CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Prawne możliwości odzyskania kotłowni przez wspólnotę mieszkaniową

Krzysztof  Paczoska  |  Administrator 3/2016  |  04.04.2016  |  1
Wspólnota mieszkaniowa ma dwie prawne możliwości działania, które mogą doprowadzić do odzyskana władztwa nad kotłownią: 1) powództwo o wydanie pomieszczenia kotłowni oraz 2) powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej
Wspólnota mieszkaniowa ma dwie prawne możliwości działania, które mogą doprowadzić do odzyskana władztwa nad kotłownią: 1) powództwo o wydanie pomieszczenia kotłowni oraz 2) powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej
arch. redakcji / Viessmann

Zdarza się często, że pomieszczenie kotłowni wyodrębniane jest jako samodzielny lokal i zbywane na rzecz podmiotów trzecich. W przywołanej publikacji podniesiono, iż zbycie pomieszczenia stanowiącego kotłownię – jest bezwzględnie nieważne z mocy prawa. Poniżej przedstawione zostaną prawne możliwości odzyskania kotłowni przez wspólnotę mieszkaniową.

Generalnie wspólnota mieszkaniowa w omawianym przypadku ma dwie prawne możliwości działania, które mogą doprowadzić do odzyskana władztwa nad kotłownią. Są to:

  • powództwo o wydanie pomieszczenia kotłowni
  • oraz powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Wspomnieć również należy o powództwie o ustalenie, że to członkowie wspólnoty, a nie podmiot trzeci, są właścicielami kotłowni, czy też powództwie o ustalanie, że kotłownia jest częścią wspólną nieruchomości. Jak pokazuje orzecznictwo, metody te pojawiają się w praktyce, ale nie stanowią dobrego rozwiązania omawianego problemu.

W sprawie o wydanie pomieszczenia kotłowni wspólnota mieszkaniowa domagała się od podmiotu, który kotłownią faktycznie włada, zwrotu jej pomieszczenia poprzez chociażby wydanie kluczy do niej czy też usunięcie innych przeszkód uniemożliwiających do niej dostęp. Powodem w takiej sprawie jest sama wspólnota mieszkaniowa, która ma tzw. czynną legitymację procesową[1]. Jej żądanie opiera się na twierdzeniu, że umowa sprzedaży kotłowni jest nieważna, osoba wpisana jako właściciel w księdze wieczystej w rzeczywistości nie jest właścicielem, a w konsekwencji – musi zwrócić pomieszczenie. Oceniając tak sformułowanie roszczenie, sąd będzie badał, czy umowa sprzedaży kotłowni jest ważna, czy nie, i w zależności od wyniku tej analizy albo nakaże wydanie pomieszczenia kotłowni, albo nie. Sądem miejscowo właściwym dla takiej sprawy jest sąd miejsca położenia nieruchomości, w której sporna kotłownia się znajduje.

Czytaj też: Status prawny kotłowni >>>

Zaletą prowadzenia sprawy o wydanie są niższe niż w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym koszty. Opłata sądowa wynosi 5% i liczona jest od tzw. wartości przedmiotu sporu. W sprawie o wydanie – zgodnie z art. 232 kpc – wartość przedmiotu sporu stanowi odpowiednik trzymiesięcznego czynszu za pomieszczenie. Od tak liczonej wartości przedmiotu sporu liczone będą również koszty zastępstwa procesowego, czyli honorarium adwokata lub radcy prawnego.

Co ważne, w takiej sprawie sąd nie będzie związany treścią wpisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wspólnej oraz dla lokalu kotłowni. Domniemania wynikające z wpisów w księgach wieczystych mogą bowiem być obalone w każdym postępowaniu, w którym kwestia ta stanowi przesłankę rozstrzygnięcia[2]. Zasygnalizować należy, że niedawno pojawiły się w orzecznictwie poglądy, że zasady tej (możliwości obalenia domniemania z księgi wieczystej w postępowaniu innym niż o uzgodnienie treści księgi wieczystej) nie stosuje się do wpisów konstytutywnych[3] (a takim wpisem jest wpis prawa odrębne własności lokalu). Pogląd ten nie został jednak zaakceptowany w nauce prawa[4].

Prowadzenie sprawy o wydanie pomieszczeń kotłowni ma też wady. Ustalenie przez sąd, że właścicielem kotłowni są członkowie wspólnoty mieszkaniowej, nie spowoduje zmiany w treści księgi wieczystej prowadzonej zarówno dla samej kotłowni, jak i dla nieruchomości wspólnej. Skutki obalenia domniemania z księgi wieczystej ograniczają się do tego postępowania i jego stron, ale nie uzasadniają zmiany treści wpisów figurujących w księdze[5].


[1] Por. wyrok SO w Gdańsku z dnia 3 października 2012 r., XVI Ca 790/12, POSAG 2013/2/86-111.
[2]
Por. wyrok SN z dnia 27 listopada 2014 r., IV CSK 135/14, LEX nr 1628951; wyrok TK z dnia 21 lipca 2004 r., SK 57/03, OTK-A 2004, nr 7, poz. 69.
[3]
Por. uchwała SN z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 123/10,. OSNC 2011/9/96, wyrok SN z dnia 16 lutego 2011 r., I CSK 305/10, Lex nr 798321; wyrok SN z dnia 9 listopada 2011 r., II CSK 104/11.
[4]
Zob. B. Jelonek-Jarco [w:] Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz, pod red. J. Pisulińskiego, SIP LEX 2016, teza 30 komentarza do art. 3 i przywołane tam poglądy.
[5]
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 18 maja 2010 r., III CZP 134/2009, LEX nr 2252572, OSNC 2010, nr 10, poz. 131.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17735|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11078|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10659|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl