#GorącaLinia

Polecamy

#GorącaLinia – podejrzenie COVID-19

19.10.2020
Pytanie: Jeden z lokatorów źle się poczuł. Jakie kroki podjąć, abyb wykonać testy w kierunku COVID-19? Czytaj całość »
Najnowsze artykuły
12

#GorącaLinia – testy na COVID-19 i dane osób zakażonych

Przemysław Gogojewicz  |  15.10.2020
Czytelnik pisze: W nieruchomości, w której zamieszkuje kilka rodzin, zachodzi podejrzenie, że jeden z lokatorów choruje na COVID-19. Czy...

#GorącaLinia – naprawa i kontrola urządzenia chłodniczego w pandemii COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  24.09.2020
Pytanie: czy osoba dokonująca kontroli urządzenia chłodniczego podczas pandemii COVID-19 powinna sporządzić jakiś protokół naprawy?

#GorącaLinia – montaż klimatyzacji a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  24.09.2020
Czytelnik pyta: Czy montaż klimatyzacji w budynku odbywa się na podstawie jakieś szczególnej procedury związanej z COVID-19?

#GorącaLinia – orzeczenia nakazujące rozbiórkę podczas pandemii COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  23.09.2020
Pytanie: czy można uchylić się od nakazu rozbiórki, kierując się pandemią COVID-19? Jak organy podchodzą do tej kwestii w dobie pandemii...

#GorącaLinia – nakaz rozbiórki podczas pandemii COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  21.09.2020
Czytelnik pyta: czy organ może zlecić nakaz rozbiórki obiektu, który wymagał zgłoszenia bez względu na fakt pandemii COVID-19?

#GorącaLinia – samowola budowlana związana z COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  14.09.2020
Czytelnik pyta: czy w związku z pandemią COVID-19 zarządca nieruchomości może dobudować ganek do klatki schodowej bez zgłoszenia do organu...

#Gorąca Linia – wnioski na Walnym Zgromadzeniu SM

Jacek Frydryszak  |  31.08.2020
wydawać by się mogło, że przepisy Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej są dla wszystkich spółdzielców przejrzyste i obowiązujące, ale...

#GorącaLinia – segregacja odpadów a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory,...

#Gorąca Linia – metale i tworzywa sztuczne zbierane podczas pandemii COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Frakcję odpadów, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”.

#GorącaLinia – punkty selektywnego zbierania odpadów w pandemii

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, selektywne zbieranie ustanawiają gminy, przez co należy rozumieć...

#GorącaLinia – pojemnik na odpady zmieszane a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów...

#GorącaLinia – segregowanie odpadów w workach podczas pandemii

Przemysław Gogojewicz  |  13.08.2020
Segregowanie odpadów w workach podczas pandemii.

#GorącaLinia – rozliczanie liczników wody

Jacek Frydryszak  |  12.08.2020
Czytelnik pisze: Jak rozliczyć osiedle, które ma 2 liczniki główne, 5 budynków (nieopomiarowanych) i garażowiec podziemny, który nie należy...

#GorącaLinia – zakażenia

Przemysław Gogojewicz  |  24.07.2020
Pytanie: Jak następuje zakażanie SARS-CoV-2?

#GorącaLinia – kontakt z osobą chorą

Przemysław Gogojewicz  |  23.07.2020
Pytanie: Co to znaczy, że ktoś pozostawał w kontakcie z osobą zakażoną?

#GorącaLinia – zarażony sąsiad COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  22.07.2020
Czytelnik pyta: Po jakiem czasie od kontaktu z chorym sąsiadem mogą wystąpić objawy COVID-19?

#GorącaLinia – problemy z oddychaniem a maseczka

Przemysław Gogojewicz  |  21.07.2020
Czytelnik pyta: Czy jadąc windą, muszę mieć założoną maseczkę?

#GorącaLinia – zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej

Przemysław Gogojewicz  |  16.07.2020
Czytelnik pyta: czy zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej jest obowiązkowe?

#GorącaLinia – odzież ochronna zakupiona przez zarządcę nieruchomości dla pracowników sprzątających

Przemysław Gogojewicz  |  15.06.2020
Czytelnik pyta: Czy w związku z COVID – 19 należy zawiesić sprzątanie śmietnika i placów wokół?

#GorącaLinia – odzież ochronna a urazy mechaniczne

Przemysław Gogojewicz  |  12.06.2020
Czytelnik pyta: Czy w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID – 19 pracownika sprzątającego zarządca powinien wyposażyć w odzież...

#GorącaLinia – gogle ochronne dla pracowników sprzątających

Przemysław Gogojewicz  |  10.06.2020
Czytelnik pisze: Czy w związku z COVID- 19 zarządca może wyposażyć pracownika sprzątającego w gogle ochronne?

#GorącaLinia – środki do dezynfekcji dla pracowników sprzątających

Przemysław Gogojewicz  |  09.06.2020
Czytelnik pyta: Jakie środki do dezynfekcji należy stosować przy sprzątaniu w związku z COVID–19?

#GorącaLinia – zakup środków służących dezynfekowaniu klatek schodowych

Przemysław Gogojewicz  |  08.06.2020
Czytelnik pyta: Czy zakupując środki do dezynfekcji klatek schodowych, należy brać pod uwagę jakieś regulacje prawne?

#GorącaLinia – produkty biobójcze a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  29.05.2020
Ekspert radzi: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231) udostępniane na...

#GorącaLinia – odpady niesklasyfikowane a COVID 19

Przemysław Gogojewicz  |  28.05.2020
Rada eksperta: Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i...

#GorącaLinia – kontakt z odpadami a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  27.05.2020
Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, zaleca się:

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy a COVID-19

Przemysław Gogojewicz  |  26.05.2020
Czytelnik pyta: czy dodatek mieszkaniowy przysługuje również w okresie pandemii covid-19?

#GorącaLinia – odpady zakaźne neutralizowane

Przemysław Gogojewicz  |  25.05.2020
Czytelnik pyta: czy odpady stanowią zagrożenie zarażenia się COVID-19? Jak się z nimi obchodzić?

#GorącaLinia – czy wspólnota musi wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej?

Eugenia Śleszyńska  |  20.05.2020
Czytelnik pisze: Czy jako wspólnota musimy wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w standardzie FTTH (sieć...

#GorącaLinia – prawo wspólnoty mieszkaniowej do zwiększania zaliczek za lokale użytkowe

Eugenia Śleszyńska  |  19.05.2020
Czytelnik pisze: czy obecna ustawa śmieciowa (nowelizacja z 19 lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – wzorem...

#GorącaLinia – nabycie przez WM terenu przylegającego do działki WM

 Redakcja  |  19.05.2020
Czytelnik pisze: Jak wykupić działkę należącą do agencji, przylegającą do działki wspólnoty mieszkaniowej? Należy zaznaczyć, że teren...

#GorącaLinia – czynność zwykłego zarządu czy czynność przekraczająca zwykły zarząd?

 Redakcja  |  18.05.2020
Czytelnik pisze: We Wspólnocie Mieszkaniowej w Gdyni są wydzierżawione dwa tereny, na których są postawione lokale użytkowe (sklep i kiosk)....

#GorącaLinia – informowanie o podjęciu nowej uchwały we wspólnocie

Paweł Puch  |  08.05.2020
Czytelnik pisze: Problem dotyczy wspólnoty dwubudynkowej, która położona jest na wspólnym gruncie. Budynek "A" to kamienica składającą...

#GorącaLinia – dzierżawy terenu przez wspólnotę mieszkaniową

Paweł Puch  |  08.05.2020  |  1
Czytelnik pisze: Wspólnota Mieszkaniowa ma wydzierżawić teren przyległy do budynku, na co naciskała gmina. Jest to zwykły zaniedbany gminny...

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

 Redakcja  |  05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?

#GorącaLinia – czy balkon jest nieruchomością wspólną?

Eugenia Śleszyńska  |  04.05.2020
Czytelnik pyta: czy balkon jest nieruchomością wspólną?

#GorącaLinia – indywidualne zbieranie głosów

Paweł Puch  |  30.04.2020
Czytelniczka pisze: Wszystko wskazuje na to, że ograniczenie zgromadzeń potrwa jeszcze jakiś czas (bliżej nieokreślony). Co w sytuacji, gdy...

#GorącaLinia – zwolenienie ze składki ZUS dla spółdzielni mieszkaniowych

Eugenia Śleszyńska  |  24.04.2020
Czytelnik pisze: Czy spółdzielnie mieszkaniowe w ramach tarczy antykryzysowej mają prawo ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia...

#GorącaLinia – podział wspólnoty wielobudynkowej

Paweł Puch  |  21.04.2020
Na jednej działce, wpisanej do jednej księgi wieczystej znajdują się 2 budynki mieszkalne wielorodzinne. Jest to jedna wspólnota mieszkaniowa....

#GorącaLinia – podział na ogródki

Paweł Puch  |  21.04.2020
Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej od lat umownie użytkują przydomowe ogródki (przed wyodrębnieniem lokali budynek był własnością PKP...

#GorącaLinia – wspólnota mieszkaniowa a ustawa o rachunkowości

Paweł Puch  |  21.04.2020  |  2
Czytelnik pyta: Czy wspólnota mieszkaniowa podlega ustawie o rachunkowości?

#GorącaLinia – zabezpieczenie odpadów osób znajdujących się na kwarantannie czy w izolacji

Przemysław Gogojewicz  |  20.04.2020
Czytelnik pyta: Jak należy zabezpieczyć worki na śmieci osób znajdujących się na kwarantannie czy w izolacji?

#GorącaLinia – osoby na kwarantannie i izolacji

Przemysław Gogojewicz  |  20.04.2020
Czytelnik pyta: Skąd uzyskać informację o osobach na kwarantannie i izolacji?

#GorącaLinia – kwarantanna a izolacja

Przemysław Gogojewicz  |  20.04.2020
Czytelnik pyta: Czym różni się kwarantanna od izolacji?

#GorącaLinia – zużyte rękawiczki i maseczki osób zdrowych

Przemysław Gogojewicz  |  17.04.2020
Czytelnik pyta: Gdzie powinny być wyrzucane odpady osób zdrowych niebędących na kwarantannie, które używają rękawiczek i maseczek ochronnych?

#GorącaLinia – czy wykonawca może naliczyć kary umowne?

Eugenia Śleszyńska  |  17.04.2020
Czytelnik pisze: Zgodnie z umową 26.03.2020 r. wykonawca wszedł na teren i chciał rozpocząć remont instalacji elektrycznej w 3 budynkach...

#GorącaLinia – hala garażowa a powierzchnia użytkowa budynku

Eugenia Śleszyńska  |  16.04.2020
Czytelniczka pyta: Czy halę garażową wlicza się do powierzchni użytkowej budynku?

#GorącaLinia – forma zarządu wspólnotą

Eugenia Śleszyńska  |  15.04.2020
Czytelnik pyta: Czym różni się forma zarządu wspólnotą, gdy jest w nim dwóch członków zarządu, w porównaniu do sytuacji, gdy jest...

#GorącaLinia – bezpieczeństwo użytkowania i właściwa eksploatacja nieruchomości podczas pandemii

Eugenia Śleszyńska  |  15.04.2020  |  1
Czytelniczka pisze: w związku z panującą pandemią mam pytanie, czy art. 184b pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiący, iż...

#GorącaLinia – odpady medyczne w pojemnikach na śmieci

Przemysław Gogojewicz  |  09.04.2020
Czytelnik pisze: co zrobić, jeżeli w pojemnikach na śmieci wspólnoty mieszkaniowej pojawią się odpady medyczne, zużyte strzykawki, waciki,...
Strona: 1 z 2
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 17181|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12167|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl