CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co tam, Panie, w energetyce?

Ustawa reguluje również sposoby realizacji krajowego planu działania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Ustawa reguluje również sposoby realizacji krajowego planu działania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
red. Administratora

W 2015 roku w energetyce udało się w końcu uchwalić kilka zmian, na które czekaliśmy od paru lat.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

W styczniu 2015 roku sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zdefiniowano je jako odnawialne, niekopalne źródła energii, obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Ustawa weszła w życie 30 dni po jej ogłoszeniu, część przepisów zaczęła obowiązywać w kwietniu i październiku 2015 r, a pozostałe – od 1 stycznia 2016 r.

Immergas

W zakresie swojej regulacji wdraża trzy dyrektywy Parlamentu Europejskiego:

 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,
 • dyrektywę Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:

 • energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego źródła energii
 • oraz biopłynów.

Jednocześnie opisuje mechanizmy i instrumenty wspierające te działania. Tym samym rządowa propozycja wprowadziła nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z OZE, co pozwoliło na uruchomienie szeroko zakrojonych inwestycji, które od kilku lat były zamrożone.

Kolejne istotne elementy, które zostały doprecyzowane, to:

 • określenie zasad wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii,
 • tryb certyfikowania instalatorów,
 • zasady akredytowania organizatorów szkoleń.

Ustawa reguluje również sposoby realizacji krajowego planu działania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz standardy współpracy międzynarodowej przy tworzeniu wspólnych projektów inwestycyjnych.

Rozdział drugi ustawy, chyba najbardziej oczekiwany przez konsumentów, ustala zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów. Tym samym na rynku energii elektrycznej pojawił się prosument.

Czytaj też: Produkcja energii na własne potrzeby jest opłacalna >>>

Słowo PROSUMENT łączy pojęcie z języka angielskiego (ang. prosumer – profesjonalista/producent) i słowo konsument.

To konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług.

Z punktu widzenia nauk ekonomicznych prosumpcję definiuje się jako podjęte przez konsumenta czynności kreujące wartość, w wyniku których zostaje wytworzony produkt, który ostatecznie zostaje przez niego skonsumowany, a czynności te stają się doświadczeniami konsumenta z produktem.

Wytwórcą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii może zostać osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, która wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby i może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną w instalacji oraz wprowadzić ją do sieci dystrybucyjnej.

Z punktu widzenia wielkości instalacji można je podzielić na dwa rodzaje:

 • mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW;
 • mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kW lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Publikacja ustawy o OZE spowodowała pojawienie się produktów bankowych wspierających finansowanie instalacji na preferencyjnych warunkach.

Bank Ochrony Środowiska w 2015 roku przyjął ok. 3500 wniosków na łączną kwotę 157 mln złotych do programu Prosument.

Z programu mogły skorzystać osoby fizyczne oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego, które mają prawo do dysponowania nieruchomością, jeśli mają względem niej prawo własności lub użytkowanie wieczyste.

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Podział źródeł ciepła ustalono w zależności od rodzaju wytwarzanej energii i jej wielkości:

 • pierwszą grupę stanowią źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW.
 • drugą zaś – systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

Należy wyjaśnić, że moc zainstalowana to moc osiągana przez urządzenia w określonych normami technicznymi warunkach testowych. Moc uzyskiwana w praktyce może się od niej bardzo różnić i przez większość czasu pracy będzie niższa.

Dla paneli PV to dość oczywiste, bo intensywność promieniowania słonecznego zmienia się w bardzo szerokim zakresie, zarówno w cyklu rocznym, jak i dobowym.

W przypadku siłowni wiatrowych wszystko zależy zaś od siły wiatru.

Poza określeniem maksymalnej mocy, ustalono też, że koszt jednostkowy – czyli w przeliczeniu na 1 kW mocy zainstalowanej – nie może przekroczyć pewnych wartości. Są one najwyższe dla małych instalacji, o mocy do 10 kW i wynoszą odpowiednio:

 • 8000 zł/kW dla paneli PV
 • oraz 11 000 zł/kW dla elektrowni wiatrowych.

W ramach programu Prosument dopuszcza się zakup i montaż:

 • instalacji równolegle wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła,
 • lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014–2022, z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z wypłatą dotacji do 2020 roku.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20 lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po roku 2016),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 000 do 500 000 zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Jednak nie wystarczy mieć dom i chcieć założyć panele PV lub wiatrak, których koszty mieszczą się w limicie wyznaczonym przez NFOŚiGW. Narodowy Fundusz postawił wiele warunków, z których podajemy te najistotniejsze:

 • projekt przygotowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi musi zawierać nie tylko parametry techniczne instalacji, lecz także informację o spodziewanym efekcie ekologicznym;
 • moduły fotowoltaiczne lub mała elektrownia wiatrowa muszą mieć certyfikat zgodności z odpowiednimi normami technicznymi;
 • niezbędnym wyposażeniem jest licznik, umożliwiający gromadzenie i prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu do przesyłania danych;
 • urządzenia muszą być fabrycznie nowe i mieć przynajmniej pięć lat gwarancji;
 • wykonawca musi mieć uprawnienia do wykonywania takich instalacji;
 • rękojmia wykonawcy musi wynosić przynajmniej trzy lata.
Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17333|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10821|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10397|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl