administrator24.info

#GorącaLinia – rady ekspertów na trudne czasy

Redakcja | 2020-04-06
fot. redakcja

fot. redakcja

Drodzy Czytelnicy,
w związku z obecnie trwającą sytuacją uruchamiamy nową formę działalności – swego rodzaju gorącą linię. Mogą Państwo zadawać pytania, na które odpowiedzi udzieli m.in. ekspertka Eugenia Śleszyńska, prawnik Przemysław Gogojewicz, pracownicy redakcji. Zarówno pytania, jak i odpowiedzi będziemy publikować na naszym portalu w "formule" dziś pytanie, jutro odpowiedź.

Zobacz także

Redakcja news #GorącaLinia – zsyp jako część składowa budynku

#GorącaLinia – zsyp jako część składowa budynku #GorącaLinia – zsyp jako część składowa budynku

Pytanie: czy zsyp jest częścią składową budynku?

Pytanie: czy zsyp jest częścią składową budynku?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – adresaci decyzji organu budowlanego

#GorącaLinia – adresaci decyzji organu budowlanego #GorącaLinia – adresaci decyzji organu budowlanego

Pytanie: kto jest adresatem decyzji organu budowanego?

Pytanie: kto jest adresatem decyzji organu budowanego?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – poręczenie

#GorącaLinia – poręczenie #GorącaLinia – poręczenie

Pytanie: Czy można żądać poręczenia od właściciela nieruchomości wynajmującego lokal?

Pytanie: Czy można żądać poręczenia od właściciela nieruchomości wynajmującego lokal?

Mamy nadzieję, że chociaż w ten sposób pomożemy rozwiązywać problemy. Covid, covidem, a działać czy rozliczać podatki trzeba. Pytania można przesyłać na adres: redakcja@administrator24.info

Zespół redakcyjny ADMINISTRATORA

PS. Ważne! Chcesz być na bieżąco, zapisz się na nasz newsletter i polub nas na FB.

 

DOTYCHCZAS OPUBLIKOWANE PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI:

1. Czy obniżoną stawkę podatku VAT – 8%, dotyczącą dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji mieszkaniowego zasobu, stosuje się również do robót budowlanych w budynkach mieszkalnych z lokalami użytkowymi?

2. Co z „zakłócaniem” spokoju warczącą wiertarką podczas pandemii?

3. Czy zarządcy mają obowiązek odbioru odpadów z mieszkań objętych kwarantanną?

4. Odpady medyczne znajdujące się w pojemnikach na śmieci

5. Bezpieczeństwo użytkowania i właściwa eksploatacja nieruchomości podczas pandemii

6. Forma zarządu wspólnotą

7. Hala garażowa a powierzchnia użytkowa budynku

8. Czy wykonawca może naliczyć kary umowne?

9. Kwarantanna a izolacja

10. Osoby na kwarantannie i izolacji

11. Zabezpieczenie odpadów osób znajdujących się na kwarantannie czy w izolacji

12. Wspólnota mieszkaniowa a ustawa o rachunkowości

13. Podział na ogródki

14. Podział wspólnoty wielobudynkowej

15. Zwolenienie ze składki ZUS dla spółdzielni mieszkaniowych

16. Indywidualne zbieranie głosów

17. Czy balkon jest nieruchomością wspólną?

18. Uchwała wspólnoty mimo braku kworum

19. Dzierżawy terenu przez wspólnotę mieszkaniową

20. Informowanie o podjęciu nowej uchwały we wspólnocie

21. Czynność zwykłego zarządu czy czynność przekraczająca zwykły zarząd?

22. Nabycie przez WM terenu przylegającego do działki WM

23. Prawo wspólnoty mieszkaniowej do zwiększania zaliczek za lokale użytkowe

24. Czy wspólnota musi wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej?

25. Odpady zakaźne neutralizowane

26. Dodatek mieszkaniowy a COVID-19

27. Kontakt z odpadami a COVID-19

28. Odpady niesklasyfikowane a COVID 19

29. Produkty biobójcze a COVID-19

30. Zakup środków służących dezynfekowaniu klatek schodowych

31. Gogle ochronne dla pracowników sprzątających

32. Odzież ochronna a urazy mechaniczne

33. Odzież ochronna zakupiona przez zarządcę nieruchomości dla pracowników sprzątających

34. Środki do dezynfekcji dla pracowników sprzątających

35. Zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej

36. Problemy z oddychaniem a maseczka

37. Zarażony sąsiad COVID-19

38. Kontakt z osobą chorą

39. Zakażenia

40. Rozliczanie liczników wody

41. Segregowanie odpadów w workach podczas pandemii

42. Pojemnik na odpady zmieszane a COVID-19

43. Punkty selektywnego zbierania odpadów w pandemii

44. Metale i tworzywa sztuczne zbierane podczas pandemii COVID-19

45. Segregacja odpadów a COVID-19

46. Wnioski na Walnym Zgromadzeniu SM

47. Samowola budowlana związana z COVID-19

48. Nakaz rozbiórki podczas pandemii COVID-19

49. Orzeczenia nakazujące rozbiórkę podczas pandemii COVID-19

50. Montaż klimatyzacji a COVID-19

51. Naprawa i kontrola urządzenia chłodniczego w pandemii COVID-19

52. Testy na COVID-19 i dane osób zakażonych

53. Podejrzenie COVID-19

54. Udostępnianie nieruchomości lub terenu

55. Zakrywanie ust i nosa w miejscach ogólnie dostępnych

56. Przemieszanie się przy blokowych placach

57. Problem segregacji odpadów a COVID-19

58. Dzikie wysypisko a skażenie COVID-19

59. Pojemniki na śmieci i te na odpady skażone

60. Odpady od osób na kwarantannie i w izolacji

61. Odpady zakaźne COVID-19

62. Zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej

63. Objęcie izolacją lokatora w bloku

64. Kwarantanna nałożona przez organ i zakaz opuszczania lokalu

65. Opuszczanie miejsca kwarantanny przez lokatora

66. Kontakt międzyludzki

67. Dodatek mieszkaniowy

68. Podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego

69. Dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną

70. Dopłata do czynszu

71. Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

72. Głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego

73. Obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii

74. Inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu

75. Zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy

76. Podstawa do nałożenia kwarantanny

77. Środki przymusu w pandemii COVID-19

78. Zwolnienie z kwarantanny

79. Organizowanie zebrań

80. Obowiązek zakrywania ust i nosa

81. Odpad zakaźny

82. Zanieczyszczenia uznawane za zakaźne

83. Stan higieniczny budynków podczas COVID-19

84. Deratyzacja podczas pandemii COVID-19

85. Mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi

86. Zadania inspektora sanitarnego

87. Środek przymusu wynikający z COVID-19

88. Hulajnoga na osiedlowych drogach i placach

89. Jazda rowerem na osiedlowym placu zabaw

90. Prędkość rowerzysty i hulajnogi na drodze osiedlowej

91. Budowa i przebudowa drogi osiedlowej

92. Zjazdy z drogi publicznej, przebudowa

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Eugenia Śleszyńska #GorącaLinia – czy wspólnota musi wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej?

#GorącaLinia – czy wspólnota musi wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej? #GorącaLinia – czy wspólnota musi wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej?

Czytelnik pisze: Czy jako wspólnota musimy wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w standardzie FTTH (sieć światłowodowa) operatorowi Orange Polska? Firma wystąpiła z takim wnioskiem...

Czytelnik pisze: Czy jako wspólnota musimy wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w standardzie FTTH (sieć światłowodowa) operatorowi Orange Polska? Firma wystąpiła z takim wnioskiem do naszej wspólnoty, informując, że zostaliśmy wybrani (nasz budynek) do realizacji projektu rozbudowy sieci światłowodowej na terenie Polski. Czy musimy wyrazić zgodę tylko na wejście do budynku, czy także na rozprowadzenie sieci do poszczególnych lokali? Czy nie powinien każdy właściciel lokalu...

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy a COVID-19

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy a COVID-19 #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy a COVID-19

Czytelnik pyta: czy dodatek mieszkaniowy przysługuje również w okresie pandemii covid-19?

Czytelnik pyta: czy dodatek mieszkaniowy przysługuje również w okresie pandemii covid-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – odpady zakaźne neutralizowane

#GorącaLinia – odpady zakaźne neutralizowane #GorącaLinia – odpady zakaźne neutralizowane

Czytelnik pyta: czy odpady stanowią zagrożenie zarażenia się COVID-19? Jak się z nimi obchodzić?

Czytelnik pyta: czy odpady stanowią zagrożenie zarażenia się COVID-19? Jak się z nimi obchodzić?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – kontakt z odpadami a COVID-19

#GorącaLinia – kontakt z odpadami a COVID-19 #GorącaLinia – kontakt z odpadami a COVID-19

Rada eksperta: Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, zaleca się:

Rada eksperta: Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, zaleca się:

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – odpady niesklasyfikowane a COVID 19

#GorącaLinia – odpady niesklasyfikowane a COVID 19 #GorącaLinia – odpady niesklasyfikowane a COVID 19

Rada eksperta: Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w...

Rada eksperta: Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – produkty biobójcze a COVID-19

#GorącaLinia – produkty biobójcze a COVID-19 #GorącaLinia – produkty biobójcze a COVID-19

Ekspert radzi: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231) udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są...

Ekspert radzi: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231) udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót.

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – odzież ochronna zakupiona przez zarządcę nieruchomości dla pracowników sprzątających

#GorącaLinia – odzież ochronna zakupiona przez zarządcę nieruchomości dla pracowników sprzątających #GorącaLinia – odzież ochronna zakupiona przez zarządcę nieruchomości dla pracowników sprzątających

Czytelnik pyta: Czy w związku z COVID – 19 należy zawiesić sprzątanie śmietnika i placów wokół?

Czytelnik pyta: Czy w związku z COVID – 19 należy zawiesić sprzątanie śmietnika i placów wokół?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – odzież ochronna a urazy mechaniczne

#GorącaLinia – odzież ochronna a urazy mechaniczne #GorącaLinia – odzież ochronna a urazy mechaniczne

Czytelnik pyta: Czy w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID – 19 pracownika sprzątającego zarządca powinien wyposażyć w odzież ochronną zapobiegającą przed urazami mechanicznymi?

Czytelnik pyta: Czy w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID – 19 pracownika sprzątającego zarządca powinien wyposażyć w odzież ochronną zapobiegającą przed urazami mechanicznymi?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – gogle ochronne dla pracowników sprzątających

#GorącaLinia – gogle ochronne dla pracowników sprzątających #GorącaLinia – gogle ochronne dla pracowników sprzątających

Czytelnik pisze: Czy w związku z COVID- 19 zarządca może wyposażyć pracownika sprzątającego w gogle ochronne?

Czytelnik pisze: Czy w związku z COVID- 19 zarządca może wyposażyć pracownika sprzątającego w gogle ochronne?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – środki do dezynfekcji dla pracowników sprzątających

#GorącaLinia – środki do dezynfekcji dla pracowników sprzątających #GorącaLinia – środki do dezynfekcji dla pracowników sprzątających

Czytelnik pyta: Jakie środki do dezynfekcji należy stosować przy sprzątaniu w związku z COVID–19?

Czytelnik pyta: Jakie środki do dezynfekcji należy stosować przy sprzątaniu w związku z COVID–19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zakup środków służących dezynfekowaniu klatek schodowych

#GorącaLinia – zakup środków służących dezynfekowaniu klatek schodowych #GorącaLinia – zakup środków służących dezynfekowaniu klatek schodowych

Czytelnik pyta: Czy zakupując środki do dezynfekcji klatek schodowych, należy brać pod uwagę jakieś regulacje prawne?

Czytelnik pyta: Czy zakupując środki do dezynfekcji klatek schodowych, należy brać pod uwagę jakieś regulacje prawne?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej

#GorącaLinia – zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej #GorącaLinia – zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej

Czytelnik pyta: czy zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej jest obowiązkowe?

Czytelnik pyta: czy zasłanianie ust i nosa na klatce schodowej jest obowiązkowe?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – problemy z oddychaniem a maseczka

#GorącaLinia – problemy z oddychaniem a maseczka #GorącaLinia – problemy z oddychaniem a maseczka

Czytelnik pyta: Czy jadąc windą, muszę mieć założoną maseczkę?

Czytelnik pyta: Czy jadąc windą, muszę mieć założoną maseczkę?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zarażony sąsiad COVID-19

#GorącaLinia – zarażony sąsiad COVID-19 #GorącaLinia – zarażony sąsiad COVID-19

Czytelnik pyta: Po jakiem czasie od kontaktu z chorym sąsiadem mogą wystąpić objawy COVID-19?

Czytelnik pyta: Po jakiem czasie od kontaktu z chorym sąsiadem mogą wystąpić objawy COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – kontakt z osobą chorą

#GorącaLinia – kontakt z osobą chorą #GorącaLinia – kontakt z osobą chorą

Pytanie: Co to znaczy, że ktoś pozostawał w kontakcie z osobą zakażoną?

Pytanie: Co to znaczy, że ktoś pozostawał w kontakcie z osobą zakażoną?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zakażenia

#GorącaLinia – zakażenia #GorącaLinia – zakażenia

Pytanie: Jak następuje zakażanie SARS-CoV-2?

Pytanie: Jak następuje zakażanie SARS-CoV-2?

Jacek Frydryszak #GorącaLinia – rozliczanie liczników wody

#GorącaLinia – rozliczanie liczników wody #GorącaLinia – rozliczanie liczników wody

Czytelnik pisze: Jak rozliczyć osiedle, które ma 2 liczniki główne, 5 budynków (nieopomiarowanych) i garażowiec podziemny, który nie należy do osiedla (48 miejsc postojowych) z instalacją ppoż., 2 hydranty,...

Czytelnik pisze: Jak rozliczyć osiedle, które ma 2 liczniki główne, 5 budynków (nieopomiarowanych) i garażowiec podziemny, który nie należy do osiedla (48 miejsc postojowych) z instalacją ppoż., 2 hydranty, na jednym zainstalowano kranik podłączony do instalacji osiedla bez wiedzy właścicieli, który pobiera wodę do remontu, sprzątania, być może mycia samochodów, ale jego licznik wskazuje "0" poboru wody? Dla mnie założono licznik ZW, za który zapłaciłem ryczałtem za okres braku pomiarów. Ale różnicę...

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – segregowanie odpadów w workach podczas pandemii

#GorącaLinia – segregowanie odpadów w workach podczas pandemii #GorącaLinia – segregowanie odpadów w workach podczas pandemii

Segregowanie odpadów w workach podczas pandemii.

Segregowanie odpadów w workach podczas pandemii.

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – pojemnik na odpady zmieszane a COVID-19

#GorącaLinia – pojemnik na odpady zmieszane a COVID-19 #GorącaLinia – pojemnik na odpady zmieszane a COVID-19

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Najczęściej są to odpady budowlane.

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Najczęściej są to odpady budowlane.

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – punkty selektywnego zbierania odpadów w pandemii

#GorącaLinia – punkty selektywnego zbierania odpadów w pandemii #GorącaLinia – punkty selektywnego zbierania odpadów w pandemii

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, selektywne zbieranie ustanawiają gminy, przez co należy rozumieć zorganizowanie przez gminę takiego selektywnego zbierania lub...

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, selektywne zbieranie ustanawiają gminy, przez co należy rozumieć zorganizowanie przez gminę takiego selektywnego zbierania lub stworzenie niezbędnych do tego warunków.

Przemysław Gogojewicz #Gorąca Linia – metale i tworzywa sztuczne zbierane podczas pandemii COVID-19

#Gorąca Linia – metale i tworzywa sztuczne zbierane podczas pandemii COVID-19 #Gorąca Linia – metale i tworzywa sztuczne zbierane podczas pandemii COVID-19

Frakcję odpadów, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”.

Frakcję odpadów, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”.

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – segregacja odpadów a COVID-19

#GorącaLinia – segregacja odpadów a COVID-19 #GorącaLinia – segregacja odpadów a COVID-19

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach...

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

Jacek Frydryszak #Gorąca Linia – wnioski na Walnym Zgromadzeniu SM

#Gorąca Linia – wnioski na Walnym Zgromadzeniu SM #Gorąca Linia – wnioski na Walnym Zgromadzeniu SM

Czytelnik pisze: wydawać by się mogło, że przepisy Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej są dla wszystkich spółdzielców przejrzyste i obowiązujące, ale praktyki Organów spółdzielni niższego szczebla są od...

Czytelnik pisze: wydawać by się mogło, że przepisy Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej są dla wszystkich spółdzielców przejrzyste i obowiązujące, ale praktyki Organów spółdzielni niższego szczebla są od lat, delikatnie ujmując, niezrozumiałe, a wręcz szkodliwe. Albowiem statut namysłowskiej spółdzielni mieszkaniowej ma przepis § 36 ….” 1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje: 2) Komisja...

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – samowola budowlana związana z COVID-19

#GorącaLinia – samowola budowlana związana z COVID-19 #GorącaLinia – samowola budowlana związana z COVID-19

Czytelnik pyta: czy w związku z pandemią COVID-19 zarządca nieruchomości może dobudować ganek do klatki schodowej bez zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego?

Czytelnik pyta: czy w związku z pandemią COVID-19 zarządca nieruchomości może dobudować ganek do klatki schodowej bez zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego?

Wybrane dla Ciebie

Poznaj narzędzia wspierające zarządzanie nieruchomościami »

Poznaj narzędzia wspierające zarządzanie nieruchomościami » Poznaj narzędzia wspierające zarządzanie nieruchomościami »

Dlaczego zachowanie higieny jest tak ważne w czasie pandemii koronawirusa?

Dlaczego zachowanie higieny jest tak ważne w czasie pandemii koronawirusa? Dlaczego zachowanie higieny jest tak ważne w czasie pandemii koronawirusa?

Nie mogę zastać mieszkańca w domu. Jak spisać liczniki?

Nie mogę zastać mieszkańca w domu. Jak spisać liczniki? Nie mogę zastać mieszkańca w domu. Jak spisać liczniki?

W jaki sposób przeprowadzić renowację dachu?

W jaki sposób przeprowadzić renowację dachu? W jaki sposób przeprowadzić renowację dachu?

Jak dobrać kocioł grzewczy?

Jak dobrać kocioł grzewczy? Jak dobrać kocioł grzewczy?

Niewidzialne niebezpieczeństwo w garażach i parkingach zamkniętych »

Niewidzialne niebezpieczeństwo w garażach i parkingach zamkniętych » Niewidzialne niebezpieczeństwo w garażach i parkingach zamkniętych »

Jakie pojemniki do segregacji śmieci wybrać?

Jakie pojemniki do segregacji śmieci wybrać? Jakie pojemniki do segregacji śmieci wybrać?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Czy wszystkie nowo zainstalowane liczniki muszą umożliwiać zdalny odczyt?

Czy wszystkie nowo zainstalowane liczniki muszą umożliwiać zdalny odczyt? Czy wszystkie nowo zainstalowane liczniki muszą umożliwiać zdalny odczyt?

Windy osobowe do budynków mieszkalnych »

Windy osobowe do budynków mieszkalnych » Windy osobowe do budynków mieszkalnych »

Jak zredukować zużycie energii pomp o nawet 90%?

Jak zredukować zużycie energii pomp o nawet 90%? Jak zredukować zużycie energii pomp o nawet 90%?

Zobacz, jak zasłonić pojemniki na śmieci »

Zobacz, jak zasłonić pojemniki na śmieci » Zobacz, jak zasłonić pojemniki na śmieci »

Dobór odpowiedniego wodomierza do każdego typu instalacji

Dobór odpowiedniego wodomierza do każdego typu instalacji Dobór odpowiedniego wodomierza do każdego typu instalacji

Detektory gazu w kotłowniach i parkingach - jak zapewnić bezpieczeństwo »

Detektory gazu w kotłowniach i parkingach - jak zapewnić bezpieczeństwo » Detektory gazu w kotłowniach i parkingach - jak zapewnić bezpieczeństwo »

Centrala rekuperacyjna SALDA RIS 400 P EKO 3.0 podwieszana

Centrala rekuperacyjna SALDA RIS 400 P EKO 3.0 podwieszana Centrala rekuperacyjna SALDA RIS 400 P EKO 3.0 podwieszana
 • Wydajność

  :
  400 m³/h – 100 Pa
 • Pobór mocy

  :
  moc / prąd wentylatora (wywiew): 0,09 kW / 0,73 A

Lindab Sp. z o.o. to polska firma działająca na rynku od blisko 30 lat. Lider rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych oferuje produkty i rozwiązania w najwyższej jakości i w cenionym przez klientów Standardzie Lindab. W ofercie firmy są także pokrycia dachowe, systemy rynnowe i system paneli fotowoltaicznych.

Czytaj całość »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Na jakie parametry trzeba zwracać uwagę przy ocieplaniu ścian domów energooszczędnych?

Na jakie parametry trzeba zwracać uwagę przy ocieplaniu ścian domów energooszczędnych? Na jakie parametry trzeba zwracać uwagę przy ocieplaniu ścian domów energooszczędnych?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zadaszenia balkonów i tarasów w budynku - jak to rozwiązać?

Zadaszenia balkonów i tarasów w budynku - jak to rozwiązać? Zadaszenia balkonów i tarasów w budynku - jak to rozwiązać?

Czy można odczytac w tym samym czasie wodomierze, ciepłomierze i podzielniki pod nieobecność lokatora?

Czy można odczytac w tym samym czasie wodomierze, ciepłomierze i podzielniki pod nieobecność lokatora? Czy można odczytac w tym samym czasie wodomierze, ciepłomierze i podzielniki pod nieobecność lokatora?

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Poszukujemy Zarządcy Nieruchomości »

Poszukujemy Zarządcy Nieruchomości » Poszukujemy Zarządcy Nieruchomości »

Pompy - jak wykorzystać energię z gruntu i oszczędzać?

Pompy - jak wykorzystać energię z gruntu i oszczędzać? Pompy - jak wykorzystać energię z gruntu i oszczędzać?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.