• Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
 • Jeszcze zarządzanie czy już pośrednictwo?
 • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
 • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami
 • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

16.09.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jeszcze zarządzanie czy już pośrednictwo?

Zarządzanie najmem lokali stanowi najmłodszą dyscyplinę zarządzania nieruchomościami, do której powstania w znacznej mierze przyczyniła się deregulacja rynku nieruchomości. Usługa ta powstała na styku zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, i stanowi dowód na...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami

03.10.2019
Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to przekłada się na poprawę zarządzania infrastrukturą techniczną oraz ekonomią budynku.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Docieplać ocieplenie czy zrywać starą warstwę

Rozmowa z Tomaszem Zembrowskim z Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Sabina Augustynowicz  |  Administrator 6/2017  |  20.07.2017  |  1
Na zdjęciu: Tomasz Zembrowski (Komisja Techniczna Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń)
Na zdjęciu: Tomasz Zembrowski (Komisja Techniczna Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń)
Fot. archiwum SSO

O tym, na co zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o docieplaniu istniejących ociepleń i jak to robić, by uniknąć poważnych problemów oraz odpowiedzialności za chybione decyzje, z Tomaszem Zembrowskim z Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń rozmawia Sabina Augustynowicz.

W wywiadzie:

• Ocieplenie na ociepleniu, ale po wykonaniu diagnostyki budynku
Dlaczego diagnostyka istniejącego ocieplenia ma tak istotne znaczenie
O potrzebie dodatkowego kotwienia w celu wzmacniania wielkiej płyt
Jak wybrać właściwe ocieplenie

Sabina Augustynowicz: Część budynków w Polsce została ocieplona wiele lat temu, kiedy między innymi obowiązywały inne, niższe normy dla systemów ociepleń. I pojawia się dylemat: czy ocieplać już ocieplone ściany, by spełnić wymagania obecnie obowiązujących norm, czy jednak zerwać stare warstwy i ocieplić na nowo ściany zewnętrzne budynku. Czy w ogóle da się wykonać ocieplenie na ociepleniu?

Tomasz Zembrowski: Oczywiście, że się da, ale po wykonaniu diagnostyki budynku. Tego rodzaju prace renowacyjne przeprowadzone mogą być bowiem wyłącznie wtedy, kiedy pozwala na to stan techniczny ściany i ocieplenia stanowiącego podłoże planowanych robót.

 

Warunkiem niezbędnym do efektywnego przeprowadzenia ponownego ocieplenia na już istniejącym jest przygotowanie profesjonalnego projektu. Zawsze powinien być on poprzedzony opinią techniczną lub ekspertyzą, która określi stan istniejącego ocieplenia i podłoże oraz wskaże wszystkie niezbędne prace przygotowawcze i wytyczne do projektowania.

Jeżeli istniejące ocieplenie jest w złym stanie technicznym, uniemożliwiając prawidłowe ponowne docieplenie wszystkich części elewacji (ościeża okienne, części podparapetowe, loggie, płyty balkonowe itp.), należy rozważyć usunięcie ocieplenia istniejącego i wykonanie w sposób prawidłowy nowego.

 

 

W przypadku docieplania budynku, który ma już kilkucentymetrową izolację termiczną ułożoną od zewnątrz, istotna jest ocena, czy stan systemu ociepleniowego pozwala na ułożenie kolejnej warstwy. W zależności od wyniku takiej analizy (czy dotychczasowa izolacja zostaje, czy ma zostać zdemontowana) dokładamy warstwę termoizolacji, aby całkowita grubość ocieplenia wyniosła tyle, ile przewiduje projekt, lub dajemy taką warstwę po zdemontowaniu starego ocieplenia.

SA: Dlaczego diagnostyka istniejącego ocieplenia ma takie znaczenie?

TZ: Warstwa zbrojąca i warstwa tynku muszą mieć odpowiednią wytrzymałość, gdyż będą stanowić warstwę nośną dla nowego systemu ociepleń.
Chodzi o to, czy ta wcześniej położona warstwa kleju, siatki zbrojącej, ocieplenia, tynku, stanowiąca podłoże dla dociepleń, wytrzyma obciążenie nową warstwą kleju, siatki zbrojącej, ocieplenia i tynku. Pamiętać bowiem należy, że docieplenie to kolejne obciążenie 12-13 kg materiałów na 1 m2. Dlatego tak ważna jest diagnostyka budynku i sprawdzenie m.in. przyczepności istniejącej warstwy.

W ubiegłym roku w Warszawie był taki przypadek: rozwarstwiła się warstwa tynku i warstwa zbrojąca, co sprawiło, że osunęło się całe ocieplenie z budynku. Stara warstwa nie wytrzymała dodatkowego obciążenia i runęła. Dobrze, że nikt nie ucierpiał. Jest wiele sytuacji, w których przy docieplaniu można podjąć niewłaściwą decyzję, grożącą odpowiedzialnością cywilną i karną ponoszoną przez właściciela budynku i projektanta.

RYNEK OCIEPLEŃ W LICZBACH

Szacunki i trendy European Association for ETICS (EAE) przedstawione podczas IV Międzynarodowej Konferencji ETICS, zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 11–12 maja 2017 r.

Europejski rynek ociepleń:

Turcja i Polska to dwa największe rynki ociepleń w Europie (wielkość rynku liczona wg powierzchni ocieplonych elewacji):

 • Turcja: 65 mln m2 (2014),
 • Polska: 40 mln m2 (2014).

Republika Czeska jest europejskim liderem pod względem liczby m2 ociepleń w przeliczeniu na mieszkańca:

 • liczba ludności w Czechach: 10,52 mln,
 • ocieplone elewacje (2014): 15,3 mln m2,
 • średnia na mieszkańca: 1,45 m2.

Polska: średnia na mieszkańca - 1,04 m2.

Europa: średnia na mieszkańca - 0,4 m2.

Średnia grubość termoizolacji obecnie: 120-140 mm.

Trendy rynkowe w europejskiej branży ociepleń

 • Zapotrzebowanie na rozwiązania energooszczędne w budownictwie będzie z czasem coraz większe. Systemy ociepleń metodą lekką mokrą – ETICS (External Thermal Insulation Composite System) odegrają istotną rolę w osiągnięciu przyjętych przez Unię Europejską celów w tej dziedzinie.
 • Wprowadzenie regulacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w tych krajach UE, w których takie przepisy jeszcze nie obowiązują.
 • Wdrożenie ulepszonych metod demontażu i recyklingu ociepleń.
 • Coraz większa różnorodność w systemach ociepleń wyrobów termoizolacyjnych (z lepszym współczynnikiem przewodzenia ciepła) i warstw zewnętrznych (zaawansowanych wypraw tynkarskich oraz innych produktów wykończeniowych) w odpowiedzi na indywidualne oczekiwania konsumentów.

SA: Co jeszcze wymaga sprawdzenia, by uniknąć chybionych decyzji?

TZ: W przypadku budynków wzniesionych w technologii wielkopłytowej zarówno renowacja poprzez ponowne ocieplenie, jak i „wymiana” ocieplenia na nowe stwarza możliwość wzmocnienia trójwarstwowej płyty żelbetowej poprzez zastosowanie dodatkowego połączenia płyt osłonowych (fakturowych) z płytami nośnymi za pomocą odpowiednich kotew. Jest to najlepszy moment na wykonanie takich wzmocnień, których – jeśli ocieplenie było wykonywane np. 20 lat temu – na pewno nikt nie zrobił, bo nikt nie sprawdzał, czy wzmocnienie jest potrzebne. W efekcie nie wiemy, w jakim stanie są łączniki mechaniczne trzymające warstwę fakturową.

Nie wolno przy tym zapominać, że wykonanie ocieplenia zamyka dostęp do konstrukcji ścian od zewnątrz na kilkadziesiąt lat, a więc przy szacowaniu wytrzymałości łączników, z ewentualnym uwzględnieniem ich nieodpowiedniego stanu, należy brać pod uwagę odpowiednio wydłużony okres, a nie wyłącznie stan obecny.

SA: Sugeruje Pan, że najlepszym rozwiązaniem jest jednak zdjęcie starej warstwy ociepleniowej?

TZ: Tak, to najbardziej pewne rozwiązanie. Uważam jednak, że nie można decydować się na docieplenie bez dokładnej analizy stanu obecnego. Ocieplenia wykonywane 15–20 lat temu mają się bowiem nijak do obecnie wykonywanych.

Jako Stowarzyszenie przygotowaliśmy wytyczne szerzące dobre praktyki. Trzy z tych opracowań mówią o prawidłowym wykonywaniu ociepleń, o prawidłowej eksploatacji systemów ociepleń oraz o ociepleniu wielkiej płyty i dociepleniach, w tym o znaczeniu diagnostyki.

Uważamy, że podejście do docieplania istniejących ociepleń powinno mieć charakter indywidualny. O ile można przyjąć pewne stałe zasady przy wykonywaniu nowych ociepleń, o tyle w przypadku dociepleń budynków już docieplonych to się nie uda.

Każdy budynek wymaga indywidualnych pomiarów, obliczeń i analiz, które stanowią podstawę wyboru metody postępowania. Przecież wykonanie ponownego ocieplenia na już istniejącym ma służyć zwiększeniu izolacyjności termicznej ścian. A grubość izolacji ścian powinna wynikać po prostu z wyliczeń.

SA: Jak wybrać właściwe ocieplenie? Skąd wspólnoty czy spółdzielnie mają wiedzieć, że wybrały dobrze?

TZ: Na ścianach budynku powinno się instalować wyłącznie certyfikowane kompletne układy ociepleniowe jednej marki. Dopiero wówczas tworzące system składniki, we wzajemnym połączeniu, będą właściwie funkcjonować na elewacji.

Każdy system ociepleń w konkretnym układzie komponentów jest poddawany testom laboratoryjnym pod kątem wymagań technicznych i użytkowych, jak paroprzepuszczalność, nierozprzestrzenianie ognia, przyczepność międzywarstwowa, nasiąkliwość, wytrzymałość mechaniczna czy trwałość i jednorodność kolorystyczna. Dopuszczony zostaje do obrotu po tym, jak pozytywnie przejdzie wszystkie badania.

Przypadkowo zestawione materiały nie dają pewności co do wytrzymałości i wyglądu ocieplenia.

Poza tym stosowanie do ociepleń wyrobów innych niż kompletne systemy jednego producenta skutkuje np. utratą gwarancji na produkt.

Tymczasem, jak wynika z deklaracji wykonawców przebadanych przez TNS Polska wiosną 2015 roku, jedną czwartą budynków w Polsce ociepla się z użyciem przypadkowo zestawionych wyrobów. Koszty naprawy tak wykonanego ocieplenia ponosi już tylko inwestor.

SA: Dziękuję za rozmowę.

Czytaj też: Kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej - debata redakcyjna >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(1)
Jozef | 22.10.2018, 15:30
W przypadku ocieplania domu korzystałem z ocieplenia pianką, samą pracą zajmowała się firma: [url=https://cels.pl/]https://cels.pl/[/url]
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17310|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10802|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10376|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl