CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Odsetki od kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Paweł Puch  |  Administrator 1-2/2010  |  15.01.2010  |  1

Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca. Bardzo częstym problemem z jakim muszą sobie radzić wspólnoty mieszkaniowe są zaległości w opłatach, do wnoszenia których są zobowiązani właściciele lokali. Należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość. Poza tym termin płatności zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną jest terminem wynikającym z ustawy zatem, w przypadku opóźnień w płatnościach, wspólnocie mieszkaniowej przysługuje prawo naliczania odsetek.

Odsetki ustawowe

Możliwość naliczania odsetek od nieterminowych płatności umożliwia wspólnocie mieszkaniowej art. 481 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Prawo naliczania odsetek ustawowych wynika wprost z ustawy i nie wymaga dodatkowych czynności, czyli w przypadku wspólnot mieszkaniowych nie wymaga na przykład podjęcia uchwały właścicieli lokali w tej sprawie. Wysokość odsetek określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem obecnie odsetki ustawowe wynoszą 13% w stosunku rocznym.

Odsetki maksymalne

Istnienie instytucji odsetek ustawowych nie oznacza jednak, że wspólnota mieszkaniowa nie może zastosować odsetek wyższych niż wynikają z ww. rozporządzenia Rady Ministrów. Wspólnota mieszkaniowa może naliczać odsetki w wyższej wysokości i taką możliwość zastosowania wyższych odsetek niż odsetki ustawowe daje jej przytoczony art. 481 kodeksu cywilnego. Podczas jednak gdy prawo naliczania odsetek ustawowych wynika wprost z ustawy i nie wymaga jakiś dodatkowych czynności w przypadku naliczania odsetek wyższych niż ustawowe, wspólnota mieszkaniowa musi podjąć stosowną uchwałę. Wspólnota mieszkaniowa nie może jednak określać odsetek w dowolnej wysokości. Właściciele lokali muszą bowiem pamiętać, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekraczać w stosunku rocznym czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Są to tak zwane odsetki maksymalne, które obecnie wynoszą 20% w stosunku rocznym. W przypadku gdyby wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o wyższych odsetkach od zaległości w uiszczaniu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną niż odsetki maksymalne, co w praktyce może przecież nastąpić, uchwała nie będzie jednak oznaczała braku możliwości dochodzenia zaległości wraz z odsetkami. W przypadku jednak gdy sprawa trafi do sądu, a w pozwie wspólnota mieszkaniowa zażąda zapłaty odsetek w wyższej wysokości niż odsetki maksymalne wówczas sąd dokona obniżenia tych odsetek do wysokości odsetek maksymalnych.

Uchwała odsetkowa

Wspólnota mieszkaniowa musi zwrócić uwagę na właściwe sformułowanie treści uchwały podejmowanej w sprawie wysokości odsetek od zaległości z tytułu pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zarówno bowiem wysokość odsetek ustawowych jak i odsetek maksymalnych ulega zmianie w związku ze zmianą wskaźników rynkowych, z którymi są powiązane. Praktyczniej więc będzie, aby właściciele lokali w uchwale, zamiast określać odsetki cyfrą, określili je zwrotem „odsetki maksymalne", podobnie jak „odsetki ustawowe" lub zwrotem np. 3/4 takich odsetek lub innym ułamkiem lub procentem odnoszącym się do aktualnych odsetek ustawowych lub maksymalnych. Określając w uchwale w ten sposób wysokość odsetek od zaległości z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa zapewni sobie, że przy urzędowej zmianie ich wysokości nie będzie musiała zmieniać uchwały. Podejmując uchwałę w sprawie wysokości odsetek od zaległości z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa powinna też mieć na uwadze czemu odsetki te mają służyć. Odsetki te mogą bowiem mieć na celu jedynie pokrycie straty wartości pieniądza wskutek późniejszej ich zapłaty. Jednak wówczas wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o odsetkach od zaległości na poziomie inflacji, czyli poziomie dużo niższym niż wysokość odsetek ustawowych, które jak już pisałem należą się wspólnocie mieszkaniowej za zaległości z ustawy bez konieczności podejmowania w tej sprawie uchwały przez właścicieli lokali. W przypadku więc takiego podejścia do odsetek wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o obniżeniu odsetek do poziomu inflacji, aby zarząd nie mógł dochodzić od poszczególnych właścicieli odsetek w wysokości odsetek ustawowych. Jednak moim zdaniem taka sytuacja i podejście przez wspólnotę mieszkaniową do odsetek może zachwiać stabilnością finansów danej wspólnoty mieszkaniowej. Spowoduje to bowiem patologiczną sytuację, w której właściciele lokali nagminnie nie będą uiszczać zaliczek terminowo, bo nie będzie im to opłacać się, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie będzie miał środków na pokrycie bieżących kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zatem ustawodawca przyjmując jako zasadę naliczanie od zaległości z różnego tytułu odsetek ustawowych w wysokości dużo wyższej niż poziom inflacji przyjął, że odsetki te mają nie tylko zrekompensować stratę wartości pieniądza, ale też pełnić funkcję mobilizującą do terminowego uiszczania opłat z różnego tytułu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że wspólnoty mieszkaniowe z reguły nie są dużymi podmiotami, a zatem w większości z nich wystarczy, że kilku właścicieli nie płaci regularnie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, aby zachwiać finansami całej wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym wspólnoty mieszkaniowe powinny podejmować uchwały o wyższych odsetkach od zaległości niż odsetki ustawowe, aby jeszcze bardziej zdyscyplinować właścicieli do terminowego uiszczania zaliczek.

Komentarze

(1)
żyłka | 01.02.2011, 21:35
W pilskim WAM-ie dyrektoka upiera się ,że jak wspólnota ustaliła odsetki w wysokości jednego procenta za dzień , co daje nam 365 procent w skali roku, że jest zgodne to z prawem i nalicza takie odsetki mieszkańcom tej wspólnoty. Czy w wspólnotach zarządzanych przez WAM Piła obowiazują inne prawa?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17543|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10931|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10505|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl