedsiębiorcom towarzyszą inni…

IS: Jakie są tego skutki?

RK: Po pierwsze, cierpią użytkownicy. Złe materiały, ale także złe wykonanie, powodują konieczność przyspieszonych remontów, Np. na tarasie pękają płytki, bo mrozoodporne były tylko na papierze, albo odskakują, bo były źle położone bądź klej był klejem tylko z nazwy. Dach zaczyna przeciekać, bo papa tylko pozornie była papą, jaką należało tam położyć.

Drugą grupą negatywnych skutków są podwyższone koszty eksploatacji. Dom miał być dobrze ocieplony, okna miały być o wysokiej izolacyjności, a tu rachunki za ogrzewanie nie zmalały. Dlaczego? Ponieważ okna tylko w deklaracji mają oczekiwane parametry, a co do ocieplania ścian – albo zostało źle zrobione, albo materiał izolacyjny izoluje tylko trochę. Najczęściej te zjawiska występują łącznie. A wszelkie nieprawidłowości razem wzięte powodują to, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę: wyższe koszty remontów i eksploatacji.

IS: Straty ponoszą także uczciwi producenci…

RK: I to jest trzecia grupa skutków. Produkcja nieprawidłowych materiałów jest tańsza, a rzetelny producent ma wyższe koszty (laboratoria, prawidłowa chemia, dobre szyby, uszczelki itd.), a w efekcie – wyższe ceny. Przegrywa więc na rynku. Tak przy okazji, warto zauważyć, że zachwyt nad niską ceną domu, mieszkania, materiałów budowlanych często prowadzi do wydawania potem, jak wskazałem wcześniej, dużo większych kwot. I tylko pozornie się oszczędza.

IS: Jakie są ich główne przyczyny tej sytuacji?

RK: Powszechne akceptowanie lekceważenia prawa. Gdy chce się wykosić rynkowego konkurenta, szuka się różnych sposobów, zwłaszcza, gdy na takie kanty jest społeczne przyzwolenie: źle rozumiana solidarność częściej chroni łamiącego przepisy, niż chwali i ceni rzetelnych. To zresztą dotyczy nie tylko budownictwa. Przyczyną nieprawidłowości jest też niskie ryzyko, a praktycznie – bezkarność nieuczciwych producentów, słabość organizacji budowlanych i konsumenckich.

IS: Jakie przedsięwzięcia są konieczne, aby do nieprawidłowości nie dochodziło?

RK: Wystarczyłoby, aby wszyscy byli uczciwi. Ale to jest marzenie podobne do innego mojego marzenia – aby producent nieprawidłowych materiałów wstydził się swojej produkcji. A wracając na ziemię, trzeba konsekwentnie realizować wnioski, które wynikają z badań prowadzonych przez Nadzór Budowlany i nasz Związek. Producentów materiałów budowlanych podzielić można na trzy grupy. Pierwszą są rzetelni, wytwarzający często wyroby o właściwościach powyżej wymagań, aby nawet przez przypadek nie stać się wytwórcą nieprawidłowego materiału.

IS: A jaka jest druga grupa?

RK: To producenci nieprawidłowych materiałów, najczęściej z przypadku albo niedostatecznej wiedzy o skutkach braku zakładowej kontroli produkcji (np. mający własne laboratoria, które badają permanentnie wyroby końcowe, ale także istotne surowce). Niemniej jednak można założyć, że jest grupa producentów nieprawidłowych materiałów, która nie czyni tego świadomie i nie dąży do nabrania nabywców. Oczywiście, to ich nie usprawiedliwia i też muszą odpowiadać za wprowadzenie nabywcy w błąd.

IS: Co z nimi? Co robicie, by uświadomić błędy, zanim zostaną jednak posądzeni o złą wolę?

RK: Trzeba szkolić i informować, nie tylko producentów, lecz także wszystkich uczestników procesu budowlanego, jak i tych, którzy zajmują się eksploatacją obiektów budowlanych.

IS: Wreszcie trzecia grupa…

RK: To ci, którzy świadomie wprowadzają na rynek wyroby o parametrach gorszych, niż zapowiadane w „metryce” materiału dla budownictwa. Aby ich wytępić, konieczne jest podejmowanie wielu działań, ale kluczowe są trzy warunki. Na podstawie doświadczeń związku: bardzo ważne jest, aby do opinii publicznej docierały wyniki badań próbek wyrobów budowlanych. Dobrze, że ustawodawca w ostatniej nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych to dostrzegł i nałożył na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego obowiązek publikacji wyników badań, niezależnie od tego, czy postępowanie administracyjne zostało zakończone, czy trwa.

Tak jak wspomniałem wcześniej, znaczące nieprawidłowości wyrobu przynoszą jego wytwórcy istotne korzyści finansowe. Stąd potrzeba wprowadzenia kary finansowej (liczonej od obrotów przedsiębiorcy), podobnie jak czyni to np. URE. W efekcie przedsiębiorca odda te nienależne zyski a zarazem sfinansuje koszty badań. Można powiedzieć, że będą na nie łożyć nie podatnicy, a nieuczciwi producenci.

Wyroby budowlane są tylko koniecznym do budowy półproduktem. Dlatego też wiele zależy od wykonawców, kierowników budów. Dobrze, że dokonano zmian w prawie budowlanym i nałożono większą odpowiedzialność na uczestników procesu budowlanego. Ale obawiam się, że nadal będziemy mieli kłopoty z egzekucją tych obowiązków.

IS: Na szczęście zaawansowane są prace nad nowelizacją Prawa budowlanego i tworzeniem nowego Kodeksu budowlanego. Prawo budowlane nowelizowane było już 70 razy. Jaka jest gwarancja, że tym razem zarówno jego skuteczność, jak i skuteczność Kodeksu budowlanego będzie dostateczna? 

RK: Nikt rozsądny takiej gwarancji nie da. Problematyka Kodeksu budowlanego zasługuje na odrębną rozmowę, niemniej jednak – z punktu widzenia rynku materiałów budowlanych – potrzebny jest skuteczny efektywny nadzór budowlany.

IS: …co sugerują od dawna zarządcy nieruchomości, którzy uważają, że potrzebna jest policja budowlana, które będzie natychmiast reagowała na stwierdzoną nieuczciwość. 

RK: Rzeczywiście, nadzór budowlany należy przekształcić (zwłaszcza jego strukturę), ale nie łudźmy się, że za każdą inwestycją będzie szedł państwowy inspektor nadzoru. Problem jest o wiele szerszy. Już nie będę się powtarzał i mówił o braku uczciwości oraz o społecznej akceptacji dla cwaniactwa. Ale przecież inwestor (np. wspólnota czy spółdzielnia) powinien być racjonalny i wiedzieć, podobnie jak Pani, na jakie ryzyka się naraża. Niech więc zatrudni rzetelnego (tacy też są) inspektora nadzoru inwestorskiego, a wydatek na jego wynagrodzenie zwróci się poprzez niższe koszty eksploatacji. Niemniej jednak, powtarzam raz jeszcze, aby ograniczyć nieprawidłowości, potrzebne są zmiany kompleksowe: i w postawach społecznych, i w funkcjonowaniu instytucji państwowych. Kolejny przykład: sądy powszechne umarzają często postępowanie dotyczące skarg na straty poniesione na skutek zastosowania materiałów niezgodnych z deklarowanymi przez producenta parametrami, ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu.

IS: Ładnie niska szkodliwość! Spółdzielnie i wspólnoty na wadliwe płyty styropianowe czy okna wydały duże kwoty, a mieszkańcy obwiniają ich o wyrzucone w błoto pieniądze!

RK: Pozostaje mi tylko zgodzić się z Panią. Ale czy czujemy się odpowiedzialni nie tylko za swój osobisty i rodziny los? Czy bycie obywatelem nie narzuca obowiązków wspólnotowych, czy wszystkie negatywne zjawiska możemy przypisać niesprawnej administracji i innym organom państwa?

IS: Dziękuję z rozmowę. 

Czytaj też: Przepisy ppoż. nie nadążają za technologiami >>>             

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17562|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10946|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10526|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl