CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przejmowanie nieruchomości w zarząd

Jeżeli powierza się daną nieruchomości w zarząd, to zazwyczaj po to, aby zarząd ten był sprawowany w imieniu i na rzecz podmiotu przekazującego.
Jeżeli powierza się daną nieruchomości w zarząd, to zazwyczaj po to, aby zarząd ten był sprawowany w imieniu i na rzecz podmiotu przekazującego.
J. Sawicki

Przejmowanie w zarząd nieruchomości publicznych wymaga częstokroć dokonania wielu czynności związanych ze specyfiką organizacyjno-prawną Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także ze specyfiką gospodarowania mieniem publicznym. 

Zarząd nieruchomością

Przejęcie nieruchomości w zarząd można określić jako jeden z kluczowych momentów dla nieruchomości, a także dla osoby, której przysługuje do niej prawo. Poczynienie odpowiednich ustaleń na tym etapie ma ogromne znaczenie co do dalszego, prawidłowego sposobu postępowania z nieruchomością, a tym samym – dla należytego zabezpieczenia interesu osób posiadających do niej prawo, przede wszystkim interesu właściciela nieruchomości.

Jednak, aby w ogóle mówić o przejmowaniu nieruchomości w zarząd, za zasadne uznać należy wyjaśnienie, czym jest samo pojęcie „zarządu”. Pojęcie „zarządu” nie jest pojęciem legalnym, choć w samym tylko kodeksie cywilnym jest używane wiele razy.

Nie wchodząc w złożone rozważania na temat doktryny i judykatury, można przyjąć, że przez to pojęcie rozumie się najczęściej podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności faktycznych, prawnych i procesowych (urzędowych) dotyczących rzeczy [1]. Pojęcie to jest często używane także w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Przejmowanie nieruchomości w zarząd

Przejęcie nieruchomości w zarząd następuje w wyniku bardzo różnych zdarzeń – tych faktycznych i prawnych. Częstokroć wymaga także podjęcia bardzo różnych czynności faktycznych i prawnych. W przypadku osób fizycznych przejęcie nieruchomości w zarząd odbywa się zazwyczaj poprzez nabycie nieruchomości i objęcie jej w posiadanie.

Stosunkowo najczęściej przejęcie nieruchomości w zarząd kojarzone jest z przejęciem zarządzania nieruchomościami, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), zwanej dalej w treści niniejszego tekstu UGN.

Ustawa ta nie określa, jakie czynności powinna podjąć osoba przejmująca nieruchomość w zarząd. Stanowi tylko, iż zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności [art. 185 ust. 2 UGN].

Czytaj też: Przejęcie nieruchomości stosownie do treści przepisu art. 29 ustawy o własności lokali >>>

W przypadku nieruchomości, do których prawo przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, zwanych dalej na użytek niniejszego tekstu „nieruchomościami publicznymi”, przejęcie nieruchomości w zarząd wiąże się przykładowo z następującymi zdarzeniami:

 • nabyciem nieruchomości (np. w drodze umowy kupna–sprzedaży, spadkobrania, zasiedzenia, realizacji roszczeń);
 • wygaśnięciem praw do nieruchomości przysługujących innym osobom (np. użytkownikom wieczystym, dzierżawcom);
 • zmianami wynikającymi ze zamian jednostki organizacyjnej korzystającej z nieruchomości.

Przejmowanie nieruchomości publicznych w zarząd wymaga częstokroć, oprócz dokonania licznych czynności faktycznych, także wielu czynności prawnych związanych ze specyfiką organizacyjno-prawną Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także za specyfiką gospodarowania mieniem publicznym.

Niezależnie od tego, jaki podmiot przejmuje nieruchomość w zarząd, musi w pierwszym rzędzie ustalić, jakie czynności mogą być w stosunku do niej podejmowane. Warunkuje je, oprócz stanu faktycznego nieruchomości, przede wszystkim szeroko rozumiany stan prawny nieruchomości, na który składają się następujące czynniki:

 • obciążenia nieruchomości,
 • ograniczenia w zarządzeniu i rozporządzaniu wynikające z praw obligacyjnych,
 • toczące się wobec niej postępowania (np. o zasiedzenie czy o przedłużenie użytkowania wieczystego),
 • zgłoszone roszczenia,
 • objęcie nieruchomości ochroną wynikającą z przepisów prawa, np. ochroną konserwatorską,
 • uwarunkowania wynikające z planu miejscowego;
 • wydane w stosunku do nieruchomości decyzje organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Mając na uwadze różne przypadki, z którymi spotkałem się w swojej pracy zawodowej, za uprawnione uznałbym twierdzenie, że profesjonalista – przejmując nieruchomość w zarząd – powinien samodzielnie ustalić jej szeroko rozumiany stan prawny, niezależnie od informacji otrzymanych od strony przekazującej. W każdym razie na pewno powinna nastąpić ich samodzielna weryfikacja.

Badanie stanu prawnego nie powinno zaś ograniczać się do tak podstawowych źródeł, jak księga wieczysta nieruchomości czy też plan miejscowy, szczególnie w przypadku nieruchomości innych niż lokalowe. W praktyce zdarzają się bowiem sytuacje, że właściciel nieruchomości, przekazując ją w zarząd, ma bardzo ograniczoną wiedzę o jej stanie prawnym lub też wiedza ta nie pokrywa się z rzeczywistym stanem prawym.

Odnoszę wrażenie, że częstokroć nie wynika to z czyjeś złej woli, a po prostu z braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Takie przypadki dotyczą zarówno nieruchomości publicznych, jak i innych nieruchomości. Co więcej, mogą one dotyczyć nawet osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] Por.: E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. III, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 843.

 

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17337|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10823|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10400|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl