CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Od dzisiaj nowelizacja PZP

Agnieszka Zygmunt  |  28.07.2016  |  2
Teraz wywóz odpadów będzie można powierzyć samorządowym spółkom-córkom.
Teraz wywóz odpadów będzie można powierzyć samorządowym spółkom-córkom.
KCz

Dzisiaj wchodzi w życie nowela Prawa zamówień publicznych. Wprowadza ona obowiązek zatrudniania na etat, gdy spełnione są kryteria kodeksowe; upowszechnienie kryteriów pozacenowych i możliwość zlecania spółkom-córkom zadań bez przetargów (tzw. in-house). Ogranicza także możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny. Nowelę wprowadzono, by wdrożuć unijne dyrektywy, co powinno zostać uczynione do 18 kwietnia br.

Pojawił się również obowiązek zatrudniania na umowy o pracę przy zamówieniach publicznych, gdy spełnione są kryteria Kodeksu pracy. W trakcie prac zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak i pracodawców wyrażali nadzieję, że przepis ten przyczyni się do uzdrowienia rynku pracy i ograniczenia zatrudniania na umowy cywilno-prawne.

W noweli ograniczono również możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny. Zamawiający będą mogli zastosować je jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe, które odnoszą się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Porównaj: PIGO i ZPGO: projekt nowelizacji PZP zawiera zapisy groźne dla rynku

Wprowadza ona także nowy tryb udzielania zamówień - partnerstwo innowacyjne. Jego celem jest promowanie innowacyjności w systemie zamówień publicznych. Autorzy ustawy uważają, że partnerstwo innowacyjne umożliwi zamawianie nieistniejących jeszcze technologii i łączenie w ramach jednej procedury różnych etapów prac B+R, a nawet wdrożeń.

Jednak jedno z najbardziej kontrowersyjnych nowych rozwiązań, o które spory toczyły się do ostatniej chwili, to przepisy stanowiące, że podmiot zamawiający będzie mógł powierzyć określone zadania swojej spółce-córce, gdy jej działalność w ponad 90% koncentruje się na powierzanych zadaniach (tzw. in-house). O możliwość taką zabiegały samorządy, gdyż chciały z wolnej ręki zlecać wywóz śmieci swoim spółkom komunalnym. Krytycy tego rozwiązania zwracali jednak uwagę, że ogranicza ono wolną konkurencję, ułatwia kumoterstwo, a także nie sprzyja poprawie warunków pracy, ponieważ spółki-córki nie mają żadnych zobowiązań, jeśli chodzi o zatrudnianie na etat.

Na ostatnim etapie prac ograniczono tę zasadę i wyłączono z in-house odbieranie śmieci z terenów niezamieszkałych, takich jak biura, fabryki czy sklepy. Jeżeli rada gminy postanowi o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nikt nie mieszka, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi zorganizować przetarg.

Organ nadzorujący zamawiającego będzie też mógł skontrolować prawidłowość udzielenia zamówienia w trybie in-house. Jeżeli okaże się, że nie ma podstaw formalno-prawnych do udzielenia takiego zamówienia, to organ nadzorujący będzie mógł nakazać odstąpienie od umowy. Gdy zaś zamawiający się do tego nie dostosuje, można będzie wystąpić o jej unieważnienie.

Sprawdź też: ZPGO: projekt nowelizacji Pzp oznacza wykluczenie polskich prywatnych przedsiębiorców z rynku

Nowela wprowadza jednak ponadto wiele rozwiązań, które mają ułatwić przedsiębiorstwom startowanie w przetargach. Ograniczone zostają m.in. wymogi formalne na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia: np. podstawowe obowiązki wykonawców ograniczają się do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (potwierdzającego spełnianie kryterium warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, kryteriów selekcji także w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców). Wprowadzono również zasadę, że dokumentów można żądać wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Według Artura Malinowskiego, eksperta Marketplanet, wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wiąże się z tym, że "w pełni realna staje się implementacja rozwiązania zwalniającego zamawiającego z obowiązku formalnego badania zaświadczeń urzędowych przedłożonych przez wszystkich oferentów. Zaświadczenia zastąpiono elektronicznym oświadczeniem, ale w jednolitym formacie dla całego europejskiego rynku zamówień publicznych".

Wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj podkreślał z kolei, że nowela ma służyć również zwiększeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw w przetargach. Ma w tym pomóc m.in.:

  • ograniczenie żądań spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej,
  • uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych,
  • umożliwienie zastosowania takich kryteriów jakościowych, jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług.

Nowela zakłada także zwiększenie pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany umowy. Powinno to pozwolić na większą elastyczność i szybkie dostosowanie się do zmieniających się okoliczności faktycznych i prawnych w zakresie realizacji zamówień publicznych.

Przeczytaj również: BCC zablokował niekorzystne zmiany w ustawie Pzp

Nowela zakłada także elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, która od kwietnia 2018 roku ma być powszechna. Polega ona na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Ma to dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od wymogu użycia elektronicznych środków komunikacji przy składaniu ofert.

Nowe zapisy mają też pomóc w ograniczaniu konfliktu interesów przy zamówieniach, a to za sprawą uszczegółowienia i rozszerzenia katalogu przesłanek, które stanowią podstawę do wykluczenia zamawiającego z przetargu.

źródło: portalsamorzadowy.pl

Komentarze

(2)
ilona92 | 01.08.2016, 08:52
Trzeba dbać o wspólne dobro. Mój zarządca (kwateranieruchomosci.pl), dba o takie rzeczy, odpowiednio edukując mieszkańców, dlatego mamy porządek.
Paula | 27.06.2017, 14:12
Nie rozumiem jak ludzie mogą niszczyć środowisko, którego sami są częścią! Przecież to wszystko wydychamy, z tego pijemy, po tym chodzimy! Trzeba być odpowiedzialnym – jeśli się brudzi, trzeba po sobie posprzątać! Jak nie mamy możliwości samodzielnie, zamówmy jakąś firmę, która się tym zajmuje. Ja np. korzystam z Ekovity. Nigdy mnie nie zawiedli.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10964|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10540|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl