CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Podwykonawca a VAT

Objaśnienia podatkowe są nową formą interpretowania przepisów prawa podatkowego.
Objaśnienia podatkowe są nową formą interpretowania przepisów prawa podatkowego.
Rys. redakcja Administratora

W marcu 2017 roku Minister Finansów opublikował na swojej stronie objaśnienie podatkowe w sprawie stosowania mechanizmu „odwróconego VAT” przy świadczeniu usług budowlanych.

Objaśnienia podatkowe są nową formą interpretowania przepisów prawa podatkowego. Instytucja objaśnień została wprowadzona do Ordynacji podatkowej (art. 14a § 1 pkt 2) z dniem 1 marca 2017 roku. Minister Finansów, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego, może wydać:

  • interpretację ogólną, albo
  • wyjaśnienia (objaśnienia) prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów – przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rola objaśnień nie sprowadza się jedynie do funkcji czysto informacyjnej. Ma także funkcję ochronną, podobną do interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Podstawową rolą interpretacji indywidualnej jest bowiem ochrona podatnika – w szerszym lub węższym zakresie.

Z art. 14k ordynacji wynika, że zastosowanie się przez podatnika do interpretacji nie może mu szkodzić, w sytuacji gdy zostaje ona potem zmieniona lub uchylona. Zakres owego „nieszkodzenia” zależy jednak od tego, czy podatnik wystąpił o interpretację przed konkretną czynnością, czy po niej. Jednym słowem, czy pytał o zdarzenie przeszłe, czy o przyszłość.

W przypadku pytania o zdarzenie przeszłe (np. czy sprzedany lokal, w którym prowadziłem działalność, powinien podlegać podatkowi VAT) nie chroni podatnika przed zapłaceniem podatku, jeżeli interpretacja, z której wynikało, że taka transakcja jest od VAT zwolniona, zostanie następnie uchylona lub zmieniona.
W art. 14l ordynacji wyraźnie zastrzeżono, że taka sytuacja nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty podatku. Jedyne na co może liczyć, to zwolnienie z odsetek od zaległości podatkowych oraz brak postępowania karnoskarbowego. Taka sama zasada odnosi się do zastosowania przez podatnika do interpretacji ogólnej, która zostaje zmieniona.

 

 

Jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem o interpretację podatkową, zanim przystąpi do działania, a z jej treści wynika, że planowane przez niego działanie nie rodzi skutków podatkowych (np. można zastosować zwolnienie), to późniejsza zmiana lub uchylenie interpretacji zwalnia podatnika od zapłaty podatku.

Nowelizacja ordynacji dokonana w marcu 2017 roku polega na objęciu tymi zasadami „nieszkodzenia” także objaśnień podatkowych. Do art. 14n ordynacji wprowadzono nowe przepisy, które regulują skutki zastosowania się przez podatnika do objaśnień podatkowych. Zastosowanie takiego objaśnienia (w domyśle – następnie zmienionego) do zdarzeń przeszłych nie zwalnia od podatku, a do zdarzeń przyszłych – zwalnia.

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych

Odwrotne obciążenie jest instytucją stosowaną od początku obowiązywania ustawy o VAT i polega na tym, że podatnik świadczący usługę nie rozlicza podatku należnego, podatek ten jest rozliczany przez nabywcę usługi. W styczniu 2017 roku odwrotnym obciążeniem objęto roboty budowlane wykonywane przez podwykonawców.

Z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT wynika, że podatnikiem są podmioty nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (tzn. ze względu na obroty do 200 000 zł w skali roku),
  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Dodatkowo w art. 17 ust. 1h ustawy dodano, że chodzi o usługi wymienione w poz. 2–48 załącznika nr 14, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

W załączniku nr 14 wymieniono praktycznie wszystkie roboty budowlane wykonywane w procesach inwestycyjnych, począwszy od budowy nowych budynków (w tym także przebudowy i remontu istniejących budynków), budowy dróg, sieci, instalacji, poprzez roboty wykonywane na poszczególnych etapach inwestycyjnych (np. roboty tynkarskie, betoniarskie, stolarka budowlana, malowanie, kładzenie podłóg itd.).

Pierwszy problem związany ze stosowaniem nowych przepisów dotyczy właściwej klasyfikacji poszczególnych usług.

Załącznik nr 14 wymienia wiele takich prac, które nie poddają się łatwo wyraźnej klasyfikacji. Wówczas trzeba posiłkować się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Jednocześnie trzeba pamiętać, że dla celów podatku VAT do końca 2017 roku obowiązuje PKWiU z 2008 r. wraz z wytycznymi metodologicznymi do tej klasyfikacji.

Jeżeli jej lektura nie rozwieje wszystkich wątpliwości, można wystąpić o opinię do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Problematyczne mogą tu być usługi złożone, np. świadczenie usług budowlanych wraz z przygotowaniem projektu oraz dostawą towarów.

Kolejną wadą nowego rozwiązania okazał się brak definicji podwykonawcy.

Od początku wprowadzenia tego przepisu wskazywano, że nie wiadomo, jakie podmioty należy zaliczyć do tej kategorii.

W prostym procesie inwestycyjnym występuje inwestor i wykonawca. Wykonawca może jednak zlecać różne prace (bardziej lub mniej specjalistyczne) innym podmiotom. Można wówczas potraktować ich jak podwykonawców. Ale pewności nie ma. Może bowiem być i tak, że inwestor sam będzie zawierał umowy na poszczególne prace, wówczas każdy z tych podmiotów będzie wykonawcą. Wiele więc zależy od relacji umownych.

Ministerstwo wskazywało natomiast, że należy posługiwać się słownikiem języka polskiego, który definiuje podwykonawcę jako podmiot, który wykonuje usługi na zlecenie głównego wykonawcy. Problem jednak w tym, że podwykonawca, któremu główny wykonawca zlecił wykonanie określonych robót, także może zlecać (podzlecać) poszczególne prace innym podmiotom.

W odpowiedzi na interpelację poselską z 1 marca 2017 roku Minister wyjaśnił, że: „Przy dalszych «podzleceniach» usług przez generalnego wykonawcę należy przyjąć podejście, zgodnie z którym każdy podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz głównego wykonawcy, w ramach prowadzonej inwestycji, jest już podwykonawcą i usługi te powinny być opodatkowane zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Każde zlecenie usług budowlanych kolejnym podatnikom w takim szeregu zleceń będzie również uznane za podwykonawstwo w stosunku do usługi głównej, świadczonej przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora”.

Generalny wykonawca jest więc podatnikiem z tytułu świadczenia własnych usług budowlanych na rzecz inwestora oraz – od 1 stycznia 2017 roku – z tytułu usług świadczonych na jego rzecz przez podwykonawców (jeżeli nie są oni zwolnieni od podatku). Podatek należny od usług nabywanych z odwrotnym obciążeniem jest dla wykonawcy jednocześnie podatkiem naliczonym VAT.

Podwykonawca wystawia faktury bez doliczenia podatku VAT, jednak jego zakupy, niezbędne do świadczenia usług budowlanych, nadal będą obciążone podatkiem. Koszt dla wykonawcy stał się więc większy, ponieważ nie odliczy on już podatku naliczonego w tych zakupach (nie będzie miał od czego odliczyć, nie wykaże bowiem podatku należnego). Podwykonawcy zachowali jednak prawo do wystąpienia o zwrot podatku naliczonego.

Kolejnym problemem stało się refakturowanie usług budowlanych. Pojęcie „refakturowania” oznacza po prostu odsprzedaż usług.

W podatku VAT wprowadzono fikcję odsprzedaży usług, w myśl art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Ta fikcja powoduje, że podatnik, który odsprzedaje usługi, jest traktowany tak, jakby je sam wykonał.

Nie wiadomo, czy taka odsprzedaż (np. usługi podwykonawcy) też jest objęta odwrotnym obciążeniem. Jednak skoro w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT wprowadzono „domniemanie” rzeczywistego świadczenia odsprzedawanych usług (co przejawia się np. w stosowaniu takiej samej stawki, jak rzeczywisty usługodawca), to powinno to przełożyć się także na stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. W przywołanej wyżej odpowiedzi na interpelację minister stwierdził, że odwrotne obciążenie ma zastosowanie również w przypadku tzw. „refakturowania”.

Czytaj też: Limit zwolnienia od VAT a transakcje związane z nieruchomościami >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10529|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10100|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl