CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak podnieść jakość wody i koszty instalacji - pobierz bezpłatny poradnik ‎
https://caleffi.administrator24.info/▲
Poznaj gamę rozwiązań do odpowietrzania, separacji zanieczyszczeń i równoważenia instalacji mieszkaniowych...
Kategorie: wodociągi, HVAC, wod-kan,

Przejmowanie nieruchomości w zarząd

Jeżeli powierza się daną nieruchomości w zarząd, to zazwyczaj po to, aby zarząd ten był sprawowany w imieniu i na rzecz podmiotu przekazującego.
Jeżeli powierza się daną nieruchomości w zarząd, to zazwyczaj po to, aby zarząd ten był sprawowany w imieniu i na rzecz podmiotu przekazującego.
J. Sawicki

Przejmowanie w zarząd nieruchomości publicznych wymaga częstokroć dokonania wielu czynności związanych ze specyfiką organizacyjno-prawną Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także ze specyfiką gospodarowania mieniem publicznym. 

Zarząd nieruchomością

Przejęcie nieruchomości w zarząd można określić jako jeden z kluczowych momentów dla nieruchomości, a także dla osoby, której przysługuje do niej prawo. Poczynienie odpowiednich ustaleń na tym etapie ma ogromne znaczenie co do dalszego, prawidłowego sposobu postępowania z nieruchomością, a tym samym – dla należytego zabezpieczenia interesu osób posiadających do niej prawo, przede wszystkim interesu właściciela nieruchomości.

Jednak, aby w ogóle mówić o przejmowaniu nieruchomości w zarząd, za zasadne uznać należy wyjaśnienie, czym jest samo pojęcie „zarządu”. Pojęcie „zarządu” nie jest pojęciem legalnym, choć w samym tylko kodeksie cywilnym jest używane wiele razy.

Nie wchodząc w złożone rozważania na temat doktryny i judykatury, można przyjąć, że przez to pojęcie rozumie się najczęściej podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności faktycznych, prawnych i procesowych (urzędowych) dotyczących rzeczy [1]. Pojęcie to jest często używane także w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Przejmowanie nieruchomości w zarząd

Przejęcie nieruchomości w zarząd następuje w wyniku bardzo różnych zdarzeń – tych faktycznych i prawnych. Częstokroć wymaga także podjęcia bardzo różnych czynności faktycznych i prawnych. W przypadku osób fizycznych przejęcie nieruchomości w zarząd odbywa się zazwyczaj poprzez nabycie nieruchomości i objęcie jej w posiadanie.

Stosunkowo najczęściej przejęcie nieruchomości w zarząd kojarzone jest z przejęciem zarządzania nieruchomościami, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), zwanej dalej w treści niniejszego tekstu UGN.

Ustawa ta nie określa, jakie czynności powinna podjąć osoba przejmująca nieruchomość w zarząd. Stanowi tylko, iż zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności [art. 185 ust. 2 UGN].

Czytaj też: Przejęcie nieruchomości stosownie do treści przepisu art. 29 ustawy o własności lokali >>>

W przypadku nieruchomości, do których prawo przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, zwanych dalej na użytek niniejszego tekstu „nieruchomościami publicznymi”, przejęcie nieruchomości w zarząd wiąże się przykładowo z następującymi zdarzeniami:

 • nabyciem nieruchomości (np. w drodze umowy kupna–sprzedaży, spadkobrania, zasiedzenia, realizacji roszczeń);
 • wygaśnięciem praw do nieruchomości przysługujących innym osobom (np. użytkownikom wieczystym, dzierżawcom);
 • zmianami wynikającymi ze zamian jednostki organizacyjnej korzystającej z nieruchomości.

Przejmowanie nieruchomości publicznych w zarząd wymaga częstokroć, oprócz dokonania licznych czynności faktycznych, także wielu czynności prawnych związanych ze specyfiką organizacyjno-prawną Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także za specyfiką gospodarowania mieniem publicznym.

Niezależnie od tego, jaki podmiot przejmuje nieruchomość w zarząd, musi w pierwszym rzędzie ustalić, jakie czynności mogą być w stosunku do niej podejmowane. Warunkuje je, oprócz stanu faktycznego nieruchomości, przede wszystkim szeroko rozumiany stan prawny nieruchomości, na który składają się następujące czynniki:

 • obciążenia nieruchomości,
 • ograniczenia w zarządzeniu i rozporządzaniu wynikające z praw obligacyjnych,
 • toczące się wobec niej postępowania (np. o zasiedzenie czy o przedłużenie użytkowania wieczystego),
 • zgłoszone roszczenia,
 • objęcie nieruchomości ochroną wynikającą z przepisów prawa, np. ochroną konserwatorską,
 • uwarunkowania wynikające z planu miejscowego;
 • wydane w stosunku do nieruchomości decyzje organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Mając na uwadze różne przypadki, z którymi spotkałem się w swojej pracy zawodowej, za uprawnione uznałbym twierdzenie, że profesjonalista – przejmując nieruchomość w zarząd – powinien samodzielnie ustalić jej szeroko rozumiany stan prawny, niezależnie od informacji otrzymanych od strony przekazującej. W każdym razie na pewno powinna nastąpić ich samodzielna weryfikacja.

Badanie stanu prawnego nie powinno zaś ograniczać się do tak podstawowych źródeł, jak księga wieczysta nieruchomości czy też plan miejscowy, szczególnie w przypadku nieruchomości innych niż lokalowe. W praktyce zdarzają się bowiem sytuacje, że właściciel nieruchomości, przekazując ją w zarząd, ma bardzo ograniczoną wiedzę o jej stanie prawnym lub też wiedza ta nie pokrywa się z rzeczywistym stanem prawym.

Odnoszę wrażenie, że częstokroć nie wynika to z czyjeś złej woli, a po prostu z braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Takie przypadki dotyczą zarówno nieruchomości publicznych, jak i innych nieruchomości. Co więcej, mogą one dotyczyć nawet osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] Por.: E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. III, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 843.

 

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Sterowanie i monitorowanie pompy. Zobacz jak działa inteligenta pompa obiegowa i cyrkulacyjna »

pompa obiegowa i cyrkulacyjna

Przeznaczona jest do systemów grzewczych i chłodniczych oraz do domowych instalacji ciepłej wody użytkowej. Została ona zaprojektowana do pracy z cieczami ... Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple? »

Oszczedności na ogrzewaniu

Co roku koszty ciepła rosną. Większość mieszkańców i właścicieli budynków szuka możliwości obniżenia rachunków. Sprawdź  »


Co zamiast wiaty śmietnikowej? O pojemnikach na odpady»

Polskie pojemniki półpodziemneDlaczego coraz częściej zarządcy osiedli poszukują alternatyw dla wiat śmietnikowych. Powodów jest kilka – estetyka, przestrzeń, koszty. Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy
...
Czytam więcej »


Kilka pomysłów na plac zabaw na Twoim osiedlu »

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 nowe wymagania dla pomp do zaopatrzenia w wodę instalacji przeciwpożarowych oraz bytowo-socjalnych»

pomysly na place zabaw Pompy prawo 2021
JPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy... Chcę wiedzieć »

Z dniem 1 stycznia 2021 roku zgodnie z Rozporządzenia MIiB z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) tylko Zespoły Pomp posiadające powyższe dopuszczenie, a także posiadające...Czytam więcej »


Domofon, unifon, czytnik - co wybrać?

Domofony cyfralPrawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub... Czytam więcej »


Kotły do mieszkań i budynków wielolokalowych - co wybrać?

Niezawodna pomoc w utrzymaniu czystości w budynku - teraz okazja!

Ogrzewanie grzejnikiem czyste klatki schodowe
Koszty ogrzewania budynków są już dość wysokie, a należy się spodziewać, że będą jeszcze wyższe. Jednym ze sposobów na ich obniżenie może okazać się budowa... Czytam więcej »

Choć ich praca bywa niedoceniana i niezauważana, to przecież bez niej nie mogłaby funkcjonować żadna firma czy instytucja. Zwłaszcza dziś, w dobie pandemii koronawirusa, przekonujemy się...... czytam więcej»


Windy - rozwiązania dla osiedli»

Windy w budynkuWykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Opomiarowanie i rozliczenie mediów proste jak nigdy dotąd »

Pojemniki na odpady - mieszkańcy zostawiają bałagan? Jak temu zaradzić?

Kompleksowa energia śmieci w koszu na osiedlu
Postęp w dziedzinie technik informatycznych pozwolił na ujednolicenie pewnych standardów i stworzenie otwartego systemu komunikacyjnego do odczytu... czytam dalej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej... chcę wiedzieć więcej»


Gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym - zobacz, ile to kosztuje »

Gaz plynny budownictwoKonieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na kotłownię w przypadku wielu systemów grzewczych to niejedyny wymóg prawa budowlanego. Przepisy określają również... Chcę zobaczyć »


Jak oszczędzić przestrzeń na osiedlu, którą możemy wykorzystać np. na miejsca parkingowe?

Kocioł gazowy kondensacyjny i jego sprawność  »

Osiedle Polska kotły kondensacyjne

Brak miejsc parkingowych lub miejsc na rowery to czesty widok na polskich osiedlach. ZObacz, gdzie możesz zaoszczędzić miejsce i wykorzystać je... Czytam więcej »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... czytam więcej »


Jak zapewnić prawidłową księgowość we wspólnocie?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Odczyt wodomierzy pod nieobecność mieszkańca »
LNG do zasilania centralnej kotłowni na Twoim osiedlu»
Licznik energii - oszczędzanie ogrzewanie budynku
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » LNG jest idealnym rozwiązaniem dla osiedli i budynków, które nie mają dostępu do sieci gazu ziemnego i mają duże zapotrzebowanie na energię. Używając gazu LNG masz dostęp do efektywnego, łatwo dostępnego i jednocześnie przyjaznego... czytam dalej »

Jak skutecznie naprawić i przeprowadzić renowację dachu?
Zaparowane okna w domu - jak się tego pozbyć?
Naprawa i renowacja dachu zaparowane okna
Deszcz, śnieg, wiatr …. te czynniki atmosferyczne pokazują każdemu właścicielowi i zarządcy na ile może polegać na szczelności swojego dachu. Nikomu nie trzeba... czytam więcej » Zaparowane lustro w łazience lub szyby okienne w kuchni to najprawdopodobniej oznaka... Czytam więcej »

Bezpłatne szkolenie "Naprawa balkonów w Spółdzielniach Mieszkaniowych"
Nowe narzedzie dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz, jak wydajniej korzystać z miejsc parkingowych na osiedlu»
naprawa balkonu parking zajęty?
Czy mamy do czynienia z wykonaniem nowego balkonu lub gdy stoimy przed wyzwaniem aby naprawić juz istniejący, można liczyć na Systemowe rozwiązania PCI dla balkonów... czytaj dalej »

Nowoczesne technologie i przełomowe idee są w stanie sprostać wielu wyzwaniom cywilizacyjnym. Podejście to doprowadziło nas do stworzenia platformy, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz kulturę współdzielenia, dając nam przejrzysty system, mogący(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
12/2020

Aktualny numer:

Administrator 12/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zima a nieruchomości
 • - Bez windy ani rusz
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 20606|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 19831|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12621|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl