CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot

Eugenia Śleszyńska  |  Administrator 3/2017  |  13.04.2017
Za rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej, prawidłowość prowadzenia ewidencji rachunkowej, przechowywanie danych oraz sprawozdawczość finansową odpowiada z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa.
Za rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej, prawidłowość prowadzenia ewidencji rachunkowej, przechowywanie danych oraz sprawozdawczość finansową odpowiada z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa.
Rys. redakcja Administratora

Po raz pierwszy Sąd Najwyższy w wyroku z listopada 2016 roku wyjaśnił podstawy prawne obowiązku stosowania przez wspólnoty mieszkaniowe ustawy o rachunkowości. W poprzednim okresie wyjaśniano tę kwestię jedynie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym NSA, w związku z przepisami art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. U podstaw wyroku legła analiza działania wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej i jej kompetencji.

W uzasadnieniach sądowych pojawia się wyjaśnienie (art. 6 ustawy o własności lokali – UWL), że wspólnota mieszkaniowa pojmowana jest z jednej strony jako ogół właścicieli lokali ją tworzących. Jest to podejście majątkowe i właścicielskie w związku z prawem współwłasności nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej właścicieli lokali jest prawem służebnym do prawa głównego i jego częścią składową w zw. z art. 50 k.c.

Według wyroku SN z 24 listopada 2010 r., II CSK 267/10, nieruchomością wspólną w rozumieniu UWL są pozostałe po wyodrębnieniu lokali części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali, a także grunt, na którym posadowiony jest budynek (art. 3 ust. 2 UWL). Nieruchomość wspólna ma więc określony zakres przestrzenny, więzi prawne określa zaś art. 3 ust. 1 ustawy, stanowiąc, że udział właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej, obliczony zgodnie z art. 3 ust. 3, jest prawem związanym z własnością lokalu.

Jako całość zatem nieruchomość wspólna jest stosunkiem prawnym współwłasności, a udział właściciela w tej współwłasności, wobec brzmienia art. 50 k.c., ma status części składowej nieruchomości lokalowej.

Z powyższego wynika, że odrębna własność lokalu, powstała i istniejąca zgodnie z przepisami ustawy, jest prawem głównym, nieruchomość wspólna jest zaś prawem niesamodzielnym, a jej funkcja w stosunku do prawa głównego jest służebna.

Wspólnota mieszkaniowa jako zarządca z mocy prawa

Z drugiej strony wspólnota mieszkaniowa:

 • to podmiot gospodarki narodowej i podatnik działający pod swoim NIP, REGON,
 • to zarządca nieruchomości wspólnej sprawujący z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną; w takim zakresie wspólnota ta jest odrębna w sensie prawnym i kompetencyjnym od właścicieli lokali ją tworzących;
 • to także podmiot występujący w stosunkach zewnętrznych, wtedy gdy chodzi o czynności prawne związane z zarządem nieruchomością wspólną, i w takim zakresie wspólnota mieszkaniowa jest odrębna w sensie prawnym i kompetencyjnym od właścicieli lokali ją tworzących;
 • wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot działający pod swoim NIP i REGON, to również
  - nabywca towarów i usług w zakresie niezbędnym do utrzymania nieruchomości wspólnej;
  - sprzedawca towarów i usług, gdy chodzi o czynności sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego i ustawy o podatku od towarów i usług, np. wynajmu ściany na cele reklamowe albo odsprzedaży mediów do lokali właścicieli;
 • jako podmiot sprawujący z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną, wspólnota – to także „zarządca obiektu budowlanego” w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ponoszący odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa użytkowania i innych czynności dotyczących obiektów budowlanych nieruchomości;
 • jest to również „inwestor” w rozumieniu Prawa budowlanego i strona w postępowaniach prowadzonych m.in. przez organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wspólnota mieszkaniowa, jako zarządca z mocy prawa, jest:

 • podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku VAT,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ewentualnie opłaty skarbowej, w zakresie dotyczącym zarządu nieruchomością wspólną
 • i jako podatnik zobowiązany z mocy prawa podatkowego do prowadzenia wymaganych ewidencji rachunkowych niezbędnych do ustalania zobowiązań podatkowych – w tym zakresie limitowana jest przepisami różnych ustaw.

Za swoje zobowiązania wobec organów podatkowych odpowiada całym majątkiem (art. 26 ordynacji podatkowej).

 • Jest także wierzycielem domagającym się zapłaty należności od właścicieli lokali z tytułu:
  - należnych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  - z tytułu mediów odsprzedanych do lokali,
  - zwrotu wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy tym wspólnota jako wierzyciel ma prawo dochodzić swoich należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, także wobec właścicieli lokali na warunkach UWL. Jest więc dysponentem swoich wierzytelności i wykazuje je w rozrachunkach oraz w sprawozdaniu finansowym.

Według orzecznictwa „wierzytelność obejmująca niezapłacone zaliczki (na pokrycie kosztów zarządu) nie wygasa z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok, ani nie przekształca się w wierzytelność równą rzeczywiście poniesionym w danym roku kosztom zarządu. Należy do majątku wspólnoty i może być dochodzona przez nią na drodze sądowej (por. wyrok SA w Warszawie z 25 listopada 2011 r., sygn. I ACa 542/11).

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot działający pod swoim NIP i REGON jest stroną umowy o rachunek bankowy, posiadaczem i dysponentem tychże rachunków i zgromadzonych na nich środków. Pamiętajmy, że środki pieniężne zgromadzone przez wspólnotę na rachunkach bankowych stanowią jej majątek finansowy, nawet wtedy, gdyby doszło do zatwierdzenia sprawozdania finansowego (por. uchwała Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 65/07, oraz pozostałe orzecznictwo SN).

Według prawa i orzecznictwa w skład majątku wspólnoty mieszkaniowej jako zarządcy nieruchomości wspólnej z mocy prawa mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną.

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot sprawujący z mocy prawa zarząd odpowiada za swoje zobowiązania finansowe w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych wobec właścicieli lokali, np. w związku z rozrachunkami, ale nie może odpowiadać za zobowiązania osób trzecich.

Czytaj też: Wątpliwe zadłużenie właściciela lokalu >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.
Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10940|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10516|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl