• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Odsetki od kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Paweł Puch  |  Administrator 1-2/2010  |  15.01.2010  |  1

Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca. Bardzo częstym problemem z jakim muszą sobie radzić wspólnoty mieszkaniowe są zaległości w opłatach, do wnoszenia których są zobowiązani właściciele lokali. Należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość. Poza tym termin płatności zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną jest terminem wynikającym z ustawy zatem, w przypadku opóźnień w płatnościach, wspólnocie mieszkaniowej przysługuje prawo naliczania odsetek.

Odsetki ustawowe

Możliwość naliczania odsetek od nieterminowych płatności umożliwia wspólnocie mieszkaniowej art. 481 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Prawo naliczania odsetek ustawowych wynika wprost z ustawy i nie wymaga dodatkowych czynności, czyli w przypadku wspólnot mieszkaniowych nie wymaga na przykład podjęcia uchwały właścicieli lokali w tej sprawie. Wysokość odsetek określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem obecnie odsetki ustawowe wynoszą 13% w stosunku rocznym.

Odsetki maksymalne

Istnienie instytucji odsetek ustawowych nie oznacza jednak, że wspólnota mieszkaniowa nie może zastosować odsetek wyższych niż wynikają z ww. rozporządzenia Rady Ministrów. Wspólnota mieszkaniowa może naliczać odsetki w wyższej wysokości i taką możliwość zastosowania wyższych odsetek niż odsetki ustawowe daje jej przytoczony art. 481 kodeksu cywilnego. Podczas jednak gdy prawo naliczania odsetek ustawowych wynika wprost z ustawy i nie wymaga jakiś dodatkowych czynności w przypadku naliczania odsetek wyższych niż ustawowe, wspólnota mieszkaniowa musi podjąć stosowną uchwałę. Wspólnota mieszkaniowa nie może jednak określać odsetek w dowolnej wysokości. Właściciele lokali muszą bowiem pamiętać, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekraczać w stosunku rocznym czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Są to tak zwane odsetki maksymalne, które obecnie wynoszą 20% w stosunku rocznym. W przypadku gdyby wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o wyższych odsetkach od zaległości w uiszczaniu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną niż odsetki maksymalne, co w praktyce może przecież nastąpić, uchwała nie będzie jednak oznaczała braku możliwości dochodzenia zaległości wraz z odsetkami. W przypadku jednak gdy sprawa trafi do sądu, a w pozwie wspólnota mieszkaniowa zażąda zapłaty odsetek w wyższej wysokości niż odsetki maksymalne wówczas sąd dokona obniżenia tych odsetek do wysokości odsetek maksymalnych.

Uchwała odsetkowa

Wspólnota mieszkaniowa musi zwrócić uwagę na właściwe sformułowanie treści uchwały podejmowanej w sprawie wysokości odsetek od zaległości z tytułu pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zarówno bowiem wysokość odsetek ustawowych jak i odsetek maksymalnych ulega zmianie w związku ze zmianą wskaźników rynkowych, z którymi są powiązane. Praktyczniej więc będzie, aby właściciele lokali w uchwale, zamiast określać odsetki cyfrą, określili je zwrotem „odsetki maksymalne", podobnie jak „odsetki ustawowe" lub zwrotem np. 3/4 takich odsetek lub innym ułamkiem lub procentem odnoszącym się do aktualnych odsetek ustawowych lub maksymalnych. Określając w uchwale w ten sposób wysokość odsetek od zaległości z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa zapewni sobie, że przy urzędowej zmianie ich wysokości nie będzie musiała zmieniać uchwały. Podejmując uchwałę w sprawie wysokości odsetek od zaległości z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa powinna też mieć na uwadze czemu odsetki te mają służyć. Odsetki te mogą bowiem mieć na celu jedynie pokrycie straty wartości pieniądza wskutek późniejszej ich zapłaty. Jednak wówczas wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o odsetkach od zaległości na poziomie inflacji, czyli poziomie dużo niższym niż wysokość odsetek ustawowych, które jak już pisałem należą się wspólnocie mieszkaniowej za zaległości z ustawy bez konieczności podejmowania w tej sprawie uchwały przez właścicieli lokali. W przypadku więc takiego podejścia do odsetek wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o obniżeniu odsetek do poziomu inflacji, aby zarząd nie mógł dochodzić od poszczególnych właścicieli odsetek w wysokości odsetek ustawowych. Jednak moim zdaniem taka sytuacja i podejście przez wspólnotę mieszkaniową do odsetek może zachwiać stabilnością finansów danej wspólnoty mieszkaniowej. Spowoduje to bowiem patologiczną sytuację, w której właściciele lokali nagminnie nie będą uiszczać zaliczek terminowo, bo nie będzie im to opłacać się, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie będzie miał środków na pokrycie bieżących kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zatem ustawodawca przyjmując jako zasadę naliczanie od zaległości z różnego tytułu odsetek ustawowych w wysokości dużo wyższej niż poziom inflacji przyjął, że odsetki te mają nie tylko zrekompensować stratę wartości pieniądza, ale też pełnić funkcję mobilizującą do terminowego uiszczania opłat z różnego tytułu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że wspólnoty mieszkaniowe z reguły nie są dużymi podmiotami, a zatem w większości z nich wystarczy, że kilku właścicieli nie płaci regularnie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, aby zachwiać finansami całej wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym wspólnoty mieszkaniowe powinny podejmować uchwały o wyższych odsetkach od zaległości niż odsetki ustawowe, aby jeszcze bardziej zdyscyplinować właścicieli do terminowego uiszczania zaliczek.

Komentarze

(1)
żyłka | 01.02.2011, 21:35
W pilskim WAM-ie dyrektoka upiera się ,że jak wspólnota ustaliła odsetki w wysokości jednego procenta za dzień , co daje nam 365 procent w skali roku, że jest zgodne to z prawem i nalicza takie odsetki mieszkańcom tej wspólnoty. Czy w wspólnotach zarządzanych przez WAM Piła obowiazują inne prawa?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18976|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12175|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11553|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl