CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Koszty ciepła – temat wciąż gorący

 Redakcja  |  Administrator 5/2017  |  20.06.2017  |  1
Koszty ciepła można rozliczyć metodą tzw. komfortu cieplnego lub metodą MP-2010.
Koszty ciepła można rozliczyć metodą tzw. komfortu cieplnego lub metodą MP-2010.
Fot. sxc.hu

Rozliczanie kosztów zużycia mediów budzi wśród mieszkańców budynków wielolokalowych wiele emocji. Często mają oni zastrzeżenia co do prawidłowości dokonanych wyliczeń, mimo że wynikają one bezpośrednio z wartości odczytów wskazań urządzeń pomiarowych.

W rozliczeniach kosztów zużycia mediów w przypadkach ogrzewania korzysta się z podzielników kosztów ciepła. Ich konstrukcja określona jest tylko ogólnymi przepisami zawartymi w normie PN-EN 834.

Podzielniki kosztów ciepła:

  • nie rejestrują ilości zużytego na ogrzewanie ciepła, ale służą do podziału kosztu energii cieplnej dostarczonej do budynku na poszczególnych użytkowników lokali, którzy powinni być wyposażeni w jeden ich typ;
  • nie mierzą żadnej wielkości fizycznej, a przyrost ich wskazań (niemianowane działki) zależy od temperatury powierzchni grzejnika w miejscu instalacji podzielnika i czasu oddawania ciepła przez grzejnik,
  • nie uwzględniają też ciepła dostarczanego przez piony grzewcze oraz przenikającego z sąsiednich lokali, co może powodować zaniżone odczyty zużycia ciepła w jednych lokalach, a zawyżone w pozostałych.

Niestety sposób naliczenia należności za ogrzewanie może być wadliwy, pomimo prawidłowego montażu i rozmieszczenia podzielników, jeśli nie odpowiada rzeczywistemu zużyciu ciepła na ogrzewanie.

W budynkach po termomodernizacji obserwuje się czasem znaczne nierównomierności wyznaczonych opłat za ogrzewanie poszczególnych mieszkań. Mieszkańcy porównują należności, posługując się wskaźnikiem wyrażonym w zł/m2 (jest to iloraz wyznaczonej należności za ogrzewanie do powierzchni mieszkania).

 

Zdarza się, że w mieszkaniach o podobnych standardach mieszczących się w tym samym budynku wartość maksymalna tego wskaźnika do wartości minimalnej ma się jak 1 do 4, a nawet 1 do 7 lub więcej.

 

Ocena prawidłowości przyjętych do rozliczeń jednostek ciepła oraz ewentualna ich korekta, a także ocena wysokości uzyskanych naliczeń pozwoliłyby na uniknięcie wielu konfliktów między mieszkańcami a zarządcą budynku. Wysokość opłat ryczałtowych za centralne ogrzewanie określają regulaminy spółdzielni mieszkaniowych. Zwykle jest to podwójna wartość kosztów ogrzewania odniesionych do 1 m2 powierzchni mieszkań w budynku, a to bardzo dużo.

Zużycie energii cieplnej na poziomie przekraczającym wartości średnie można tłumaczyć np. faktem utrzymywania w mieszkaniu zbyt wysokich temperatur, ale za duże wskaźniki mogą świadczyć o błędnym wyznaczaniu opłat za ciepło. Zdarza się, że niskie zużycie energii cieplnej dla niektórych lokali jest kompensowane zbyt dużymi wartościami w lokalach o skrajnych wartościach. Naliczona należność za ogrzewanie nie odpowiada zatem zużyciu ciepła na ogrzewanie poszczególnych mieszkań.

Obowiązki zarządcy

Zgodnie z ust. 9 ustawy Prawo energetyczne (PE) obowiązkiem właściciela/zarządcy jest wybranie metody rozliczeń i wdrożenie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła dostarczanego centralnie, a przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie c.w.u.

  • Regulamin musi zostać zaakceptowany przez właścicieli w podjętej uchwale. Powinien pozwalać na zamienne rozliczanie opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni bądź kubatury, a także określać warunki stosowania zamiennego rozliczania.
  • Prawidłową podstawą do rozliczeń kosztów energii między jej dostawcą a spółdzielnią czy wspólnotą mieszkaniową są wskazania ciepłomierza zainstalowanego w węźle cieplnym.
  • Należność za ciepło ma uwzględniać faktyczne zużycie, co wynika z art. 45a pkt 9 PE. Dlatego metoda obliczeń musi odzwierciedlać stan faktycznych obciążeń cieplnych budynku w sezonie grzewczym.

Zapis art. 45a pkt 9 PE wprowadza obowiązek uwzględnienia w rozliczeniu alternatywnie zjawiska ciepła emitowanego przez piony lub jego transmisji pomiędzy lokalami. Nie występuje więc obowiązek uwzględniania w rozliczeniu obydwu wymagań równocześnie.

Ustawa nie określa też szczegółowo metody uwzględniania tych zjawisk w indywidualnym rozliczeniu.

Wprowadzono natomiast przepis, że w rozliczaniu kosztów ogrzewania lokali należy wprowadzić parametr temperatury uwzględniający średnią temperaturę lokalu z sezonu grzewczego (ust. 9 pkt 2a). Narusza to zasadę, że użytkownik płaci za ciepło dostarczone do jego lokalu przez system grzewczy, gdyż temperatura w lokalu zależy także od ciepła pochodzącego z innych źródeł (oświetlenie, sprzęt RTV, gotowanie itp.), a za energię z tych źródeł (szacowaną na 15–30%) opłacane są odrębne rachunki.

W dodanym ust. 11a (art. 45a ust. 11a pkt 1) zapisano, że użytkownik lokalu, który nie udostępni urządzeń pomiarowych do odczytu ich wskazań lub dokona ingerencji w takie urządzenie w celu zafałszowania pomiarów albo je uszkodzi, może zostać obciążony kosztami ogrzewania jedynie w wysokości nie wyższej niż średnia iloczynu kubatury (powierzchni) budynku i jego lokalu.

Jeśli na przykład użytkownik takiego lokalu zużyje w okresie rozliczeniowym maksymalną ilość ciepła (w przeliczeniu na m2 powierzchni ogrzewanych) w danym budynku, oznacza to, że zgodnie z zapisem ustawy zapłaci tylko część kosztów, a resztą zostaną obciążeni pozostali użytkownicy lokali w budynku.

Taki przepis jest też zagrożeniem dla funkcjonujących systemów rozliczeń, albowiem:

  • może spowodować powszechne odstępowanie od wszelkich urządzeń rozliczeniowych w lokalach, a niekiedy wręcz ich dewastację celem uniemożliwienia odczytu zużycia ciepła;
  • może też powodować brak zainteresowania mieszkańców korzystaniem z urządzeń do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Metody rozliczania kosztów ciepła

Jednym ze sposobów rozliczania kosztów ciepła jest metoda tzw. komfortu cieplnego, wyznaczająca koszty zużycia energii jako iloczyn powierzchni lokalu i różnicy średnich temperatur lokalu i powietrza dla danego okresu rozliczeniowego.

Innym, pozostającym w zgodzie z PN-EN ISO 13790 i z Prawem energetycznym – jest metoda MP-2010, według której całkowite koszty ogrzewania budynku dzieli się na stałe, proporcjonalne do powierzchni poszczególnych lokali, i zmienne, wynikające z jednostek zużycia ciepła i iloczynu różnicy średniej temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym oraz powierzchni rozliczanego lokalu.
Wskaźnik EK (energii końcowej) uwzględnia średnią sezonową sprawność całkowitą systemu ogrzewania obiektu i odnosi się do powierzchni użytkowej. W przeciwieństwie do obiektu, w którym wartości wskaźników wyznaczane są metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub jego części (kiedy m.in. przyjmuje się standardowy sezon grzewczy, normowe temperatury pomieszczeń czy normowy strumień powietrza wentylacyjnego) – w przypadku budynków opomiarowanych, w których ilość energii cieplnej rozlicza się na podstawie wskazań licznika energii cieplnej – możliwe jest określenie rzeczywistego wskaźnika EK.        

Bibliografia:

1. K. Dudziński, Co i jak należy zmienić?, „Opomiarowanie i rozliczanie mediów po nowelizacji prawa energetycznego”, Teczka Administratora 1/2017.
2. K. Cichowski, O ułomnościach zapisów art. 45a Prawa energetycznego, „Administrator” 7–8/2016.
3. M. Adamski, P. Rynkowski, Należność za ogrzewanie mieszkania odpowiadająca zużyciu ciepła, „Administrator” 11/2014.
4. J. Słowińska, Opomiarować dobrze, „Administrator” 1–2/2014.

Czytaj też: Kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej - debata redakcyjna >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(1)
Rafał | 07.03.2018, 08:36
Rozliczanie w oparciu o wskazania podzielników jest obarczone grzechem pierworodnym w postaci założenia racjonalnego wykorzystywania ciepła przez mieszkańców. Tymczasem te metoda prowadzi do hiperoszczędnego zachowania mieszkańców, którzy często przestają korzystać z grzejników z opomiarowaniem. Wtedy ciepło do lokalu jest dostarczane poprzez grzejniki nieopomiarowane w łazienkach oraz piony CO. Dla uniknięcia strat mieszkańcy gremialnie zaklejają wentylacje, doszczelniają okna, co przy junkersach prowadzić może do tragedii. Dodatkowo szybko pojawiają się problemy z zawilgoceniami w niedogrzanych mieszkaniach, pojawia się grzyb i problemy zdrowotne. Rozliczałem kilka dużych budynków wielorodzinnych, gdzie na 60-120 mieszkań pobór ciepła na podzielnikach wykazały 3 - słownie trzy. I nie było to grzanie, ale sytuacja losowa, dziecko z zapaleniem płuc, gdzie matka "pękła" i odkręciła na kilka dni kaloryfer. w efekcie dostała kilka tysięcy dopłaty.

System podzielnikowy, aby odpowiadał rzeczywistości, musi uwzględniać podział faktyczny ilości coepła dostarczanego przez grzejniki opomiarowane oraz pozostałą część instalacji CO - nieopomiarowaną. Zazwyczaj w regulaminach jest to 60 do 40, czasem 50-50, a w rzeczywistości bywa 10-90. To wywraca do góry nogami cały sens rozliczania podzielnikowego. Jeżeli na początek całkowite koszty dzieli się na stałe i zmienne, zwykle w proporcji pół na pół, a potem koszty zmienne dzieli się na rozliczane w oparciu o podzielniki i tzw.stałe, to tak naprawdę ok.5-25% kosztów ciepła rozlicza się w oparciu o podzielniki.
Czy to ma sens?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19232|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12598|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11733|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl