CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

O wymianie urządzeń domowych

Coraz więcej lokatorów starych budynków unowocześnia swoje mieszkania, wymieniając przestarzałe sprzęty na urządzenia nowszej generacji, bardziej energochłonne. Tymczasem budynki nie są przystosowane do zwiększonego poboru mocy elektrycznej. Z tego też powodu samowolna wymiana urządzeń domowych nie powinna być akceptowana przez właścicieli pozostałych mieszkań.

Postęp technologiczny w zakresie wszelkiego rodzaju urządzeń domowych pozwala lokatorom na używanie coraz doskonalszych ich wersji we własnym domu. Jednak właściciele praw do lokali w budynkach wielolokalowych często zapominają, że w bloku pojęcie „własny dom" ma nieco inne znaczenie. Sformułowanie „we własnym domu" nie może bowiem mieć pełnego zastosowania w budynku wielolokalowym, który niemal zawsze jest własnością nie jednego właściciela, lecz grupy osób.

Do kogo należy węzeł cieplny? ZOBACZ>>

Warto więc przypomnieć niektóre uwarunkowania dotyczące wymiany urządzeń domowych, zwłaszcza że zdarza się to coraz częściej. Przykładem, na który będę się powoływał, może być wymiana kuchenki gazowej na elektryczną, co oznacza zmianę rodzaju nośnika energii. Wprawdzie zostało usunięte urządzenie bardziej niebezpieczne i powodujące więcej komplikacji (związanych m.in. z koniecznością okresowych kontroli kanałów wentylacyjnych) zarówno dla zarządcy, jak i dla użytkownika, ale pojawia się problem instalacji elektrycznej. I o ile zrozumiałe jest przyzwolenie sąsiadów dla takiej wymiany urządzeń kuchennych, to brak jakichkolwiek zastrzeżeń, a nawet niekiedy wręcz aprobata podmiotów zarządzających nieruchomością budzi niepokój.

Aby jednak przekonać mieszkańców, że samowolna wymiana urządzeń domowych nie powinna być akceptowana przez pozostałych właścicieli lokali, potrzebne są rzeczowe argumenty. Sformułowanie tych argumentów to zadanie dla zarządcy budynku.

Pozostańmy przy wymianie kuchenki gazowej na elektryczną. Tu podstawowym argumentem przeciwko samowolnemu działaniu mieszkańców jest dodatkowe obciążenie instalacji elektrycznej. Trzeba przy tym pamiętać, że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych urządzeń elektrycznych, coraz powszechniej wykorzystywanych w gospodarstwach domowych (np. zmywarki). A wszystkie te urządzenia powodują wzrost, niekiedy nawet kilkukrotny, obciążeń sieci elektrycznej, której parametry obliczane były według standardów obowiązujących w czasie wznoszenia i oddania budynku do użytkowania. Jeśli pochodzi on np. z lat 70. XX w., to nadmierne obciążenie sieci może oznaczać zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z instalacji, będącej elementem budynku, który wchodzi w skład nieruchomości wspólnej. I już tylko z tego powodu problem ten powinien być rozstrzygany przez ogół współwłaścicieli budynku lub upoważnionego przez nich do takich działań zarządcę. Gdy właścicielem i zarządcą budynku jest spółdzielnia mieszkaniowa, to problem ten powinien być rozstrzygany przez uprawnione statutowo organy samorządowe tej spółdzielni.

Wymiana kuchenki jednego rodzaju na inną to tylko jeden z możliwych przykładów spontanicznego zastępowania przestarzałych technologicznie urządzeń nowymi. Zdarzają się też przypadki naruszenia normatywnego wyposażenia budynku w rozumieniu przepisów prawno-technicznych, czyli różnego rodzaju instalacji obsługujących więcej niż jedno mieszkanie w budynku. Wystarczy wspomnieć tu choćby przeróbki instalacji c.o. czy wymianę grzejnika, a nawet wszystkich grzejników w mieszkaniu. Innym problemem jest nieuzgodniona z nikim ingerencja w dotychczasowy sposób wentylacji mieszkania, np. przez wprowadzenie urządzeń do wentylacji mechanicznej i podłączenie ich do nieprzystosowanych kanałów wentylacyjnych. Takie nieprzemyślane działanie może zakłócić wentylację w mieszkaniach sąsiadów i stać się źródłem konfliktów. Ostatnio pojawił się też nowy problem, a mianowicie wyposażanie łazienek w różnego rodzaju nowości sanitarne pobierające, wprawdzie chwilowo, ogromne ilości wody.

Zgoda na termomodernizację budynków zarządzanych przez spółdzielnię ZOBACZ>>

Wszystkie te przykłady dowodzą, że mieszkańcy często zapominają, iż poszczególne elementy budynku tworzą spójną całość. A naruszenie któregoś z nich może utrudnić życie sąsiadom lub pozbawić ich możliwości korzystania z instalacji zaprojektowanych jako wspólne dla całego budynku. Niestety, czasem nie pamiętają o tym także zarządcy.

Źródłem informacji o możliwych zmianach w budynku powinna być dokumentacja, a ściślej dokumentacja poszczególnych instalacji. Z niej bowiem dowiemy się, czy i jakie urządzenia techniczne można w konkretnych lokalach przyłączyć do instalacji wspólnych budynku.

Być może poniższa propozycja dla zarządców budynków mieszkalnych zaoszczędzi im niepotrzebnych konfliktów z mieszkańcami, a tym ostatnim pomoże bezpiecznie planować unowocześnianie swojego mieszkania. Chodzi o opracowanie na podstawie dokumentacji technicznej krańcowych parametrów, jakie mogą mieć różne urządzenia, których funkcjonowanie powiązane jest z poszczególnymi instalacjami wewnętrznymi budynku, oraz informacji o skutkach przeciążenia.

Do przygotowania takiej informacji dla mieszkańców poza dokumentacją techniczną powinno się także wykorzystać wszelkie dostępne źródła wiedzy o stanie technicznym instalacji budynku, a zwłaszcza warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, np. sieci cieplnej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej (parametry określone dla danego budynku przez usługodawców i dostawców) oraz wyniki kontroli okresowych, wpisywanych do książki budynku.

Warto też zasugerować, aby o najpoważniejszych skutkach naruszenia instalacji normatywnej budynku rozstrzygało najwyższe gremium właścicielskie budynku: w spółdzielni mieszkaniowej w drodze uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni, a we wspólnocie mieszkaniowej w drodze uchwały właścicieli lokali.

Zarządcy budynków zrealizowanych w XX wieku muszą się liczyć z tym, że coraz więcej osób będzie chciało modernizować swoje mieszkania i stare urządzenia wymieniać na te nowej generacji oraz wprowadzać do nich nowe rozwiązania technologiczne. Wszystkie te urządzenia znacząco zwiększą pobór energii elektrycznej w budynku, a istniejąca instalacja nie jest do tego przygotowana. Aby spełnić oczekiwania mieszkańców, niezbędne więc będzie dostosowanie instalacji elektrycznej oraz modernizacja uwzględniająca stosowane obecnie standardy i wymagania techniczne.

Obowiązki właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej ZOBACZ>>

Podstawą do podjęcia prac modernizacyjnych powinna być ekspertyza istniejącej sieci elektrycznej, która powinna wskazać możliwości wprowadzenia zamierzonych zmian oraz sposób i skutki ich realizacji, a więc m.in. zakres koniecznych robót budowlanych oraz koszty. Po podjęciu odpowiednich uchwał przez spółdzielnię czy wspólnotę mieszkaniową, akceptujących modernizację sieci, należy przygotować projekt techniczny. Konieczne jest też uzgodnienie nowego zapotrzebowania na energię elektryczną z jej dostawcą.


Czytaj też:

Wykorzystanie termowizji w budynkach

Jerzy Żurawski | Administrator nr 9/2010
Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki i nieszczelności wpływające na zwiększenie strat ciepła. Dzięki temu pozwalają na precyzyjną i kompleksową ocenę izolacji termicznej budynków oraz stopnia ich zawilgocenia. W...  więcej »


 

O grzejnikach c.o. prawie wszystko

Jerzy Kosieradzki | Administrator nr 5/2010
Oferta rynkowa grzejników centralnego ogrzewania jest tak ogromna, że wybór odpowiedniego urządzenia nie jest łatwy. Warto jednak pamiętać, że grzejnik stanowi integralną część instalacji i musi z nią tworzyć spójną całość. więcej »


 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Wymiana instalacji

Jerzy Kosieradzki | Administrator nr 4/2010
Artykuł zawiera najważniejsze informacje dotyczące zakresu i form modernizacji instalacji c.o.: od stadium projektu, przez uzgodnienia projektowe i wybieranie grzejników, aż do jej właściwego montażu. więcej »


 

Modernizacja instalacji grzewczych. Straty ciepła

Jerzy Kosieradzki | Administrator nr 3/2010
Łagodne zimy, występujące w ostatnich latach, uśpiły trochę czujność administratorów budynków. Względnie niskie opłaty ponoszone przez użytkowników zmniejszyły naciski wywierane na... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17561|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10945|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10523|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl