CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot

Eugenia Śleszyńska  |  Administrator 3/2017  |  13.04.2017
Za rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej, prawidłowość prowadzenia ewidencji rachunkowej, przechowywanie danych oraz sprawozdawczość finansową odpowiada z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa.
Za rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej, prawidłowość prowadzenia ewidencji rachunkowej, przechowywanie danych oraz sprawozdawczość finansową odpowiada z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa.
Rys. redakcja Administratora

Po raz pierwszy Sąd Najwyższy w wyroku z listopada 2016 roku wyjaśnił podstawy prawne obowiązku stosowania przez wspólnoty mieszkaniowe ustawy o rachunkowości. W poprzednim okresie wyjaśniano tę kwestię jedynie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym NSA, w związku z przepisami art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. U podstaw wyroku legła analiza działania wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej i jej kompetencji.

W uzasadnieniach sądowych pojawia się wyjaśnienie (art. 6 ustawy o własności lokali – UWL), że wspólnota mieszkaniowa pojmowana jest z jednej strony jako ogół właścicieli lokali ją tworzących. Jest to podejście majątkowe i właścicielskie w związku z prawem współwłasności nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej właścicieli lokali jest prawem służebnym do prawa głównego i jego częścią składową w zw. z art. 50 k.c.

Według wyroku SN z 24 listopada 2010 r., II CSK 267/10, nieruchomością wspólną w rozumieniu UWL są pozostałe po wyodrębnieniu lokali części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali, a także grunt, na którym posadowiony jest budynek (art. 3 ust. 2 UWL). Nieruchomość wspólna ma więc określony zakres przestrzenny, więzi prawne określa zaś art. 3 ust. 1 ustawy, stanowiąc, że udział właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej, obliczony zgodnie z art. 3 ust. 3, jest prawem związanym z własnością lokalu.

Jako całość zatem nieruchomość wspólna jest stosunkiem prawnym współwłasności, a udział właściciela w tej współwłasności, wobec brzmienia art. 50 k.c., ma status części składowej nieruchomości lokalowej.

Z powyższego wynika, że odrębna własność lokalu, powstała i istniejąca zgodnie z przepisami ustawy, jest prawem głównym, nieruchomość wspólna jest zaś prawem niesamodzielnym, a jej funkcja w stosunku do prawa głównego jest służebna.

Wspólnota mieszkaniowa jako zarządca z mocy prawa

Z drugiej strony wspólnota mieszkaniowa:

 • to podmiot gospodarki narodowej i podatnik działający pod swoim NIP, REGON,
 • to zarządca nieruchomości wspólnej sprawujący z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną; w takim zakresie wspólnota ta jest odrębna w sensie prawnym i kompetencyjnym od właścicieli lokali ją tworzących;
 • to także podmiot występujący w stosunkach zewnętrznych, wtedy gdy chodzi o czynności prawne związane z zarządem nieruchomością wspólną, i w takim zakresie wspólnota mieszkaniowa jest odrębna w sensie prawnym i kompetencyjnym od właścicieli lokali ją tworzących;
 • wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot działający pod swoim NIP i REGON, to również
  - nabywca towarów i usług w zakresie niezbędnym do utrzymania nieruchomości wspólnej;
  - sprzedawca towarów i usług, gdy chodzi o czynności sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego i ustawy o podatku od towarów i usług, np. wynajmu ściany na cele reklamowe albo odsprzedaży mediów do lokali właścicieli;
 • jako podmiot sprawujący z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną, wspólnota – to także „zarządca obiektu budowlanego” w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ponoszący odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa użytkowania i innych czynności dotyczących obiektów budowlanych nieruchomości;
 • jest to również „inwestor” w rozumieniu Prawa budowlanego i strona w postępowaniach prowadzonych m.in. przez organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wspólnota mieszkaniowa, jako zarządca z mocy prawa, jest:

 • podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku VAT,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ewentualnie opłaty skarbowej, w zakresie dotyczącym zarządu nieruchomością wspólną
 • i jako podatnik zobowiązany z mocy prawa podatkowego do prowadzenia wymaganych ewidencji rachunkowych niezbędnych do ustalania zobowiązań podatkowych – w tym zakresie limitowana jest przepisami różnych ustaw.

Za swoje zobowiązania wobec organów podatkowych odpowiada całym majątkiem (art. 26 ordynacji podatkowej).

 • Jest także wierzycielem domagającym się zapłaty należności od właścicieli lokali z tytułu:
  - należnych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  - z tytułu mediów odsprzedanych do lokali,
  - zwrotu wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy tym wspólnota jako wierzyciel ma prawo dochodzić swoich należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, także wobec właścicieli lokali na warunkach UWL. Jest więc dysponentem swoich wierzytelności i wykazuje je w rozrachunkach oraz w sprawozdaniu finansowym.

Według orzecznictwa „wierzytelność obejmująca niezapłacone zaliczki (na pokrycie kosztów zarządu) nie wygasa z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok, ani nie przekształca się w wierzytelność równą rzeczywiście poniesionym w danym roku kosztom zarządu. Należy do majątku wspólnoty i może być dochodzona przez nią na drodze sądowej (por. wyrok SA w Warszawie z 25 listopada 2011 r., sygn. I ACa 542/11).

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot działający pod swoim NIP i REGON jest stroną umowy o rachunek bankowy, posiadaczem i dysponentem tychże rachunków i zgromadzonych na nich środków. Pamiętajmy, że środki pieniężne zgromadzone przez wspólnotę na rachunkach bankowych stanowią jej majątek finansowy, nawet wtedy, gdyby doszło do zatwierdzenia sprawozdania finansowego (por. uchwała Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 65/07, oraz pozostałe orzecznictwo SN).

Według prawa i orzecznictwa w skład majątku wspólnoty mieszkaniowej jako zarządcy nieruchomości wspólnej z mocy prawa mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną.

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot sprawujący z mocy prawa zarząd odpowiada za swoje zobowiązania finansowe w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych wobec właścicieli lokali, np. w związku z rozrachunkami, ale nie może odpowiadać za zobowiązania osób trzecich.

Czytaj też: Wątpliwe zadłużenie właściciela lokalu >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.
Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10546|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10117|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl