CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Metody ocieplania przegród zewnętrznych

Ocena stanu przegród budowlanych pod kątem ochrony cieplnej budynku
Agnieszka  Antoszewska  |  Administrator 4/2017  |  27.03.2018  |  4
Styropian, wełna mineralna czy pianka poliuretanowa to popularne materiały izolacyjne.
Styropian, wełna mineralna czy pianka poliuretanowa to popularne materiały izolacyjne.
Fot. arch. redakcji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC z 16 grudnia 2002 roku (zwana potocznie Dyrektywą EPBD – Energy Performance of Buildings Directive). przekształcona w Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2010/31/UE w dniu 19 maja 2010 roku, dotycząca oceny energetycznej budynków, promuje poprawę efektywności energetycznej budynków we Wspólnocie Europejskiej. W dokumencie brane są pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku oraz opłacalność przedsięwzięć, które miałby służyć poprawie charakterystyki energetycznej.

Kolejna Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG promuje zastosowanie kogeneracji (wspólne wytarzanie prądu i ciepła) jako jednej z metod oszczędzania energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W krajowych regulacjach znajdziemy implementacje tych przepisów w Prawie budowlanym oraz w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ostatnio istotne zmiany, zaostrzające wymagania dotyczące oszczędności energii cieplnej, zostały opublikowane w Warunkach Technicznych 2014 (Dz U z 2013 roku, poz. 926). Zmiany te w istotny sposób zwiększają obwarowania dotyczące współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Wymagania stają się coraz bardziej restrykcyjne w kolejnych latach – 2017 i 2021.

 

 

Miary efektywności energetycznej budynku

Podstawowym warunkiem efektywności energetycznej budynku jest spełnienie podanych w Warunkach Technicznych wymagań, dotyczących odpowiedniej izolacyjności przegród rozgraniczających przestrzeń ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego i znajdujących się w tym budynku przestrzeni (pomieszczeń) nieogrzewanych. Jest to warunek minimum, który dla budynków nowych powinien być spełniony zawsze. Dodatkowo dla tych budynków zostały jeszcze określone współczynniki związane z maksymalnym zużyciem energii wyrażonym w kWh/(m2·rok).

Natomiast dla istniejących budynków przebudowywanych (remontowanych) ustawa Prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych wymaga, aby przegrody, które są modernizowane, miały współczynniki przenikania ciepła zgodne z aktualnymi przepisami.

Nadmierne straty przez przegrody budowlane, takie jak: ściany, dach, strop nad nieogrzewaną piwnicą, podłoga na gruncie, eliminujemy przez wykonanie izolacji termicznej przegrody, likwidację mostków cieplnych oraz uszczelnianie spoin, szpar.

Czym ocieplać?

Typowe materiały izolacyjne to wełna mineralna (skalna i szklana), styropian (polistyren ekspandowany EPS), polistyren ekstrudowany XPS, pianka poliuretanowa, płyty wiórowo-cementowe oraz inne materiały izolacyjne do wdmuchiwania lub wsypywania.

Docieplenia budynków prawidłowo wykonane i zaimpregnowane, pozostają nietoksyczne i neutralne na działanie bakterii, pleśni, glonów, grzybów, insektów i gryzoni.

W wyniku wykonania ocieplenia ścian następuje podwyższenie temperatury otoczenia, oraz temperatury na powierzchni przegrody od strony mieszkania, co zwiększa komfort cieplny. Ocieplanie eliminuje też możliwość wykraplania się pary wodnej wewnątrz pomieszczenia.

Ściany zewnętrzne najlepiej ocieplić z zewnątrz budynku. Jest to najbardziej skuteczne i najczęściej stosowane rozwiązanie, które tworzy równomierną izolację na powierzchni przegrody, eliminuje mostki cieplne, usuwa nieszczelności w ścianach, a – co jest istotne nie angażuje użytkownika lokalu mieszkalnego. – Ocieplenie od wewnątrz jest wykonywane – sporadycznie, czasami w budynkach zabytkowych, ale rzadko we wszystkich pomieszczeniach w budynku.

Ocieplenie dachów i stropodachów polega na ułożeniu warstwy ocieplenia na stropie. W przypadku nieużytkowego poddasza izolację można wykonać z płyt lub materiałów wdmuchiwanych. Istotne jest, aby warstwa izolacyjna była zabezpieczona przed zawilgoceniem przez ułożenie folii.

W istniejących budynkach, z lat 50. i 60., często możemy spotkać stropodach wentylowany, gdzie pomiędzy najwyższą kondygnacją budynku a dachem jest kilkunastocentymetrowa przestrzeń powietrza. W takich przypadkach najczęściej wykonujemy ocieplanie przez wdmuchanie do tej przestrzeni materiałów izolacyjnych

Ocieplenie stropu nad nieogrzewanymi piwnicami wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych, poprzez instalację płyt izolacyjnych lub metodą natryskową.

Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii zostały określone w Warunkach Technicznych.

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków – uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt – nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w tab. 1.

Tabela 1. Przykładowe wymagania dla ścian, dachów i stropodachów
Tabela 1. Przykładowe wymagania dla ścian, dachów i stropodachów

Przegroda budowlana a współczynnik λ 

Budowa przegród zewnętrznych, takich jak ściany, stropodach, podłoga na gruncie oraz okna i drzwi mają istotny wpływ na warunki panujące w pomieszczeniach. Ciepło ucieka z budynku przez przegrody budowlane. Przepływ ciepłego powietrza z pomieszczeń na zewnątrz budynku nazywamy stratami ciepła. Na wielkość strat ma wpływ głównie budowa przegrody, przez którą strumień ciepła przenika.

 

Jednym z ważnych parametrów charakteryzujących materiał budowlany jest współczynnik przewodzenia ciepła, oznaczany symbolem lambda λ [W/(m·K)]. Im mniejsza wartość współczynnika przewodzenia tym lepszym izolatorem jest dany materiał. Dlatego, wybierając materiał do izolacji przegród budowlanych, szukajmy materiału o jak najniższym współczynniku λ.

Współczynnik przewodzenia λ charakteryzuje materiał budowlany, a to analogicznym parametrem dla ściany, stropodachu, okna, drzwi jest współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)]

Na wielkość U największy wpływ ma użyty materiał izolacyjny – projektując dobieramy o jak najmniejszym λ, pamiętając że im grubsza izolacja, tym mniejszy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody. Tutaj jest taka sama zasada: im niższy współczynnik U, tym lepsza izolacyjność przegrody i mniejsze straty ciepła.

Metodologię obliczania współczynnika przenikania ciepła U określa norma PN-EN ISO-6946. Współczynnik U umożliwia obliczenie ilości ciepła w jednostce czasu, przenikającego przez przegrodę budowlaną o określonych wymiarach i przy przyjęciu temperatur panujących po dwóch stronach przegrody. Straty ciepła są wprost proporcjonalne do współczynnika U, poniższy wzór opisuje tę zależność:

Q = U·S·ΔT

gdzie

Q – ilość ciepła [W]
– współczynnik przenikania ciepła dla danej przegrody budowlanej [W/(m2·K)]
S – powierzchnia przegrody [m2]
∆T – różnica temperatur po obu stronach przegrody (temperatura wewnętrzna – temperatura zewnętrzna) [K]

Można stwierdzić, że współczynnik przenikania ciepła U dla przegród budowlanych stykających się z powietrzem zewnętrznym jest bardzo istotnym elementem przy ocenie ochrony cieplnej budynku, a na jego wielkość w znacznym stopniu wpływa użyty materiał izolacyjny, jego grubość i współczynnik przewodzenia.

Przy remoncie istniejących budynków, należy zwrócić uwagę na grubość izolacji. Zbyt gruba izolacja przy ociepleniu ścian może spowodować częściowe zacienienie okien, brak światła w pomieszczeniach, a tym samym dyskomfort mieszkańców. Najbardziej narażone są na to pomieszczenia od strony wschodniej i północnej.

Czytaj też: Remont elewacji a ochrona ptaków >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(2)
hubert | 18.05.2018, 15:00
Jak już wszystko sobie przeliczymy pora na wybór konkretnych materiałów więc warto tu dodać, że koniecznie powinny posiadać certyfikat ITB i najlepiej by były w kompletnym systemie wtedy mamy pewność że wszystkie elementy będą dobrze ze sobą współgrały a i producent przeważnie daje gwarancję na izolację jeśli wszystkie elementy zakupione u niego
jacob | 22.08.2018, 20:23
Przed wyborem styropianu sprawdzajcie raporty GUNB, wciąż wielu producentów oszukuje na jakości, zaniżając kluczowe parametry
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? »

uszkodzona posadzka z lastrykoRemont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »


Co zrobić gdy Twój budynek nie ma dostępu do gazu? To nie problem »

Gaz ziemny dla osiedli i budynkówSieć gazowa LPG  to wygodny i tańszy sposób korzystania z instalacji gazu płynnego. Z jednego zbiornika lub parku zbiornikowego korzysta jednocześnie wielu odbiorców. To rozwiązanie może być zastosowane na osiedlu domów jednorodzinnych jak i w budynkach wielorodzinnych. W zależności od możliwości technicznych ... Zobacz ile to kosztuje »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Odpady - czy są korzyści ze stosowania pojemników półpodziemnych? »

mieszkańcy spółdzielni pojemniki podziemne
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18243|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11460|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11029|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl