CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Detekcja gazów w garażach

mgr inż. Katarzyna Rybka  |  27.06.2016  |  6
A co, jeśli samochód trzymamy w garażu?
A co, jeśli samochód trzymamy w garażu?
arch.

Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4], należy – w zależności od rodzaju garażu – zastosować odpowiedni system wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Wymagania dotyczące ochrony i konieczności zastosowania wentylacji w garażu zależą od jego rodzaju. Za garaże otwarte uważa się takie, w których łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych na każdej kondygnacji nie może być mniejsza niż 35% jej powierzchni ścian. Wymagane jest także, aby zagłębienie najniższego poziomu posadzki nie przekraczało 0,6 m poniżej poziomu terenu bezpośrednio przylegającego do ściany zewnętrznej garażu. W przypadku większego zagłębienia należy zastosować fosę.

Sprawdź też: Wzrost liczby pożarów domów i mieszkań w 2015 roku

W nieogrzewanych garażach zamkniętych i nadziemnych należy stosować przynajmniej wentylację naturalną poprzez otwory wentylacyjne umieszczone w ścianach przeciwległych lub bocznych bądź we wrotach garażowych o łącznej powierzchni netto nie mniejszej niż 0,04 mkw. przypadające na każde stanowisko postojowe. W garażach ogrzewanych nadziemnych lub częściowo zagłębionych mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych trzeba stosować przynajmniej wentylację naturalną, która zapewnia 1,5 wymiany powietrza na godzinę. W pozostałych garażach zamkniętych mających więcej niż 10 stanowisk postojowych należy stosować wentylację mechaniczną sterowaną przynajmniej czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla.

Słowo "przynajmniej" oznacza, że detektory tlenku węgla sterują wentylacją jedynie na podstawie wzrostu stężenia CO. W garażach parkują jednakże także samochody zasilane gazem propan-butan i tutaj rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mówi, że tam, gdzie dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i gdzie poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, należy stosować wentylację mechaniczną sterowaną czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan (§ 108). Należy zauważyć, że nie we wszystkich garażach można parkować samochody zasilanie na LPG, ponieważ nie mają odpowiedniego systemu detekcji. W praktyce wygląda to różnie i często nie jest kontrolowane.

Cichy zabójca

Jako główny wskaźnik, według którego sterowana jest wentylacja w garażach, obecnie występuje tlenek węgla (czad). Już niewielka dawka tego związku, zwanego cichym zabójcą, powoduje u człowieka zgon. Gaz ten jest bezwonny i bezbarwny. Jego śmiertelne działanie wynika z tego, że łączy się z hemoglobiną ok. 200–250 razy szybciej od tlenu [2]. Tym samym do komórek organizmu nie dostaje się tlen i zaczynają one szybko obumierać. Czasem zgon następuje dopiero po kilku godzinach, a wcześniej chory nie wykazuje żadnych objawów zatrucia. Objawy, jakie występują u ofiar, zależą od stężenia tego związku w powietrzu. Przyjmuje się, że:

  • stężenie 100–200 ppm powoduje lekki ból głowy przy ekspozycji przez dwie–trzy godziny,
  • 400 ppm – powoduje silny ból głowy występujący po ok. godzinie,
  • 800 ppm – prowadzi do trwałej śpiączki po ok. dwóch godzinach,
  • 1600 ppm – prowadzi do zgonu po dwóch godzinach,
  • 6400 ppm – powoduje zgon w niecałe 20 minut,
  • 12 800 ppm – powoduje utratę przytomności po dwóch–trzech wdechach, a śmierć – po ok. trzech minutach.

Do objawów zatrucia przewlekłego zalicza się m.in.: szaroziemiste zabarwienie skóry i maskowaty wyraz twarzy, osłabienie pamięci, upośledzenie psychiczne i utratę czucia w palcach, zaburzenia rytmu dobowego, krążenia lub łaknienia, zmiany morfologiczne we krwi czy ostrożne poruszanie się z szeroko rozstawionymi nogami (tzw. chód pingwina). W spalinach samochodowych bez katalizatora objętościowy udział tlenku węgla może sięgać nawet 4–9%, dlatego tak ważne jest zapewnienie – szczególnie w garażach zamkniętych – odpowiedniej wentylacji sterowanej detektorami gazów.

Prawidłowo zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej w garażach powinna uwzględniać ilość stanowisk samochodowych, ich lokalizację, rozmieszczenie czujników oraz sposób prowadzenia instalacji nawiewnej oraz wywiewnej. Wydajność systemu ma zapewniać rozcieńczenie w powietrzu wszystkich niebezpiecznych związków zawartych w spalinach, szczególnie tlenku węgla, a także gazów wybuchowych, których obecność w powietrzu wynika z nieszczelności układu paliwowego w samochodzie. Należy także zwrócić uwagę, że emisja spalin i ich skład zależy od wielu czynników. Z tego powodu system sterowania wentylacją powinien być jak najbardziej elastyczny i stale dopasowywać się do potrzeb.

Detektory CO

Dobry czujnik tlenku węgla powinien charakteryzować się dokładnością detekcji wartości progowych na poziomie +/-15% oraz nie wymagać częstych kalibracji. Detektor powinien także mieć jak najniższą wrażliwość na wahania temperatury oraz na jej niską lub wysoką wartość. Aby czujnik prawidłowo działał, powinien być odpowiednio zlokalizowany. Wartość, którą będzie mierzył, nie będzie oddawała rzeczywistego stężenia tlenku węgla, jeśli umieścimy go w pobliżu kratek nawiewnych lub wywiewnych, przez co pomiar mógłby być zakłamany. Ważna jest także wysokość, na której powinien być on zamontowany – wynosi ona ok. 1,5–1,8 m.

Przeczytaj również: 60% Polaków nie wie, że zatrucie tlenkiem węgla może przytrafić się w ich domu

Zlokalizowanie go wyżej mogłoby spowodować zbyt późną reakcję czujnika, a tym samym – systemu wentylacji. To, w jakich punktach garażu i w jakiej ilości należy montować detektory tlenku węgla, zależy przede wszystkim od powierzchni garażu, jego architektury i ilości miejsc postojowych. Przy rozmieszczeniu najlepiej jest skonsultować się z producentem czujników, którzy - znając układ pomiarowy swojego produktu, a także wiedząc, gdzie gaz może się kumulować - mogą pomóc w ich odpowiednim rozlokowaniu.

Nie można zapominać o tym, że każde urządzenie pomiarowe z biegiem czasu wymaga kalibracji, a jej częstotliwość zależy od rodzaju sensora. Np. elektrochemiczne są bardzo selektywne i dokładne, ale łatwo i szybko mogą nasycać się gazem, który mierzą, i tym samym już nawet po pół roku przestają wskazywać rzeczywistą wartość. Znacznie lepsze pod tym względem są sensory półprzewodnikowe, które im dłużej działają, tym stają się bardziej czułe. Co pół roku powinno się wykonać kontrolę okresowego działania detektora przy zastosowaniu gazów testowych i – jeśli to konieczne – dokonać kalibracji. Na rynku są także dostępne sensory, których działanie oparte jest o fale podczerwieni. Działają one stabilnie i długoterminowo, ale ze względu na cenę nie są powszechnie stosowane.

Detektory LPG

W garażach pojawia się coraz więcej samochodów zasilanych gazem propan-butan, w związku z tym należało przystosować je do potrzeb takich pojazdów. W garażach zamkniętych, w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu i dopuszczone jest parkowanie samochodów na LPG, trzeba zastosować detektory tego gazu. Stosowanie ich jest konieczne ze względu na możliwy wyciek wysoce wybuchowego paliwa LPG.

Zabezpieczenie stanowi odpowiedni czujnik, który w przypadku wykrycia zbyt wysokiego stężenia tego gazu natychmiast załączy instalację nawiewno-wywiewną. Ma to spowodować – w pierwszej kolejności – rozcieńczenie LPG w powietrzu, a potem oderwanie go od powierzchni podłogi i usunięcie na zewnątrz.

Gaz propan-butan, w odróżnieniu od tlenku węgla, jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy podłodze. Tym samym detektory LPG należy lokalizować na wysokości nie wyższej niż 30 cm. W związku z tak niskim położeniem czujników koniecznie powinny być one wyposażone w odpowiednie obudowy ochronne, które zabezpieczają je przed uszkodzeniem, o które dość łatwo
w garażu, gdzie parkują samochody. Dobrym rozwiązaniem jest specjalna osłona, która zapobiega uszkodzeniu detektora nawet wtedy, gdy zostanie on oderwany od ściany. Nawet w przypadku najechania kołami samochodu na urządzenie, będzie ono nadal prawidłowo działać.

Ze względu na to, że trudno jest kontrolować, jakie silniki mają samochody parkujące w garażach (na LPG, olej napędowy czy na benzynę), warto, aby każdy garaż zamknięty miał detektory LPG, mimo że nie ma takiego nakazu w rozporządzeniu. Kierowcy często ignorują oznakowanie informujące o zakazie parkowania samochodów zasilanych gazem propan-butan w danym garażu, nie zdając sobie sprawy, że w sytuacji wycieku paliwa system nie zareaguje. Zaleca się zatem, aby jako dodatkowe stosować detektory LPG, co zwiększy bezpieczeństwo w garażu zamkniętym. Niektórzy producenci mają w swojej ofercie dwu- i wielogazowe detektory garażowe. Stosuje się w nich czujniki np. na CO oraz LPG i mogą współpracować z typowymi centralkami alarmowymi w budynku.

Detektory CO2

Na polskich drogach popularne są także samochody z silnikami wysokoprężnymi. Emitują one niewielkie ilości tlenku węgla, ale produkują inne związki, np. CO2 czy śladowe, szkodliwe ilości tlenku azotu. Tym samym zastosowanie jedynie detektorów tlenku węgla czy LPG to za mało, aby zapewnić bezpieczeństwo w garażu. Z pomocą przychodzą dostępne na rynku detektory CO2. Zareagują one na spaliny silników wysokoprężnych, których głównym składnikiem jest CO2.

Eksploatacja

Detekcja gazów w garażach zapewnia bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom budynku, jak i tym, którzy korzystają z garażu. System detekcji ma jeszcze jedną zaletę: umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji wentylacji w garażu. Dzięki czujnikom wentylatory pracują ze zwiększoną prędkością jedynie wtedy, gdy to konieczne, czyli gdy stężenie danego gazu przekroczy ustaloną wcześniej granicę. Same czujniki nie zapewnią jednak pełnego bezpieczeństwa, jeśli system detekcji nie będzie prawidłowo eksploatowany. Konieczne jest wykonywanie kalibracji czujników, które należy powierzyć wyspecjalizowanym firmom.

Są już dostępne detektory, których konstrukcja pozwala na kalibrację sensorów w czasie pracy, bez konieczności otwierania urządzeń, ale wymaga to odpowiedniego wyposażenia. Niektóre firmy dla wygodnej eksploatacji oferują detektory wyposażone w wymienne moduły sensorów. Wystarczy wymienić tylko moduł na wcześniej skalibrowany, bez demontażu całego detektora z instalacji.

Dowiedz się także: Czad zbiera śmiertelne żniwo

Bezpieczny garaż w budynku mieszkalnym to taki, którego system detekcji jest zaprojektowany na najtrudniejsze możliwe warunki oraz prawidłowo eksploatowany. Nawet najdroższe i najlepsze detektory nie zapewnią bezpieczeństwa, jeśli nie będą okresowo sprawdzane i kalibrowane. Należy także pamiętać, że przy rosnącej popularności LPG oraz silników wysokoprężnych, detektory tlenku węgla w garażu zamkniętym mogą być niewystarczającym zabezpieczeniem. Warto zatem zastosować dwu- lub trójgazowe urządzenia detekcyjne, ponieważ reagują na więcej toksycznych związków i mają kompaktową budowę.

Najwięcej zatruć tlenkiem węgla ma miejsce w domach i mieszkaniach, w których są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania, np. podgrzewacze c.w.u. Można w takich przypadkach stosować specjalnie do tego przeznaczone detektory mieszkaniowe, które różnią się od tych stosowanych w garażach.

Bibliografia
1. W. Joniec, Detektory gazów jako sterowniki wentylacji, "Rynek Instalacyjny" 1–2/2014.
2. K. Kaiser, Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach, "Rynek Instalacyjny" 9/2010.
3. www.detekcja.com.pl
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
6. Materiały firm: Gazex, Pro-Service, Sensor Tech.

Tagi: 
detekcja | 
garaże podziemne | 
tlenek węgla | 
czad | 
detektor | 
samochody

Komentarze

(5)
Gustaw | 11.07.2016, 12:53
Mi jakoś zawsze się kręci w głowie w garażach podziemnych...
Patrycja | 18.07.2016, 13:55
Gustaw, nie ma co się dziwić, przecież minimalne normy spełnią w nowoczesnym budownictwie, ale nie tak, żeby Ci było komfortowo... A szkoda
Nie twoja sprawa Bambo | 20.03.2019, 15:01
cyt: "Dobry czujnik tlenku węgla powinien charakteryzować się dokładnością detekcji wartości progowych na poziomie +/-15% oraz nie wymagać częstych kalibracji."
Norma PN-EN 50545 dla hal garażowych i tuneli mówi jednoznacznie. Kalibracja raz na rok.
To że producenci przeginają oferując kalibrację np. co 3 lata to nie oznaka, że detektor jest dobry tylko zwykła walka konkurencyjna obniżająca bezpieczeństwo.
Świat nie wyprodukował lepszych sensorów, a producenci detektorów sami ich nie produkują.
Brak regularnego serwisu i kalibracji, albo twory typu kalibracja co 3 lata to prosta droga do wypadku.
Marek | 29.01.2020, 15:13
Z kilkoma twierdzeniami nie sposób się zgodzić. To sensory półprzewodnikowe są najczęściej źródłem fałszywych alarmów, niedokładności i problemów przy detekcji tlenku węgla i LPG (ponieważ reagują na zmiany wilgotności i temperatur). Są to typowo detekcyjne sensory, w których trudno mówić o dokładności czy powtarzalności pomiarów. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie sensorów elektrochemicznych, które:
1. są dokładniejsze,
2. minimalizują ryzyko fałszywego alarmu,
3. pracują na obiekcie typu garaże podziemne spokojnie do 7 lat (nie padają po pół roku jak sugeruje artykuł). Dodatkowo nie ma problemu żeby je po 7 latach wymienić na nowe bez konieczności wymiany całego czujnika.
Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że producenci stosujący sensory półprzewodnikowe wymieniają je raz na 3 lata....

Pełna zgoda co do potrzeby kalibracji a przynajmniej kontroli gazem wzorcowym co najmniej raz na 1 rok czasu.
Marek | 29.01.2020, 15:31
W miejsce detekcji CO2 przy silnikach diesla lepiej jest wykrywać NOx. Tlenki azotu są toksyczne a CO2 to co najwyżej może wpłynąć na komfort użytkowników garażu. Mówi o tym norma EN50545
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18214|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11440|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11011|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl