CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nieznajomość prawa szkodzi, szczególnie zimą

O przygotowaniach do zimy powiedziano już bardzo dużo, jednak dachy, rynny, mimo że to właśnie one w głównej mierze spędzają nam sen z powiek, stanowią tylko część naszych przygotowań. Nie możemy o tym zapominać.

Aby należycie przygotować się do zimy, zacznijmy zatem od pełnego przeglądu nieruchomości. Jak głosi stare przysłowie, nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego powinniśmy wiedzieć, że dokonanie przeglądu nie może być jedynie wyrazem naszej dobrej woli. Według artykułu 62 ustawy o prawie budowlanym, każdy obiekt budowlany musi być poddany kontroli co najmniej raz w roku. Przyjrzyjmy się zatem uważnie naszemu budynkowi.

Właściwy przegląd nieruchomości z pewnością uchroni nas przed przykrymi niespodziankami. W tej części szczególną uwagę zwróćmy na dolne partie, czyli okna, drzwi wejściowe, bramy garażowe oraz drogi i chodniki. Nie pomińmy również instalacji: wodnych, gazowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Pamiętajmy, że od przeprowadzenia takiego przeglądu może zależeć, ile pieniędzy uda nam się zaoszczędzić na kosztach eksploatacyjnych podczas sezonu zimowego, a niektóre z nich mogą uchronić nas nawet przed utratą zdrowia.

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna tworzy z naszego domu pewnego rodzaju termos, chroniąc zmagazynowane w nim ciepło. Chcąc uniknąć nadmiernej utraty ciepła, musimy dokładnie sprawdzić stan izolacji nieruchomości.

Jeżeli na ścianach wykonana jest izolacja termiczna (ocieplenie z wełny mineralnej lub styropianu) należy dokładnie sprawdzić warstwę wykończeniową, zwracając szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju pęknięcia czy uszkodzenia mechaniczne. Są to zazwyczaj miejsca umożliwiające penetrację wody w głąb materiału izolacyjnego. Wilgotne miejsca tworzą punkty o zwiększonym przenikaniu ciepła, tak zwane mostki termiczne, przez które ucieka ciepło, a wraz z nim nasze pieniądze.

W najgorszych przypadkach wnikająca przez warstwę ochronną woda może pod wpływem mrozu doprowadzić do poważnego uszkodzenia izolacji, włącznie z odspojeniem jej od ściany. Konsekwencją takiego zdarzenia jest kosztowna naprawa. Takie miejsca należy naprawić lub, jeśli na poważniejsze naprawy nie ma już czasu, przynajmniej tymczasowo zabezpieczyć. Najszybszym sposobem jest wstrzyknięcie w pęknięcia silikonu do powłok zewnętrznych, który przy późniejszej naprawie łatwo jest wyciąć. Powinien on wytrzymać okres zimowy.

Przez nieszczelne oszklone powierzchnie i otwory drzwiowe tracimy najwięcej ciepła. Aby tego uniknąć, powinniśmy sprawdzić, czy uszczelki dobrze przylegają do powierzchni okien, czy nie są spękane, wybrakowane. W chłodniejszy dzień po zamknięciu okien i drzwi przyłóżmy zewnętrzną część dłoni do miejsc styku skrzydeł z ościeżnicami i przesuńmy wzdłuż krawędzi. Jeżeli wykryjemy odczuwalny przepływ zimnego powietrza to znaczy, że w danym miejscu występuje nieszczelność, którą należy usunąć (przez wymianę uszczelki lub wyregulowanie elementu).

Oczywiście nie dotyczy to miejsc, gdzie pozostawiono specjalne szczeliny nawietrzające, w które powinny być wyposażone wszystkie nowoczesne okna, gdyż są niezbędne do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej. Jesień i zima są tymi porami roku, w których często występują porywiste wiatry. Sprawdźmy, zatem, czy okucia okien i drzwi są dobrze wyregulowane, tak by podczas porywistych wiatrów nie doszło do niekontrolowanego ich otworzenia.

Sprawdzając drzwi, nie pomińmy samozamykaczy. Należy je wyregulować, pamiętając o tym, że w niskich temperaturach samozamykacze, elektrozamki i same drzwi pracują inaczej niż w warunkach normalnych. W okresie zimowym muszą być one sprawdzane znacznie częściej niż latem. Dodatkowym przeglądom i serwisowi poddawane są także furtki.

Szczelność instalacji

Pamiętajmy, by przed zimą sprawdzić także nasz system wytwarzający ciepło. Jeżeli energia cieplna dostarczana jest do nieruchomości z centralnej sieci grzewczej, wystarczy przed zimą sprawdzić szczelność grzejników oraz je odpowietrzyć. Z grzejników konwekcyjnych należy usunąć wszystkie rzeczy mogące utrudnić swobodny przepływ powietrza między płytami grzewczymi. Jeżeli natomiast posiadamy kotłownię, konieczny będzie sezonowy przegląd pieca.

Przegląd taki powinien zostać wykonany przez specjalistyczną firmę. Taka usługa nie jest droga, a pomoże wyłapać ewentualne usterki. Przypilnujmy, by piec ustawiony został na optymalną wydajność (będzie to miało duży wpływ na ilość pieniędzy wydanych na ogrzewanie w okresie grzewczym).

Jeżeli posiadamy stary piec, może warto w przyszłości zastanowić się nad jego wymianą na nowy, bardziej sprawny, wydajny i zużywający mniej paliwa model. Przy właściwej eksploatacji taka inwestycja może nam się zwrócić już po kilku sezonach grzewczych.

Instalacje wodne, gazowe i kanalizacyjne - w tym wypadku należy skoncentrować się jedynie na sprawdzeniu ich szczelności oraz zabezpieczeniu miejsc możliwych zamarznięć. Sprawdźmy izolację na rurach w pomieszczeniach nieogrzewanych. Zwróćmy szczególną uwagę na wszelkie problemy z kanalizacją, ponieważ w zimie bardzo łatwo o jej zatkanie.

Nie pomijajmy instalacji, bo drobne usterki mogą przerodzić się w wielkie naprawy, pociągające za sobą już znaczne koszty. O ile brak właściwej izolacji na odkrytej instalacji c.o. i wody ciepłej grozi w głównej mierze stratami energii cieplnej, to już w przypadku instalacji wodno-kanalizacyjnej może dojść do jej zamarznięcia i w konsekwencji pęknięcia. Dotyczy to zwłaszcza starych obiektów, ale nie tylko.

Parametry ubiegłorocznej zimy znacznie odbiegały od przyjmowanych dla naszej strefy klimatycznej przy projektowaniu nowych obiektów. Izolacja instalacji w nieogrzewanych halach garażowych może okazać się niewystarczająca. Nie wolno również zapomnieć o zewnętrznych punktach poboru wody oraz różnego rodzaju systemach nawadniających. Wymagają one zakręcenia zaworów odcinających, spuszczenia z nich wody i pozostawienia otwartych zaworów czerpalnych.

Bramy garażowe

Kolejnym niezwykle ważnym elementem są bramy garażowe. Nieprzygotowana do zimy i niewłaściwie eksploatowana może się zbuntować, zaciąć i nie otworzyć w najmniej odpowiednim momencie.

Już w momencie montażu bramy powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Jedną z podstawowych jest odpowiednio głęboki fundament pod bramę, który powinien znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu. W przeciwnym razie zimą może dojść do wysadzenia fundamentu i brama straci stabilność oraz swoją geometrię. To z kolei uniemożliwi jej swobodne zamykanie i otwieranie.

Druga sprawa to odpowiednie wypoziomowanie bramy. Krzywo założone bramy dwuskrzydłowe mogą się nie domykać, a w źle ustawionych bramach samonośnych i przesuwnych może dojść do zbyt szybkiego zużywania się łożysk, na które przez złe wyważenie i wypoziomowanie działa zbyt duża siła. Również niefachowe zamontowanie zawiasów sprawi, że brama z czasem będzie opadała. To z kolei spowoduje jej problemy z domykaniem.

Duże znaczenie ma również jakość bramy, stal jest mocniejsza i odporniejsza na zmienną pogodę. Jednak i w tym przypadku, jeżeli brama wykonana będzie z niewłaściwego materiału, może dojść do korozji i zniszczenia.

Szykując się do zimy, w zależności od rodzaju bramy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jej użytkowanie w zimie.

Bramy dwuskrzydłowe podtrzymują zawiasy przytwierdzone do słupów ogrodzenia. Cięższe wymagają specjalnych słupów, które będą w stanie przenieść ich ciężar. Zimą warto zabezpieczyć zawiasy, smarując je dodatkowo towotem. Grzechem głównym, który często popełniają właściciele bram dwuskrzydłowych, jest używanie skrzydeł jako pługa śnieżnego.

Jeśli w nocy napadało dużo śniegu, trzeba go najpierw usunąć sprzed wjazdu, a dopiero potem otwierać bramę. W przeciwnym razie łatwo można doprowadzić do przeciążenia, urwania zawiasów, a w przypadku automatyki do nadmiernego zużycia mechanizmów napędu.

Gorzej w zimie mają bramy przesuwne. Ich skrzydło porusza się na rolkach po szynie zamocowanej na fundamencie wzdłuż bramy. Szyna zimą często pokryta jest śniegiem lub lodem, co może zablokować skrzydło. Dlatego z szyny trzeba odpowiednio często wymiatać gromadzące się tam zanieczyszczenia: liście, śnieg czy zmarznięte śmieci, w innym przypadku brama może odmówić nam posłuszeństwa.

Trzeci rodzaj stanowią bramy przesuwne samonośne. Brama samonośna jest najbardziej odpowiednia dla warunków klimatycznych panujących w Polsce. Potrzeba na nie więcej miejsca wzdłuż ogrodzenia, bo ich skrzydło jest przedłużone o tzw. przeciwwagę. Ale ich zaletą jest to, że skrzydło zawieszone wysięgnikowo nie dotyka podłoża, co sprawia, że bramy te, zwłaszcza zimą, są mniej kłopotliwe w eksploatacji niż bramy przesuwane po szynie.

Należy jednak pamiętać, żeby w przestrzeni, w której porusza się skrzydło bramy i przeciwwaga, nie było przeszkód utrudniających ruch. Zdarza się, że powstają blokady spowodowane przez tak oczywiste przeszkody jak zalegająca gruba warstwa śniegu.

Jeśli przy naszej bramie zamontowaliśmy napęd, należy również zadbać o niego, gdyż niesprawny siłownik unieruchomi bramę. Przed zimą trzeba dokonać przeglądu napędu bramy. Także w trakcie zimy trzeba zwracać uwagę na to, żeby śnieg nie stał się przeszkodą nie tylko dla samej bramy, ale również dla elektroniki (np. fotokomórek), które zasypane śniegiem, mogą przestać właściwie funkcjonować.

Unieruchomienie automatyki bramy może się zdarzyć także podczas silnych mrozów, gdy temperatura jest bardzo niska. Sprawdźmy zatem zakres temperatur, w jakich może pracować nasz siłownik i ewentualnie zakupmy lepszy, przystosowany do niższych temperatur.

Drogi, chodniki i klatki schodowe

Przed zimą trzeba odłączyć i zabezpieczyć zewnętrzne instalacje nawadniające zieleń, sprawdzić stan nawierzchni chodników, które często wymagają uzupełnień czy przełożeń kostki brukowej, a także odpowiednio wcześnie, jeszcze przed pierwszymi opadami śniegu ustawić skrzynie z piaskiem.

I wreszcie rzecz bardzo ważna, a więc odpowiedni dobór ubezpieczenia OC dla wspólnoty mieszkaniowej, które np. zagwarantuje wypłatę odszkodowania przechodniowi, który dozna urazu wskutek poślizgnięcia.

Zwróćmy także uwagę na drogę dojazdową do naszej posesji, podjazd do garażu, miejsce parkingowe, chodnik czy opaskę wokół budynku. Jeżeli nawierzchnia jest w jakikolwiek sposób uszkodzona pamiętajmy, że po zimie uszkodzenie to będzie o wiele większe. Warto więc zastanowić się nad wykonaniem naprawy jeszcze przed pierwszymi mrozami. Gdy jednak temperatura spadnie poniżej zera na dłuższy czas, trzeba z takimi pracami poczekać do wiosny.

W celu zapobiegania zaciekom, zawilgoceniu czy rozsadzaniu muru budynku dokładnie oczyszczamy z zalegających liści rynny i rury spustowe.

Na schody zewnętrzne, dla bezpieczeństwa ich użytkowników, nakładamy specjalne gumy antypoślizgowe, sprawdźmy by były właściwie przykręcone, a śruby nie wystawały ponad wysokość gum. Są one także niezbędne w przedsionkach wejściowych do klatek schodowych.

W nowych budynkach, gdzie na podłogach pojawiają się lepszej jakości materiały wykończeniowe typu marmur, granit powinny być przed zimą odpowiednio zabezpieczone przed błotem, solą i piaskiem. Coraz popularniejsze stają się zabiegi krystalizacji (marmury) oraz impregnacji (granit), które zabezpieczają pory kamienia przed wnikaniem zabrudzeń. Posadzka jest po nich bardziej wytrzymała na mikrozarysowania.

Kolejnym działaniem jest zwiększenie częstotliwości wymiany mat wejściowych, która odbywa się co najmniej raz w tygodniu, a w skrajnych przypadkach nawet codziennie. Nasiąknięte błotem maty dają bowiem skutek odwrotny do zamierzonego, tj. brud wnoszony jest do środka zamiast zatrzymywany na wejściu.

Ważne jest ponadto, aby uruchomić serwis sprzątający w godzinach wczesnoporannych, szczególnie przy głównym wejściu do budynku, gdzie występuje największe natężenie ruchu. Kwestia utrzymania porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym dotyczy również garaży podziemnych. Opadające z samochodów błoto tworzy kałuże, które należy na bieżąco usuwać.

Istotne jest także sprawdzenie drożności studzienek odpływowych w garażach podziemnych oraz sprawności instalacji podgrzewania wjazdów, co zabezpiecza przed kolizją, np. z samochodem zjeżdżającym w dół.

Należy również zwrócić uwagę na zabezpieczenie roślinności wokół budynków, często bardzo drogiej, które polega m.in. na obłożeniu jej korą oraz matami zabezpieczającymi przez przemarzaniem.

Na koniec drobnostka, która często nam umyka przy natłoku spraw związanych z przygotowaniem do nadejścia zimy. Często zapominamy o sprawdzeniu sprzętu do odśnieżania oraz o zmagazynowaniu suchego piasku do posypywania ścieżek, aby pierwszy atak śniegu nie sparaliżował naszego życia.

Pamiętajmy, że możemy zamówić więcej materiałów i poprosić firmę, która nam je dostarcza o dowożenie ich na bieżąco. Dzięki temu za piasek, sól i mieszankę zapłacimy tyle co przed sezonem i unikniemy nerwowych sytuacji, kiedy to kończą nam się zapasy, zima nie odpuszcza, a jeśli uda nam się zamówić dodatkową ilość to za horrendalne stawki.

Po tych wszystkich zabiegach możemy być już spokojni. Dokonanie gruntownego przeglądu daje pewność, że zrobiliśmy wszystko, aby zabezpieczyć budynek przed zimą. Uchroni nas to z pewnością przed przykrymi niespodziankami, stresem oraz pozwoli zaoszczędzić pieniądze.


Czytaj też:

Otoczenie budynku
Jak dostosować istniejące budynki wielorodzinne i ich otoczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych? (cz. 1)

Kamil Kowalski | Administrator nr 7-8/2010
W Polsce istnieje ustawowy obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym powszechnego dostępu do przestrzeni miejskiej. Dotyczy to także ich miejsca zamieszkania. Z wypełnianiem tego obowiązku nie jest jednak najlepiej... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17117|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10249|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl