CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Bezpieczeństwo bloków i osiedli

Damian Żabicki  |  Administrator 6/2017  |  25.07.2017
Nowoczesne rozwiązania typu smart home z wielofunkcyjnymi domofonami, zapewniającymi kontakt z ochroną, ale także z telefonami alarmowymi pomagają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
Nowoczesne rozwiązania typu smart home z wielofunkcyjnymi domofonami, zapewniającymi kontakt z ochroną, ale także z telefonami alarmowymi pomagają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
Fot. J. Sawicki

Bezpieczeństwo i ochronę mieszkańcom osiedli może zapewnić zarówno stała lub doraźna ochrona fizyczna, jak i wykorzystanie nowoczesnej technologii prewencyjnej czy monitoringu.

W artykule:

• Ochrona stacjonarna
• Nadzór kamer
• Systemy monitoringu
• Wideofony
• Oświetlenie części wspólnych osiedli

Na ograniczenie przestępczości wpływa również odpowiednie oświetlenie i zaprojektowanie terenów zielonych. Nowoczesne rozwiązania typu smart home z wielofunkcyjnymi domofonami, zapewniającymi kontakt z ochroną, ale także z telefonami alarmowymi dodatkowo są gwarancją bezpieczeństwa. Dobrze oświetlone wejścia do klatek schodowych oraz właściwe oświetlenie podwórek, bez marnotrawstwa energii, ale z zapewnieniem odpowiedniego natężenia światła, także nie pozostają bez znaczenia dla bezpieczeństwa.

Ochrona stacjonarna

Ochronę stacjonarną bloków i osiedli realizuje się w oparciu o indywidualnie przygotowany system, który zależy od rodzaju chronionego obiektu. Podstawą każdego planu jest opracowanie szczegółowych procedur ochrony w oparciu o wizję lokalną obiektu z wyodrębnieniem odpowiednich stref bezpieczeństwa. Ważne jest przy tym zidentyfikowanie zagrożeń i stworzenie procedur ich eliminowania. Oprócz tego powinien zostać wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze niezidentyfikowanym, czyli potencjalnym.

System ochrony stacjonarnej zapewnia stałą obecność pracowników na terenie strzeżonego obiektu – bloku, osiedla, którzy czuwają nad bezpieczeństwem osób i mienia. Pracownicy ochrony są wyposażeni w odpowiednie uniformy służbowe dostosowane do specyfiki chronionego obiektu. Ważne są przy tym właściwie dobrane systemy łączności pozwalające na szybką reakcję grup interwencyjnych.

Trzeba pamiętać o szeregu rozwiązań o charakterze organizacyjnym i technologicznym uwzględniających odpowiednio wyszkolony personel oraz specjalistyczne wyposażenie. Połączenie tych elementów zapewnia wysoki poziom skuteczności ochrony stacjonarnej osiedli.

Nadzór kamer

Nowoczesne kamery stosowane w ochronie bloków i osiedli wykorzystują przesył danych poprzez technologię IP. Instalacja sygnałowa może bazować zatem na istniejącej sieci teleinformatycznej budynku, a podgląd jest możliwy poprzez dowolny komputer osobisty połączony z internetem. W efekcie podgląd mają nie tylko służby ochrony, ale również np. mieszkańcy znajdujący się poza osiedlem.

Kamery używane w systemach monitorowania różnią się przede wszystkim rozdzielczością oraz prędkością transmitowanego obrazu. Mogą mieć też funkcje pozwalające na wykrywanie ruchu. Należy przy tym podkreślić, że małe wymiary i estetyczny wygląd kamer sprawiają, że urządzenia te dobrze komponują się z otoczeniem.

Na etapie wyboru odpowiednich kamer administrator osiedla musi przede wszystkim określić, co będzie poddane obserwacji. Ważne jest również zdefiniowanie ilości szczegółów, jakie będą w obrazie, od tego zależy bowiem rozdzielczość kamery. Analizuje się warunki oświetleniowe w miejscu, gdzie będzie przebiegała obserwacja.

Oprócz tego należy określić, czy rejestracja będzie odbywała się przy świetle sztucznym, naturalnym lub przy zmiennych warunkach oświetleniowych – wybór szczegółowych parametrów pracy systemu warto powierzyć specjalistom.

Trzeba mieć również na uwadze ewentualną funkcję zoomu optycznego, a także kąt widzenia kamery. Oferowane na rynku urządzenia tego typu mają zazwyczaj kąt od 50 do 60 stopni, ale dostępne są również kamery obracane, zapewniające kąt podglądu w zakresie 360 stopni.

Odpowiednie kamery należy dobrać w przypadku obserwacji obiektów ruchomych – inna kamera będzie zastosowana do obserwacji pojazdów, a inna do obiektów nieruchomych. Także do pracy nocą wybiera się urządzenia o odpowiednich parametrach. Przy właściwym doborze kamery nie bez znaczenia są również jej wymiary.

Systemy monitoringu

Na systemy monitoringu, które znajdują zastosowanie w budynkach wielorodzinnych, oprócz kamer składają się dodatkowe urządzenia, np. rejestratory. Nowoczesne urządzenia tego typu są rejestratorami cyfrowymi, które mogą obsługiwać nie tylko kamery IP, ale i analogowe. Ważny jest przy tym odpowiedni stopień kompresji danych, który w dużej mierze wpływa na obciążenie łączy i zapotrzebowanie na komórki pamięci. Zebrane dane są zapisywane na dyskach twardych. Nagrania można archiwizować na nośnikach DVD lub eksportować do komputera osobistego.

Na etapie wyboru odpowiednich rejestratorów do systemów monitoringu bloków i osiedli trzeba przede wszystkim mieć na uwadze liczbę kamer, które będą podłączone do urządzenia. W przypadku bloków i osiedli warto zastosować rejestratory zapisujące również dźwięk.

Administratorzy systemów monitoringu analizują materiały wideo poprzez specjalne oprogramowanie komputerowe. Przydatną funkcję stanowi przede wszystkim rozpoznawanie określonych zachowań. W odniesieniu do bloków i osiedli można wykrywać np. parkowanie w niedozwolonych miejscach, kradzież pozostawionych przedmiotów czy osoby zachowujące się nerwowo.

W razie potrzeby oprogramowanie jest w stanie wykryć trasę obiektów przechodzących przez scenę z analizą przekroczeń określonych linii. Automatycznie przeprowadza się detekcję wielu właściwości, takich jak kierunek, proporcje czy też prędkość obiektu.

Oprogramowanie w systemach monitoringu bloków i osiedli wykrywa określony stopień zagęszczenia ludności w danym obszarze, przepływ stale poruszającego się obiektu oraz elementów usuniętych w określonym czasie. Wszystkie te czynniki powinien sprecyzować administrator na etapie wyboru poszczególnych urządzeń systemu.

Wideofony

Wideofony, które znajdują zastosowanie w budynkach wielorodzinnych, wyposaża się w pojemnościowe przyciski dotykowe, co umożliwia obsługę ikony na ekranie jednym dotknięciem. Chodzi tutaj o obsługę funkcji takich, jak przyjmowanie rozmów, dezaktywacja dzwonka czy otwieranie drzwi. W nowoczesnych wideounifonach stawia się na wysoki poziom czułości, dzięki czemu osoba, która dzwoni, nie musi być blisko mikrofonu.

Oferowane na rynku wideofony przeznaczone do pracy w blokach i na osiedlach mogą współpracować z innymi urządzeniami inteligentnego budynku poprzez wymianę danych, np. za pomocą magistrali KNX/EIB.

Coraz większym uznaniem cieszą się urządzenia wykorzystujące technologie biometryczne chociażby w oparciu o linie papilarne. Możliwa jest również współpraca z czytnikami kart zbliżeniowych.

Niektóre wideofony mogą realizować sterowanie sekwencjami, np. wraz z otwarciem drzwi może nastąpić załączanie oświetlenia na klatce schodowej. Przydatna jest możliwość komunikowania paneli między sobą.

Z kolei po stronie użytkownika ekran wideofonu może pełnić funkcję kalendarza, dyktafonu, odtwarzacza multimedialnego lub ramki elektronicznej. Oprócz tego użytkownik może wywołać obraz rejestrowany przez wideofon, co pozwala na obserwację otoczenia. Jego jakość jest zapewniona przez możliwość regulowania rozdzielczości, poziomu głośności rozmowy, a także jasności i nasycenia barw.

W wielu budynkach zastosowanie znajdują rozwiązania polegające na wykorzystywaniu telewizora jako urządzenia realizującego funkcje wideo. W momencie próby nawiązania połączenia na ekranie telewizora pojawi się funkcja „obraz w obrazie” i zostanie wyświetlony obraz z kamery.

Dla budynków wielorodzinnych oferowane są również systemy domofonowe. Ważna jest ich trwała obudowa z montażem natynkowym lub podtynkowym. Rozmowy wewnętrzne mogą być prowadzone poprzez interkom. W zależności od potrzeb dobiera się odpowiednie rozwiązania w zakresie identyfikacji użytkowników, przy tym niejednokrotnie znajdują zastosowanie czytniki kart.

Oświetlenie części wspólnych osiedli

W systemach oświetlenia części wspólnych osiedli coraz częściej wykorzystuje się systemy inteligentnego sterowania. Nadzorowane są kluczowe parametry elektryczne, takie jak natężenie prądu, pobór mocy czy czas pracy. Należy podkreślić, że w nowoczesnych systemach tego typu przesył informacji między lampami wykorzystuje instalację zasilającą i nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej instalacji sterującej. Na typowy system składają się czujniki (np. deszczu, zmierzchu), a także specjalne koncentratory sieciowe oraz układy regulacyjne i kontrolery. Niejednokrotnie wykorzystuje się urządzenia pozwalające na transmisję danych poprzez sieć telefonii komórkowej. Administrator może odczytywać i zmieniać parametry systemu oświetleniowego. Chodzi tutaj przede wszystkim o parametryzowanie czasów pracy, zdalne załączanie i wyłączanie lamp czy redukowanie mocy na poszczególnych lampach. Oprócz tego administrator systemu jest powiadamiany o wszelkich awariach.

Szczególne warunki powinny być zachowane w przypadku lamp oświetlających drogi wewnątrzosiedlowe. Ważny jest bowiem poziom luminancji i jej równomierność oraz ograniczenie olśnienia. W aplikacjach bazujących na rozproszonej strukturze oświetlenia na etapie zarządzania poszczególnymi parametrami bierze się pod uwagę porę dnia oraz warunki panujące na drodze: podwyższone natężenie ruchu, mniejsza widoczność oraz szczególne przypadki – np. imprezy organizowane na terenie osiedli. Brane jest pod uwagę grupowanie punktów oświetleniowych w miejscach takich jak place, skwery czy osiedla. System jest w stanie rozliczyć zużytą energię dla instalacji oświetleniowych, uwzględniając kryterium czasu, liczbę lamp, tytuł prawny (np. wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy dróg, zarządcy parkingów) oraz poziom monitoringu działania lamp ulicznych.

Jeżeli dojdzie do awarii systemu, administrator i służby serwisowe powiadamiane są o konieczności interwencji w sposób automatyczny, za pomocą wiadomości SMS. Wykrywane są przy tym wszelkie nieuprawnione otwarcia obudowy lampy z jednoczesnym powiadamianiem odpowiednich służb.

Warto zwrócić uwagę na dodatkowy ważny element: nowoczesne budynki wielorodzinne nie obejdą się bez odpowiednich okien i drzwi utrudniających włamanie. Jeżeli takie rozwiązania mają być zastosowane, to szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie świadectwo klasyfikacji. Określa ono cechy okna lub drzwi łącznie z rodzajem okuć, ram, szyb oraz sposobem montażu. Brak takiego dokumentu powoduje, że nie mamy pewności, czy wyrób zapewnia bezpieczeństwo i będzie odporny na próby włamania.

W efekcie na etapie porównywania wyrobów bierze się pod uwagę kompleksowe rozwiązanie, a nie tylko jego wybrany element, taki jak np. szyby czy okucia. Trzeba mieć pewność co do zabezpieczeń antywłamaniowych, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. Równie ważny jest odpowiednio przeprowadzony montaż.  

Czytaj też: Bezpieczeństwo na osiedlu przede wszystkim >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17580|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10960|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10537|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl