administrator24.info

Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody

Kamil Kowalczyk | Administrator i Menedżer Nieruchomości 4/2022 | 2022-05-04
Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody, fot. pixabay

Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody, fot. pixabay

W maju 2021 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego implementująca wymagania dyrektywy EED [5]. W praktyce oznacza to, że do 2027 r. wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu.

Systemy zdalnego odczytu wodomierzy są korzystne zarówno dla odbiorcy końcowego, jak i dostawcy. Dla tego pierwszego to przede wszystkim rozliczenie na podstawie wiarygodnych danych oraz możliwość podglądu zużycia wody i wysokości swojego rachunku przez internet w dowolnym czasie. Ograniczeniu ulegają również wizyty inkasenckie, co w dobie COVID-19 miało duże znaczenie. Korzyścią jest także możliwość zabezpieczenia urządzeń pomiarowych przed niepożądanym działaniem osób trzecich oraz szybki czas reakcji dostawcy na ewentualne awarie.

Dla dystrybutora opomiarowanie mediów przy zastosowaniu inteligentnych liczników wody generuje znaczne oszczędności. To przede wszystkim zminimalizowanie udziału wizyt inkasenckich – kosztownych i czasochłonnych, ponieważ liczniki bywają umiejscowione w trudno dostępnych miejscach. Praca inkasenta ogranicza się zatem do pracy z programem komputerowym lub aplikacją webową czy mobilną.

Kolejny element ważny dla dostawcy medium to monitoring sieci. Dzięki odczytowi danych w czasie rzeczywistym można kontrolować wszelkie zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej, które mogą świadczyć o usterkach lub awariach. Pozwala to na ich szybką lokalizację i skrócenie przerw w dostawie wody. Zbieranie danych w czasie rzeczywistym to także lepsze prognozowanie zużycia wody, a co za tym idzie oszczędność energii elektrycznej, którą zużywają pompy. Ponadto obniżanie ciśnienia w czasie mniejszych rozbiorów to skuteczna metoda zapobiegania ewentualnym awariom. Inteligentny system opomiarowania pomaga także w walce z nieuczciwymi odbiorcami, którzy ingerują w odczyty urządzenia pomiarowego. Dostawca zostaje powiadomiony o tego typu próbach, a liczniki mają specjalne zabezpieczenia przed stosowaniem nieuczciwych praktyk.

 

BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary k.Wrocławia
tel. 71 388 90 04, faks 71 387 15 37
e-mail: biuro@bmeters.plwww.bmeters.pl

Wodomierz Hydrodygit

Konstrukcja części hydraulicznej elektroniczny, jednostrumieniowy, suchobieżny
Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle sucha/liczydło 8 bębenkowe
Temperatura wody/zakres pomiarowy T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)
Średnica DN (mm) DN 15 - DN 20
Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h)
Q3 = 2,5; 4,0 m3/h

Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h)

Q1 = 6,4; 10; 16 l/h (R250–H)

Q1 = -; 15,63; 20 l/h (R160–V)

 

Klasa metrologiczna lub dynamika R R250–H; R160–V
Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze

wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz

maks. ciśnienie robocze 16 bar

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane (U0, D0)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu wbudowany moduł radiowy wewnętrzny WM-BUS OMS, umożliwiający zdalny odczyt. Sprawdza się zarówno przy odczycie inkasenckim, oraz w systemie w pełni auto- matycznym opartym o sieć koncentratorów z przesyłem danych przez Internet. Na zamówienie z modułem trans- misji bezprzewodowej LORaWAN i NB-IoT
Zabezpieczenia przed ingerencją w standardzie całkowicie odporny na zakłócenia magnetyczne
Inne istotne cechy produktu inteligentne alarmy rejestrowane przez wodomierz pozwalają na wykrywanie awarii, wycieków, prób manipulacji, wykrywania przeciążenia Qmax  oraz przepływów wstecznych. Dzięki zasto- sowaniu mechanizmu indukcji elektromagnetycznej występują mniejsze opory tarcia niż w tradycyjnych wodomierzach ze sprzęgłem magnetycznym, co przekłada się na niższy próg rozruchu, oraz zapewnienie stabilności i wysokiej dokładności pomiaru w każdej pozycji montażu przez cały okres eksploatacji. Odczyt za pomocą 8-cyfrowego wyświetlacza LCD, a głowica obracana jest o 360 st. Wyposażony w złącze optyczne serwisowe. Całkowicie wodoodporny – posiada klasę szczelności IP68
Dowiedz się więcej o produktach BMeters >>

Wodomierz GSD8-RFM


Konstrukcja części hydraulicznej

wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy, suchobieżny

Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle
sucha/8 bębenkowe
Temperatura wody/zakres pomiarowy
T50 (0–50°C), T30/90 (30–90°C)
Średnica  DN (mm) DN 15 - DN 20
Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h) Q3 = 2,5 m3/h
Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h)

Q1 = -; 16; 25 l/h (R160–H)

Q1  = 16; 25; 40 l/h (R100–H)

Q1 = 32; 50; 80 l/h (R50–V)

 

 

Klasa metrologiczna lub dynamika R

R160–H; R50–V

R100–H; R50–V

Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze

wirnik – tworzywo sztuczne, korpus – mosiądz

maks. ciśnienie robocze 1,6 MPa

Odcinki proste przed i za wodomierzem
nie są wymagane (U0, D0)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu

wodomierz GSD8-RFM może pracować z modułem radiowym Wireless M-BUS typ RFM-TX1.1 (IP65, IP68), lub modułem przewodowym M-BUS typ RFM-MB1. Odpowiednią nakładkę można zamonto- wać w dowolnym momencie eksploatacji

Zabezpieczenia przed ingerencją

w standardzie pierścień antymagnetyczny. Nakładki zabez- pieczone są przed demontażem z wodomierza. Moduły zdalnego odczytu dostarczają informacji o kradzieży wody, przepływach wstecznych, wyciekach wody, zatrzymaniu wodomierza, demontażu modułu, czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. Dzięki systemowi HYDROLINK możemy ograniczyć straty na budynku

 

Inne istotne cechy produktu

urządzenie napędzane jest za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magne- tycznego, które eliminuje jego zerwanie, oraz poślizg. Kamień szafirowy zapewnia urządzeniu większą czułość metrologiczną na niskie przepływy wody oraz wydłuża trwałość licznika. 5 lat gwaran- cji. Liczydło obracane o 360°

Dowiedz się więcej o produktach BMeters >>

 

Minol ZENNER Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 179, 91-340 Łódź

tel. 42270 4600, faks 42270 4631
info@minol-zenner.pl
www.minol-zenner.pl

 

Wodomierz Radiowy Minomess® do wody ciepłej i zimnej

Konstrukcja części hydraulicznej jednostrumieniowy wodomierz skrzydełkowy, suchobieżny z ochroną magnetyczną
Konstrukcja liczydła/liczba rolek w liczydle

liczydło 7 rolkowe z możliwością obrotu o 360° - można ustawić optymalną pozycję odczytu

Temperatura wody/zakres pomiarowy

woda zimna: 01°C – 30°C

woda ciepła: 30°C – 90°C

Średnica  DN (mm)

DN15: 110 mm

DN20: 130 mm

Przepływ nominalny Qn (m3/h) lub Q3(m3/h)

DN15 Q3 : 2,5 m3/h

DN20 Q3: 4,0 m3/h

Przepływ minimalny Qmin (m3/h) lub Q1 (m3/h)

DN15 Q1: 31,25H62,5V l/h

 

DN20 Q1: 50H100V l/h

 

H = pozioma pozycji montażowa, V = pionowa pozycja montażowa

 

 

Klasa metrologiczna lub dynamika R

DN15 Q33/ Q1: R80H40V

DN15 Q33/ Q1: R80H40V

 

H = pozioma pozycji montażowa, V = pionowa pozycja montażowa

 

Materiał korpusu/maks. ciśnienie robocze

 

• mosiężny chromowany korpus

• materiały metalowe zgodnie z atestami higienicznymi

• ciśnienie maksymalne 16 bar

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane (U0, D0)
Możliwość montażu modułów komunikacyjnych na wodomierzu

Zdalny odczyt wodomierzy w systemie LoRaWAN™ za pomocą chmury Minol ZENNER – przesyłanie danych za pomocą urządzeń przekaźnikowych Gateway, udostępnianych bezpłatnie na cały okres trwania umowy:

•  wartości odczytu dostępne są szybko i automatycznie, brak konieczności odczytów manualnych,

•  cały proces odbywa się drogą radiową,

•  transmisja szyfrowana, dwukierunkowa.

Zabezpieczenia przed ingerencją

•  ochrona magnetyczna dopuszczona przez PTB wg. wytycznych VDDW i EN 14154-3

•  wykrywanie błędu transmisji / manipulacji na urządzeniu

Inne istotne cechy produktu

1. Wodomierze zgodne z aktualną dyrektywą efektywności energetycznej dla urządzeń pomiarowych.

2. Wyprodukowany zgodnie z normą DIN ISO 9001, DVGW W270.

3. Dane odczytowe dostępne w pamięci wewnętrznej urządzenia (przez 18 miesięcy):

 • bieżące oraz archiwalne wskazania,
 • numer seryjny, typ urządzenia, wartości dzienne / tygodniowe / miesięczne / roczne, alert manipulacji przy urządzeniu.

4. Informacje i zestawienia dostępne na portalu internetowym Brunata Online:

 • rzeczywiste odczyty w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym lub w dowolnym przedziale czasowym
 • automatyczne alerty wysłane na wskazany adres e-mail (wzrost zużycia, spadek zużycia, brakujące odczyty, meter alarms),
 • analizy / raporty w ujęciu indywidualnego zużycia mediów,
 • bieżące i archiwalne odczyty,
 • wykaz mieszkań w budynku z uwzględnieniem indeksu lokalu, danych aktualnego oraz archiwalnego lokatora, adresu,
 • wykaz wykonanych prac serwisowych,
 • wykaz zamontowanych urządzeń wraz z ich numerami, zastosowaniem, miejscem i datą montażu,
 • wizualizacje graficzne.
Dowiedz się więcej o produktach firmy >>

 


Maddalena SpA

603 50 90 05

eugenio.bevilacqua@maddalena.it

www.maddalena.it

Wodomierz ELECTO SJ

 

Typ – budowa jednostrumieniowy suchobieżny elektroniczny

 

Średnica nominalna DN 15-20
Ciśnienie robocze 16 bar
Przeznaczenie i maks. temp. robocza

zimna i ciepła woda (T30,T50,T30/90)

Sposób montażu w pionie lub poziomie

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane
Klasa metrologiczna lub współczynnik R 100, 160
Wymiary wodomierza

dł.: 115/130 mm
wys. 72 mm

szer. 65 mm

Materiał

mosiężna obudowa z gwintowanymi złączkami i filtrem wlotowym, urządzenie pomiarowe, które składa się z turbiny obrotowej z tworzywa sztucznego, sworzni ze stali nierdzewnej, złącza magnetycznego, łożysk szafirowych, pierścienia O-ring i pierścienia odległościowego, płyty dociskowej z pierścieniem gwintowanym, suchobieżnego liczydła zabezpieczonego pokrywą z tworzywa sztucznego, pierścienia uszczelniającego z tworzywa sztucznego, który łączy liczydło z obudową.

Otoczenie zewnętrzne
Zintegrowane radio wM-Bus, OMS
Cechy

Zegar obrotowy 360° i ochrona IP68

Bateria

Bateria litowa o minimalnej żywotności 7, 13 (domyślnie) lub 15 lat

Q₃/Q₁=R (Odnosi się do pozycji instalacji)

H↑ ≤ 100H→

V↓≤ 50V↑≤40

lub

H↑ ≤ 160H→

V↓≤ 80V↑≤63  

Odczyt

min. odczyt 0,001 m3, maks. odczyt 100 000 m3

Strata ciśnienia 

ΔP63

Zabezpieczenia przed ingerencją

Wysoka ochrona przed zewnętrznymi polami magnetycznymi. Wykrywanie anomalii: oszustwa, straty, nadmierne zużycie, przepływ wsteczny, blokowanie wodomierza i odwrócenie wodomierza.

Uwagi techniczne dot. wyposażenia

Specjalnie zaprojektowany do zastosowań mieszkaniowych. Duży wyświetlacz LCD ułatwia czytanie i udostępnia dodatkowe informacje użytkownikom i menedżerom. Oferuje mozliwość zdalnego odczytu danych z systemów mobilnych i stacjonarnych oraz w pełni odpowiada wymogom europejskiej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Dowiedz się więcej o produktach Maddalena >>

Wodomierz MecTo SJ PLUS – SJ EVO

 

Typ – budowa jednostrumieniowy suchobieżny (ekstrasuchy)
Średnica nominalna DN 15, 20
Maks. ciśnienie robocze 1,6 MPa
Przeznaczenie i maks. temp. robocza zimna  - 30°C, ciepła - 90°C
Sposób montażu w pionie lub poziomie

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane
Klasa metrologiczna lub współczynnik R R (Q1/Q3) ≤ 100 (poziom, liczydło skierowane w górę); <br> R (Q1/Q3)  ≤ 80 (poziom, liczydło skierowane w bok)
Długości wodomierza Odpowiednio: 80/110/115/120/130; 115/130
Działka elementarna 0,05 dm3; odczyt maksymalny 100,000 m3
Q1 - minimalny strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Dla DN 15: 16 i 25 l/h; dla DN 20: 25 i 40 l/h (R100)<br> Dla DN 15: 20 i 31,25 l/h; dla DN 20: 21,35 i 50 l/h (R80)
Q2 - pośredni strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Dla DN 15: 25,6 i 40 l/h; dla DN 20: 40,6 i 60,4 l/h <br> (R100) Dla DN 15: 32 i 50 l/h; dla DN 20: 50 i 80 l/h (R80)
Q3 - ciągły strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Dla DN 15: 1,6 i 2,5 m3/h; dla DN 20: 2,5 i 4,0 m3/h
Q4 - przeciążeniowy strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Dla DN 15: 2,0 i 3,125 m3/h; dla DN 20: 3,125 i 5,0 m3/h
Strata ciśnienia dla Q4 < 1 bar
Zabezpieczenia przed ingerencją Wysoki stopień zabezpieczenia przed zewnętrznymi polami magnetycznymi
Otoczenie zewnętrzne Może być wyposażony w emiter impulsów i moduł radiowy (możliwość zdalnego odczytu)
Uwagi techniczne dot. wyposażenia Zegarek dostępny w trzech wersjach: bezpośredni odczyt, przystosowany do emitera impulsów reed lub Namur (SJ PLUS) lub dla modułów M-Bus lub radiowych (SJ EVO)
Dowiedz się więcej o produktach Maddalena >>

Wodomierz MVM MID

 

MVM MID
Typ – budowa objętościowy
Średnica nominalna DN 15, 20, 25, 32, 40
Maks. ciśnienie robocze 1,6 MPa
Przeznaczenie i maks. temp. robocza zimna  - 30°C, ciepła - 50°C
Sposób montażu dowolna pozycja (najlepsze osiągi R przy instalacji w pionie/poziomie)

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane
Klasa metrologiczna lub współczynnik R dla DN 15 – 32  R (Q1/Q3) ≤ 800 <br>dla DN 40 R (Q1/Q3) ≤ 500
Długości wodomierza odpowiednio: 110-115-142; 165-190; 198-260; 260; 300 mm
Materiał tłok: specjalne wytłaczane polimery kompozytowe; <br>obudowa – mosiądz tłoczony, możliwe zastosowanie mosiądzu  DZR
Działka elementarna 0,01 dm3; odczyt maksymalny 1.000.000/ 10.000.000 m3
Q1 - minimalny strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 0,0062; 0, 010; 0,0157; 0,025; 0,0508  m3/h
Q2 - pośredni strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 0,010; 0, 016; 0,0252; 0,140; 0,0813  m3/h
Q3 - ciągły strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 2,5; 4; 6,3; 10; 16 m3/h
Q4 - przeciążeniowy strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 3,2; 5; 7,9; 12,5; 20 m3/h
Strata ciśnienia dla Q4 < 1 bar
Zabezpieczenia przed ingerencją nieczuły na zewnętrzne pole magnetyczne
Otoczenie zewnętrzne zdalny odczyt radiowy (moduł Arrow)
Uwagi techniczne dot. wyposażenia filtr na wejściu do komory pomiarowej; dostępny także z obudową „manifold”; komora pomiarowa wykona z materiału niehigroskopijnego, odpornego na osadzanie kamienia kotłowego i parowanie; mechanizm zegarowy zabezpieczony hermetycznie (IP68); zawór zwrotny w otworze wylotowym (opcja) zabezpiecza przed przepływem zwrotnym; emiter z kontaktronem reed switch przystosowany do zastosowań przemysłowych; emiter indukcyjny dwukierunkowy zasilany z baterii (opcja); moduł radiowy Arrow sprzężony z emiterem (możliwość zdalnego odczytu)
Dowiedz się więcej o produktach Maddalena >>

Wodomierz CD ONE TRP MID

 

Typ – budowa jednostrumieniowy mokrobieżny
Średnica nominalna DN 15, 20, 25
Maks. ciśnienie robocze 1,6 MPa
Przeznaczenie i maks. temp. robocza zimna  - 30°C, ciepła - 50°C
Sposób montażu w pionie lub poziomie

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane
Klasa metrologiczna lub współczynnik R R (Q1/Q3) ≤ 200 (poziom);<br> R (Q1/Q3)  ≤ 100 (pion)
Długości wodomierza Odpowiednio: 100-115; 130; 160 mm
Materiał trzpień – stal nierdzewna 18/8; mechanizm wewnętrzny – tworzywo sztuczne; obudowa i tuleja zamykająca – tłoczony mosiądz
Działka elementarna 0,05 dm3; odczyt maksymalny 100,000 m3
Q1 - minimalny strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 15,6 ; 25; brak danych  m3/h (R160)<br> Odpowiednio: 24; 40; 63  m3/h (R100)
Q2 - pośredni strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 25 ; 40; brak danych  m3/h (R160)<br> Odpowiednio: 40; 64; 100,8  m3/h (R160)
Q3 - ciągły strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 2,5; 4,0; 6,3 m3/h
Q4 - przeciążeniowy strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 3,3; 5,0; 7,9 m3/h
Strata ciśnienia dla Q4 < 1 bar
Zabezpieczenia przed ingerencją możliwość zaplombowania
Otoczenie zewnętrzne Może być wyposażony w moduł radiowy Arrow sprzężony z emiterem Quadraplus (możliwość zdalnego odczytu)
Uwagi techniczne dot. wyposażenia zabezpieczone rolki liczydła; tarcza ze szkła mineralnego hartowanego; wbudowany zawór zwrotny (opcja); emiter z kontaktronem reed switch przystosowany do zastosowań przemysłowych; emiter indukcyjny Quadraplus dwukierunkowy zasilany z baterii (opcja); moduł radiowy Arrow sprzężony z emiterem Quadraplus (możliwość zdalnego odczytu)
Dowiedz się więcej o produktach Maddalena >>

Wodomierz WMAP EVO

 

Typ – budowa z bębnem osiowym Woltmann
Średnica nominalna DN 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200
Maks. ciśnienie robocze 1,6 MPa (nominalne 1,0 lub 1,6 MPa)
Przeznaczenie i maks. temp. robocza zimna  - 30°C, ciepła - 50°C
Sposób montażu w pionie lub poziomie

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie są wymagane
Klasa metrologiczna lub współczynnik R dla DN 50-125: R (Q1/Q3) zależnie od montażu ≤ 250 lub ≤ 160<br> dla DN 150-200: R (Q1/Q3) zależnie od montażu ≤ 250 lub ≤ 125
Długości wodomierza Odpowiednio: 200; 200; 225; 250; 250; 300; 350 mm
Materiał trzpień – stal; łożysko – szafir syntetyczny; mechanizm wewnętrzny – tworzywo sztuczne; obudowa – żeliwo sferoidalne lakierowane proszkiem epoksydowym; obudowa i pokrywa – tworzywo sztuczne zbrojone metalem
Działka elementarna 0,002 dm3; odczyt maksymalny 10.000.000 m3
Q1 - minimalny strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 160; 250; 400; 640; 640; 1000; 1600  m3/h (R250)<br> odpowiednio: 400; 630; 1000; 1600; 1600; 2500; 4000  m3/h (R100 - standard)
Q2 - pośredni strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 260; 400; 640; 1020; 1020; 1600 ; 2560 m3/h (R250)<br> odpowiednio: 500; 788; 1250; 2000; 2000; 3125; 5000  m3/h (R100 - standard)
Q3 - ciągły strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 40; 63; 100; 160; 160; 250; 400 m3/h
Q4 - przeciążeniowy strumień objętości lub zakres dla typoszeregu Odpowiednio: 50; 78,8; 125; 200; 200; 312,5; 500 m3/h
Strata ciśnienia dla Q4 < 1 bar
Zabezpieczenia przed ingerencją możliwość zaplombowania
Otoczenie zewnętrzne Może być wyposażony w emiter impulsów lub moduł radiowy do różnych technologii transmisji (wireless M-Bus, LoRaTM, Sigfox)
Uwagi techniczne dot. wyposażenia Zegarek suchobieżny z przesyłaniem magnetycznym w miedziano-szklanej kapsule (IP68); wersja standardowa przystosowana do trzech wyjść impulsowych, wyjścia indukcyjnego, dwóch wyjść red switch; moduły radiowe obsługujące technologie transmisji: wireless M-Bus, LoRaTM, Sigfox; osiągi metrologiczne niezależne od jakości wody.
Dowiedz się więcej o produktach Maddalena >>

 

 

Wrocław jest „smart”

Szanse, jakie niesie inteligentny system opomiarowania, dostrzegło m.in. przedsiębiorstwo MPWiK we Wrocławiu. Wspólnie z firmami z branży IT – Microsoft oraz Future Processing [1] – stworzyło rozwiązanie, które pomaga zarządzać systemem wodociągowym miasta. Celem było opracowanie systemu monitoringu, który pozwoli na energooszczędne, ekologiczne i ekonomiczne użytkowane sieci. Wyzwania, z jakimi trzeba było się zmierzyć, to głównie przestarzałe rurociągi, które przyczyniały się do częstych awarii, przerw w dostawie wody oraz niekontrolowanych wycieków. To wszystko wpływało na koszty dostaw, za które płaciło zarówno przedsiębiorstwo komunalne, jak i odbiorcy końcowi audytu, który pozwolił przeanalizować specyfikę pracy MPWiK. Okazało się, że słabym punktem jest konieczność ręcznego tworzenia zestawień minimalnych przepływów nocnych bez możliwości porównywania ich z danymi archiwalnymi. Zaproponowano zatem pilotażowe rozwiązanie dopasowane do potrzeb Wrocławia [1]:

 • system obejmuje całą powierzchnię miasta;
 • ponad 1000 monitorowanych urządzeń;
 • czas pomiędzy kolejnymi odczytami wynosi 10 min;
 • dane przesyłane są raz na dobę;
 • automatyczna integracja systemu.

Dla ułatwienia monitoringu obszar sieci wodociągowej podzielono na strefy. Każda z nich jest opomiarowana na wejściu i wyjściu. Uwzględniając w bilansie wodnym te dane i porównując je ze zużyciem wody przez odbiorcę końcowego, można szybko wychwycić ubytki wody w danej strefie. Umożliwia to szybszą lokalizację potencjalnych awarii na sieci. Przepływ wody badany jest w godzinach nocnych, czyli w czasie jej mniejszego zużycia. Dzięki temu łatwiej można wyłapać potencjalne odchylenia od normy stworzonej na podstawie danych archiwalnych. Dodatkowo każdy punkt pomiarowy jest objęty monitoringiem i przekazuje takie parametry, jak przepływ, ciśnienie oraz temperatura.

Rozwiązania te pozwoliły ograniczyć straty wody w sieci z 24 do 10%, co przekłada się na 1 500 000 m3 zaoszczędzonej wody w latach 2016–2019. Dużym sukcesem jest też skrócenie czasu wykrywania awarii – ze 180 do 3 dni. Te zmiany przekładają się na korzyści finansowe i stanowią ważny krok dla Wrocławia, by stał się prawdziwym „smart city”. Podstawą wdrożenia tego rozwiązania jest stosowanie urządzeń, które wyposażone są w inteligentne liczniki i systemy transmisji danych.

Technologia bezprzewodowa

Obecnie stosowane są dwie metody zdalnego odczytu danych, z których tworzy się bazy każdego systemu monitoringu sieci. Jest to odczyt zdalny z wykorzystaniem technologii radiowej lub stacjonarny z przewodową magistralą M-Bus. Pierwszy stosuje się w budynkach istniejących i modernizowanych, drugi zaś to standard przeznaczony do stosowania w nowym budownictwie.

Odczyt radiowy wymaga zastosowania wodomierza wyposażonego w nakładkę radiową lub wbudowaną. Kolejnym elementem jest stacja bazowa, czyli antena wbudowana w czytnik (system walk-by) lub ulokowana na dachu samochodu (system drive-by). Do sprawnej komunikacji pomiędzy licznikiem a anteną potrzebne jest jeszcze urządzenie do przetwarzania danych. Komunikacja radiowa pozwala inkasentowi zaoszczędzić czas. Co więcej, odczyty z jednego obiektu ze wszystkich urządzeń pojawiają się praktycznie w jednej chwili. Według danych producentów w ciągu nawet 15 minut można zebrać dane z ok. 100 liczników.

Komunikacja M-Bus

Technologia przewodowa polega na przekazywaniu danych z wodomierzy do koncentratorów, czyli urządzeń rejestrujących pomiary magistralą M-Bus. Wbudowany serwer www pozwala na odczyt danych przez dowolną przeglądarkę internetową. Istnieje także możliwość skorzystania z odpowiedniego oprogramowania komputerowego, w którym wszystkie dane są zapisywane. Nowoczesne koncentratory są kompatybilne z koncepcją internetu rzeczy (IoT – Internet of Things). Bez wychodzenia w teren można odczytać wskazania liczników i je zinterpretować. Zarządca może przygotować rozliczenie dla poszczególnych lokali i monitorować liczniki oraz całą sieć.

Zgodnie z normą EN 13757 do jednego urządzenia M-Bus Master można podłączyć do 250 liczników (Slave). Model transmisji typu master–slave może być stosowany w układzie liniowym, gwiaździstym lub drzewa. Sieć osiągającą długość do 2,8 km można rozbudować przy zastosowaniu dodatkowych elementów, zwiększając także liczbę podłączonych do niej liczników, nawet do 1250. Poza nowymi obiektami technologia przewodowa dobrze sprawdza się także w budownictwie wielorodzinnym. Obecnie coraz więcej producentów oferuje rozwiązania bazujące na magistrali ­M-Bus, które pozwalają na odczyt zarówno okablowanych liczników, jak i bezprzewodowych.

Zdalny odczyt wodomierzy a BMS

W nowoczesnym budownictwie standardem jest rozwinięty system automatyki. BMS pozwala na połączenie urządzeń znajdujących się w obiekcie w sieć zależnych od siebie elementów. Dodatkowo system ten umożliwia monitoring wybranych parametrów i ich analizę. Poza korzyściami wynikającymi z szybkiego wykrywania awarii i wycieków włączenie inteligentnych wodomierzy w system BMS ma też inne zalety. Dla budownictwa komercyjnego istotne jest śledzenie zużycia wody na potrzeby urządzeń, które ją wykorzystują, jak np. nawilżacze central wentylacyjnych. BMS może także zarządzać źródłem poboru wody, traktując jako priorytet korzystanie z wody deszczowej do podlewania terenów zielonych lub wody szarej do spłukiwania toalet [3]. Systemy zarządzania budynkiem coraz częściej stosowane są także w budownictwie mieszkaniowym. Można dzięki nim na bieżąco monitorować zużycie wody i podejmować działania zachęcające mieszkańców do rozsądnego gospodarowania nią.

Kiedy wymienić wodomierz?

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy EED [5] do 1 stycznia 2027 r. wszystkie urządzenia pomiarowe będą musiały mieć funkcję zdalnego odczytu. Oznacza to, że stare wodomierze należy do tego czasu doposażyć w specjalne nakładki lub trzeba je będzie wymienić. Poza tym co 5 lat trzeba przeprowadzać legalizację wodomierzy, zatem konieczną wymianę można połączyć z tą procedurą [4]. Wodomierz należy także wymienić na no­wy, jeśli został uszkodzony lub działa nie­prawidłowo i go zalegalizować.

Prawidłowy dobór

Nawet bogaty w funkcje inteligentny wodomierz nie spełni swojego zadania, jeśli zostanie nieprawidłowo dobrany. Podstawą jest określenie strumienia przepływu wody na odcinku, na którym zamontowany jest wodomierz. Na podstawie rodzaju i liczby armatury sanitarnej określa się strumień wody, który należy dla nich przyjąć. Otrzymany wynik przepływu obliczeniowego dla całego budynku trzeba zoptymalizować o współczynnik nierównomiernego rozbioru wody. W przeciwnym wypadku dobrany wodomierz byłby przewymiarowany. Aby urządzenie pracowało właściwie, stosunek strumienia obliczeniowego q do strumienia nominalnego powinien zawierać się w przedziale od 0,55 do 0,8.

Oszczędność i wyższa jakość

Idea smart city oraz IoT to przyszłość, którą już dziś tworzymy. Jednym z jej filarów jest opomiarowanie i zdalny odczyt mediów. Na przykładzie Wrocławia widać, jakie korzyści finansowe przynosi współpraca MPWiK z branżą IT. Podobną drogą będą prawdopodobnie podążać kolejne miasta, jeśli chcą zwiększać oszczędności i jakość usług komunalnych.  

 

Artykuł ukazał się w miesięczniku Rynek instalacyjny nr 4/21

 


Literatura

 1. https://www.smart-flow.eu
 2. Ryńska J, Nowoczesne ciepłomierze – zdalny odczyt i dwustronna komunikacja, „Rynek Instalacyjny” 1–2/2021, rynekinstalacyjny.pl
 3. Biskupski J., Zarządzanie wodą w budynku inteligentnym, „Rynek Instalacyjny” 12/2009, rynekinstalacyjny.pl
 4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DzU 2019, poz. 759)
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 r., zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
  (Dz.Urz. UE L 328/210 z 21.12.2018)
 6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
 7. Materiały producentów wodomierzy

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

eurofirany.com.pl Rolety firanowe w biurze - jakie kolory wybrać?

Rolety firanowe w biurze - jakie kolory wybrać? Rolety firanowe w biurze - jakie kolory wybrać?

Rolety firanowe są przede wszystkim bardzo praktycznym elementem wyposażenia biura. Umożliwiają dowolną regulację światła, zapewniając prywatność oraz idealne zaciemnienie. Sprzyja to pracy biurowej. Funkcjonalność...

Rolety firanowe są przede wszystkim bardzo praktycznym elementem wyposażenia biura. Umożliwiają dowolną regulację światła, zapewniając prywatność oraz idealne zaciemnienie. Sprzyja to pracy biurowej. Funkcjonalność jest oczywiście podstawą, jednak warto zastanowić się, jaki kolor rolety dopasować do przestrzeni biurowej.

WINDY SCHODOWE Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane...

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki budynku. Zobacz, czym warto się kierować przy zakupie krzesełka dla seniora, aby zyskać komfort na wiele lat.

Apator Powogaz SA Wodomierz JS Smart D+ firmy Apator Powogaz

Wodomierz JS Smart D+ firmy Apator Powogaz Wodomierz JS Smart D+ firmy Apator Powogaz

Coraz częściej oczekiwania klientów względem urządzeń codziennego użytku zahaczają o ich wygląd i estetykę wykonania. Czasy, kiedy miało być solidnie i działać, odchodzą do lamusa. Użytkownicy mają coraz...

Coraz częściej oczekiwania klientów względem urządzeń codziennego użytku zahaczają o ich wygląd i estetykę wykonania. Czasy, kiedy miało być solidnie i działać, odchodzą do lamusa. Użytkownicy mają coraz większą świadomość oferty rynkowej i oczekują, że kupowane przez nich produkty nie tylko spełnią wysokie standardy funkcjonalności, ale również będą odpowiednio wyglądać. Aranżując lub remontując przestrzeń mieszkania czy domu, dobierają detale, które wpisują się w nowoczesne wyobrażenie wnętrza.

mgr inż. Bożena Blum Wodomierz prawdę ci powie, ale…

Wodomierz prawdę ci powie, ale… Wodomierz prawdę ci powie, ale…

Obecnie na zebraniach wspólnot mieszkaniowych nie dyskutuje się już na temat, czy instalować wodomierze w mieszkaniach. Mówi się raczej o legalizacji, rodzaju wodomierzy i sposobie zabezpieczenia przed...

Obecnie na zebraniach wspólnot mieszkaniowych nie dyskutuje się już na temat, czy instalować wodomierze w mieszkaniach. Mówi się raczej o legalizacji, rodzaju wodomierzy i sposobie zabezpieczenia przed kradzieżą wody.

Janusz Gdański O rozliczaniu wody raz jeszcze

O rozliczaniu wody raz jeszcze O rozliczaniu wody raz jeszcze

W numerze 3/2011 „Administratora" znajduje się artykuł nt. rozliczania kosztów zużycia wody we wspólnocie, w którym Autor przedstawia zasady, na podstawie których należy obciążać członków wspólnoty kosztami...

W numerze 3/2011 „Administratora" znajduje się artykuł nt. rozliczania kosztów zużycia wody we wspólnocie, w którym Autor przedstawia zasady, na podstawie których należy obciążać członków wspólnoty kosztami zużytej wody oraz odprowadzonych ścieków.

FIRMA BMETERS Radiowy odczyt wodomierzy

Radiowy odczyt wodomierzy Radiowy odczyt wodomierzy

W poprzednim numerze „Administratora" (9/2010 s. 36) określiliśmy ogólne korzyści, jakie uzyskuje zarządca nieruchomości, wykorzystując system zdalnego odczytu wodomierzy BMETERS HYDROLINK w trakcie rozliczania...

W poprzednim numerze „Administratora" (9/2010 s. 36) określiliśmy ogólne korzyści, jakie uzyskuje zarządca nieruchomości, wykorzystując system zdalnego odczytu wodomierzy BMETERS HYDROLINK w trakcie rozliczania wody, do którego obliguje go ustawodawca.

mgr inż. Ryszard Niedźwiecki Rozliczanie wody we wspólnocie mieszkaniowej

Rozliczanie wody we wspólnocie mieszkaniowej Rozliczanie wody we wspólnocie mieszkaniowej

Zbliża się okres wykonywania rozliczeń rocznych we wspólnotach mieszkaniowych i przedstawienia sprawozdań ze swojej pracy przez zarządy. Publikacja ukazuje metodykę okresowego rozliczania kosztów zużytej...

Zbliża się okres wykonywania rozliczeń rocznych we wspólnotach mieszkaniowych i przedstawienia sprawozdań ze swojej pracy przez zarządy. Publikacja ukazuje metodykę okresowego rozliczania kosztów zużytej wody we wspólnotach mieszkaniowych

mgr inż. Bożena Blum Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i technicznych dla przeprowadzania operacji wymiany sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i technicznych dla przeprowadzania operacji wymiany sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach

Joanna Ryńska Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za...

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za wodę zużytą na cele wspólne, to nie jedyne stojące przed zarządcą nieruchomości zadania, w których realizacji mogą pomóc prawidłowo dobrane i eksploatowane wodomierze.

Krzysztof Cichowski Wodomierze lokalowe nie mogą pełnić funkcji podzielników kosztów

Wodomierze lokalowe nie mogą pełnić funkcji podzielników kosztów Wodomierze lokalowe nie mogą pełnić funkcji podzielników kosztów

Dlaczego wodomierze mieszkaniowe nie są traktowane jako podzielniki kosztów, jeśli nie służą do rozliczania spółdzielni z obcymi podmiotami? Czy wobec tego konieczna jest ich legalizacja lub wymiana na...

Dlaczego wodomierze mieszkaniowe nie są traktowane jako podzielniki kosztów, jeśli nie służą do rozliczania spółdzielni z obcymi podmiotami? Czy wobec tego konieczna jest ich legalizacja lub wymiana na nowe, posiadające ważną legalizację? Naszym zdaniem zarząd spółdzielni niesłusznie sprzeciwia się traktowaniu wodomierzy mieszkaniowych jako podzielników kosztów zwłaszcza, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nic w tej sprawie nie stanowi, a więc nie zabrania...

Wojciech Jan Konieczny Rozliczanie mediów – dekalog utrapień

Rozliczanie mediów – dekalog utrapień Rozliczanie mediów – dekalog utrapień

Rozliczając koszty dostawy ciepła lub paliwa do jego przetworzenia w ciepło, jak również koszty dostawy wody z odprowadzeniem ścieków, napotykamy wiele trudności, które komplikują prosty z założenia proces...

Rozliczając koszty dostawy ciepła lub paliwa do jego przetworzenia w ciepło, jak również koszty dostawy wody z odprowadzeniem ścieków, napotykamy wiele trudności, które komplikują prosty z założenia proces rozliczenia.

Redakcja Wodomierz - jak wybrać najlepszy?

Wodomierz - jak wybrać najlepszy? Wodomierz - jak wybrać najlepszy?

Wybierając wodomierz, administrator powinien wiedzieć, jakie warunki panują w instalacji, tj. znać osiągalne ciśnienie zasilania, właściwości fizyczne i chemiczne wody czy dopuszczalne straty ciśnienia...

Wybierając wodomierz, administrator powinien wiedzieć, jakie warunki panują w instalacji, tj. znać osiągalne ciśnienie zasilania, właściwości fizyczne i chemiczne wody czy dopuszczalne straty ciśnienia w wodomierzu.

Damian Żabicki Skutki nieoptymalnego wyboru wodomierzy

Skutki nieoptymalnego wyboru wodomierzy Skutki nieoptymalnego wyboru wodomierzy

Jeżeli do instalacji pomiarowej zużycia wody zostanie wybrany wodomierz przewymiarowany, to nie tylko wzrosną koszty inwestycji, ale również wystąpi mała dokładność pomiaru, zwłaszcza podczas niewielkich...

Jeżeli do instalacji pomiarowej zużycia wody zostanie wybrany wodomierz przewymiarowany, to nie tylko wzrosną koszty inwestycji, ale również wystąpi mała dokładność pomiaru, zwłaszcza podczas niewielkich przepływów.

Paweł Puch Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach lokalowych we wspólnocie mieszkaniowej? Czy należą one do lokalu, czy do nieruchomości wspólnej?

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach lokalowych we wspólnocie mieszkaniowej? Czy należą one do lokalu, czy do nieruchomości wspólnej?

Redakcja Opomiarowanie i rozliczenie mediów [e-book za darmo]

Opomiarowanie i rozliczenie mediów [e-book za darmo] Opomiarowanie i rozliczenie mediów [e-book za darmo]

Ustawa o efektywności energetycznej między innymi określa zadania przedsiębiorstw energetycznych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.

Ustawa o efektywności energetycznej między innymi określa zadania przedsiębiorstw energetycznych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.

Piotr Wichowski, Przemysław Sawiak Badania rozbioru wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

Badania rozbioru wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych Badania rozbioru wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

Doboru wodomierza dokonuje się obecnie najczęściej na podstawie przepływu obliczeniowego określanego według normy, która nie ma statusu normy obowiązującej. Według dyrektywy MID, mającej obowiązywać od listopada...

Doboru wodomierza dokonuje się obecnie najczęściej na podstawie przepływu obliczeniowego określanego według normy, która nie ma statusu normy obowiązującej. Według dyrektywy MID, mającej obowiązywać od listopada 2016 r., należy dobierać wodomierze o mniejszym przepływie maksymalnym w stosunku do przepływu obliczeniowego niż według obecnie stosowanych wytycznych GUM.

Paweł Puch Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach?

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach? Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach?

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach mieszkaniowych, które odcinają wodę do mieszkania w budynku wielorodzinnym?

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach mieszkaniowych, które odcinają wodę do mieszkania w budynku wielorodzinnym?

FIRMA BMETERS Opomiarowanie ciepłej wody użytkowej na cyrkulacji

Opomiarowanie ciepłej wody użytkowej na cyrkulacji Opomiarowanie ciepłej wody użytkowej na cyrkulacji

W nowo budowanych blokach coraz częściej wykonuje się instalację cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Choć jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, opomiarowanie ciepłej wody staje się wówczas...

W nowo budowanych blokach coraz częściej wykonuje się instalację cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Choć jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, opomiarowanie ciepłej wody staje się wówczas dość skomplikowane. Aby uzyskać prawidłowe rozliczenia, należy w odpowiedni sposób zamontować na cyrkulacji dwa wodomierze, by dane z odczytu były zgodne z rzeczywistym zużyciem.

FIRMA BMETERS Oszczędzaj wodę z głową

Oszczędzaj wodę z głową Oszczędzaj wodę z głową

Czasami wystarczy tylko zmienić nawyki, by marnować znacznie mniej wody. A parę dodatkowych, niewielkich inwestycji w gospodarstwie domowym przyniesie co najmniej kilkaset złotych oszczędności w skali...

Czasami wystarczy tylko zmienić nawyki, by marnować znacznie mniej wody. A parę dodatkowych, niewielkich inwestycji w gospodarstwie domowym przyniesie co najmniej kilkaset złotych oszczędności w skali roku.

FIRMA BMETERS Pięć lat i co dalej?

Pięć lat i co dalej? Pięć lat i co dalej?

Po upływie 5 lat urządzenia metrologiczne muszą zostać wymienione lub ponownie zalegalizowane. Podejmując decyzję o wyborze trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, przede wszystkim koszty. Różnice cenowe...

Po upływie 5 lat urządzenia metrologiczne muszą zostać wymienione lub ponownie zalegalizowane. Podejmując decyzję o wyborze trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, przede wszystkim koszty. Różnice cenowe między legalizacją a wymianą na nowy wcale nie są jednak duże.

FIRMA BMETERS Jak oszczędzać wodę latem - sposoby z życia wzięte

Jak oszczędzać wodę latem - sposoby z życia wzięte Jak oszczędzać wodę latem - sposoby z życia wzięte

Latem zużycie wody idzie w górę. Uwielbiamy podlewać ogródki, napełniać ku uciesze dzieci dmuchane baseny i brać kilka razy dziennie orzeźwiający prysznic. Jak korzystać z tych letnich przyjemności, by...

Latem zużycie wody idzie w górę. Uwielbiamy podlewać ogródki, napełniać ku uciesze dzieci dmuchane baseny i brać kilka razy dziennie orzeźwiający prysznic. Jak korzystać z tych letnich przyjemności, by radości nie zepsuł rachunek za wodę?

Kamstrup Sp. z o. o. Rozliczenie zużycia ciepła i wody w budownictwie wielorodzinnym. Rozwiązanie problemu z rozliczeniem ciepłej wody w układach z cyrkulacją

Rozliczenie zużycia ciepła i wody w budownictwie wielorodzinnym. Rozwiązanie problemu z rozliczeniem ciepłej wody w układach z cyrkulacją Rozliczenie zużycia ciepła i wody w budownictwie wielorodzinnym. Rozwiązanie problemu z rozliczeniem ciepłej wody w układach z cyrkulacją

Prawidłowe rozliczenie indywidualnego zużycia wody i ciepła w budynkach wielorodzinnych często stanowi duże wyzwanie. Jednym z największych problemów jest zbilansowanie zużycia zarejestrowanego przez liczniki...

Prawidłowe rozliczenie indywidualnego zużycia wody i ciepła w budynkach wielorodzinnych często stanowi duże wyzwanie. Jednym z największych problemów jest zbilansowanie zużycia zarejestrowanego przez liczniki indywidualne z ciepłomierzem i wodomierzem głównym. Dodatkowym wyzwaniem jest właściwe opomiarowanie CWU w układach z indywidualną cyrkulacją.

Redakcja Administratora Wodomierze w budynkach wielorodzinnych

Wodomierze w budynkach wielorodzinnych Wodomierze w budynkach wielorodzinnych

Wodomierze są urządzeniem dość powszechnie stosowanym do opomiarowania wody w budynkach wielolokalowych, jednak wiedza na ich temat nadal pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza w kontekście zamieszania...

Wodomierze są urządzeniem dość powszechnie stosowanym do opomiarowania wody w budynkach wielolokalowych, jednak wiedza na ich temat nadal pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza w kontekście zamieszania związanego z dowolnością wyboru przepisów ECC a wytycznymi nowej dyrektywy MID.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – konserwacja i remonty ciągów, przewodów i urządzeń

#GorącaLinia – konserwacja i remonty ciągów, przewodów i urządzeń #GorącaLinia – konserwacja i remonty ciągów, przewodów i urządzeń

Pytanie: co należy rozumieć poprzez konserwacje i remont ciągów?

Pytanie: co należy rozumieć poprzez konserwacje i remont ciągów?

Wybrane dla Ciebie

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku » Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Beton architektoniczny na osiedlu - jak go wykorzystać?

Beton architektoniczny na osiedlu - jak go wykorzystać? Beton architektoniczny na osiedlu - jak go wykorzystać?

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań » Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu » 8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego » Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać? Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu »

Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu » Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu »

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości » Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości » Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania » Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami » Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło? Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania » Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku? Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną? Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Co to jest SIMP dla wspólnot mieszkaniowych?

Co to jest SIMP dla wspólnot mieszkaniowych? Co to jest SIMP dla wspólnot mieszkaniowych?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać? Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać? Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła » Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać? Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków » Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.