Katalog firm

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
Wyświetleń: 59036
Województwo: małopolskie
Adres: Kardynała Wyszyńskiego 17
  32-500 Chrzanów
Telefon: 32/6234754
Faks: 32/6233737
Strona WWW: www.psm-ch.pl
E-mail:
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

O Spółdzielni

Koncepcja utworzenia spółdzielni dostępnej dla mieszkańców Chrzanowa i okolic zrodziła się w 1958 roku z inicjatywy pracowników Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie i była odpowiedzią na deficyt mieszkań oraz brak innych symptomów rozwoju gospodarki mieszkaniowej.

PSM w liczbach:

 • 184 budynki,
 • 8 523 mieszkań,
 • 17 551 mieszkańców,
 • 634 klatki  schodowe,
 • 67 wind,
 • 426 244,96 m2 powierzchni użytkowej,
 • 1 939 miejsc parkingowych, w tym 145 dla osób niepełnosprawnych
 • 172 garaże,  
 • 9 pawilonów handlowo-usługowych
 • 32 place zabaw,
 • 1 boisko do gry w piłkę.

Osiedla PSM
Osiedle Północ w liczbach:

 • 51 budynków mieszkalnych,
 • 2 715 mieszkań,
 • 4 872 mieszkańców,
 • 161 klatki schodowe,
 • 20 wind,
 • 270 miejsc parkingowych, w tym 24 dla osób niepełnosprawnych,
 • 77 garaży,
 • 4 pawilony handlowo-usługowe,
 • 3 place zabaw.


Osiedle Młodości w liczbach:

 • 56 budynków mieszkalnych,
 • 2 194 mieszkań,
 • 4 736 mieszkańców,
 • 207 klatek schodowych,
 • 6 wind,
 • 518 miejsc parkingowych, w tym 39 dla osób niepełnosprawnych
 • 17 placów zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami.


Osiedle Trzebińska w liczbach:

 • 38 budynków mieszkalnych,
 • 1 414 mieszkań,
 • 3 033 mieszkańców,
 • 96 klatek schodowych
 • 41 wind,
 • 432 miejsca parkingowe, w tym 36 dla osób niepełnosprawnych
 • 4 place zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami.
 • 1 boisko do gry w piłkę.
 • 1 pawilon handlowo-usługowy
 • Osiedle Flagówka i Awaryjne w Libiążu w liczbach:
 • 23 budynki mieszkalne,
 • 1 475 mieszkań,
 • 3 216 mieszkańców,
 • 103 klatki schodowe,
 • 280 miejsc parkingowych, w tym 20 dla osób niepełnosprawnych,
 • 95 garaży,
 • 5 placów zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami.
 • 4 pawilony handlowo-usługowe.


Osiedle Widokowe w Trzebini w liczbach:

 •  16 budynków mieszkalnych,
   
 • 725 mieszkań,
 • 1 694 mieszkańców,
 • 67 klatek schodowych,
 •  439 miejsc parkingowych, w tym 26 dla osób niepełnosprawnych,
 • 3 place zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami.


Projekt ten uzyskał akceptację ówczesnych władz miasta, które zaoferowały przejęcie budynku z budownictwa komunalnego, będącego wówczas w budowie, przy ul. Kopernika 3 w Chrzanowie – jest to pierwszy budynek Spółdzielni.  
W 1959 roku w Sądzie Powiatowym w Krakowie zarejestrowano Spółdzielnię pod nazwą Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, działającą pod tą nazwą do dnia dzisiejszego. Zapraszamy na naszą stronę internetową >>

Organy Spółdzielni

Zasobami Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zarządza trzyosobowy Zarząd w składzie:

 • Prezes Zarządu – Aleksander Biegacz,
 • Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Aleksander Pyzio,
 •  Członek Zarządu – Jadwiga Gryziec.

Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z piętnastu członków wybranych na trzyletnią kadencję.

W czerwcu 2017 roku spośród członków Rady Nadzorczej zostało wyłonione prezydium w składzie:

 • Jan Pietruszka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Eugeniusz Borowy - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Stefan Lignar - Zastępca Przewodniczącego Nadzorczej,
 • Sylwia Kasprzyk- Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Bogusław Stolarz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 • Kamil Rembiecha – Przewodniczący Komisji Techniczno –Eksploatacyjnej,
 • Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Mieszkaniowo – Lokalowej,
 • Zofia Kieres – Przewodnicząca Komisji Społecznej i Kulturalno –Oświatowej.

Opisy wszelkich istotnych działań Zarządu i Rady Nadzorczej zamieszczane są w dostarczanym co miesiąc do każdego mieszkania Biuletynie, który Spółdzielnia wydaje od 1996 roku. Ponadto informacje dotyczące aktualnych oraz planowanych przedsięwzięć i ważnych wydarzeń umieszczane są również na stronie internetowej Spółdzielni.

Natomiast poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta zapewniony jest dla użytkowników lokali dostęp do informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu, a dla członków Spółdzielni udostępnione są takie dokumenty jak statut Spółdzielni, regulaminy wydane na podstawie statutu, protokoły i uchwały organów Spółdzielni: Zarządu, Rady Nadzorczej  i Walnego Zgromadzenia. Dowiedz się więcej o działalności PSM w Chrzanowie >>

Osiągnięcia i plany

Do roku 1966 oddawano do eksploatacji po jednym budynku rocznie o charakterze „plomb”, natomiast od 1966 roku realizowano już budowę całych osiedli mieszkaniowych. Największe efekty mieszkaniowe nastąpiły pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy oddawano ponad 500 mieszkań rocznie, zaś szczytem inwestycyjnym okazał się rok 1980 – 800 mieszkań. W latach osiemdziesiątych zrealizowano ponad 45% obecnych zasobów.      

W tym okresie powstały osiedla: Młodości i Trzebińska w Chrzanowie, osiedle ZWM w Trzebini i osiedle Flagówka w Libiążu.  Budownictwo mieszkaniowe nabrało charakteru masowego. Spółdzielnia budowała nie tylko budynki wielomieszkaniowe, ale również domy jednorodzinne - w Trzebini powstało osiedle domków jednorodzinnych im. Gen. Waltera, które oddano do użytku w 1986 roku.  W tym czasie sukcesywnie wyposażano lokale mieszkalne w instalację gazową. Ostatnie budynki mieszkalne wybudowane przez Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie zostały oddane do użytku w 1993 roku.

Obok istniejących już wielorodzinnych budynków mieszkalnych powstały pawilony handlowo-usługowe, garaże, parkingi, tereny rekreacyjne, sportowe i place zabaw oraz trakty komunikacyjne, obiekty techniczne i zaplecza administracyjne.
 
Od 1994 roku Spółdzielnia koncentruje się na remontach i modernizacji budynków. Zakres prac remontowych dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa, sprowadzającego się głównie do remontów pokryć dachowych, instalacji gazowych, elektrycznych, dźwigów osobowych, przewodów kominowych, ciągów komunikacyjnych.

W okresie od 2003 do 2010 roku wyposażono 62 budynki wielomieszkaniowe (3800 mieszkań) w instalację centralnej ciepłej wody (z równoczesnym demontażem gazowych piecyków łazienkowych), podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo użytkowania mieszkań.

Obok bieżących prac związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie estetyczno - technicznym Spółdzielnia podejmuje równolegle działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa zamieszkiwania, dąży sukcesywnie do ograniczenia zużycia mediów poprzez remont i modernizację budynków.  Zakres robót obejmuje remont: pokryć dachowych, instalacji gazowych i elektrycznych, przewodów kominowych, posadzek i balustrad balkonowych, stolarki okiennej i drzwiowej, ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie: pionów nawodnionych, klap oddymiających klatki schodowe, przeciw pożarowych wyłączników prądu.

W zakresie energooszczędności realizowany jest wieloletni program modernizacji dźwigów osobowych, polegający na wymianie zespołów napędowych (silniki, przekładnie, falowniki) oraz remont instalacji elektrycznej, wymiana WLZ połączona w wymianą oświetlenia klatek schodowych na lampy ledowe z czujnikami ruchu.

Prowadzone są prace związane z tworzeniem warunków do zmniejszenia kosztów zużycia mediów, przede wszystkim ciepła, przez kontynuowanie ocieplenia ścian budynków oraz sukcesywną wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, w suszarniach i w piwnicach. Po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków następuje dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną oraz – po uzyskaniu opinii mieszkańców poszczególnych budynków – wymiana dotychczasowych podzielników kosztów ogrzewania na podzielniki elektroniczne z radiowym systemem odczytu. W bieżącym roku zakończono wymianę wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze z radiowym systemem odczytu w ramach kolejnego cyklu legalizacji wodomierzy.

Obecnie realizowane są następujące prace inwestyjne:

 • budowa kompleksu garaży  (32) na osiedlu Północ w Chrzanowie,
 • przebudowa wyłączonej z eksploatacji stacji SWC na 3 garaże na osiedlu Północ w Chrzanowie.

Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są siłami własnymi przez Zakład Budowlano-Remontowy, konserwatorów osiedlowych oraz przez wykonawców zewnętrznych - na podstawie zawartych umów.
We własnym zakresie wykonywane są roboty dekarskie, blacharskie, ociepleniowe, malarskie, remonty balkonów, stolarskie, instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, gazowe, elektryczne), konserwacje dźwigów osobowych, remonty instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawcom obcym zlecane są roboty brukarsko – drogowe, częściowo ociepleniowe i na  instalacjach wodno – kanalizacyjnych oraz prace projektowe.

Bieżąca obsługa techniczna zasobów w zakresie usuwania wszelkiego rodzaju awarii, usterek, przeglądów i niezbędnych napraw wykonywana jest przez własnych konserwatorów w oparciu o posiadane specjalistyczne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie prac.
Oprócz działalności budowlano-remontowej i konserwacyjnej Spółdzielnia prowadzi dodatkową działalność związaną z wynajmem lokali użytkowych i dzierżawą terenów.

Ponad 40 lat Spółdzielnia prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla wszystkich kategorii wiekowych mieszkańców, początkowo w 6, a obecnie w 2 klubach, w formie stałych zajęć klubowych, półkolonii, kół zainteresowań, wycieczek autokarowych, spotkań integracyjnych mieszkańców. Wieloletnią tradycją jest między innymi organizowanie spotkań wigilijnych dla osób samotnych i potrzebujących pomocy.


W ostatnich latach, mimo narastającego kryzysu gospodarczego i ekonomicznego, Spółdzielnia dostrzeżona została w regionie, jako podmiot wyróżniający się spośród innych spółdzielni:

 • została wyróżniona Złotym Laurem 2009 Instytutu Gospodarki Nieruchomościami – prestiżową nagrodą przyznawaną za wsparcie i rozwój gospodarki nieruchomościami oraz podejmowanie przedsięwzięć służących oszczędnościom energii i ochronie środowiska;
 • została umieszczona w:
  - XI edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm Gazele Biznesu 2010,
  - XII edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm Gazele Biznesu 2011,
  - XIII edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm Gazele Biznesu 2012,
  - XIV edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm Gazele Biznesu 2013,
  - XV edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm Gazele Biznesu 2014;
 • zdobyła:
  - I miejsce w programie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2011 - Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Małopolskiego,
  - I miejsce w programie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012 - Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Małopolskiego,
  - Dyplom DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013,
  - Dyplom DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2014,
  - Dyplom DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2015,
  - Dyplom DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2016,
  - Dyplom DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2017,
  - oraz GRAND PRIX 5 LECIA programu DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2015;
 • uzyskała tytuł Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013, "Monitora Rynkowego" dodatku do "Dziennika Gazety Prawnej";
 • otrzymała:

- tytuł Filar Spółdzielczości za rok 2013 w programie prowadzonym przez Redakcję "Forum Przedsiębiorczości" dodatku do "Dziennika Gazety Prawnej",
- Certyfikat Lider Zarządzania Nieruchomościami w Ogólnopolskim Programie Promocji Gospodarczej Lider Zarządzania Nieruchomościami 2014 r. organizowanym przez magazyn gospodarczy "Fakty",
- Certyfikat Lider Zarządzania Nieruchomościami 2015 w Ogólnopolskim Programie Promocji Gospodarczej organizowanym przez magazyn gospodarczy "Fakty",
- tytuł Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014, 2015, nagroda miesięcznika "Administrator" w kategorii Spółdzielnie duże bez przychodów z inwestycji,
- odznakę Krajowej Rady Spółdzielczej za zasługi dla spółdzielczości – 2014 r.
- tytuł Perła Polskiej Spółdzielczości 2015, Perła Polskiej Spółdzielczości 2016, przyznany przez redakcję "Biznes Trendy" w dzienniku "Rzeczpospolita"
- tytuł Siła Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016 r. w ramach ogólnopolskiego programu promocyjnego prowadzonego przez redakcję - wydawcę Monitora Rynkowego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z "Dziennikiem Gazetą Prawną" i "Monitora Biznesu", niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z "Rzeczpospolitą",
- tytuł Spółdzielnia Mieszkaniowa 2016 roku oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa roku 2017 – przyznany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej Sp. z o.o.
- tytuł Siła Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016 r. w programie prowadzonym przez redakcje "Monitora Biznesu" niezależnego dodatku do "Rzeczpospolitej" oraz "Monitora Rynkowego" niezależnego dodatku do "Dziennika Gazety Prawnej",
- nominację do Godła Liderów Najlepszych Firm w Polsce nadawaną przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej,
- Certyfikat Spółdzielczości 2016 r. w konkursie 7 Złotych Zasad Spółdzielczości organizowanym przez redakcję miesięcznika  Administrator.

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Współwłasność a gmina
 • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16739|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl