CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Przebudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych

Damian Żabicki  |  Administrator 4/2017  |  17.05.2017
Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć kurek główny zainstalowany na przyłączu, umożliwiający odcięcie dopływu gazu.
Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć kurek główny zainstalowany na przyłączu, umożliwiający odcięcie dopływu gazu.
Fot. J. Sawicki

Prace związane z budową lub z przebudową instalacji gazowej rozpoczyna się od wystąpienia o warunki techniczne do administratora sieci gazowej. Warunki zawierają szczegółowe parametry przyłączenia do sieci. Wystąpienie o warunki techniczne jest konieczne niezależnie od tego, czy będzie wykonywane przyłącze gazowe, czy przebudowa instalacji.

Ważna jest opinia, w efekcie której zostaną określone możliwości podłączenia urządzenia spalającego paliwo gazowe do komina spalinowego i wentylacyjnego. Sprawdza się przy tym drożność kanałów wentylacyjnych zarówno dymowych, jak i spalinowych oraz poprawność działania wentylacji. Taką opinię wydaje uprawniony kominiarz.

Jakiekolwiek prace związane z instalacją gazową powinny być poprzedzone wykonaniem projektu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Założenia projektu muszą zawierać warunki techniczne a wszelkie zmiany czy odstępstwa mogą być wniesione wyłącznie za zgodą administratora sieci.

Wykonywanie dokumentacji technicznej projektant poprzedza wizją lokalną, podczas której sprawdza się, czy pomieszczenie – w którym będzie zamontowane urządzenie zasilane gazem – ma odpowiednią wielkość. Oprócz tego przeliczana jest średnica rur gazowych.

Trzeba mieć na uwadze fakt, że w przypadku jakichkolwiek braków w dokumentacji urząd nie wyda decyzji lub wskaże błędy techniczne. Projektant powinien zadbać o to, aby instalacja była optymalna dla danego budynku, co pozwoli na wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów inwestycji. Ponadto projektant ustala miejsca prowadzenia rur gazowych.

Rozpoczęcie prac

Oprócz projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania instalacji gazowych, będzie potrzebny również kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie robotami w zakresie instalacji gazowych. Odpowiednie uprawnienia powinien mieć również wykonawca robót.

Trzeba uzyskać wszystkie zgody, łącznie ze wskazaniem podłączeń urządzeń. Musi zostać wydana decyzja o pozwoleniu na budowę oraz trzeba wystąpić o dziennik budowy. Do prac przystępuje się po zgłoszeniu do nadzoru budowlanego.

Wykonawca i kierownik budowy powinni zadbać o to, aby instalacja była wykonana zgodnie z projektem, co pozwoli na pozytywne przejście odbioru technicznego.


Sieć gazowa LPG - bezobsługowy i wydajny system grzewczy >>

Gaz płynny – uniwersalne paliwo, które nie powoduje smogu >>

Sieć gazowa LPG - bezobsługowy i wydajny system grzewczy Gaz płynny – uniwersalne paliwo, które nie powoduje smogu

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne w stosunku do instalacji gazowych wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

O spełnianie szczegółowych wymagań technicznych instalacji gazowej powinien zadbać projektant. Warto przy tym, aby zarządca budynku posiadał wiedzę na temat wysokości ciśnienia roboczego w przewodach, lokalizacji i dostępie do przewodów, a także temperaturze otoczenia, w jakiej przewody będą eksploatowane. Ważna jest również temperatura rozprowadzanego gazu, warunki eksploatacji oraz czynniki wpływające na stan przewodu. W tym ostatnim przypadku chodzi o wszelkie zagrożenia korozyjne. Trzeba zwrócić uwagę na wymagania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, koszty wykonania oraz estetykę połączeń.

Z kolei zastosowane materiały, urządzenia i instalacje muszą mieć odpowiednie certyfikaty i spełniać wymogi właściwych norm technicznych. Warto przybliżyć kilka szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Na instalację gazową, zasilaną z sieci gazowej, składa się układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem. Ponadto w instalacji znajdują się urządzenia przeznaczone do pomiaru zużycia gazu, urządzenia gazowe oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe – pod warunkiem, że są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

Ciśnienie w przewodach gazowych doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej nie powinno przekraczać 500 kPa. W innych budynkach wartość ta nie powinna przekraczać 1600 kPa.

Należy pamiętać, że instalacja gazowa w budynku o wysokości przekraczającej 35 m może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane urządzenia gazowe. Chodzi tutaj o piwnice lub najniższe kondygnacje nadziemne, a także najwyższe kondygnacje budynku, pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu.

Z kolei zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć kurek główny zainstalowany na przyłączu, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Musi on być zamontowany na zewnątrz budynku, w wentylowanej szafce. Montuje się ją przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o ochronę przed dostępem osób niepowołanych.

Odbiór instalacji

Zanim instalacja gazowa zostanie przekazana do eksploatacji musi być odpowiednio sprawdzona.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalację gazową trzeba sprawdzić pod kątem zgodności z opracowanym projektem technicznym. Muszą być przy tym spełnione założone wymagania techniczne, a przed przekazaniem do eksploatacji instalacja powinna być poddana próbie szczelności.

  • W pierwszej kolejności sprawdzana jest zgodność wykonania z projektem oraz ewentualnymi zmianami wprowadzonymi podczas budowy.
  • Oprócz tego sprawdza się zgodność z obowiązującymi wymaganiami technicznymi oraz weryfikowane jest pozwolenie na budowę.
  • Podczas odbioru sprawdza się liczbę urządzeń gazowych oraz wielkość zapotrzebowania na gaz pod względem warunków technicznych dostawy gazu.
  • Kontroli jest poddawana jakość wykonania, łącznie ze sprawdzeniem doboru materiałów i wyposażenia, a także certyfikatów dopuszczających konkretne zastosowanie.

Nie można zapomnieć o kontroli szczelności przewodów instalacyjnych. Próby szczelności oraz czasookres ich wykonywania wynikają z § 44 wspomnianego rozporządzenia. Główna próba szczelności powinna być przeprowadzona odrębnie dla części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.

Próby ciśnieniowe wykonuje się przy użyciu powietrza, a także innych gazów obojętnych lub wody. Jeżeli instalacja jest wykonana z miedzi, to przy badaniu szczelności można użyć pary wodnej. Próby ciśnieniowe nie mogą być wykonywane przy ciśnieniu większym niż dopuszczalne.

Wspólnoty mieszkaniowe

Podobnie przebiega przebudowa instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

W pierwszej kolejności wymagana jest uchwała wspólnoty, która wyraża zgodę na przeprowadzenie modernizacji instalacji, gazowej w budynku. Trzeba mieć na uwadze fakt, że w przypadku, gdy jeden z właścicieli lokali we wspólnocie zakwestionuje potrzebę wymiany instalacji znajdującej się w jego mieszkaniu, to musi złożyć odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę. W efekcie osoba ta przeprowadza remont instalacji w swoim lokalu we własnym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uchwała może być zaskarżona do sądu powszechnego. Prawa członków wspólnoty, łącznie z osobami, które zaskarżyły decyzję, wynikają z ustawy o własności lokali.

Z kolei przepisy Kodeksu cywilnego regulują kwestie związane z nieruchomością wspólną objętą wspólnotą mieszkaniową.   

Czytaj też: Instalacja gazowa we wspólnocie >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18983|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12211|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11556|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl