administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Czym kierować się przy wyborze ciepłomierza?

FIRMA BMETERS | 2017-03-02

Jak
najdokładniejsze wyniki pomiarów, ograniczone do minimum straty ciśnienia,
bezawaryjność oraz możliwość zdalnego odczytu danych pomiarowych – to tylko
kilka cech, którymi powinien wyróżniać się wysokiej jakości ciepłomierz.
Przedstawiamy wszystkie czynniki, na które warto zwrócić uwagę przy prawidłowym
wyborze liczników ciepła.

Zobacz także

Przegląd ciepłomierzy Jaki wybrać ciepłomierz? Przegląd ciepłomierzy 2024

Jaki wybrać ciepłomierz? Przegląd ciepłomierzy 2024 Jaki wybrać ciepłomierz? Przegląd ciepłomierzy 2024

Ciepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i nowoczesne wzornictwo, ponadto...

Ciepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i nowoczesne wzornictwo, ponadto nadają się do montażu w starych sieciach grzewczych. Sprawdź, jaki ciepłomierz będzie dla Ciebie najlepszy.

UNIWERSAL Sp. z o.o. Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach...

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach operacyjnych - Windows, iOS, Android - oraz na różnorodnych urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony, wyróżnia się swoją funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi. Program stanowi zintegrowane środowisko ze stroną internetową www.uniwersal.com.pl.

OTIS Sp. z o.o. OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym...

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym świecie, a także w najbardziej ruchliwych węzłach komunikacyjnych i centrach handlowych – wszędzie tam, gdzie ludzie pozostają w ruchu. Możemy poszczycić się portfolio usług konserwacyjnych, obejmującym ponad dwa miliony wind i schodów ruchomych – produktów, które każdego dnia transportują około dwóch...

Obowiązek instalowania urządzeń służących do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych został wprowadzony na mocy Rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie w nowych budynkach opomiarowanie zużycia ciepła oraz ciepłej wody użytkowej (a niekiedy także i chłodu) stanowi już standardowe rozwiązanie. Jednak w warunkach polskich, stan opomiarowania ciepła w starszych budynkach jest w dalszym ciągu niewystarczający.  Spośród ok. 6,5 mln mieszkań w budynkach wielolokalowych, według indywidualnego zużycia rozliczanych jest ok. 3,5 mln mieszkań, czyli tylko nieco ponad połowa. W nowych budynkach wielolokalowych instalacje centralnego ogrzewania są projektowane w taki sposób, aby umożliwić zastosowanie indywidualnych ciepłomierzy dla wszystkich mieszkań. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych wzniesionych przed 1989 rokiem, gdzie nie można zastosować indywidualnych ciepłomierzy, wykorzystywane są podzielniki kosztów ogrzewania. Czytaj więcej na temat ciepłomierzy »

Podział ciepłomierzy

Każdy ciepłomierz stanowi rozdzielny zestaw i składa się z przetwornika przepływu, dwóch czujników temperatury oraz przelicznika elektronicznego. Przetwornik montowany jest na przewodzie w celu pomiaru strumienia masy lub objętości wody (nośnika energii). Przelicznik elektroniczny zaś przetwarza dane pochodzące z przetwornika i czujników temperatury. Wyróżniamy kilka kategorii podziału ciepłomierzy. Ze względu na zastosowany rodzaj przetwornika przepływu dzielimy je na: mechaniczne, ultradźwiękowe oraz elektromagnetyczne. W ciepłomierzu mechanicznym przetwornikiem przepływu jest wirnik, wprawiany w ruch przez przepływającą wodę. Urządzenie ultradźwiękowe natomiast, posiada dwie głowice ultradźwiękowe, których zadaniem jest zmierzenie objętości przepłyniętej wody (wysyłają dwa sygnały – jeden w kierunku przepływu wody, drugi w stronę przeciwną, a różnica w czasie występująca między nimi przeliczana jest na prędkość i objętość wody).

Zadzwoń pod numer 71 388 90 83 i dowiedz się więcej na temat ciepłomierzy

  - Jednoznaczne wskazanie, który z ciepłomierzy: mechaniczny czy ultradźwiękowy jest lepszy nie jest zasadne, bo każde z urządzeń ma swoje zalety, których brakuje temu drugiemu. Przykładowo: ciepłomierz ultradźwiękowy jest o wiele dokładniejszy od mechanicznego, ten drugi jednak charakteryzuje się lepszym stosunkiem jakości do ceny, bo jest tańszy– wyjaśnia Andrzej Zych z BMETERS Polska. Ciepłomierz z przetwornikiem elektromagnetycznym natomiast, wykorzystuje różnicę napięcia elektrycznego pomiędzy elektrodami „otulającymi” przetwornik – jest najbardziej precyzyjny i stosowany głównie w przemyśle. Ciepłomierze dzieli się także – ze względu na konstrukcję – na kompaktowe (elementy połączone są na stałe) i rozłączne, jak również z uwagi na wielkość i zakres pomiarowy.

Jednak decyzja o wyborze ciepłomierzy nie może opierać się jedynie na analizie ich cech (np. montaż ultradźwiękowego tylko dlatego, bo nie jest wyposażony w ruchome elementy, które mogą ulec uszkodzeniu). Dobór odpowiedniego ciepłomierza zależy bowiem od innych czynników oraz uwarunkowań prawnych oraz technicznych, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem urządzenia. Wypróbuj nasze ciepłomierze »

Poprawny dobór liczników ciepła

To jaki ciepłomierz zostanie zamontowany w budynku zależy przede wszystkim od projektu instalacji, za który odpowiada projektant. Na etapie doboru należy wziąć pod uwagę jakiego typu jest to instalacja (jednorurowa, dwururowa, podłogowa), materiały z jakich została wykonana, izolację oraz urządzenia i wymienniki ciepła. Trzeba również wziąć pod uwagę skład chemiczny i jakość wody, która stanowi nośnik ciepła. Jakość medium grzewczego określa norma PN85/C/4601. Precyzja pomiaru oraz trwałość licznika zależy od składu wody. Projekt powinien uwzględniać takie parametry jak: przepływ nominalny, średnicę, straty ciśnień, dynamikę przepływu, klasę dokładności oraz sposób pomiaru przepływu. Dla właściwego wyboru ciepłomierza konieczna jest także znajomość parametrów technicznych systemu grzewczego oraz wykorzystywanego systemu pomiarowo-grzewczego. Projektant instalacji powinien przy tworzeniu projektu brać pod uwagę przepływ obliczeniowy kształtujący się na poziomie 0,6-0,8 wartości qp. Wybrany do montażu ciepłomierz musi spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1434. Gotowy projekt instalacji wraz z doborem ciepłomierza musi jeszcze zostać zaakceptowany przez dostawcę energii cieplnej do budynku i spełniać stawiane przez niego wymagania. Zadbanie o to leży również w gestii projektanta.

Dobór ciepłomierzy zależy od projektu instalacji

To jaki ciepłomierz zostanie zamontowany w budynku wynika przede wszystkim z projektu instalacji lub źródła ciepła. Do poprawnego wyboru ciepłomierza i jego montażu niezbędne jest uzyskanie dokładnych informacji dotyczących hydrauliki całej instalacji i układu grzewczego. Jeżeli dane takie są dostępne, to sam proces doboru urządzenia nie jest specjalnie skomplikowany. W przeciwnym wypadku, w celu określenia przepływu mierzonego czynnika grzewczego (bo wartość ta jest najważniejsza) należy przejść złożony proces projektowy.   W pierwszej kolejności należy obliczyć projektowe obciążenie cieplne całego budynku lub/i poszczególnych pomieszczeń.   Zgodnie z obowiązująca normą PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego" należy wyliczyć całkowitą projektową stratę ciepła przestrzeni ogrzewanej:

Dla całego budynku będzie to zatem suma wszystkich poszczególnych pomieszczeń. Do dalszych obliczeń wymagane jest określenie temperatur zewnętrznych jak i projektowych w pomieszczeniu. Jest to niezbędne w modelowaniu i obliczaniu zjawisk termodynamicznych jakie zachodzą w tym przypadku. Następny etap to już bardziej skrupulatne obliczenia i tak projektową stratę ciepła Ф_(T,i) oblicza się z następującej zależności:

Później obliczenia stają się jeszcze bardziej drobiazgowe i uwzględniają takie parametry jak: mostki cieplne, współczynniki przenikania ciepła, powierzchnie przegród, strony świata, natężenie promieniowania słonecznego, konstrukcję budynku i jego możliwości akumulowania ciepła, temperaturę przyległych przestrzeni ogrzewanych bądź nieogrzewanych, szczelność budynku, krotność wymian powietrza, współczynniku korygujące stratę ciepła przez przestrzenie ogrzewane do innej temperatury, straty ciepła do gruntu i wiele innych kwestii których opisanie wymagałoby bardzo szczegółowego wdrożenia się do powyższej i szeregu powiązanych z nią norm. Jeżeli znane jest już obciążenie cieplne budynku to potrzebne będzie określenie parametrów źródła ciepła. W przypadku węzła ciepłowniczego, będzie to temperatura wody podana przez dostawcę ciepła pomniejszona o straty na wymienniku. Jeżeli instalacja zasilana będzie z lokalnej kotłowni, należy ustalić jaką temperaturę wody będzie wytwarzał kocioł. Jeżeli będzie to urządzenie kondensacyjne to również wpłynie to na parametry instalacji, ponieważ woda powracająca będzie musiała być dużo chłodniejsza. Następnie po przekształceniu wzoru na moc grzewczą:

wylicza się strumień masowy czynnika grzewczego (wody) m ̇ w warunkach obliczeniowych (strumień maksymalny). Kolejnym krokiem jest ustalenie w jaki sposób regulowana jest moc dostarczana do instalacji wewnętrznej. Wyróżnia się dwa sposoby przeprowadzenia tego procesu. Regulację ilościową i jakościową. Czytaj więcej » Pierwsza z nich, dużo rzadziej stosowana, polega na zmianie ilości czynnika grzewczego w zależności od wykresu regulacyjnego. Mniejszy strumień o stałej temperaturze zgodnie ze wzorem [1] oznacza mniejszą ilość dostarczonego ciepła. Brak popularności rozwiązania spowodowany jest faktem ogromnych trudności z hydraulicznym wyregulowaniem instalacji, bo stale zmieniający się strumień niesie za sobą stale zmieniające ciśnienie panujące w instalacji. To przekłada się na brak możliwości dokładnej regulacji na zaworach. Alternatywnym i najbardziej popularnym rozwiązaniem, jest regulacja o stałym przepływie - jakościowa. Metoda ta pozwala na utrzymywanie stałego przepływu w instalacji (stałe ciśnienie), a zmniejszenie mocy przekazywanej do instalacji realizowane jest poprzez zmniejszenie temperatury czynnika (przy stałym strumieniu - zgodnie ze wzorem 1).

Dowiedz się jak dobrać ciepłomierz, zadzwoń - 71 388 90 83!

  Jeżeli przepływy obliczeniowe są znane to można przystąpić do doboru ciepłomierza (w przypadku kompaktowego) lub przetwornika przepływu (w przypadku ciepłomierzy rozłącznych).  Aby ciepłomierz naliczał poprawnie zaleca się aby stosunek strumienia obliczeniowego q do nominalnego przepływu przez ciepłomierz (przetwornik przepływu) qp zawierał się w przedziale 0,6 do 0,8.

Następnym ale nie mniej ważnym elementem doboru jest dokładność pomiaru. Warto wspomnieć, że dokładność pomiaru w przypadku ciepłomierzy będzie zależała głównie od dokładności pomiaru przetworników przepływu podłączonych do urządzenia zliczającego. Kolejnym aspektem doboru ciepłomierzy na który należy zwrócić uwagę jest generowana przez nie strata ciśnienia. W niektórych instalacjach, może okazać się, że ciśnienie dyspozycyjne jest niewystarczające do zamontowania na danej gałęzi ciepłomierza. Jest to uzależnione od lokalizacji i wysokości podnoszenia pomp obiegowych w przypadku lokalnej kotłowni lub od ciśnienia dyspozycyjnego w sieci ciepłowniczej w przypadku węzła cieplnego. Obliczane jest to podczas obliczeń hydraulicznych instalacji.    

Przykład obliczeniowy: Budynek wielorodzinny o zapotrzebowaniu na moc cieplną równą 160 kW zasilany jest z węzła ciepłowniczego o parametrach: tz =110ᵒC, tp =45ᵒC. Parametry instalacji c.o. tz =70ᵒC, tp =50ᵒC Należy dobrać ciepłomierz główny oraz ciepłomierz na instalacji c.o. po stronie wewnętrznej. Należy wziąć pod uwagę, że instalacja c.o. jest instalacją starą. 1) dobór ciepłomierza głównego Korzystając i podstawiając do wzoru [2]

Dobrano rozłączną jednostkę zliczającą Hydrosplit M3 firmy BMETERS z przetwornikiem przepływu Hydrosplit JS 3.5 o przepływie nominalnym 3,5m3/h i DN 25, montowany na zasilaniu. 2) dobór ciepłomierza dla instalacja c.o.

Dobrano kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Hydrosonis firmy BMETERS o przepływie nominalnym 6,0 m3/h i DN 25, montowany na zasilaniu * wyliczono dla gęstości wody w temperaturach odpowiednio 110°C i 70°C

Obydwa dobrane ciepłomierze (przetworniki przepływu) BMETERS spełniają warunek:

Ponadto ciepłomierz ultradźwiękowy nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne w starej zanieczyszczonej instalacji. Oczywiście przedstawione powyżej wyliczenie jest tylko przykładowe, nie należy się na nim wzorować, gdyż do każdego takiego przypadku należy podchodzić indywidualnie.

Zadzwoń pod numer 71 388 90 83 i porozmaiwaj z ekspertem.

Wybór miejsca montażu licznika ciepła

- Należy pamiętać o prawidłowej instalacji ciepłomierza, zgodnej zarówno z założeniami projektu instalacji, jak też z wytycznymi dotyczącymi urządzenia, które wskazuje producent. Dostęp do ciepłomierza powinien być swobodny, aby łatwo można było dokonać odczytu lub wymiany urządzenia. Nie może też być ono narażone na wstrząsy i wibracje oraz oddziaływanie pola elektromagnetycznego, chociaż najnowsze modele są zabezpieczone przez jego negatywnym wpływem na wskazania licznika – wskazuje Andrzej Zych. Instalacja przetwornika przepływu zależna jest od konkretnego modelu ciepłomierza i może mieć miejsce na rurociągu powrotnym lub zasilającym. Przed przetwornikiem przepływu wymagany jest montaż filtra. Każdy ciepłomierz przeznaczony do rozliczania ciepła w oparciu o wskazania powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną, którą umieszcza się na urządzeniu. Ponadto licznik oznaczany jest plombą legalizacyjną, której zerwanie lub uszkodzenie oznacza utratę legalizacji. Legalizacji należy dokonywać co 5 lat, a w okresach między legalizacjami monitorować działanie urządzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń i prawidłowości wskazań. Więcej o naszych ciepłomierzach »

Nowoczesny ciepłomierz, czyli ze zdalnym odczytem

Przy wyborze urządzenia mierzącego zużycie ciepła warto wziąć po uwagę, czy umożliwia ono zdalny odczyt wskazań. Rozwiązanie to okazuje się niezwykle korzystne dla administratora budynku, bowiem oszczędza czas potrzebny na dokonanie odczytu, zmniejsza nakłady finansowe (brak inkasentów, krótszy czas pracy) z tym związane, a tym samym znacząco zwiększa niezależność zarządcy.

BMETERS

BMETERS POLSKA
SP. Z O.O.

ul. Główna 60
51-188 Psary k. Wrocławia
tel. 71 388 90 83
fax 71 387 15 37

biuro@bmeters.pl
www.bmeters.pl

Komentarze

Powiązane

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

KHG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji?

W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji? W jaki sposób obecnie podchodzi  się do windykacji?

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest...

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest w przypadku, kiedy pomiędzy dłużnika, a wierzyciela wkracza sąd i komornik. Jak więc dochodzić należności w dzisiejszych czasach? Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze?

Manage Prosta Spółka Akcyjna Uchwały online? Tak, teraz to możliwe!

Uchwały online? Tak, teraz to możliwe! Uchwały online? Tak, teraz to możliwe!

Jedną z funkcjonalności w Manage jest głosowanie nad uchwałami online. W prosty i intuicyjny sposób można dodać treść uchwały, grafiki oraz załączniki, które już po chwili trafią na konta członków wspólnot....

Jedną z funkcjonalności w Manage jest głosowanie nad uchwałami online. W prosty i intuicyjny sposób można dodać treść uchwały, grafiki oraz załączniki, które już po chwili trafią na konta członków wspólnot. Głosowanie nad uchwałą jest banalnie proste i każdy z właścicieli z poziomu swojego konta może oddać głos z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy, że będzie miał przy sobie telefon lub komputer. Manage sam zlicza głosy oraz frekwencję, a Ty jako administrator w każdym momencie masz podgląd do...

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Bank Gospodarstwa Krajowego Jak sfinansować termomodernizację

Jak sfinansować termomodernizację

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty...

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty ogrzewania będzie coraz droższe.

DomBest news Jak dwie krople wody

Jak dwie krople wody Jak dwie krople wody

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków…...

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków… Wszystkim tym niedogodnościom mówimy STOP!

BMETERS Polska Sp. z o.o. Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet! Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania...

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania takie jak Hydrodigit i portal Hydrolink, które razem tworzą idealne połączenie, wspierając spółdzielnie oraz zarządców w ich pracy.

Energa Obrót S. A. Fotowoltaika z dofinansowaniem

Fotowoltaika z dofinansowaniem Fotowoltaika z dofinansowaniem

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą...

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą o OZE prosumentem energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną, może być nie tylko osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Co ważne, zmienił się też sposób rozliczania energii produkowanej przez ogniwa zamontowane...

Venture Industries Group VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego

VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego

Venture WISE to zaawansowany system inteligentnego domu, który zapewnia wyjątkowy komfort oraz oszczędność. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Z-Wave w sensorach, modułach, włącznikach i innych...

Venture WISE to zaawansowany system inteligentnego domu, który zapewnia wyjątkowy komfort oraz oszczędność. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Z-Wave w sensorach, modułach, włącznikach i innych urządzeniach, Venture WISE umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami w budynku, garażu i ogrodzie z jednego miejsca.

Manage Prosta Spółka Akcyjna Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób! Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy...

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy powiadamia odpowiednie osoby o zgłoszeniach, co przyspiesza proces reagowania i eliminuje opóźnienia w usuwaniu usterek.

ISOVER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać...

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warto przy tym mieć na uwadze, że termomodernizacja domu to przede wszystkim szereg korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Pierwsze z nich zauważysz w swoim portfelu.

OTIS Sp. z o.o. OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym...

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym świecie, a także w najbardziej ruchliwych węzłach komunikacyjnych i centrach handlowych – wszędzie tam, gdzie ludzie pozostają w ruchu. Możemy poszczycić się portfolio usług konserwacyjnych, obejmującym ponad dwa miliony wind i schodów ruchomych – produktów, które każdego dnia transportują około dwóch...

UNIWERSAL Sp. z o.o. Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach...

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach operacyjnych - Windows, iOS, Android - oraz na różnorodnych urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony, wyróżnia się swoją funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi. Program stanowi zintegrowane środowisko ze stroną internetową www.uniwersal.com.pl.

Przegląd ciepłomierzy Jaki wybrać ciepłomierz? Przegląd ciepłomierzy 2024

Jaki wybrać ciepłomierz? Przegląd ciepłomierzy 2024 Jaki wybrać ciepłomierz? Przegląd ciepłomierzy 2024

Ciepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i nowoczesne wzornictwo, ponadto...

Ciepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i nowoczesne wzornictwo, ponadto nadają się do montażu w starych sieciach grzewczych. Sprawdź, jaki ciepłomierz będzie dla Ciebie najlepszy.

FIRMA BMETERS Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy

Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy Warunki i sposoby zabudowy ciepłomierzy

Prawidłowy montaż ciepłomierza to klucz do sukcesu. Dobrze zainstalowane urządzenie jest precyzyjne, niemal bezawaryjne i nie wymaga regulacji i konserwacji.

Prawidłowy montaż ciepłomierza to klucz do sukcesu. Dobrze zainstalowane urządzenie jest precyzyjne, niemal bezawaryjne i nie wymaga regulacji i konserwacji.

Agnieszka Zygmunt Zalety zdalnego odczytu mediów

Zalety zdalnego odczytu mediów Zalety zdalnego odczytu mediów

Autorka wyjaśnia na czym polegają technologie radiowego odczytu mediów oraz jakie są ich zalety, nadto opisuje system magistralowy oraz jak przeprowadza się odczytywanie danych.

Autorka wyjaśnia na czym polegają technologie radiowego odczytu mediów oraz jakie są ich zalety, nadto opisuje system magistralowy oraz jak przeprowadza się odczytywanie danych.

FIRMA BMETERS Opomiarowanie pod (zdalną) kontrolą

Opomiarowanie pod (zdalną) kontrolą Opomiarowanie pod (zdalną) kontrolą

Opomiarowanie mediów w budynkach. Opis poszczególnych rozwiązań i przyrządów.

Opomiarowanie mediów w budynkach. Opis poszczególnych rozwiązań i przyrządów.

Paweł Puch Ciepłomierze elementem nieruchomości wspólnej

Ciepłomierze elementem nieruchomości wspólnej Ciepłomierze elementem nieruchomości wspólnej

Kwestię przynależności instalacji centralnego ogrzewania rozstrzygnięto w orzecznictwie sądowym, choć niejednoznacznie.

Kwestię przynależności instalacji centralnego ogrzewania rozstrzygnięto w orzecznictwie sądowym, choć niejednoznacznie.

Redakcja Wodomierz – jak wybrać najlepszy?

Wodomierz – jak wybrać najlepszy? Wodomierz – jak wybrać najlepszy?

Wybierając wodomierz, administrator powinien wiedzieć, jakie warunki panują w instalacji, tj. znać osiągalne ciśnienie zasilania, właściwości fizyczne i chemiczne wody czy dopuszczalne straty ciśnienia...

Wybierając wodomierz, administrator powinien wiedzieć, jakie warunki panują w instalacji, tj. znać osiągalne ciśnienie zasilania, właściwości fizyczne i chemiczne wody czy dopuszczalne straty ciśnienia w wodomierzu.

Joanna Ryńska Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Ciepłomierze to urządzenia elektroniczne służące do rejestracji poboru ciepła. Nowoczesne ciepłomierze dają nie tylko podstawę do rozliczeń odbiorcy z dostawcą energii, ale także stanowią element systemów...

Ciepłomierze to urządzenia elektroniczne służące do rejestracji poboru ciepła. Nowoczesne ciepłomierze dają nie tylko podstawę do rozliczeń odbiorcy z dostawcą energii, ale także stanowią element systemów smart building i ułatwiają obniżenie kosztów eksploatacji.

Eugenia Śleszyńska Czyje są liczniki – wspólnoty czy właściciela lokalu?

Czyje są liczniki – wspólnoty czy właściciela lokalu? Czyje są liczniki – wspólnoty czy właściciela lokalu?

W aktach notarialnych zawarto zapis, że liczniki mediów są własnością prywatną, a ponieważ na przestrzeni lat orzecznictwo w tej sprawie się zmieniało, sama już nie wiem jak do tematu podejść i gdzie są...

W aktach notarialnych zawarto zapis, że liczniki mediów są własnością prywatną, a ponieważ na przestrzeni lat orzecznictwo w tej sprawie się zmieniało, sama już nie wiem jak do tematu podejść i gdzie są granice własności i na podstawie jakich przepisów się je ustawia - zastanawia się Czytelniczka.

Redakcja Sposoby na oszczędzanie energii w budynkach

Sposoby na oszczędzanie energii w budynkach Sposoby na oszczędzanie energii w budynkach

Istnieje szereg prostych sposobów na to, by zaoszczędzić energię w budynku wielorodzinnym, nie wydając przy tym pieniędzy. Wymagają one jednak solidarnego działania wszystkich lokatorów. Oprócz działań...

Istnieje szereg prostych sposobów na to, by zaoszczędzić energię w budynku wielorodzinnym, nie wydając przy tym pieniędzy. Wymagają one jednak solidarnego działania wszystkich lokatorów. Oprócz działań bezkosztowych, warto także rozważyć rozwiązania wymagające inwestycji, ponieważ nakłady finansowe zwrócą się w postaci niższych rachunków.

Sabina Augustynowicz Kontrowersje wokół rozliczania kosztów ciepła

Kontrowersje wokół rozliczania kosztów ciepła Kontrowersje wokół rozliczania kosztów ciepła

Debata redakcyjna na temat rozliczania kosztów mediów, wiarygodności odczytów i sposobów na ich uwiarygodnienie z udziałem: Jolanty Janasik – prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych...

Debata redakcyjna na temat rozliczania kosztów mediów, wiarygodności odczytów i sposobów na ich uwiarygodnienie z udziałem: Jolanty Janasik – prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (online); Andrzeja Rajkiewicza z Narodowej Agencji Poszanowania Energii (online); Wojciecha Koniecznego – szkoleniowca, zarządcy, biegłego sądowego; Jacka Janasa – prezesa Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości i biegłego sądowego; Krzysztofa Cichowskiego – eksperta w dziedzinie...

Wojciech Jan Konieczny Rozliczanie kosztów mediów nie takie trudne (cz. III)

Rozliczanie kosztów mediów nie takie trudne (cz. III) Rozliczanie kosztów mediów nie takie trudne (cz. III)

Kontynuując zapoczątkowany w kwietniowym wydaniu „Administratora” temat rozliczania mediów, tym razem przedstawię metodę rozliczenia kosztów zakupu ciepła i dostawy wody dla budynków, w których znajdują...

Kontynuując zapoczątkowany w kwietniowym wydaniu „Administratora” temat rozliczania mediów, tym razem przedstawię metodę rozliczenia kosztów zakupu ciepła i dostawy wody dla budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.