#GorącaLinia

Polecamy

#GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne

13.04.2021
Pytanie: Jakie zanieczyszczenia uznawane są za zakaźne? Czytaj całość »
Najnowsze artykuły
12

#GorącaLinia – odpad zakaźny

Przemysław Gogojewicz  |  12.04.2021
Pytanie: Kiedy uznać odpad za zakaźny?

#GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa

 Redakcja  |  31.03.2021
Pytanie: Czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

#GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny

Przemysław Gogojewicz  |  30.03.2021
Pytanie: Kiedy można zwolnić osobę z kwarantanny?

#GorącaLinia – organizowanie zebrań

Przemysław Gogojewicz  |  25.03.2021
Pytanie: Czy obecnie można zorganizować zebranie?

#GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  24.03.2021
Pytanie: Jakie są środki przymusu w pandemii?

#GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny

Przemysław Gogojewicz  |  23.03.2021
Pytanie: Czy można nałożyć kwarantanne przymusową?

#GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy

Przemysław Gogojewicz  |  17.03.2021
Pytanie: Jak powinno wyglądać postępowanie zarządcy wobec osoby chorej na COVID-19?

#GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu

Przemysław Gogojewicz  |  15.03.2021
Pytanie: Czy inspekcja sanitarna może wejść na teren posesji?

#GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii

Przemysław Gogojewicz  |  09.03.2021
Pytanie: Jakie są obowiązki właścicieli i zarządcy nieruchomości związane z pandemią COVID-19?

#GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego

Eugenia Śleszyńska  |  10.02.2021
Czytelnik pyta: która uchwała pozwoli konwalidować/doprowadzić do głosowania uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok...

#GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

Przemysław Gogojewicz  |  25.01.2021
Pytanie: Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu?

#GorącaLinia – dopłata do czynszu

Przemysław Gogojewicz  |  21.01.2021
Pytanie: Jaka kwota przysługuje z dopłaty do czynszu? ​

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną

Przemysław Gogojewicz  |  18.01.2021
Pytanie: Jak przyznawany jest dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną?

#GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego

Przemysław Gogojewicz  |  15.01.2021
Pytanie: Jaka jest podstawa ustalenia dodatku mieszkaniowego?

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy

Przemysław Gogojewicz  |  15.01.2021
Pytanie: Za jaki okres obowiązuje dodatek mieszkaniowy?

#GorącaLinia – kontakt międzyludzki

Przemysław Gogojewicz  |  18.12.2020
Pytanie: czy można odwiedzać osoby w bloku, które nie są na kwarantannie czy w izolacji?

#GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej

Przemysław Gogojewicz  |  18.12.2020
Pytanie: czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

#GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku

Przemysław Gogojewicz  |  18.12.2020
Pytanie: jak należy postępować przy objęciu izolacją lokatora w bloku?

#GorącaLinia – kwarantanna nałożona przez organ i zakaz opuszczania lokalu

Przemysław Gogojewicz  |  18.12.2020
Pytanie: czy osoba objęta kwarantanną ma obowiązek pozostawania w lokalu?

#GorącaLinia – opuszczanie miejsca kwarantanny przez lokatora

Przemysław Gogojewicz  |  18.12.2020
Pytanie: czy lokator może opuścić miejsce kwarantanny czy izolacji znajdujące się w bloku?

#GorącaLinia – odpady zakaźne COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  24.11.2020
Czytelnik pyta: Jak postępować z odpadami zakaźnymi COVID-19?

#GorącaLinia – odpady od osób na kwarantannie i w izolacji

Przemysław Gogojewicz  |  24.11.2020
Czytelnik pyta: Jak postępować z odpadami osób na kwarantannie czy w izolacji?

#GorącaLinia – pojemniki na śmieci i te na odpady skażone

Przemysław Gogojewicz  |  23.11.2020
Czytelnik pyta: Czy nieruchomość należy wyposażyć w specjalne pojemniki na odpady skażone, w tym na odpady osób na kwarantannie czy w...

#GorącaLinia – dzikie wysypisko a skażenie COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  20.11.2020
Czytelnik pisze: Na pobliskim placu obok bloku znajduje się dzikie wysypisko śmieci. Jest tam wiele porozrzucanych żużytych maseczek. Czy...

#GorącaLinia – problem segregacji odpadów a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  19.11.2020
Czytelnik pyta: Czy właściciele nieruchomości mają obowiązek segregowania odpadów w pandemii COVID-19?

#GorącaLinia – zakrywanie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych

Przemysław Gogojewicz  |  23.10.2020
Pytanie: Czy nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje wszędzie czy są jakieś wyjątki, np. na klatce schodowej?

#GorącaLinia – przemieszczanie się przy blokowych placach

Przemysław Gogojewicz  |  23.10.2020
Pytanie: Czy w związku z COVID-19 mieszkańcy bloku powinni zachować odległość półtora metra na placykach przyblokowych?

#GorącaLinia – udostępnianie nieruchomości lub terenu

Przemysław Gogojewicz  |  21.10.2020
Pytanie: Czy w związku z COVID-19 istnieje obowiązek udostępniania nieruchomości lub terenu prywatnego?

#GorącaLinia – podejrzenie COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  19.10.2020
Pytanie: Jeden z lokatorów źle się poczuł. Jakie kroki podjąć, abyb wykonać testy w kierunku COVID-19?

#GorącaLinia – testy na COVID-19 i dane osób zakażonych

Przemysław Gogojewicz  |  15.10.2020
Czytelnik pisze: W nieruchomości, w której zamieszkuje kilka rodzin, zachodzi podejrzenie, że jeden z lokatorów choruje na COVID-19. Czy...

#GorącaLinia – naprawa i kontrola urządzenia chłodniczego w pandemii COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  24.09.2020
Pytanie: czy osoba dokonująca kontroli urządzenia chłodniczego podczas pandemii COVID-19 powinna sporządzić jakiś protokół naprawy?

#GorącaLinia – montaż klimatyzacji a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  24.09.2020
Czytelnik pyta: Czy montaż klimatyzacji w budynku odbywa się na podstawie jakieś szczególnej procedury związanej z COVID-19?

#GorącaLinia – orzeczenia nakazujące rozbiórkę podczas pandemii COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  23.09.2020
Pytanie: czy można uchylić się od nakazu rozbiórki, kierując się pandemią COVID-19? Jak organy podchodzą do tej kwestii w dobie pandemii...

#GorącaLinia – nakaz rozbiórki podczas pandemii COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  21.09.2020
Czytelnik pyta: czy organ może zlecić nakaz rozbiórki obiektu, który wymagał zgłoszenia bez względu na fakt pandemii COVID-19?

#GorącaLinia – samowola budowlana związana z COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  14.09.2020
Czytelnik pyta: czy w związku z pandemią COVID-19 zarządca nieruchomości może dobudować ganek do klatki schodowej bez zgłoszenia do organu...

#Gorąca Linia – wnioski na Walnym Zgromadzeniu SM

Jacek Frydryszak  |  31.08.2020
wydawać by się mogło, że przepisy Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej są dla wszystkich spółdzielców przejrzyste i obowiązujące, ale...

#GorącaLinia – segregacja odpadów a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory,...

#Gorąca Linia – metale i tworzywa sztuczne zbierane podczas pandemii COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Frakcję odpadów, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”.

#GorącaLinia – punkty selektywnego zbierania odpadów w pandemii

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, selektywne zbieranie ustanawiają gminy, przez co należy rozumieć...

#GorącaLinia – pojemnik na odpady zmieszane a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów...

#GorącaLinia – segregowanie odpadów w workach podczas pandemii

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Segregowanie odpadów w workach podczas pandemii.

#GorącaLinia – rozliczanie liczników wody

Jacek Frydryszak  |  12.08.2020
Czytelnik pisze: Jak rozliczyć osiedle, które ma 2 liczniki główne, 5 budynków (nieopomiarowanych) i garażowiec podziemny, który nie należy...

#GorącaLinia – zakażenia

Przemysław Gogojewicz  |  24.07.2020
Pytanie: Jak następuje zakażanie SARS-CoV-2?

#GorącaLinia – kontakt z osobą chorą

Przemysław Gogojewicz  |  23.07.2020
Pytanie: Co to znaczy, że ktoś pozostawał w kontakcie z osobą zakażoną?

#GorącaLinia – zarażony sąsiad COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  22.07.2020
Czytelnik pyta: Po jakiem czasie od kontaktu z chorym sąsiadem mogą wystąpić objawy COVID-19?

#GorącaLinia – problemy z oddychaniem a maseczka

Przemysław Gogojewicz  |  21.07.2020
Czytelnik pyta: Czy jadąc windą, muszę mieć założoną maseczkę?

#GorącaLinia – zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej

Przemysław Gogojewicz  |  16.07.2020
Czytelnik pyta: czy zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej jest obowiązkowe?

#GorącaLinia – odzież ochronna zakupiona przez zarządcę nieruchomości dla pracowników sprzątających

Przemysław Gogojewicz  |  15.06.2020
Czytelnik pyta: Czy w związku z COVID – 19 należy zawiesić sprzątanie śmietnika i placów wokół?

#GorącaLinia – odzież ochronna a urazy mechaniczne

Przemysław Gogojewicz  |  12.06.2020
Czytelnik pyta: Czy w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID – 19 pracownika sprzątającego zarządca powinien wyposażyć w odzież...

#GorącaLinia – gogle ochronne dla pracowników sprzątających

Przemysław Gogojewicz  |  10.06.2020
Czytelnik pisze: Czy w związku z COVID- 19 zarządca może wyposażyć pracownika sprzątającego w gogle ochronne?
Strona: 1 z 2
3/2021

Aktualny numer:

Administrator 3/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - SRK N szansą dla rynku
  • - Koszty zarządu nieruchomością wspólną
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 22935|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 13024|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl