CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/tanszy-gaz-1085b/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Ocieplanie budynku styropianem – co trzeba wiedzieć?

Krzysztof  Krzemień  |  03.07.2019  |  4
Fot. Arbet

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony system ociepleń ścian zewnętrznych – znany również jako metoda lekka-mokra. Obejmuje on ułożenie izolacji cieplnej (głównie na bazie płyt styropianowych) na odpowiednio przygotowanym podłożu (ściana) oraz wykonanie warstwy wykończeniowej w postaci tynku elewacyjnego.

W artykule:

• O konieczności stosowania Kompletnych Systemów Ociepleń pod rygorem utraty ewentualnych reklamacji
• Zasady wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
• Rola tynków cienkowarstwowych w systemach ociepleń

Systemy zewnętrznego izolowania fasad budynków są sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym w budownictwie od ponad 50 lat.
Ich zgodność z Aprobatą Techniczną gwarantuje uzyskanie odpowiedniej ochrony cieplnej budynku tylko wówczas, jeśli pochodzą od jednego producenta, a ich aplikacja jest wykonana zgodnie z wytycznymi. Ma to również ogromny wpływ na zachowanie trwałości i estetyki wykonanej elewacji.

Ocieplenie materiałami pochodzącymi z kompletnego systemu będzie trwałe i zapewni odpowiednią ochronę budynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Izolacja termiczna ze styropianu jest trwała i zachowuje niezmiennie swoje właściwości użytkowe przez cały okres eksploatacji budynku. Warunkiem uzyskania dużej odporności całego ocieplenia jest jednak bezbłędne wykonawstwo i wzajemna zgodność poszczególnych elementów składowych, zarówno pod względem mechanicznym, jak i chemicznym.

Arbet - styropian

Dokumentami potwierdzającymi kompatybilności poszczególnych składników, takich jak styropian, tynki, farby, kleje, oraz innych materiałów tworzących system ociepleń są np. Rekomendacje Techniczne wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Kompletne Systemy Ociepleń a kwestia ewentualnych reklamacji

Wskazówka:

W zależności od rodzaju systemu i stosowanych w nim materiałów wiążących konieczne może być równoległe z klejeniem mechaniczne mocowanie płyt styropianowych przy użyciu kołków kotwiących. Mocowanie tego typu niezbędne będzie wszędzie tam, gdzie występuje słabe podłoże (warstwy starego tynku lub farby elewacyjnej).

W przypadku ocieplania ścian zewnętrznych stosowanie kompletnego systemu ociepleń, w skład którego wchodzą: płyty styropianowe, kleje, siatki zbrojące, grunty, tynki, jest bardzo istotne dla inwestora z tytułu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

Kompletny system ociepleń posiada Aprobatę Techniczną dokument jasno informujący, jakie produkty tworzą system, który został przebadany pod względem kompatybilności składników i zachowania się całego układu w funkcji czasu i bezpieczeństwa pożarowego (klasyfikacja ogniowa NRO – Nierozprzestrzeniający Ognia).

Nie wszystkie podmioty biorące udział w procesie ocieplania (inwestorzy, wykonawcy, projektanci) mają wiedzę, że zastosowanie produktów nieobjętych Aprobatą Techniczną (np. tynk, klej itp.) powoduje utratę prawa do roszczeń z tytułu reklamacji.

Wskazówka:

Dobierając kolor elewacji, należy zwrócić uwagę na fakt, że kolor tynku wpływa w istotny sposób na występujące w nim naprężenia termiczne. Im jest jaśniejszy, tym więcej promieniowania słonecznego odbija się od elewacji i tym mniejsze są naprężenia termiczne. Ciemne powierzchnie natomiast intensywniej to promieniowanie absorbują (nagrzewają się do znacznie większych temperatur), co może prowadzić do powstawania dużych naprężeń wewnątrz struktury tynku.

Wykonanie systemu ociepleń ścian zewnętrznych przy użyciu produktów pochodzących od różnych producentów kwalifikuje taki układ jako „składak”. Dlatego bardzo ważnym działaniem przed rozpoczęciem prac (projektowych, zakupowych czy wykonawczych) jest wybór materiałów, które są objęte Aprobatą Techniczną i mają miano kompletnego systemu ociepleń.

W skład systemu ETICS wchodzą następujące komponenty:

 • płyty termoizolacyjne: styropian kategorii fasada,
 • klej/zaprawa do mocowania styropianu,
 • klej/zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej,
 • siatka do wykonywania warstwy zbrojonej,
 • łączniki mechaniczne – opcjonalnie (jeżeli są przewidziane w projekcie),
 • tynk zewnętrzny,
 • farba elewacyjna – wersja opcjonalna,
 • materiały wykończeniowe [listwy, narożniki, materiały uszczelniające (np. piany PVC), taśmy itp.].

Czytaj też: Ocieplenia na ocieplenia – co trzeba wiedzieć? >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Zasady wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych

Prace wykonawcze można podzielić na IV etapy:

Etap I – przygotowanie podłoża

 • Powierzchnię ściany, która stanowić będzie podłoże pod warstwy izolacyjne, należy najpierw oczyścić z resztek zapraw, luźnych kawałków tynku, kurzu, plam oleju itp.
 • Na powierzchni podłoża nie powinno być również żadnych nalotów czy wykwitów solnych.
 • Przy słabo związanych podłożach (istniejące warstwy tynku lub farby) należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do elementów konstrukcyjnych, z których zbudowana jest ściana zewnętrzna, i ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej, stosując grunt uniwersalny lub sczepny.

Jeżeli ocieplany budynek nie ma wykonanej izolacji ścian fundamentowych (brak ciągłości izolacji), przed rozpoczęciem prac ociepleniowych fasad i montażem listwy startowej należy pamiętać o wykonaniu dylatacji, czyli kilkucentymetrowego odstępu pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem styropianu (grunt „pracuje” pod wpływem temperatury, np. mrozu, i czasem podnosi się; dylatacja zapobiega niszczeniu ocieplenia wskutek tego zjawiska).

W pierwszej kolejności do muru należy przymocować listwę startową, a następnie przykryć ją siatką zbrojącą z włókna szklanego.

Siatka powinna wystawać na ok. 10 cm ponad listwę, od dołu zaś należy ją wypuścić na ok. 20 cm.

Pierwszy rząd płyt izolacyjnych należy oprzeć na listwie startowej. W miejsce listwy można również stosować specjalne profile cokołowe zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przyziemnej części elewacji.

Etap II – montaż warstwy izolacyjnej, klejenie płyt styropianowych

Narożniki budynku (wszystkie naroża, jak również otwory okienne, drzwiowe itp.) należy zabezpieczyć poprzez przyklejenie metalowych profili ochronnych z siatką w celu ochrony narożników przed uszkodzeniem. Fot. PSPS
 • Zaprawę klejącą należy nanosić metodą pasmowo-punktową:
  — na brzegach płyty styropianowej pas grubości ok. 15–20 mm,|
  — w części środkowej w postaci niewielkich placków (zwykle 4–6 na jedną płytę).
 • Po nałożeniu kleju płytę należy natychmiast docisnąć do ściany z zachowaniem wyznaczonego pionu i poziomu. Wystające poza obrys płyty resztki masy klejącej należy natychmiast usunąć.
 • Podczas przyklejania płyt styropianowych należy je starannie dociskać, zarówno do ściany, jak i do sąsiednich płyt, aby uniknąć powstawania szczelin w miejscach ich łączenia.
 • Kolejne rzędy płyt należy układać w sposób „mijankowy”, tzn. płyta wyższego rzędu powinna zaczynać się w połowie długości płyty niższego rzędu. Przy narożnikach ścian płytę należy wysunąć na jej grubość, aby w ten sposób umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach.
 • Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczyna się ponownie od całej płyty, aby zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie między poszczególnymi rzędami.
 • Jeśli na powierzchni styku płyt styropianowych wystąpią nierówności, należy je wyrównać specjalną tarką do szlifowania styropianu lub gruboziarnistym papierem ściernym.
 • Narożniki budynku (wszystkie naroża, jak również otwory okienne, drzwiowe itp.) należy zabezpieczyć poprzez przyklejenie metalowych profili ochronnych z siatką w celu ochrony narożników przed uszkodzeniem.
 • Po 2–4 dniach od zakończenia mocowania płyt styropianowych, kiedy klej mocujący płyty odpowiednio mocno zwiąże (w zależności od warunków atmosferycznych), można przystąpić do kolejnego etapu prac, który polega na wykonaniu warstwy zbrojonej.

Etap III – wykonywanie warstwy zbrojonej

 • Przed przystąpieniem do zatapiania siatki powierzchnię, jaką tworzą przyklejone płyty styropianowe, należy przeszlifować w celu zniwelowania nierówności powstałych podczas klejenia oraz zwiększenia przyczepności kleju do płyt styropianowych. Ewentualne szczeliny powstałe na połączeniu płyt styropianowych wypełnia się pianą montażową.
 • Na przyklejone płyty styropianowe, po wyschnięciu warstwy mocującej, nanosi się warstwę kleju do zatapiania siatki o grubości ok. 2–3 mm i na szerokość pasa siatki zbrojącej.
 • Bezpośrednio w świeży klej wciska się, pionowo od góry do dołu, pasy siatki zbrojącej. Siatka musi być w całości zatopiona w masie klejącej, bez fałd na całej swojej długości.
 • Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, nachodząc na pas sąsiedni na ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić również na wszystkie narożniki, profile ochronne itp.
 • Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin.
 • Na wyschnięte podłoże nanoszona jest następnie warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny.

Etap IV – nakładanie tynku fasadowego

Tynk nanoszony jest na przygotowane wcześniej podłoże w sposób ciągły, bez przerywania pracy. Fot. PSPS

Tynk nanoszony jest na przygotowane wcześniej podłoże w sposób ciągły, bez przerywania pracy. Nakładanie tynku nie może być prowadzone podczas deszczu lub przy intensywnym promieniowaniu słonecznym. W zależności od wymaganego efektu plastycznego nadaje się tynkowi powierzchniową fakturę drapaną, zacieraną, zmywaną lub natryskową.

Tynki cienkowarstwowe w systemach ociepleń – estetyka, kolorystyka, kreacja stylu

O wyglądzie elewacji budynku decyduje zewnętrzna warstwa, którą w zdecydowanej większości stanowi tynk cienkowarstwowy o określonej barwie i strukturze. Dzięki rozwojowi nauki i zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych inwestorzy mogą dziś wybierać spośród nieograniczonej palety barw (kilkaset kolorów). Producenci chemii budowlanej mają w swojej ofercie produkty pozwalające spełnić różnorodne oczekiwania klientów. W kompletnym systemie ociepleń tynk stanowi zewnętrzną warstwę elewacji narażoną na niekorzystne warunki atmosferyczne. To, jaki tynk zewnętrzny wybrać, uzależnione jest od rodzaju podłoża oraz wymaganych dodatkowych właściwości fizykochemicznych. Tynki są odporne na warunki atmosferyczne oraz korozję biologiczną, dodatkowo tynk akrylowy i tynk silikonowy wykazują zwiększoną odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu ich kolory są odporne na blaknięcie. Tynk silikonowy jest bardziej elastyczny i ma lepsze właściwości mechaniczne niż tynk mineralny, dlatego może być stosowany także na podłożach niemineralnych. Wysokie właściwości użytkowe tynku nie zwalniają użytkownika od okresowego przeglądu i usuwania ewentualnych zabrudzeń lub porażeń biologicznych. Tynk, jak każda powierzchnia elementów zewnętrznych budynku (dachówka, rynny, parapety, okna itp.), ulega bowiem stopniowemu zabrudzeniu.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Administrator" (wydanie 9/2017, strona 46).

Czytaj też: Docieplać ocieplenie czy zrywać starą warstwę >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(4)
Ocieplanie piana | 14.05.2018, 19:13

Jeśli ocieplać to tylko pianą. Piana zapewnia bardzo dobra izolacje fundamentow, ścian. Ludzie coraz częściej ocieplają poddasza pianą i bardzo słusznie, bo jest to jedna z bardziej skutecznych metod. Jeśli chodzi o polnocną część Polski, to polecam mego znajomego firmę VIZO. Zajmują się tym profesjonalnie polecam !!

emil | 07.07.2019, 20:37
Piana jest dobrą alternatywą dla wełny do ocieplania poddasza, ale na fasadę, fundamenty czy podłogi tylko styropian.
mentlista | 26.07.2019, 15:54
Emil owszem, jeśli kładziemy dobrej jakości styropian. Trzeba sprawdzać parametry przed zakupem i certyfikat ITB
Piotr | 11.11.2019, 11:35
Na poddasze wciąż najlepsza jest wełna Rockwool, nie ma co kombinować z pianami, co do styropianu ja mam Termo Organikę grafit, sprawdzałem właśnie pod kątem certyfikatu Instytytu Techniki Budowlanej więc na pewno posiada
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »

Programy dla zarządcówKoronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm... Czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
 • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18897|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12029|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11502|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl