• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
 • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
 • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
 • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
 • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Przejmowanie nieruchomości w zarząd

Jeżeli powierza się daną nieruchomości w zarząd, to zazwyczaj po to, aby zarząd ten był sprawowany w imieniu i na rzecz podmiotu przekazującego.
Jeżeli powierza się daną nieruchomości w zarząd, to zazwyczaj po to, aby zarząd ten był sprawowany w imieniu i na rzecz podmiotu przekazującego.
J. Sawicki

Przejmowanie w zarząd nieruchomości publicznych wymaga częstokroć dokonania wielu czynności związanych ze specyfiką organizacyjno-prawną Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także ze specyfiką gospodarowania mieniem publicznym. 

Zarząd nieruchomością

Przejęcie nieruchomości w zarząd można określić jako jeden z kluczowych momentów dla nieruchomości, a także dla osoby, której przysługuje do niej prawo. Poczynienie odpowiednich ustaleń na tym etapie ma ogromne znaczenie co do dalszego, prawidłowego sposobu postępowania z nieruchomością, a tym samym – dla należytego zabezpieczenia interesu osób posiadających do niej prawo, przede wszystkim interesu właściciela nieruchomości.

Jednak, aby w ogóle mówić o przejmowaniu nieruchomości w zarząd, za zasadne uznać należy wyjaśnienie, czym jest samo pojęcie „zarządu”. Pojęcie „zarządu” nie jest pojęciem legalnym, choć w samym tylko kodeksie cywilnym jest używane wiele razy.

Nie wchodząc w złożone rozważania na temat doktryny i judykatury, można przyjąć, że przez to pojęcie rozumie się najczęściej podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności faktycznych, prawnych i procesowych (urzędowych) dotyczących rzeczy [1]. Pojęcie to jest często używane także w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Przejmowanie nieruchomości w zarząd

Przejęcie nieruchomości w zarząd następuje w wyniku bardzo różnych zdarzeń – tych faktycznych i prawnych. Częstokroć wymaga także podjęcia bardzo różnych czynności faktycznych i prawnych. W przypadku osób fizycznych przejęcie nieruchomości w zarząd odbywa się zazwyczaj poprzez nabycie nieruchomości i objęcie jej w posiadanie.

Stosunkowo najczęściej przejęcie nieruchomości w zarząd kojarzone jest z przejęciem zarządzania nieruchomościami, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), zwanej dalej w treści niniejszego tekstu UGN.

Ustawa ta nie określa, jakie czynności powinna podjąć osoba przejmująca nieruchomość w zarząd. Stanowi tylko, iż zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności [art. 185 ust. 2 UGN].

Czytaj też: Przejęcie nieruchomości stosownie do treści przepisu art. 29 ustawy o własności lokali >>>

W przypadku nieruchomości, do których prawo przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, zwanych dalej na użytek niniejszego tekstu „nieruchomościami publicznymi”, przejęcie nieruchomości w zarząd wiąże się przykładowo z następującymi zdarzeniami:

 • nabyciem nieruchomości (np. w drodze umowy kupna–sprzedaży, spadkobrania, zasiedzenia, realizacji roszczeń);
 • wygaśnięciem praw do nieruchomości przysługujących innym osobom (np. użytkownikom wieczystym, dzierżawcom);
 • zmianami wynikającymi ze zamian jednostki organizacyjnej korzystającej z nieruchomości.

Przejmowanie nieruchomości publicznych w zarząd wymaga częstokroć, oprócz dokonania licznych czynności faktycznych, także wielu czynności prawnych związanych ze specyfiką organizacyjno-prawną Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także za specyfiką gospodarowania mieniem publicznym.

Niezależnie od tego, jaki podmiot przejmuje nieruchomość w zarząd, musi w pierwszym rzędzie ustalić, jakie czynności mogą być w stosunku do niej podejmowane. Warunkuje je, oprócz stanu faktycznego nieruchomości, przede wszystkim szeroko rozumiany stan prawny nieruchomości, na który składają się następujące czynniki:

 • obciążenia nieruchomości,
 • ograniczenia w zarządzeniu i rozporządzaniu wynikające z praw obligacyjnych,
 • toczące się wobec niej postępowania (np. o zasiedzenie czy o przedłużenie użytkowania wieczystego),
 • zgłoszone roszczenia,
 • objęcie nieruchomości ochroną wynikającą z przepisów prawa, np. ochroną konserwatorską,
 • uwarunkowania wynikające z planu miejscowego;
 • wydane w stosunku do nieruchomości decyzje organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Mając na uwadze różne przypadki, z którymi spotkałem się w swojej pracy zawodowej, za uprawnione uznałbym twierdzenie, że profesjonalista – przejmując nieruchomość w zarząd – powinien samodzielnie ustalić jej szeroko rozumiany stan prawny, niezależnie od informacji otrzymanych od strony przekazującej. W każdym razie na pewno powinna nastąpić ich samodzielna weryfikacja.

Badanie stanu prawnego nie powinno zaś ograniczać się do tak podstawowych źródeł, jak księga wieczysta nieruchomości czy też plan miejscowy, szczególnie w przypadku nieruchomości innych niż lokalowe. W praktyce zdarzają się bowiem sytuacje, że właściciel nieruchomości, przekazując ją w zarząd, ma bardzo ograniczoną wiedzę o jej stanie prawnym lub też wiedza ta nie pokrywa się z rzeczywistym stanem prawym.

Odnoszę wrażenie, że częstokroć nie wynika to z czyjeś złej woli, a po prostu z braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Takie przypadki dotyczą zarówno nieruchomości publicznych, jak i innych nieruchomości. Co więcej, mogą one dotyczyć nawet osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[1] Por.: E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. III, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 843.

 

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Wycinka drzew
 • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18974|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12172|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11552|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl