CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot

Eugenia Śleszyńska  |  Administrator 3/2017  |  13.04.2017
Za rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej, prawidłowość prowadzenia ewidencji rachunkowej, przechowywanie danych oraz sprawozdawczość finansową odpowiada z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa.
Za rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej, prawidłowość prowadzenia ewidencji rachunkowej, przechowywanie danych oraz sprawozdawczość finansową odpowiada z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa.
Rys. redakcja Administratora

Po raz pierwszy Sąd Najwyższy w wyroku z listopada 2016 roku wyjaśnił podstawy prawne obowiązku stosowania przez wspólnoty mieszkaniowe ustawy o rachunkowości. W poprzednim okresie wyjaśniano tę kwestię jedynie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym NSA, w związku z przepisami art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. U podstaw wyroku legła analiza działania wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej i jej kompetencji.

W uzasadnieniach sądowych pojawia się wyjaśnienie (art. 6 ustawy o własności lokali – UWL), że wspólnota mieszkaniowa pojmowana jest z jednej strony jako ogół właścicieli lokali ją tworzących. Jest to podejście majątkowe i właścicielskie w związku z prawem współwłasności nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej właścicieli lokali jest prawem służebnym do prawa głównego i jego częścią składową w zw. z art. 50 k.c.

Według wyroku SN z 24 listopada 2010 r., II CSK 267/10, nieruchomością wspólną w rozumieniu UWL są pozostałe po wyodrębnieniu lokali części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali, a także grunt, na którym posadowiony jest budynek (art. 3 ust. 2 UWL). Nieruchomość wspólna ma więc określony zakres przestrzenny, więzi prawne określa zaś art. 3 ust. 1 ustawy, stanowiąc, że udział właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej, obliczony zgodnie z art. 3 ust. 3, jest prawem związanym z własnością lokalu.

Jako całość zatem nieruchomość wspólna jest stosunkiem prawnym współwłasności, a udział właściciela w tej współwłasności, wobec brzmienia art. 50 k.c., ma status części składowej nieruchomości lokalowej.

Z powyższego wynika, że odrębna własność lokalu, powstała i istniejąca zgodnie z przepisami ustawy, jest prawem głównym, nieruchomość wspólna jest zaś prawem niesamodzielnym, a jej funkcja w stosunku do prawa głównego jest służebna.

Wspólnota mieszkaniowa jako zarządca z mocy prawa

Z drugiej strony wspólnota mieszkaniowa:

 • to podmiot gospodarki narodowej i podatnik działający pod swoim NIP, REGON,
 • to zarządca nieruchomości wspólnej sprawujący z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną; w takim zakresie wspólnota ta jest odrębna w sensie prawnym i kompetencyjnym od właścicieli lokali ją tworzących;
 • to także podmiot występujący w stosunkach zewnętrznych, wtedy gdy chodzi o czynności prawne związane z zarządem nieruchomością wspólną, i w takim zakresie wspólnota mieszkaniowa jest odrębna w sensie prawnym i kompetencyjnym od właścicieli lokali ją tworzących;
 • wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot działający pod swoim NIP i REGON, to również
  - nabywca towarów i usług w zakresie niezbędnym do utrzymania nieruchomości wspólnej;
  - sprzedawca towarów i usług, gdy chodzi o czynności sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego i ustawy o podatku od towarów i usług, np. wynajmu ściany na cele reklamowe albo odsprzedaży mediów do lokali właścicieli;
 • jako podmiot sprawujący z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną, wspólnota – to także „zarządca obiektu budowlanego” w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ponoszący odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa użytkowania i innych czynności dotyczących obiektów budowlanych nieruchomości;
 • jest to również „inwestor” w rozumieniu Prawa budowlanego i strona w postępowaniach prowadzonych m.in. przez organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wspólnota mieszkaniowa, jako zarządca z mocy prawa, jest:

 • podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku VAT,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ewentualnie opłaty skarbowej, w zakresie dotyczącym zarządu nieruchomością wspólną
 • i jako podatnik zobowiązany z mocy prawa podatkowego do prowadzenia wymaganych ewidencji rachunkowych niezbędnych do ustalania zobowiązań podatkowych – w tym zakresie limitowana jest przepisami różnych ustaw.

Za swoje zobowiązania wobec organów podatkowych odpowiada całym majątkiem (art. 26 ordynacji podatkowej).

 • Jest także wierzycielem domagającym się zapłaty należności od właścicieli lokali z tytułu:
  - należnych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  - z tytułu mediów odsprzedanych do lokali,
  - zwrotu wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy tym wspólnota jako wierzyciel ma prawo dochodzić swoich należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, także wobec właścicieli lokali na warunkach UWL. Jest więc dysponentem swoich wierzytelności i wykazuje je w rozrachunkach oraz w sprawozdaniu finansowym.

Według orzecznictwa „wierzytelność obejmująca niezapłacone zaliczki (na pokrycie kosztów zarządu) nie wygasa z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok, ani nie przekształca się w wierzytelność równą rzeczywiście poniesionym w danym roku kosztom zarządu. Należy do majątku wspólnoty i może być dochodzona przez nią na drodze sądowej (por. wyrok SA w Warszawie z 25 listopada 2011 r., sygn. I ACa 542/11).

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot działający pod swoim NIP i REGON jest stroną umowy o rachunek bankowy, posiadaczem i dysponentem tychże rachunków i zgromadzonych na nich środków. Pamiętajmy, że środki pieniężne zgromadzone przez wspólnotę na rachunkach bankowych stanowią jej majątek finansowy, nawet wtedy, gdyby doszło do zatwierdzenia sprawozdania finansowego (por. uchwała Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. III CZP 65/07, oraz pozostałe orzecznictwo SN).

Według prawa i orzecznictwa w skład majątku wspólnoty mieszkaniowej jako zarządcy nieruchomości wspólnej z mocy prawa mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną.

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot sprawujący z mocy prawa zarząd odpowiada za swoje zobowiązania finansowe w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych wobec właścicieli lokali, np. w związku z rozrachunkami, ale nie może odpowiadać za zobowiązania osób trzecich.

Czytaj też: Wątpliwe zadłużenie właściciela lokalu >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.
Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Darmowy dostęp na 30 dni - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś 30 dniowy dostęp, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą).
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
 • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11265|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10838|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl