CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Odsetki od kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Paweł Puch  |  Administrator 1-2/2010  |  15.01.2010  |  1

Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca. Bardzo częstym problemem z jakim muszą sobie radzić wspólnoty mieszkaniowe są zaległości w opłatach, do wnoszenia których są zobowiązani właściciele lokali. Należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość. Poza tym termin płatności zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną jest terminem wynikającym z ustawy zatem, w przypadku opóźnień w płatnościach, wspólnocie mieszkaniowej przysługuje prawo naliczania odsetek.

Odsetki ustawowe

Możliwość naliczania odsetek od nieterminowych płatności umożliwia wspólnocie mieszkaniowej art. 481 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Prawo naliczania odsetek ustawowych wynika wprost z ustawy i nie wymaga dodatkowych czynności, czyli w przypadku wspólnot mieszkaniowych nie wymaga na przykład podjęcia uchwały właścicieli lokali w tej sprawie. Wysokość odsetek określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem obecnie odsetki ustawowe wynoszą 13% w stosunku rocznym.

Odsetki maksymalne

Istnienie instytucji odsetek ustawowych nie oznacza jednak, że wspólnota mieszkaniowa nie może zastosować odsetek wyższych niż wynikają z ww. rozporządzenia Rady Ministrów. Wspólnota mieszkaniowa może naliczać odsetki w wyższej wysokości i taką możliwość zastosowania wyższych odsetek niż odsetki ustawowe daje jej przytoczony art. 481 kodeksu cywilnego. Podczas jednak gdy prawo naliczania odsetek ustawowych wynika wprost z ustawy i nie wymaga jakiś dodatkowych czynności w przypadku naliczania odsetek wyższych niż ustawowe, wspólnota mieszkaniowa musi podjąć stosowną uchwałę. Wspólnota mieszkaniowa nie może jednak określać odsetek w dowolnej wysokości. Właściciele lokali muszą bowiem pamiętać, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekraczać w stosunku rocznym czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Są to tak zwane odsetki maksymalne, które obecnie wynoszą 20% w stosunku rocznym. W przypadku gdyby wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o wyższych odsetkach od zaległości w uiszczaniu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną niż odsetki maksymalne, co w praktyce może przecież nastąpić, uchwała nie będzie jednak oznaczała braku możliwości dochodzenia zaległości wraz z odsetkami. W przypadku jednak gdy sprawa trafi do sądu, a w pozwie wspólnota mieszkaniowa zażąda zapłaty odsetek w wyższej wysokości niż odsetki maksymalne wówczas sąd dokona obniżenia tych odsetek do wysokości odsetek maksymalnych.

Uchwała odsetkowa

Wspólnota mieszkaniowa musi zwrócić uwagę na właściwe sformułowanie treści uchwały podejmowanej w sprawie wysokości odsetek od zaległości z tytułu pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zarówno bowiem wysokość odsetek ustawowych jak i odsetek maksymalnych ulega zmianie w związku ze zmianą wskaźników rynkowych, z którymi są powiązane. Praktyczniej więc będzie, aby właściciele lokali w uchwale, zamiast określać odsetki cyfrą, określili je zwrotem „odsetki maksymalne", podobnie jak „odsetki ustawowe" lub zwrotem np. 3/4 takich odsetek lub innym ułamkiem lub procentem odnoszącym się do aktualnych odsetek ustawowych lub maksymalnych. Określając w uchwale w ten sposób wysokość odsetek od zaległości z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa zapewni sobie, że przy urzędowej zmianie ich wysokości nie będzie musiała zmieniać uchwały. Podejmując uchwałę w sprawie wysokości odsetek od zaległości z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa powinna też mieć na uwadze czemu odsetki te mają służyć. Odsetki te mogą bowiem mieć na celu jedynie pokrycie straty wartości pieniądza wskutek późniejszej ich zapłaty. Jednak wówczas wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o odsetkach od zaległości na poziomie inflacji, czyli poziomie dużo niższym niż wysokość odsetek ustawowych, które jak już pisałem należą się wspólnocie mieszkaniowej za zaległości z ustawy bez konieczności podejmowania w tej sprawie uchwały przez właścicieli lokali. W przypadku więc takiego podejścia do odsetek wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o obniżeniu odsetek do poziomu inflacji, aby zarząd nie mógł dochodzić od poszczególnych właścicieli odsetek w wysokości odsetek ustawowych. Jednak moim zdaniem taka sytuacja i podejście przez wspólnotę mieszkaniową do odsetek może zachwiać stabilnością finansów danej wspólnoty mieszkaniowej. Spowoduje to bowiem patologiczną sytuację, w której właściciele lokali nagminnie nie będą uiszczać zaliczek terminowo, bo nie będzie im to opłacać się, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie będzie miał środków na pokrycie bieżących kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zatem ustawodawca przyjmując jako zasadę naliczanie od zaległości z różnego tytułu odsetek ustawowych w wysokości dużo wyższej niż poziom inflacji przyjął, że odsetki te mają nie tylko zrekompensować stratę wartości pieniądza, ale też pełnić funkcję mobilizującą do terminowego uiszczania opłat z różnego tytułu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że wspólnoty mieszkaniowe z reguły nie są dużymi podmiotami, a zatem w większości z nich wystarczy, że kilku właścicieli nie płaci regularnie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, aby zachwiać finansami całej wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym wspólnoty mieszkaniowe powinny podejmować uchwały o wyższych odsetkach od zaległości niż odsetki ustawowe, aby jeszcze bardziej zdyscyplinować właścicieli do terminowego uiszczania zaliczek.

Komentarze

(1)
żyłka | 01.02.2011, 21:35
W pilskim WAM-ie dyrektoka upiera się ,że jak wspólnota ustaliła odsetki w wysokości jednego procenta za dzień , co daje nam 365 procent w skali roku, że jest zgodne to z prawem i nalicza takie odsetki mieszkańcom tej wspólnoty. Czy w wspólnotach zarządzanych przez WAM Piła obowiazują inne prawa?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Zarządco potrzebny Ci specjalistyczny przegląd pompowni deszczowej lub sanitarnej?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiCzy wiesz, że posiadając urządzenie służące ochronie środowiska jesteś zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów? Terminy zbliżają się nieubłaganie, a w książce serwisowej dalej nie ma wpisu?... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16925|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10537|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10105|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl