CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Jak zatrzymać ciepło uciekające do piwnic

Sabina Augustynowicz  |  Administrator 4/2017  |  17.05.2017  |  2
Piwniczne stropy muszą gwarantować odpowiednią izolacyjność cieplną, jeśli oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych lub od powietrza zewnętrznego (strop nad przejazdami).
Piwniczne stropy muszą gwarantować odpowiednią izolacyjność cieplną, jeśli oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych lub od powietrza zewnętrznego (strop nad przejazdami).
Fot. J. Sawicki

Decydując się na docieplenie budynku, należy w swoich planach uwzględnić wszystkie przegrody, które znajdują się na styku przestrzeni ogrzewanych z nieogrzewanymi. Jeżeli budynek ma nieogrzewane piwnice, to w stropach nad nimi trzeba wykonać dobrą izolację termiczną, aby uniknąć chłodzenia pomieszczeń usytuowanych ponad, a tym samym i strat finansowych.

Jak twierdzą audytorzy, poprzez nieocieplone części budynków ponosi się ogromne straty ciepła. Przez stropodachy ucieka go od 10 do 20 proc., nieocieplone ściany generują 15-25 proc. strat, a piwnice 4-6 proc. W każdym z tych przypadków ciepło przenika z pomieszczenia ogrzewanego w zimniejszą stronę, tj. na zewnątrz budynku lub do piwnicy.

Niewystarczające ocieplenie stropu powoduje zwiększone koszty ogrzewania, a ponadto dyskomfort w postaci zimnej podłogi.

Czym jest strop?

Stropy to przegrody dzielące poszczególne kondygnacje budynku, które składają się z konstrukcji nośnej, podłogi i sufitu.

Ze względu na przeznaczenie funkcjonalne stropy można podzielić na:

  • międzykondygnacyjne (międzypiętrowe),
  • nad nieogrzewanymi przestrzeniami,
  • nad przejazdami.

Strata ciepła poprzez tę przegrodę powoduje wychłodzenie podłogi w mieszkaniach na parterze. I choć wielu mieszkańców próbuje radzić sobie z tym na własną rękę, przykrywając podłogę panelami bądź dywanami, są to rozwiązania doraźne i mało skuteczne.

Zimna podłoga, której temperatura spada nawet poniżej 10oC, to spore straty w kosztach eksploatacyjnych. Przyczyną jest zaledwie dwu- lub trzycentymetrowa warstwa izolacyjna stropu, zbyt mała, żeby uchronić mieszkania przed przedostawaniem się zimna do środka.

Dlatego też, aby zapobiec powstawaniu strat, warto podjąć działania, które zatrzymają uciekające ciepło. Przy tym, z punktu widzenia poziomu kosztów, najmniej obciążającym budżet jest wydatek na ocieplenie stropodachów i docieplenie stropów piwnic.

Nie bez znaczenia jest tu też fakt niewielkiej uciążliwości tych robót dla mieszkańców. Izolowanie cieplne stropu nad piwnicami z reguły wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych, przez przyklejenie lub podwieszenie płyt izolacyjnych albo położenie materiału izolacyjnego metodą natrysku.

Wymagania techniczne dla stropu nad piwnicą

Wymagania techniczne stawiane przegrodzie poziomej, jaką jest strop nad piwnicą, zmieniały się w czasie, podobnie jak minimalne wymagania termiczne i akustyczne dotyczące innych przegród budowlanych.

Ilość energii cieplnej przenikającej przez niedostatecznie zaizolowany strop nad piwnicą w starszych obiektach nie przekracza zwykle kilku procent. Jednak przy planowaniu termomodernizacji istniejących obiektów warto policzyć, czy nie należałoby poprawić lub w ogóle wprowadzić tej izolacji. Przy okazji mamy możliwość znacznego poprawienia izolacyjności akustycznej stropu, co może mieć duże znaczenie dla lokali mieszczących się nad „głośnymi” pomieszczeniami technicznymi.

Pojawiają się jednak często problemy, które uniemożliwiają wykonanie tych prac.

  • Po pierwsze: nie wszyscy audytorzy uwzględniają w audytach konieczność docieplenia stropów piwnic.
  • Po drugie: wystarczy docieplić ściany i stropodachy, by uzyskać premię termomodernizacyjną.

A ponadto: docieplenie stropów piwnic oznacza wejście do cudzej własności, jaką są komórki lokatorskie, a to zawsze wiąże się z dodatkowym wysiłkiem logistycznym i zniechęca do podejmowania decyzji.

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budynku były początkowo związane głównie z zagadnieniami fizyki budowli, m.in. ochroną przed występowaniem kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni obudowy. Dopiero w ostatnim ćwierćwieczu XX w. pojawiła się konieczność ustanowienia pierwszych wymagań energetycznych w krajach europejskich, która była konsekwencją kryzysów energetycznych i znaczącego wzrostu cen na rynku surowców energetycznych, przy jednoczesnym wzroście wymagań ekologicznych, związanych z koniecznością ograniczania emisji gazów cieplarnianych – głównie dwutlenku węgla.

W polskich warunkach technicznych wartości graniczne dla stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Umax zmieniały się od 0,60 W/(m2·K) w 1994 r., przez 0,45 W/(m2·K) w 2009 r., do 0,25 W/(m2·K) dzisiaj (do 2021 roku).

Trzeba tez wziąć pod uwagę konieczność omijania licznych piwnicznych instalacji.

Warto wiedzieć, że prace związane z dociepleniem stropów piwnic nie podlegają procedurze uzyskania pozwolenia na budowę ani wykonania projektu budowlanego, uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. Oznacza to, że zarządcy i administratorzy nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe sami są odpowiedzialni za dobór technologii, która zagwarantuje nie tylko lepszy komfort termiczny i akustyczny, ale także bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców.

Jak wybrać docieplenie?

Współczynnik przenikania ciepła U dla stropów piwnic wynosi 0,25 W/(m2·K), a dla ścian zewnętrznych 0,23 W/(m2·K). Warto tu dodać, że od 1 stycznia 2021 roku współczynnik ciepła dla tych ścian będzie równy 0,20 W/(m2·K).

Ci, którzy docieplili stropy piwnic jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, notują oszczędności kosztów ogrzewania na poziomie 9–12% rocznie.

Poza dyskusją pozostaje więc kwestia, czy ocieplać. Trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i kiedy to robić oraz jakich materiałów najlepiej użyć.

Informacją niezbędną przy podejmowaniu takich decyzji jest wiedza o współczynniku przenikania ciepła dla stropów piwnic. Jeśli jest on na poziomie Uc = 0,25 W/(m2·K), konieczna jest warstwa izolacyjna grubości 10–14 cm. Dopiero wtedy można wybrać metodę ocieplenia, pamiętając jednak o tym, że piwnice podlegają również innym obostrzeniom rozporządzenia.

 

W dziale VI Bezpieczeństwo pożarowe, rozdział 5: Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, w §2582 czytamy, że: „na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione”.

W § 2621 dodano zaś: „Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań”. Przepisy te w praktyce wykluczają użycie systemów styropianowych i materiałów na bazie pianki poliuretanowej do termoizolacji stropów piwnicznych.

Przy wykluczeniu tych dwóch typowych rodzajów materiałów izolacyjnych możemy sięgnąć po: wełnę mineralną (skalną i szklaną), płyty wiórowo-cementowe oraz inne materiały izolacyjne do wdmuchiwania lub wsypywania.

Strop nad nieogrzewanymi piwnicami ociepla się od strony pomieszczeń piwnicznych poprzez instalację płyt izolacyjnych lub metodą natryskową.

Stropy muszą gwarantować odpowiednią izolacyjność cieplną, jeśli oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym) lub od powietrza zewnętrznego (strop nad przejazdami). Właściwa izolacja pomaga zmniejszyć nie tylko zużycie ciepła, ale także zapewnia komfort cieplny mieszkańcom kondygnacji sąsiadujących np. z piwnicą. Nie wolno jednak zapominać, że tego typu działania muszą spełniać wymagania Warunków Technicznych.  

Czytaj także: Jak skutecznie ocieplić i wygłuszyć piwnice?

Bibliografia:

1. Pawłowski K., Projektowanie podłóg w zakresie nowych wymagań cieplnych, „Izolacje” nr 1/2014.
2. Pawłowski K., Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w aspekcie nowych wymagań cieplnych. Cz. 1. Wymagania i metody obliczeniowe, „Izolacje” nr 2/2015.
3. Ślezioński B. Będzie „grubo”, czyli co nas czeka przy termomodernizacji budynków od 1 stycznia 2014 roku, „Administrator” nr 1/2014.
4. Lutostański M., Izolacje stropów nad piwnicami nieogrzewanymi – sposobem na oszczędności, „Administrator” nr 6/2016.

Czytaj też: Izolacje stropów nad piwnicami nieogrzewanymi - sposobem na oszczędności >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17604|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10978|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10551|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl