CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Umowa o kredyt kontraktowy – wybrane zagadnienia

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 7/8/2016  |  02.09.2016
Umowa o kredyt kontraktowy służyć ma kredytobiorcom do zgromadzenia na preferencyjnych zasadach niezbędnych środków finansowych
Umowa o kredyt kontraktowy służyć ma kredytobiorcom do zgromadzenia na preferencyjnych zasadach niezbędnych środków finansowych
Rys. J. Sawicki

W niniejszym artykule poruszona została problematyka umowy o kredyt kontraktowy, regulowanej przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, potocznie zwanej „ustawą o TBS-ach”. Tekst w swoim założeniu stanowić ma miniporadnik dla tych wszystkich, którzy aktualnie rozważają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych na zasadach przewidzianych ustawą.

Istota umowy o kredyt kontraktowy. Objaśnienie pojęć [1]

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o TBS-ach, przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową – do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniami wskazanymi w ww. ustawie[2], długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

W rozumieniu ustawy o TBS-ach, określenie „kasa mieszkaniowa” oznacza finansowo wyodrębnioną działalność banków, polegającą na prowadzeniu imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych i udzielaniu kredytów kontraktowych.

Środki zgromadzone na imiennych rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych stanowią przy tym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o TBS-ach, wkłady oszczędnościowe. Celem utworzenia kas mieszkaniowych było zapewnienie preferencyjnych warunków oszczędzania na cele mieszkaniowe i takiego też kredytowania wydatków mieszkaniowych.

Przez „cele mieszkaniowe”[3], o których mowa wyżej, a które służyć jednocześnie mają zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, należy rozumieć:

  • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość;
  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (lokatorskiego lub własnościowego) lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego;
  • remont domu albo lokalu, o których mowa powyżej, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania;
  • spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione powyżej (wykluczone jest natomiast udzielenie kredytu kontraktowego na spłatę prywatnych pożyczek[4]);
  • nabycie działki budowlanej lub jej części (tj. nabycie własności lub użytkowania wieczystego gruntu lub nabycie udziału we współwłasności lub udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu) pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Do nabycia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem odrębnej własności znajdującego się na gruncie budynku mieszkalnego oraz do nabycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, zastosowanie znajdą, oczywiście, odpowiednie przepisy kc[5].

Znaczenie pojęć: „budowa”, „przebudowa”, „rozbudowa”, „nadbudowa” oraz „remont” należy definiować z odwołaniem się do przepisów Prawa budowlanego[6].

Pojęcie „działki budowlanej” definiowane jest natomiast przepisami UGN[7].

Jak wskazał przy tym WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29 października 2008 r., „działka budowlana powinna charakteryzować się określonymi cechami, a cechy takiej działki winny wskazywać na możliwość wybudowania na niej budynku mieszkalnego. Przeznaczenie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego nie może wynikać wyłącznie z zamiaru przeznaczenia gruntu przez nabywcę”[8].

Ogólnie rzecz ujmując, umowa o kredyt kontraktowy służyć ma kredytobiorcom do zgromadzenia na preferencyjnych zasadach niezbędnych środków finansowych, umożliwiających im następnie zawarcie „właściwej” umowy kredytowej z bankiem w wykonaniu zobowiązania wynikającego właśnie z umowy o kredyt kontraktowy.

Zgodnie z poglądem przeważającym w doktrynie prawniczej, umowa o kredyt kontraktowy nie jest uważana za umowę wzajemną sensu stricte, z uwagi na podkreślany brak ekwiwalentności świadczeń jej stron.


[1] Ustawa z dnia 26 października 1995 r. (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2071 ze zmianami).
[2]
Zastrzeżenia, o których mowa, uregulowane zostały odpowiednio w art. 12 i 13 ustawy o TBS-ach.
[3]
Zgodnie z wyrokiem WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 lutego 2008 r. (sygn. akt I SA/GO 779/07), „celem mieszkaniowym nie może być uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy”.
[4]
Por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 października 2008 r., sygn. akt I SA/Gl 567/08.
[5]
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. DzU z 2016 r., poz. 380 ze zm.) – dalej jako kc.
[6]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami).
[7]
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) – dalej jako UGN.
[8]
Sygn. akt III SA/Wa 907/08.

Czytaj też: Ekspektatywa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11279|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10850|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl