• Rozbudowa inwestycji – spór pomiędzy wspólnotą i deweloperem
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?  Ogranicz straty ciepła!
  • Już cztery mieszkania będą tworzyć wspólnotę – zakłada nowy projekt ustawy
  • Nie bać się marzyć!  Nie stać w miejscu!
  • Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w spółdzielni mieszkaniowej

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Rozbudowa inwestycji – spór pomiędzy wspólnotą i deweloperem

06.05.2019
Wspólnota mieszkaniowa i deweloper toczyli spór, który rozstrzygnąć musiał sąd. Deweloper zamierzał na sąsiedniej działce rozbudować blok mieszkalno-usługowy. Wspólnota mieszkaniowa natomiast wyraziła swój sprzeciw, obawiając się, że inwestycja ta przesłoni zamieszkiwany...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku? Ogranicz straty ciepła!

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Już cztery mieszkania będą tworzyć wspólnotę – zakłada nowy projekt...

06.05.2019
Rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości proponuje zmiany dla właścicieli mieszkań w zakresie zarządzania nieruchomością. Mianowicie właściciele lokali w mniejszych budynkach (co najmniej z czterem lokalami) podejmą wszystkie ważne decyzje dotyczące ich...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Nie bać się marzyć! Nie stać w miejscu!

08.04.2019
Z Jolantą Janasik – prezeską Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych – rozmawia Helena Śpiewak
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w spółdzielni...

08.04.2019
Zarówno działalność społeczna, jak i oświatowa czy kulturalna stanowią bardzo istotny element naszego spółdzielczego życia, element często niedoceniany a bardzo potrzebny.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przezorny nie zawsze ubezpieczony

Rozmowa z Krzysztofem Cicheckim z firmy WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
Sabina Augustynowicz  |  Administrator 5/2017  |  20.06.2017
Krzysztof Cichecki, broker ubezpieczeniowy z firmy WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
Krzysztof Cichecki, broker ubezpieczeniowy z firmy WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
Fot. arch. prywatne K. Cicheckiego

O meandrach ubezpieczeń nieruchomości, pojęciu ryzyka i kontrowersjach wokół odpowiedzialności za zaistniałe szkody z Krzysztofem Cicheckim – brokerem ubezpieczeniowym z firmy WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA – rozmawia Sabina Augustynowicz.

***

Sabina Augustynowicz: Od jakich ryzyk warto się ubezpieczyć, mieszkając we wspólnocie bądź spółdzielni?

Krzysztof Cichecki: Jeśli używamy takiego pojęcia jak „ryzyko”, to z uwagi na jego wieloznaczność warto na wstępie ustalić, co mamy na myśli.
Przyjmijmy więc, że właściciel mieszkania powinien spojrzeć na ryzyko przez pryzmat siebie jako osoby posiadającej nieruchomość na własność oraz siebie jako członka wspólnoty mieszkaniowej.

W pierwszym przypadku – jako właściciel – będzie odpowiadał za szkody, które sam wyrządzi lub które powstaną w związku z posiadaniem nieruchomości i innego mienia. Zatem należy rozważyć ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lokalu mieszkalnego (murów) i mieszkania (wyposażenia) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako właściciela nieruchomości.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej ryzyko nie spoczywa bezpośrednio na właścicielu, a na wspólnocie, chociaż w istocie to on – jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej – finansuje koszty utrzymania i ubezpieczenia nieruchomości. Dlatego w tym przypadku wspólnota powinna także ubezpieczyć budynek od ognia i innych zdarzeń losowych oraz siebie od odpowiedzialności cywilnej.

SA: Kiedy zarządca odpowiada za szkody? Jakie OC powinien on posiadać?
Czy zniknięcie definicji zarządzania nieruchomościami wraz z deregulacją zawodów nie utrudniło z kolei definiowania ryzyk, od których powinien ubezpieczyć się zarządca?

KC: Rzeczywiście brak definicji zarządzania stanowi problem przy określeniu ram działania zarządcy nieruchomości.

Nie chciałbym się wypowiadać za ubezpieczycieli, bo jako broker ubezpieczeniowy reprezentuję jednak stronę wspólnoty i zarządcy nieruchomości.

Z mojego punktu widzenia mamy szereg innych przepisów, na bazie których działają zarządcy. Mamy podpisane umowy pomiędzy wspólnotą a zarządcą nieruchomości lub administratorem – i na ich podstawie możemy również określić zakres obowiązków leżący po każdej ze stron.

W praktyce obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości jest dość szerokie, co oczywiście jest zaletą zarówno dla zarządcy, jak i samych poszkodowanych.

Co ciekawe: przy ubezpieczeniu OC każdy zakład ubezpieczeń występuje trochę w roli obrońcy ubezpieczonego. Sprawdza, czy rzeczywiście ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę. Jeśli tak, a sama szkoda jest objęta zakresem ochrony polisy OC, to ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie poszkodowanemu.

Jeśli natomiast wykaże brak odpowiedzialności ubezpieczonego, będzie go bronił nawet przed sądem, bo wtedy broni również własnych pieniędzy.

SA: No właśnie. Nie zawsze odpowiedzialność ciąży na zarządcy, czasami ponosi ją wspólnota. Z czego to wynika?

KC: Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za działania swoje czy osób bliskich, za zwierzęta itp., ale także z tytułu zawartych umów (kontraktów).
Notabene, w Polsce odpowiedzialność cywilna dzieli się na deliktową z art. 415 kodeksu cywilnego oraz kontraktową, zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego.

Jeśli firma dekarska nie wykonała na czas pokrycia dachu, to możemy zażądać zapłacenia kary umownej z tego tytułu, a także odszkodowania, jeśli to opóźnienie doprowadziło do szkody, np. zalania mieszkań.

Jednak sam fakt korzystania przez wspólnotę z usług zarządcy nieruchomości nie wyklucza odpowiedzialności wspólnoty. Dlatego wspólnota powinna dobrze przemyśleć, czy warto pozbawiać się ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie.

SA: To z czyjej polisy powinno być wypłacone odszkodowanie np. w przypadku gdy ktoś złamie nogę, bo poślizgnął się na mokrej podłodze na korytarzu lub gdy podczas wichury konar drzewa uszkodził samochód?

KC: Odszkodowanie zawsze powinno być wypłacane z polisy sprawcy szkody, jeśli oczywiście jesteśmy w stanie wykazać jego winę, lub też z naszej własnej polisy – gdy nikt nie zawinił lub nie jesteśmy w stanie nikomu udowodnić winy.

Gdy ktoś złamie nogę, ponieważ poślizgnął się na mokrej podłodze na korytarzu, należy wyjaśnić, kto odpowiada za to, że podłoga była mokra.

W życiu bywa różnie, więc każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Aczkolwiek zwykle poszkodowany swoje pierwsze kroki kieruje do wspólnoty, która może wykazać, że powierzyła zarządzanie nieruchomością profesjonaliście – zarządcy. Profesjonalista natomiast może wskazać na firmę sprzątającą, której powierzył sprzątanie części wspólnych.

Jak widać, odpowiedzialność może przechodzić z podmiotu na podmiot, więc ważne jest, aby dotrzeć do ostatecznego sprawcy szkody.

Inaczej jest w przypadku uszkodzenia auta przez drzewo powalone podczas wichury. Tutaj bowiem mamy do czynienia z siłą wyższą i może być trudno wykazać czyjąkolwiek winę. Chyba że udowodnimy, że np. drzewo było w złym stanie i wymagało wycięcia, a wspólnota lub zarządca nie dokonali przeglądu drzew, czego skutkiem było powalenie drzewa przez wichurę i uszkodzenie auta.

Żyje się tylko raz, czyli szybka ściąga o ubezpieczeniach na życie >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16483|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10154|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl