CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nieruchomość w spadku - co trzeba wiedzieć?

Agnieszka Zygmunt  |  01.09.2016  |  2
Odziedziczenie nieruchomości to nie bułka z masłem.
Odziedziczenie nieruchomości to nie bułka z masłem.
arch.

Spadek, odziedziczony majątek czy darowizna kojarzą się z nagłym zastrzykiem gotówki oraz innymi profitami i korzyściami, jakie daje nam nagłe powiększenie stanu majątkowego. Bardzo często jednak pierwszy entuzjazm zostaje ostudzony przez formalności.

Dzieje się tak nawet mimo tego, że polskie prawo wyraźnie reguluje zasady dziedziczenia. Schody zaczynają się bowiem wtedy, gdy na horyzoncie pojawiają się inni, mniej lub bardziej zasadni, roszczeniowcy, a na jaw wychodzą kolejne niedopowiedzenia. Jak bez sporów odziedziczyć nieruchomość?

Czym jest spadek?

Spadkiem nazywamy przekazanie ogółu praw i obowiązków należących do spadkodawcy na jego prawnych spadkobierców w wyniku dziedziczenia. Najczęstszą przyczyną wykonania prawa spadkowego jest śmierć spadkodawcy. Rzadziej wiąże się to ze zrzeczeniem się praw do własności na korzyść trzeciej osoby, co regulują osobne przepisy.

Wyznaczona osoba staje się nabywcą spadku w momencie jego otwarcia, które następuje z chwilą śmierci spadkobiercy. Sam podmiot podlegający przekazaniu może zostać ustanowiony za życia spadkodawcy w formie testamentu, lub też ustalany jest w procesie dziedziczenia ustawowego, jeśli takiego dokumentu brak.

Przeczytaj więcej: Prawo spadkowe trochę łaskawsze

"Należy jednak pamiętać, że według prawa to właśnie spisana w formie testamentu wola spadkodawcy ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy. Jeśli więc taki dokument istnieje, dziedziczenie będzie oparte właśnie o jego zapisy" – mówi Paweł Sekuła, broker agencji nieruchomości premium Private House Brokers.


Kodeks cywilny w skład spadku zalicza prawa i obowiązki spadkodawcy oraz zgromadzony przez niego majątek z wyjątkiem tych jego elementów, które są ściśle związane ze zmarłą osobą, oraz takich, które - niezależnie od statusu spadkobiercy - przechodzą na określone osoby trzecie.

 

Spadkobiercy testamentowi

W przypadku nieruchomości spadkobiercami będą te osoby, które zostaną wymienione w testamencie, a dalej określane będą mianem spadkobierców testamentowych. Jeśli takiego zapisu nie ma, to osoby, którym przydzielony zostanie udział w podziale nieruchomości, zostaną spadkobiercami ustawowymi. Osoby brane pod uwagę w przypadku prawa spadkowego to małżonek, zstępni – czyli dzieci, wnuki, prawnuki i dalsze pokolenia; rodzice, rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa. Zgodnie z prawem, wymienieni spadkobiercy podzieleni są na cztery grupy, które określają kolejność dziedziczenia.

Pierwsza, w której skład wchodzą osoby mające pierwszeństwo w dziedziczeniu, to małżonek, dzieci spadkodawcy oraz zstępni dziecka, które nie dożyło otwarcia spadku. W przypadku, gdy nie ma takich osób lub też nie chcą czy nie mogą one dziedziczyć, to prawa do spadku przechodzą na grupę drugą, w której znajdują się (po raz kolejny) małżonek oraz rodzice spadkodawcy, a jeśli ich nie ma: rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa – jeśli rodzeństwa również w momencie otwarcia spadku zabrakło. Zdarza się, że zmarły nie ma już żadnego krewnego z grupy pierwszej i drugiej – wtedy do dziedziczenia dochodzą dziadkowie spadkodawcy lub ich zstępni oraz pasierbowie zmarłego.

Ostatnią grupą, która bierze udział w podziale spadku, w przypadku braku członków pozostałych grup, to gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa. W sytuacji, gdy małżonkowie pozostawali w statusie prawomocnego postanowienia o separacji do momentu wydania prawomocnego postanowienia o zniesieniu separacji istnieją skutki prawne jak przy orzeczeniu rozwodu. Oznacza to, że małżonkowie będący w separacji nie są powołani z ustawy do dziedziczenia po sobie. Jedyną możliwością, aby taka osoba uzyskała toprawo, jest wpisanie jej przez spadkodawcę do testamentu.

W przypadku dzieci sprawa jest łatwiejsza. Wszyscy potomkowie spadkobiercy mają w tym względzie równe prawa – dziedziczą po swoich rodzicach bez względu na to, czy pochodzą z małżeństwa, czy ze związku pozamałżeńskiego.

"Co więcej, nieważny jest sposób ustalenia ojcostwa – zarówno sądowe ustalenie, jak i uznanie dziecka przez ojca - jest tak samo ważne" – zauważa Paweł Sekuła, broker agencji nieruchomości premium Private House Brokers.

Podatek od spadku

Kiedy spadkobiercy zostaną już określeni i przyjmą spadek, muszą zapłacić stosowny podatek. Z tego obowiązku zwolnieni są jednak członkowie najbliższej rodziny: małżonek, zstępni – dzieci i wnuki oraz wstępni – rodzice, dziadkowie. Muszą dopełnić oni jednak pewnych formalności.

W ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia otwarcia spadku lub też uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem, powinni oni złożyć u naczelnika urzędu skarbowego druk SD-Z2, czyli "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych". W przypadku niezłożenia wniosku w wyznaczonym terminie powstaje obowiązek zapłacenia podatku.

Sprawdź jeszcze: Zmiana w dziedziczeniu spadków

Przywilej zwolnienia od podatku nie przysługuje dalszym członkom rodziny i pozostałym spadkobiercom. Wysokość opłat uzależniona jest również od przynależności spadkobiercy do określonej grupy podatników oraz od minimalnej kwoty wolnej od podatku.

Wysokość kwoty wolnej od podatku uzależniona jest od przynależności płatnika do danej grupy spadkobierców. Dla pierwszej grupy jest to kwota do 9637 zł, w przypadku drugiej grupy – 7272 zł, a trzeciej – 4902 zł.

"Dziedziczone nieruchomości to kwoty zdecydowanie większe, więc obowiązek wpłaty podatku jest nieunikniony, chyba że spadkobierca należy do najbliższej rodziny i tym samym pozostaje zwolniony z tego obowiązku" – komentuje Sekuła.

"Co więcej, niezwykle ważnym jest, aby przed decyzją o przyjęciu spadku zajrzeć do księgi wieczystej, gdzie znajdziemy informacje na temat stanu prawnego dziedziczonego lokalu na przykład czy mieszkanie nie jest obciążone długami lub czy na pewno zmarła osoba była jedynym jego właścicielem. Wglądu do księgi dokonać można we właściwym dla danej lokalizacji sądzie rejonowym lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości" – dodaje broker.

Porozumienie w kwestii podziału spadku

Jeżeli spadkobierca jest jeden, to proces ogranicza się do decyzji o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. Sytuacja komplikuje się wtedy, gdy prawo do spadku przysługuje więcej niż jednej osobie. Wtedy należy dojść do porozumienia co do jego podziału. Najczęściej zdarza się, że  prawa do nieruchomości przejmuje tylko jedna osoba, która po dokonaniu odpowiednich zapisów u notariusza lub w sądzie spłaca pozostałych spadkobierców. Nie muszą oni jednak się na to zgodzić. Gdy zainteresowani nie mogą dojść do porozumienia, pozostaje im zgłoszenie się do sądu z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy.

Po wyklarowaniu sytuacji należy pamiętać o zaktualizowaniu księgi wieczystej – do tego potrzebne będą dokumenty otrzymane z urzędu skarbowego oraz odpowiedni formularz, który można otrzymać w sądowym wydziale ksiąg wieczystych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Taka aktualizacja jest w świetle prawa obowiązkiem. Nowy właściciel nieruchomości może podjąć decyzję o jej sprzedaży – do czego, oczywiście, ma prawo. Obowiązek podatkowy obejmuje sprzedaż takiej nieruchomości przez pięć lat kalendarzowych od momentu nabycia spadku, czyli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Przeczytaj również: Szybciej, taniej, bezpieczniej w księgach wieczystych

Jeśli dziedziczona nieruchomość nie ma żadnych obciążeń ani nie ma konieczności przeprowadzenia działu spadku, to jest ona bardzo dobrą opcją inwestycyjną. Niekoniecznie jak najszybsza jej sprzedaż będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem.

"Często długoterminowy wynajem okazuje się bardziej rentowny, a właściciel, który nie ma czasu na zajmowanie się nowym nabytkiem, może powierzyć zarządzanie nieruchomością agencji, która taką usługę ma w swojej ofercie" – proponuje Sekuła.

Bardzo ważne jest dopełnienie wszelkich formalności: zarówno tych związanych z podjęciem spadku, jak i późniejszych zmian w księdze wieczystej nieruchomości. Umożliwi to nowemu właścicielowi swobodne dysponowanie nabytą nieruchomością.

źródło: housemarket.pl

Komentarze

(2)
Jakub | 30.07.2019, 10:53

Pomocny artykuł, ale nadal nie wiem, jak mam sprawdzić, co otrzymam w spadku, jeszcze przed przyjęciem spadku. Widzę, że jestem już zmuszony skorzystać z detektów którzy jako jedyni zajmują się profesjonalnie tematem,

Hana | 26.11.2019, 15:04

Polecam sprawdzić majątek w spadku przed jego przyjęciem, to możliwe!

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17749|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11095|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10673|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl