CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Prawo sąsiedzkie

Analiza norm prawa cywilnego - Art. 142-144 kc
Ustawowe granice wykonywania prawa własności określają m.in. zakazy lub nakazy zawarte w prawie cywilnych, w tym dotyczące sposobu wykonywania prawa sąsiedzkiego znormalizowane w przepisach art. 142, 144–154.
Ustawowe granice wykonywania prawa własności określają m.in. zakazy lub nakazy zawarte w prawie cywilnych, w tym dotyczące sposobu wykonywania prawa sąsiedzkiego znormalizowane w przepisach art. 142, 144–154.
Rys. redakcja Administratora

Właściciele nieruchomości sąsiadujących nie powinni naruszać stanu posiadania innych nieruchomości, a za to powinni ze sobą współdziałać, w szczególności przy utrzymywaniu ogrodzeń i tych urządzeń w granicy działki, które służą do wspólnego użytku przez sąsiadów.

Z jednej strony ich prawo własności do nieruchomości podlega ochronie prawnej z mocy prawa (art. 140 kc), ponieważ w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy (nieruchomości) zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, a także w tych samych granicach może rozporządzać nieruchomością.

Z drugiej strony to korzystanie i rozporządzanie własną nieruchomością musi następować w granicach ustawowych, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, czyli sąsiadów, a więc innych właścicieli nieruchomości lub też użytkowników wieczystych.

Te ustawowe granice wykonywania prawa własności określono w wielu ustawach zawierających zakazy lub nakazy.

Takie normy określa również prawo cywilne, w tym dotyczące sposobu wykonywania prawa sąsiedzkiego; stąd normalizacja w przepisach art. 142, 144–154, 166 i 231 kc.

Regulacje, o których mowa, mają charakter cywilny, a nie administracyjny, więc np. procedury z zakresu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Analiza norm prawa cywilnego

Art. 142 kc: ograniczenie prawa w celu odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa

§ 1. Właściciel nie może się sprzeciwić użyciu, a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inną osobę, jeżeli to jest konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom osobistym tej osoby lub osoby trzeciej. Może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się także w razie niebezpieczeństwa grożącego dobrom majątkowym, chyba że grożąca szkoda jest oczywiście i niewspółmiernie mniejsza aniżeli uszczerbek, który mógłby ponieść właściciel wskutek użycia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy.

Przepis normuje kwestię naruszenia prawa własności, w tym także sąsiada, w sytuacji kryzysowej, gdy jest to konieczne w celu odwrócenia grożącego „bezpośrednio dobrom osobistym tej osoby lub osoby trzeciej”. Jednakże, według orzecznictwa, musi to być niebezpieczeństwo realnie istniejące, a nie takie, które dopiero może powstać w przyszłości.

Ważną przesłanką jest bezpośredniość grożącego zagrożenia dla dóbr osobistych, a więc zdrowia czy życia.

Zwróćmy uwagę, że ograniczenie uprawnień właściciela nieruchomości nie pozbawia go żądania naprawienia szkody powstałej w wyniku takiego działania albo roszczenia odszkodowawczego równowartego powstałej szkodzie (art. 361 i nast. kc). Wyjaśnienie, w jakich sytuacjach może dojść do takiego ograniczenia prawa, odnajdziemy w orzecznictwie.

„W przypadku, gdy przedsiębiorstwo zarządzające ściekami komunalnymi, nie chcąc dopuścić do wdarcia się do miasta poprzez kanały ściekowe wysokiej fali powodziowej, zamknęło odpływ tych ścieków do rzeki, wskutek czego doszło do zalania ściekami sąsiednich upraw i powstania szkody, ma zastosowanie przepis art. 142 kc. Zgodnie z tym, poszkodowany może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody, przy czym skoro działanie to było podjęte w interesie ogólnym, a więc także poszkodowanego, odszkodowanie powinno na podstawie przepisu art. 5 kc ulec stosownemu zmniejszeniu” (wyrok SN z dnia 26 czerwca 1980 r., II CR 164/80).

Art. 144 kc: zakaz immisji, oddziaływania ponad przeciętną miarę

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Zwróćmy uwagę, że prawo własności tylko wtedy podlega ochronie, gdy właściciel nieruchomości powstrzymuje się od niedozwolonej immisji, dlatego powinien powstrzymać się od takiego działania ponad przeciętną miarę.

W cytowanym przepisie chodzi o immisje bezpośrednie i immisje pośrednie, bez potrzeby wtargnięcia na teren nieruchomości. Ale gdzie leży granica takiego negatywnego oddziaływania? Jak ją zmierzyć? Co to jest ta „przeciętna miara”?

Według orzecznictwa, ocena przeciętnej miary w rozumieniu art. 144 kc powinna być dokonana na podstawie obiektywnych warunków, panujących w środowisku osób zamieszkujących na danej nieruchomości, a nie na podstawie subiektywnych odczuć właścicieli. Powinna też uwzględniać przeznaczenie nieruchomości, które wynika z jej charakteru i sposobu z niej korzystania.

W sporach sądowych zazwyczaj znaczenie ma dowód w sprawie, w tym przypadku opinia rzeczoznawcy.

Jak wyjaśnia to orzecznictwo i literatura przedmiotu, immisją jest oddziaływanie jednej nieruchomości na drugą bez bezpośredniego wtargnięcia na nią, lecz poprzez wpływanie na nią z własnej nieruchomości poprzez hałas, zapachy, płyny, fale radiowe itp., ale także zaśmiecanie terenu, uciążliwe zachowanie. Zwróćmy jednak uwagę, że zakazem objęta jest immisja (oddziaływanie) ponad przeciętną miarę.

„Pojęcia przeciętna miara w rozumieniu art. 144 kc nie można definiować jedynie przez pryzmat wyników pomiarów natężenia hałasów dokonywanych przez biegłego i oddziaływanie tego czynnika rozpatrywać w kategoriach uciążliwości, zakłócających korzystanie z nieruchomości powodów” – wyrok SA w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r., V ACa 237/15.

Czytaj też: Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Audyt energetyczny budynku – co to jest i jak go wykonać?

Mostki termiczne budynkuWiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna... Czytam więcej »


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

pożar w budynku Jaki grill ogrodowy
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Balkony dostawne - sposób na powiększenie mieszkania  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Pęknięta rura w pionie - kto odpowiada za szkodę?

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

zalana ściana w mieszkaniu Donice z betonu architektonicznego
Pęknięta rura w pionie to zdarzenie, które jest bardzo kłopotliwe zarówno dla mieszkańców bloku, jak i zarządcy. Pociąga ono za sobą różne konsekwencje (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Szkolenia i seminaria dla zarządców »

Szkolenia dla zarządców nieruchomościOdbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych i odbiory elewacji według warunków technicznych wykonania i odbioru robót ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18176|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11407|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10985|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl