CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Podatek od nieruchomości. Cz. 2. Podstawy opodatkowania

Eugenia Śleszyńska  |  Administrator 6/2017  |  26.07.2017
Ustawa podatkowa nie wprowadziła obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej specjalnie dla celów ustalenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.
Ustawa podatkowa nie wprowadziła obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej specjalnie dla celów ustalenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.
Rys. redakcja Administratora

Obowiązujący system opodatkowania posiadanych nieruchomości ma od wielu lat charakter tymczasowy. Tworzą go obecnie trzy odrębne podatki: od nieruchomości, rolny i leśny. Dla podatku rolnego podstawę opodatkowania stanowi równowartość pieniężna 2,5 lub 5 kwintali żyta, dla podatku leśnego – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna. Z pominięciem szczególnych wypadków określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (dalej UPOL), posiadacze gruntów rolnych i leśnych nie płacą podatku od nieruchomości, gdyż „opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

W artykule:

• Przedmiot opodatkowania
• Jak podatnik ustala stan przedmiotów opodatkowania?
• Źródła informacji o nieruchomości
• Moc wiążąca ewidencji gruntów i budynków
• Zakres informacji w ewidencji gruntów i budynków
• Studium przypadku
• Jak ustalić przedmiot opodatkowania
• Powierzchnia użytkowa w wyrokach sądów
• Problemy z ustaleniem „wysokości kondygnacji w świetle”
• Co z podestami i korytarzami?

Co do podatku od posiadanego majątku, zwanego w ustawie podatkowej podatkiem od nieruchomości, należy przypomnieć, że przechodził on w okresie kilkudziesięciu lat różne historyczne przeobrażenia:

 • był to podatek od nieruchomości,
 • był także podatek od lokali, ustalany od wartości czynszowej nieruchomości (na przykład w wysokości 12% podstawy opodatkowania, gdy nie wynosiła ona mniej niż 1000 zł).
 • znany był także jako podatek od placówpodatek od lokali, pobierany od posiadaczy zależnych, w tym od najemców i dzierżawców.

W obecnym stanie prawnym przedmiotem opodatkowania są posiadane przez podatnika budynki, grunty i budowle, wyłącznie na warunkach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości zdefiniowano dla celów fiskalnych w zależności od przeznaczenia przedmiotu opodatkowania – gruntu, budowli i budynku.

 • Tylko w przypadku budowli przedmiotem opodatkowania są te budowle, które są związane z działalnością gospodarczą podatnika, a więc przedsiębiorcy, inne nie są przedmiotem opodatkowania.
 • Co do pozostałych przedmiotów opodatkowania – gruntów i budynków lub ich części – dla wysokości podatku od nieruchomości istotne jest ich związanie z działalnością gospodarczą lub zajęcie np. części budynku na działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Związanie posiadanego przedmiotu opodatkowania z działalnością gospodarczą oznacza w konsekwencji obowiązek stosowania najwyższych stawek podatku od nieruchomości, z tego względu podatek od nieruchomości nabiera charakteru podatku dochodowego.

Co do przedmiotu opodatkowania gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, według art. 5 ust. 1 pkt 1a UPOL stosuje się najwyższe stawki podatku od nieruchomości i to bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, co wymaga szczególnego podkreślenia.

Co do przedmiotu opodatkowania budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na jej prowadzenie, według art. 5 ust. 1 pkt 2 b UPOL stosuje się najwyższe stawki podatku od nieruchomości.

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono do ustawy podatkowej nowy art. 1a ust. 2a, który dla celów również podatku od nieruchomości ustalił, jakich przedmiotów opodatkowania i w jakich warunkach nie zalicza się do działalności gospodarczej:

 • po pierwsze, do gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami;
 • po drugie, do budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy prawo budowlane lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania (od 1 stycznia 2016 r. przy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie uwzględnia się „złego stanu technicznego” przedmiotu opodatkowania).

Jak podatnik ustala stan przedmiotów opodatkowania?

Ustawa podatkowa nie wprowadziła obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej specjalnie dla celów ustalenia podstawy opodatkowania i podatku należnego. Jest jednak oczywiste, że przedsiębiorca ustala stan posiadanych przedmiotów opodatkowania, budynków, budowli i gruntów według posiadanych dokumentacji i ewidencji, w tym ewidencji środków trwałych. Tym bardziej jest to jasne, że w art. 4 ust. 6 UPOL, w części dotyczącej opodatkowania budowli, ustawa mówi o zgodności ewidencji z ustawą o podatku dochodowym. Podatnicy tacy deklarują podatek od nieruchomości organowi podatkowemu na podstawie własnych ewidencji, jednakże w zakresie gruntów i budynków dane powinny co do zasady odpowiadać ewidencji gruntów i budynków.

 • Osoby fizyczne, w tym nieprowadzące działalności gospodarczej, ustalają przedmioty opodatkowania, wykazując posiadane grunty, budynki i ich części. Tacy podatnicy fizyczni są obowiązani złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.
 • Jeżeli podatnikami są osoby fizyczne, zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy decyzji administracyjnej organu podatkowego ustalającej to zobowiązanie (patrz art. 6 ust. 7 UPOL).
 • Jeżeli jednak nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową), osoby fizyczne składają organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na takich samych zasadach jak osoby prawne.

Czytaj też: Podatek od nieruchomości – kto i za co płaci? >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
 • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11050|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10630|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl