CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Katarzyna Jachacy

 

adwokat

Artykuły autora

> 1 - 20 z 24
1  2    

Współwłasność lokalu a prawo głosu

Katarzyna Jachacy  |  23.07.2013
Autorka artykułu, powołując się na obowiązujące przepisy oraz przyjętą linię orzeczniczą, prezentuje sposób głosowania nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej w oparciu o uchwałę Sądu...

Sposób głosowania nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej

Katarzyna Jachacy  |  07.05.2013  |  1
Ustawodawca wprowadził zasadę, iż uchwały wspólnoty mieszkaniowej zapadają większością głosów. Większość tę oblicza się według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Od powyższej...

Umowa deweloperska

Katarzyna Jachacy  |  31.01.2013  |  1
Omawiając regulacje prawne dotyczące umowy deweloperskiej autorka zamyka cykl artykułów ukazujących najważniejsze zapisy ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i...

Ustawa deweloperska

Katarzyna Jachacy  |  02.01.2013  |  1
Artykuł omawia poszczególne przepisy wynikające z Ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, skupiając się na obowiązkach dewelopera względem nabywcy.

Ograniczone prawa rzeczowe w Kodeksie cywilnym

Katarzyna Jachacy  |  12.12.2012
Publikacja zapoznaje z listą ograniczonych praw rzeczowych. Autorka wyjaśnia ich pojęcia i wskazuje przepisy w kodeksie cywilnym, które regulują każde z wymienionych.

Instytucja posiadania według Kodeksu cywilnego

Katarzyna Jachacy  |  05.11.2012
Artykuł definiuje posiadacza rzeczy, ponadto wyjaśnia znaczenie domniemania posiadania i ochrony naruszonego posiadania

O współwłasności w przepisach Kodeksu cywilnego

Katarzyna Jachacy  |  19.09.2012
Autorka wyjaśnia pojęcie współwłasności regulowanej łącznej i ułamkowej, po czym przywołuje dwa przypadki orzeczeń sądowych pozostających na styku przepisów ustawy o własności lokali i kodeksu...

O zaskarżaniu uchwał wspólnoty mieszkaniowej - przepis art. 25 UWL

Katarzyna Jachacy  |  17.08.2012
Autorka przedstawia wybrane interpretacje prawne dotyczące rozumienia wykładni art. 25 ustawy o własności lokali dotyczącego zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych przez właścicieli lokali...

O przepisie art. 1 Ustawy o własności lokali

Katarzyna Jachacy  |  27.06.2012
Na kanwie omawianego przepisu autorka przedstawia wątpliwości prawne dotyczące m.in. uprawnień, jakie posiada wspólnota mieszkaniowa do działania oraz możliwe zakresy takich działań

Zebranie właścicieli lokali a przepisy UWL

Katarzyna Jachacy  |  05.06.2012  |  7
Autorka wyszczególnia praktyczne możliwości prawne w kwestiach zebrań właścicieli lokali w świetle przepisów art. 30 ustawy o własności lokali

Usunięcie wad nieruchomości wspólnej

Katarzyna Jachacy  |  24.04.2012
O problematyce dochodzenia przez wspólnotę mieszkaniową roszczeń o usunięcie fizycznych wad części wspólnych nieruchomości w oparciu o przepis art. 209 k.c.

Wspólnota kontra deweloper

Katarzyna Jachacy  |  05.04.2012
Czy wspólnota mieszkaniowa może dochodzić od dewelopera/sprzedawcy roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wad fizycznych w częściach wspólnych nieruchomości?

Deweloperska odpowiedzialność

Katarzyna Jachacy  |  02.03.2012
Autorka wskazuje kierunki aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego odpowiedzialności dewelopera sprzedawcy w oparciu o rękojmię oraz zasady ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Przymusowa sprzedaż lokalu

Katarzyna Jachacy  |  02.02.2012
Autorka przedstawia możliwości przymusowej sprzedaży przez wspólnotę mieszkaniową lokalu stanowiącego odrębną własność w świetle przepisów art. 16 ustawy o własności lokali

Konstrukcja prawna balkonów
Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Katarzyna Jachacy  |  22.12.2011
Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność...

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

Katarzyna Jachacy  |  21.12.2011  |  1
Publikacja zawiera kompendium wiedzy dotyczącej umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

Głosowanie nad uchwałami we wspólnocie

Katarzyna Jachacy  |  24.11.2011
Autorka poddaje analizie zagadnienie głosowania w aspekcie współwłasności, które znalazło wyraz w dwóch rozbieżnych stanowiskach obecnych w literaturze prawniczej, co stwarza poważne wątpliwości w...

Zarządca przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej

Katarzyna Jachacy  |  15.11.2011
Autorka nakreśla jaki może być status prawny zarządcy przymusowego we wspólnocie mieszkaniowej w świetle przepisów art. 26 ustawy o własności lokali

Czy zarządca może reprezentować wspólnotę mieszkaniową w postępowaniu sądowym

Katarzyna Jachacy  |  21.09.2011  |  17
W publikacji omówiono kolejną interpretację przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, która - zdaniem piszącej – jest niekorzystną dla praktyki funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

Przejęcie nieruchomości stosownie do treści przepisu art. 29 ustawy o własności lokali

Katarzyna Jachacy  |  29.06.2011
W praktyce zarządzania nieruchomościami często spotykanym obowiązkiem zarządu czy zarządcy jest przeprowadzenie czynności związanych z przejęciem nieruchomości, które może dotyczyć różnych relacji....
Strona: 1 z 2
1  2    

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17604|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10977|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10550|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl