CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ocieplanie budynku styropianem – co trzeba wiedzieć?

Krzysztof  Krzemień  |  03.07.2019  |  4
Bardzo ważnym działaniem przed rozpoczęciem prac (projektowych, zakupowych czy wykonawczych) jest wybór materiałów, które są objęte Aprobatą Techniczną i mają miano kompletnego systemu ociepleń.
Bardzo ważnym działaniem przed rozpoczęciem prac (projektowych, zakupowych czy wykonawczych) jest wybór materiałów, które są objęte Aprobatą Techniczną i mają miano kompletnego systemu ociepleń.
Fot. TermoOrganika

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony system ociepleń ścian zewnętrznych – znany również jako metoda lekka-mokra. Obejmuje on ułożenie izolacji cieplnej (głównie na bazie płyt styropianowych) na odpowiednio przygotowanym podłożu (ściana) oraz wykonanie warstwy wykończeniowej w postaci tynku elewacyjnego.

W artykule:

• O konieczności stosowania Kompletnych Systemów Ociepleń pod rygorem utraty ewentualnych reklamacji
• Zasady wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
• Rola tynków cienkowarstwowych w systemach ociepleń

Systemy zewnętrznego izolowania fasad budynków są sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym w budownictwie od ponad 50 lat.
Ich zgodność z Aprobatą Techniczną gwarantuje uzyskanie odpowiedniej ochrony cieplnej budynku tylko wówczas, jeśli pochodzą od jednego producenta, a ich aplikacja jest wykonana zgodnie z wytycznymi. Ma to również ogromny wpływ na zachowanie trwałości i estetyki wykonanej elewacji.

Ocieplenie materiałami pochodzącymi z kompletnego systemu będzie trwałe i zapewni odpowiednią ochronę budynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Izolacja termiczna ze styropianu jest trwała i zachowuje niezmiennie swoje właściwości użytkowe przez cały okres eksploatacji budynku. Warunkiem uzyskania dużej odporności całego ocieplenia jest jednak bezbłędne wykonawstwo i wzajemna zgodność poszczególnych elementów składowych, zarówno pod względem mechanicznym, jak i chemicznym.

Arbet - styropian

Dokumentami potwierdzającymi kompatybilności poszczególnych składników, takich jak styropian, tynki, farby, kleje, oraz innych materiałów tworzących system ociepleń są np. Rekomendacje Techniczne wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Kompletne Systemy Ociepleń a kwestia ewentualnych reklamacji

Wskazówka:

W zależności od rodzaju systemu i stosowanych w nim materiałów wiążących konieczne może być równoległe z klejeniem mechaniczne mocowanie płyt styropianowych przy użyciu kołków kotwiących. Mocowanie tego typu niezbędne będzie wszędzie tam, gdzie występuje słabe podłoże (warstwy starego tynku lub farby elewacyjnej).

W przypadku ocieplania ścian zewnętrznych stosowanie kompletnego systemu ociepleń, w skład którego wchodzą: płyty styropianowe, kleje, siatki zbrojące, grunty, tynki, jest bardzo istotne dla inwestora z tytułu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

Kompletny system ociepleń posiada Aprobatę Techniczną dokument jasno informujący, jakie produkty tworzą system, który został przebadany pod względem kompatybilności składników i zachowania się całego układu w funkcji czasu i bezpieczeństwa pożarowego (klasyfikacja ogniowa NRO – Nierozprzestrzeniający Ognia).

Nie wszystkie podmioty biorące udział w procesie ocieplania (inwestorzy, wykonawcy, projektanci) mają wiedzę, że zastosowanie produktów nieobjętych Aprobatą Techniczną (np. tynk, klej itp.) powoduje utratę prawa do roszczeń z tytułu reklamacji.

Wskazówka:

Dobierając kolor elewacji, należy zwrócić uwagę na fakt, że kolor tynku wpływa w istotny sposób na występujące w nim naprężenia termiczne. Im jest jaśniejszy, tym więcej promieniowania słonecznego odbija się od elewacji i tym mniejsze są naprężenia termiczne. Ciemne powierzchnie natomiast intensywniej to promieniowanie absorbują (nagrzewają się do znacznie większych temperatur), co może prowadzić do powstawania dużych naprężeń wewnątrz struktury tynku.

Wykonanie systemu ociepleń ścian zewnętrznych przy użyciu produktów pochodzących od różnych producentów kwalifikuje taki układ jako „składak”. Dlatego bardzo ważnym działaniem przed rozpoczęciem prac (projektowych, zakupowych czy wykonawczych) jest wybór materiałów, które są objęte Aprobatą Techniczną i mają miano kompletnego systemu ociepleń.

W skład systemu ETICS wchodzą następujące komponenty:

 • płyty termoizolacyjne: styropian kategorii fasada,
 • klej/zaprawa do mocowania styropianu,
 • klej/zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej,
 • siatka do wykonywania warstwy zbrojonej,
 • łączniki mechaniczne – opcjonalnie (jeżeli są przewidziane w projekcie),
 • tynk zewnętrzny,
 • farba elewacyjna – wersja opcjonalna,
 • materiały wykończeniowe [listwy, narożniki, materiały uszczelniające (np. piany PVC), taśmy itp.].

Czytaj też: Ocieplenia na ocieplenia – co trzeba wiedzieć? >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Zasady wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych

Prace wykonawcze można podzielić na IV etapy:

Etap I – przygotowanie podłoża

 • Powierzchnię ściany, która stanowić będzie podłoże pod warstwy izolacyjne, należy najpierw oczyścić z resztek zapraw, luźnych kawałków tynku, kurzu, plam oleju itp.
 • Na powierzchni podłoża nie powinno być również żadnych nalotów czy wykwitów solnych.
 • Przy słabo związanych podłożach (istniejące warstwy tynku lub farby) należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do elementów konstrukcyjnych, z których zbudowana jest ściana zewnętrzna, i ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej, stosując grunt uniwersalny lub sczepny.

Jeżeli ocieplany budynek nie ma wykonanej izolacji ścian fundamentowych (brak ciągłości izolacji), przed rozpoczęciem prac ociepleniowych fasad i montażem listwy startowej należy pamiętać o wykonaniu dylatacji, czyli kilkucentymetrowego odstępu pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem styropianu (grunt „pracuje” pod wpływem temperatury, np. mrozu, i czasem podnosi się; dylatacja zapobiega niszczeniu ocieplenia wskutek tego zjawiska).

W pierwszej kolejności do muru należy przymocować listwę startową, a następnie przykryć ją siatką zbrojącą z włókna szklanego.

Siatka powinna wystawać na ok. 10 cm ponad listwę, od dołu zaś należy ją wypuścić na ok. 20 cm.

Pierwszy rząd płyt izolacyjnych należy oprzeć na listwie startowej. W miejsce listwy można również stosować specjalne profile cokołowe zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przyziemnej części elewacji.

Etap II – montaż warstwy izolacyjnej, klejenie płyt styropianowych

Narożniki budynku (wszystkie naroża, jak również otwory okienne, drzwiowe itp.) należy zabezpieczyć poprzez przyklejenie metalowych profili ochronnych z siatką w celu ochrony narożników przed uszkodzeniem. Fot. TermoOrganika.
 • Zaprawę klejącą należy nanosić metodą pasmowo-punktową:
  — na brzegach płyty styropianowej pas grubości ok. 15–20 mm,|
  — w części środkowej w postaci niewielkich placków (zwykle 4–6 na jedną płytę).
 • Po nałożeniu kleju płytę należy natychmiast docisnąć do ściany z zachowaniem wyznaczonego pionu i poziomu. Wystające poza obrys płyty resztki masy klejącej należy natychmiast usunąć.
 • Podczas przyklejania płyt styropianowych należy je starannie dociskać, zarówno do ściany, jak i do sąsiednich płyt, aby uniknąć powstawania szczelin w miejscach ich łączenia.
 • Kolejne rzędy płyt należy układać w sposób „mijankowy”, tzn. płyta wyższego rzędu powinna zaczynać się w połowie długości płyty niższego rzędu. Przy narożnikach ścian płytę należy wysunąć na jej grubość, aby w ten sposób umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach.
 • Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczyna się ponownie od całej płyty, aby zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie między poszczególnymi rzędami.
 • Jeśli na powierzchni styku płyt styropianowych wystąpią nierówności, należy je wyrównać specjalną tarką do szlifowania styropianu lub gruboziarnistym papierem ściernym.
 • Narożniki budynku (wszystkie naroża, jak również otwory okienne, drzwiowe itp.) należy zabezpieczyć poprzez przyklejenie metalowych profili ochronnych z siatką w celu ochrony narożników przed uszkodzeniem.
 • Po 2–4 dniach od zakończenia mocowania płyt styropianowych, kiedy klej mocujący płyty odpowiednio mocno zwiąże (w zależności od warunków atmosferycznych), można przystąpić do kolejnego etapu prac, który polega na wykonaniu warstwy zbrojonej.

Etap III – wykonywanie warstwy zbrojonej

 • Przed przystąpieniem do zatapiania siatki powierzchnię, jaką tworzą przyklejone płyty styropianowe, należy przeszlifować w celu zniwelowania nierówności powstałych podczas klejenia oraz zwiększenia przyczepności kleju do płyt styropianowych. Ewentualne szczeliny powstałe na połączeniu płyt styropianowych wypełnia się pianą montażową.
 • Na przyklejone płyty styropianowe, po wyschnięciu warstwy mocującej, nanosi się warstwę kleju do zatapiania siatki o grubości ok. 2–3 mm i na szerokość pasa siatki zbrojącej.
 • Bezpośrednio w świeży klej wciska się, pionowo od góry do dołu, pasy siatki zbrojącej. Siatka musi być w całości zatopiona w masie klejącej, bez fałd na całej swojej długości.
 • Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, nachodząc na pas sąsiedni na ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić również na wszystkie narożniki, profile ochronne itp.
 • Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin.
 • Na wyschnięte podłoże nanoszona jest następnie warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny.

Etap IV – nakładanie tynku fasadowego

Tynk nanoszony jest na przygotowane wcześniej podłoże w sposób ciągły, bez przerywania pracy. Fot. TermoOrganika

Tynk nanoszony jest na przygotowane wcześniej podłoże w sposób ciągły, bez przerywania pracy. Nakładanie tynku nie może być prowadzone podczas deszczu lub przy intensywnym promieniowaniu słonecznym. W zależności od wymaganego efektu plastycznego nadaje się tynkowi powierzchniową fakturę drapaną, zacieraną, zmywaną lub natryskową.

Tynki cienkowarstwowe w systemach ociepleń – estetyka, kolorystyka, kreacja stylu

O wyglądzie elewacji budynku decyduje zewnętrzna warstwa, którą w zdecydowanej większości stanowi tynk cienkowarstwowy o określonej barwie i strukturze. Dzięki rozwojowi nauki i zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych inwestorzy mogą dziś wybierać spośród nieograniczonej palety barw (kilkaset kolorów). Producenci chemii budowlanej mają w swojej ofercie produkty pozwalające spełnić różnorodne oczekiwania klientów. W kompletnym systemie ociepleń tynk stanowi zewnętrzną warstwę elewacji narażoną na niekorzystne warunki atmosferyczne. To, jaki tynk zewnętrzny wybrać, uzależnione jest od rodzaju podłoża oraz wymaganych dodatkowych właściwości fizykochemicznych. Tynki są odporne na warunki atmosferyczne oraz korozję biologiczną, dodatkowo tynk akrylowy i tynk silikonowy wykazują zwiększoną odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu ich kolory są odporne na blaknięcie. Tynk silikonowy jest bardziej elastyczny i ma lepsze właściwości mechaniczne niż tynk mineralny, dlatego może być stosowany także na podłożach niemineralnych. Wysokie właściwości użytkowe tynku nie zwalniają użytkownika od okresowego przeglądu i usuwania ewentualnych zabrudzeń lub porażeń biologicznych. Tynk, jak każda powierzchnia elementów zewnętrznych budynku (dachówka, rynny, parapety, okna itp.), ulega bowiem stopniowemu zabrudzeniu.

Artykuł pochodzi z miesięcznika Administrator (wydanie 9/2017, strona 46).

Czytaj też: Docieplać ocieplenie czy zrywać starą warstwę >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(4)
Ocieplanie piana | 14.05.2018, 19:13

Jeśli ocieplać to tylko pianą. Piana zapewnia bardzo dobra izolacje fundamentow, ścian. Ludzie coraz częściej ocieplają poddasza pianą i bardzo słusznie, bo jest to jedna z bardziej skutecznych metod. Jeśli chodzi o polnocną część Polski, to polecam mego znajomego firmę VIZO. Zajmują się tym profesjonalnie polecam !!

emil | 07.07.2019, 20:37
Piana jest dobrą alternatywą dla wełny do ocieplania poddasza, ale na fasadę, fundamenty czy podłogi tylko styropian.
mentlista | 26.07.2019, 15:54
Emil owszem, jeśli kładziemy dobrej jakości styropian. Trzeba sprawdzać parametry przed zakupem i certyfikat ITB
Piotr | 11.11.2019, 11:35
Na poddasze wciąż najlepsza jest wełna Rockwool, nie ma co kombinować z pianami, co do styropianu ja mam Termo Organikę grafit, sprawdzałem właśnie pod kątem certyfikatu Instytytu Techniki Budowlanej więc na pewno posiada
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17587|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10964|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10540|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl