administrator24.info

APT-WMBUS-NA-1 - uniwersalna nakładka do komunikacji Wireless M-Bus

PIAS-KAN SP. Z O.O. | 2018-08-27
Uniwersalna nakładka radiowa APT-WMBUS-NA-1
PIAS-KAN

Uniwersalna nakładka radiowa APT-WMBUS-NA-1


PIAS-KAN

Uniwersalna nakładka radiowa APT-WMBUS-NA-1 jest zespołem rozłącznym, składającym się z pierścienia pośredniego, modułu radiowego i pokrywki. Pierścień pośredni służy do mocowania modułu radiowego na wodomierzach, w wymaganej pozycji montażu. Moduł przeznaczony jest do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych w paśmie ISM 868 MHz zgodnie z protokołem Wireless M-Bus.

treść sponsorowana

Nakładka radiowa APT-WMBUS-NA-1, znajdująca się w ofercie firmy Pias-Kan, skanuje dedykowaną wskazówkę liczydła wodomierza za pomocą układu indukcyjnego, który wykrywa i rozpoznaje kierunki jej obrotu. Rozwiązanie to umożliwia zdalne przekazywanie rzeczywistego wskazania liczydła wodomierza. Możliwość ustalania indywidualnych profil przepływu dla wybranych zastosowań wodomierzy umożliwia szeroką analizę i diagnostykę ich pracy, m.in. dzięki przesyłanym alarmom oraz zapisom historycznym w pamięci urządzenia.

Zastosowanie

Uniwersalna nakładka radiowa umożliwia zastosowanie jednego typu modułu radiowego oraz pierścienia pośredniego do współpracy z różnymi typami wodomierzy. W zależności od typu wodomierza (położenia dedykowanej wskazówki) pozycja zamocowania pierścienia i nakładki, jest inna. Nakładka służy do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych w systemach mobilnych walk-by i drive-by. Mechanizm indukcyjnego skanowania wskazówki liczydła doskonale sprawdza się w szczególnie trudnych warunkach lokalizacyjnych (np. w zawilgoconych studzienkach wodomierzowych zagrożonych zalaniem wodą). Dowiedz się więcej >>

Potrzebujesz pomocy związanej z opomiarowaniem wody i ścieków?

 

Nie zwlekaj, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym konsultatem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania
 

606 323 946

 

piaskan@piaskan.pl

Cechy szczególne

 • Moduł kompatybilny z szeroką gamą wodomierzy mieszkaniowych, domowych i przemysłowych znajdujących się w ofercie firmy Pias-Kan.
 • Bezpośredni montaż na liczydłach wodomierzy bez ingerencji w cechy legalizacyjne.
 • Możliwość montażu nakładki w trakcie eksploatacji wodomierza.
 • Mocowanie nakładki na liczydle w pozycji pozwalającej na wzrokowy odczyt wskazań z liczydła wodomierza.
 • Nakładka montowana na ruchomym zespole liczydła wodomierza (obrót do 358°), co umożliwia jej łatwiejszy montaż oraz odczyt liczydła w trudnych warunkach eksploatacji (szczegóły w Instrukcji Obsługi).
 • Wysoka odporność na zewnętrzne pole magnetyczne.
 • Rozpoznawanie kierunku przepływu.
 • Sygnalizacja szeregu zdarzeń alarmowych, m.in. demontaż, wyciek, zewnętrzne pole magnetyczne i inne.
 • Żywotność baterii do dwóch okresów legalizacyjnych w zależności od profilu temperaturowego pracy wodomierza (szczegóły w Instrukcji Obsługi).
 • Klasa szczelności IP68.

Komunikacja

Radiowy odczyt, konfuguracja i zapis danych

Urządzenie APT-WMBUS-NA-1 wyposażone jest w uniwersalny moduł radiowy, realizujący odczyt wskazań wodomierza w inkasenckim systemie zdalnego odczytu.

Transmisja spontaniczna (T1)

Urządzenie APT-WMBUS-NA-1 w standardowej konfiguracji wysyła wiadomości ze stałym okresem transmisji równym 10 s (w godz. 5:00 – 21:00), 60 s (w godz. 21:00 – 5:00). Dane zawarte w ramce podstawowej transmisji jednokierunkowej (T1) to:

 • aktualna data i godzina urządzenia,
 • aktualne wskazanie wodomierza,
 • jedno wskazanie historyczne na ustalony okres z podaniem jego daty i czasu,
 • informacje o wystąpieniu zdarzeń (zapamiętane i aktualne flagi).

Odczyt na żądanie (T2)

Urządzenie ma możliwość odczytu także innych danych w trybie na żądanie (T2), takich jak:

 • numer seryjny wodomierza,
 • historia 12 wskazań wodomierza (zgodnie z konfiguracją harmonogramu zapamiętywania wskazania),
 • szczegóły zdarzeń (patrz Instrukcja Obsługi),
 • całkowita objętość wsteczna (zapisana od chwili ostatniego kasowania),
 • przepływ chwilowy,
 • napięcie baterii,
 • poziom naładowania baterii,
 • temperatura urządzenia,
 • aktualna konfiguracja.

Chcesz wiedzieć czym nasza oferta wyróżnia się na rynku?

 

Nasz konsultant odpowie na Twoje pytania i pomoże w doborze urządzenia.
Zadzwoń lub napisz

 

606 323 946

 

piaskan@piaskan.pl

Konfiguracja urządzenia

W trybie na żądanie (T2) możliwa jest zdalna konfiguracja urządzenia pod względem następujących parametrów:

 • aktualizacja daty i godziny urządzenia,
 • numer seryjny wodomierza,
 • waga obrotu wskazówki [l/obrót],
 • aktualne wskazanie wodomierza (stan w chwili montażu),
 • okres zapamiętywania wskazania (rok, miesiąc albo tydzień) i dodatkowo w zależności od wybranej opcji:
  • miesiąc zapamiętywania wskazania,
  • dzień miesiąca zapamiętywania wskazania,
  • dzień tygodnia zapamiętywania wskazania,
  • godzina zapamiętywania wskazania,
 • okres automatycznego kasowania szczegółów zdarzeń,
 • progi zdarzeń – konfiguracja alarmów.

Kasowanie parametrów

 W trybie T2 możliwa jest również obsługa bieżąca w zakresie:

 • kasowania szczegółów zdarzeń,
 • kasowania objętości wstecznej,
 • kasowania historii wskazań wodomierza.

NFC – ODCZYT DANYCH

Urządzenie APT-WMBUS-NA-1 wyposażone jest w standard komunikacji krótkiego zasięgu NFC (z ang. Near Field Communication). Używając specjalnej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym, wyposażonym w moduł NFC, można przełączyć urządzenie z trybu magazynowego w tryb pracy, odczytać aktualne i historyczne dane pomiarowe oraz szczegóły zdarzeń. Więcej o odczycie >>

Bezpieczeństwo danych

Dane wysyłane z i do nakładki przez interfejs ISM 868 MHz szyfrowane są w standardzie AES-128 w trybie CBC, przy czym każde urządzenie może mieć przypisany unikalny klucz szyfrujący.

Harmonogram zapamiętywania wskazań

Nakładka loguje w swojej pamięci do 12 historycznych wskazań wodomierza zgodnie z konfiguracją użytkownika. Możliwe jest zapamiętywanie w następujących schematach:

 • raz na rok (wybrany miesiąc, dzień miesiąca oraz godzina),
 • raz na miesiąc (wybrany dzień miesiąca oraz godzina),
 • raz na tydzień (wybrany dzień tygodnia oraz godzina).

Zdarzenia

Nakładka APT-WMBUS-NA-1 w ramce podstawowej przesyła informację o zaistnieniu danego zdarzenia aktualnie lub w przeszłości. W transmisji dodatkowej, na żądanie, możliwy jest także odczyt szczegółów zdarzeń. W zakresie szczegółów może być przesyłana data i godzina pierwszego wystąpienia, data i godzina ostatniego wystąpienia, liczba wystąpień, a także specyficzne dla niektórych zdarzeń parametry, takie jak: czas trwania, objętość czy wartość objętościowego natężenia przepływu (patrz Tabela 1. Możliwe informacje o zdarzeniu).

Lista zdarzeń

 • Przepływ minimalny (przepływ poniżej określonej wartości objętościowego natężenia przepływu, występujący dłużej niż określony przez użytkownika czas).
 • Przepływ maksymalny (przepływ powyżej określonej wartości objętościowego natężenia przepływu, występujący dłużej niż określony przez użytkownika czas).
 • Przepływ wsteczny (przepływ wstecz, zarejestrowany powyżej określonej przez użytkownika objętości).
 • Pomiar bez zmian (brak przepływu, bądź niewielkie – określone przez użytkownika zmiany wskazania wodomierza, zarejestrowane w określonym czasie).
 • Wykrycie pola magnetycznego (wykrycie zewnętrznego pola magnetycznego).
 • Odłączenie urządzenia (zdjęcie nakładki z wodomierza).
 • Niskie napięcie baterii (zarejestrowanie spadku napięcia poniżej określonego przez producenta progu – szczegóły patrz w Instrukcji Obsługi).
 • Przekroczony temperaturowy zakres poprawnej pracy urządzenia (zarejestrowanie temperatury spoza zakresu <-15°C÷60°C>, dla którego gwarantowana jest poprawna praca nakładki).
 • Błąd dostępu do urządzenia (zdarzenie generowane po wykryciu 30 błędnych prób skomunikowania się z nakładką).
 • Przekroczenie wartości objętościowego natężenia przepływu wody, dla której jeszcze gwarantowana jest poprawna praca nakładki radiowej (szczegóły patrz w Instrukcji Obsługi).

Wyłączenie wykrywania zdarzeń

Funkcjonalność wyłączenia wykrywania zdarzeń udostępniona jest dla zdarzeń związanych z przepływem:

 • przepływ minimalny,
 • przepływ maksymalny,
 • wyciek,
 • przepływ wsteczny,
 • pomiar bez zmian,

oraz dla zdarzenia związanego ze zużyciem baterii – przekroczony próg zużycia baterii.

Masz pytania dotyczące opomiarowania wody i ścieków?

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym konsultantem
 

606 323 946

 

piaskan@piaskan.pl

Automatyczne kasowanie zdarzeń

Istnieje możliwość włączenia opcji automatycznego okresowego kasowania szczegółów dla wybranych zdarzeń, których wystąpienie nie wpływa trwale na poprawność pracy nakładki. Stanowi to alternatywę dla ręcznego kasowania

Zgodność z normami i przepisami

DYREKTYWA RADIOWA RED 2014/53/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE. Dowiedz się więcej >>

Dane techniczne

Wymiary

PIAS-KAN Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 78 D
01-424 Warszawa
tel./fax 22 877 00 21, 837 40 60, 836 91 99

piaskan@piaskan.pl

www.piaskan.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

E-ITN 30.51 - podzielnik elektroniczny, z radiowym przesyłem danych

E-ITN 30.51 - podzielnik elektroniczny, z radiowym przesyłem danych E-ITN 30.51 - podzielnik elektroniczny, z radiowym przesyłem danych

Podzielnik E-ITN 30.51 / elektroniczny, z radiowym przesyłem danych

Podzielnik E-ITN 30.51 / elektroniczny, z radiowym przesyłem danych

ELF - ciepłomierz kompaktowy najnowszej generacji

ELF - ciepłomierz kompaktowy najnowszej generacji ELF - ciepłomierz kompaktowy najnowszej generacji

ELF - ciepłomierz kompaktowy najnowszej generacji

ELF - ciepłomierz kompaktowy najnowszej generacji

FAUN - elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy

FAUN - elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy FAUN - elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy

FAUN Elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy

FAUN Elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy

PIAS-KAN SP. Z O.O. Diament Miesiecznika Forbes dla PIAS-KAN

Diament Miesiecznika Forbes dla PIAS-KAN Diament Miesiecznika Forbes dla PIAS-KAN

"Diamenty Forbesa" to doroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. W tym roku wśród laureatów tego prestiżowego grona znalaza się firma PIAS-KAN.

"Diamenty Forbesa" to doroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. W tym roku wśród laureatów tego prestiżowego grona znalaza się firma PIAS-KAN.

PIAS-KAN SP. Z O.O. Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS MESH

Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS MESH Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS MESH

Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS WMBUS jest urządzeniem elektronicznym zbudowanym w oparciu o najnowszej generacji ośmiobitowy mikrokontroler. Odczyt temperatur dokonywany jest za pomocą dwóch czujników...

Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS WMBUS jest urządzeniem elektronicznym zbudowanym w oparciu o najnowszej generacji ośmiobitowy mikrokontroler. Odczyt temperatur dokonywany jest za pomocą dwóch czujników temperatury typu NTC o wysokiej dokładności, a transmisja danych odbywa się przy wykorzystaniu nielicencjonowanego pasma ISM 868 MHz.

PIAS-KAN SP. Z O.O. Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS WMBUS

Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS WMBUS Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS WMBUS

Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS WMBUS od firmy Pias-Kan jest urządzeniem elektronicznym zbudowanym w oparciu o najnowszej generacji ośmiobitowy mikrokontroler. Odczyt temperatur dokonywany jest za...

Podzielnik kosztów ogrzewania CERIS WMBUS od firmy Pias-Kan jest urządzeniem elektronicznym zbudowanym w oparciu o najnowszej generacji ośmiobitowy mikrokontroler. Odczyt temperatur dokonywany jest za pomocą dwóch czujników temperatury typu NTC o wysokiej dokładności, a transmisja danych odbywa się przy wykorzystaniu nielicencjonowanego pasma ISM 868 MHz.

PIAS-KAN SP. Z O.O. Korzyści ze zdalnego odczytu

Korzyści ze zdalnego odczytu Korzyści ze zdalnego odczytu

Kompleksowy system radiowy, będący w ofercie firmy Pias-Kan, to spełnienie oczekiwań różnorodnych klientów. Można go używać do odczytu wskazań ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników kosztów ciepła w budynkach...

Kompleksowy system radiowy, będący w ofercie firmy Pias-Kan, to spełnienie oczekiwań różnorodnych klientów. Można go używać do odczytu wskazań ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników kosztów ciepła w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, a nawet w przemysłowych.

PIAS-KAN SP. Z O.O. FAUN – elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy

FAUN – elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy FAUN – elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy

FAUN to precyzyjny, wysokiej klasy przelicznik przeznaczony do stosowania w instalacjach, w których czynnikiem grzewczym/chłodzącym jest woda. Świetnie sprawdza się w węzłach cieplnych, budynkach mieszkalnych...

FAUN to precyzyjny, wysokiej klasy przelicznik przeznaczony do stosowania w instalacjach, w których czynnikiem grzewczym/chłodzącym jest woda. Świetnie sprawdza się w węzłach cieplnych, budynkach mieszkalnych i użytkowych, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej.

PIAS-KAN SP. Z O.O. ELF – ciepłomierz kompaktowy najnowszej generacji

ELF – ciepłomierz kompaktowy najnowszej generacji ELF – ciepłomierz kompaktowy najnowszej generacji

ELF to precyzyjny i niezawodny ciepłomierz kompaktowy, wyposażony w wysokiej klasy licznik ciepła z przetwornikiem przepływu klasy 2 z elektronicznym odczytem obrotów wirnika, a także z archiwizacją wielu...

ELF to precyzyjny i niezawodny ciepłomierz kompaktowy, wyposażony w wysokiej klasy licznik ciepła z przetwornikiem przepływu klasy 2 z elektronicznym odczytem obrotów wirnika, a także z archiwizacją wielu danych pomiarowych, charakteryzujący się nowoczesnym wzornictwem. Ciepłomierz przeznaczony jest do pomiaru zużycia energii cieplnej pobieranej z sieci cieplnych przez niewielkie obiekty mieszkalne lub biurowe.

PIAS-KAN SP. Z O.O. Inkasencki system odczytu wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania

Inkasencki system odczytu wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania Inkasencki system odczytu wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania

Inkasencki sposób zbierania danych polega na automatycznym odbieraniu sygnału radiowego z urządzeń pomiarowych przez inkasenta wyposażonego w terminal mobilny z interfejsem Bluetooth oraz moduł komunikacyjny...

Inkasencki sposób zbierania danych polega na automatycznym odbieraniu sygnału radiowego z urządzeń pomiarowych przez inkasenta wyposażonego w terminal mobilny z interfejsem Bluetooth oraz moduł komunikacyjny APT-Verti-1, który przemieszcza się od budynku do budynku pieszo (system walk-by) bądź samochodem (system drive-by) po określonej trasie.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.